Les 13 uit de cursus schiphollen: De rekenfout

Deze keer weer een korte les, maar wel een handige, want wie kan het ooit narekenen?

Foto door Wim van ’t Einde via Unsplash

Nogmaals, ik spreek u aan als ware u een voorstander van luchtvaartgroei, dat u dat maar weet, ook al bent u dat niet en ik zeker niet!

Een heel goed werkende truc is het erkennen van zogenaamde ‘rekenfouten’ als men erachter komt dat de werkelijkheid in termen van lawaai en andere milieueffecten afwijkt van hetgeen werd voorgesteld.

Op deze wijze geeft u gehoor aan ongerustheid, we zijn immers allen mensen die fouten kunnen maken. Al dan niet bewust.

Uiteraard dienen dergelijke fouten niet te worden hersteld, want dat zou capaciteit kosten. Lees verder >

Protest Extinction Rebellion op Schiphol

Op zaterdag 7 september aanstaande organiseren de milieubeschermers van Extinction Rebellion (XR) een grote demonstratie op Schiphol tegen uitbreiding van de luchtvaart.

Foto: Dose Media via Unsplash

Iedereen die vreedzaam wil meedoen aan deze legale en bij de Gemeente Haarlemmermeer aangemelde protestactie is van harte welkom. De actie wordt zo uitgevoerd dat geen dreiging van de demonstratie uitgaat richting beveiligers of reizigers.

Positief
Het doel van de demonstratie is om op positieve wijze aandacht te vragen voor de standpunten van XR, zoals het inperken van het gebruik van fossiele brandstoffen en de noodzaak tot krimp van de luchtvaart. Lees verder >

KLM dwarsboomt onderzoek naar geruchten nazi-verleden

In zijn nieuwste boek Het Instituut schrijft onderzoeker dr Gerard Aalders, voorheen werkzaam bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD), over een grijs hoofdstuk uit de bedrijfsgeschiedenis van KLM. Het bedrijf zou nazi’s behulpzaam zijn geweest om vlak na de oorlog te vluchten naar Zuid-Amerika. KLM blies op het laatste moment nader onderzoek af onder het mom van te hoge kosten.

Dr Gerard Aalders, historicus die in zijn tijd bij het NIOD een voorstel maakte om het naoorlogse verleden van de KLM te onderzoeken, maar geen fiat kreeg van het luchtvaartbedrijf. Foto door Swagerman – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52698591

“In maart 2008 kwam plotseling KLM in beeld. In de internationale pers waren artikelen verschenen met de strekking dat KLM na de oorlog welbewust voortvluchtige nazi-misdadigers naar Zuid-Amerika had vervoerd. Joodse belangenorganisaties begonnen zich te roeren. De KLM vreesde voor zijn goede naam en mogelijk zelfs een boycot. Lees verder >

Hoe Buitenveldert al 10 jaar wordt besodemieterd door Schiphol

In 2008 rekende Schiphol voor aan de bewoners van Amsterdam Buitenveldert en Amstelveen-Noord dat een verdere groei van de luchthaven voor hen zou resulteren in minder overlast. Ruim 10 jaar later blijkt de beloofde hinderbeperking omgebogen tot anderhalf keer zoveel vliegterreur.

Foto: Ronnie Overgoor via Unsplash

Op 16 april 2008 presenteerde Schiphol tijdens een bijeenkomst van de Alders-tafel de voorspelling dat de 33.000 vliegtuigbewegingen van dat moment op de Buitenveldertbaan zou dalen naar 27.000 bij een groei naar een totaal aantal bewegingen van 450.000.

Dat zou een vermindering betekenen van ongeveer 20%. Bij een totale capaciteit van 510.000 vlb zou het aantal bewegingen op de Buitenveldertbaan alsnog afnemen van 33.000 naar 30.000, ofwel met 7 procent. Lees verder >

GGD Kennemerland zoekt slachtoffers vlieglawaai

De GGD Kennemerland zoekt inwoners van Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn die willen vertellen over slaapverstoring door vlieglawaai.

Foto door Hush Naidoo via Unsplash

De organisatie wil een vervolg geven aan een eerder onderzoek uit 2017. Uit dit onderzoek bleek dat zo’n 8 procent van de bevolking ernstige hinder ondervindt van vliegverkeer.

Ook bleek dat zo’n 16.000 mensen in de regio gezondheidsproblemen ondervindt door vlieglawaai. In de regio Schiphol bleek dit getal liefst drie keer zo hoog te liggen als in de rest van het land.

Eén op de zeven bewoners van de regio maakt zich bovendien zorgen over gezondheidsaspecten die met andere aspecten van vliegverkeer te maken hebben, zoals de uitstoot van giftige stoffen en de verhoogde CO2- en stikstofniveaus. Lees verder >

Nieuwe aanwijzingen voor wegrekenen vluchten

Op basis van de historische vluchtgegevens uit de database van Vlieghinder.nl komt ook ing. Gert de Winkel tot de conclusie dat Schiphol duizenden vluchten wegrekent en zo niet hoeft mee te tellen in de gebruikscijfers.

Foto: Kyle Glenn via Unsplash

Vorige week trokken wij eenzelfde conclusie op basis van de onafhankelijke metingen door bureau Geluidconsult.

Ingenieur De Winkel heeft voor het analyseren van de vluchtgegevens een eigen computerprogramma geschreven met de naam Flight Monitor. Uit de berekeningen blijkt dat het vliegverkeer boven Amersfoort van 2015 tot 2018 is gestegen met 49 procent, boven Uitgeest met 9 procent en boven Dronten met 21 procent. Lees verder >

Les 12 uit de cursus schiphollen: Omgaan met weerstand

Met de ongebreidelde groei komt ook steeds meer verzet. Maar wees niet ongerust, de meeste mensen zijn egoïsten die niet verder nadenken dan hun neus lang is en zodra ze iets kunnen besparen achter zo’n aanbod aanlopen.

Foto door Clem Onojeghuo via Unsplash

Het klimaat zal ze een zorg zijn. Niet voor niets belooft de terugkeer van de F1 een succes te worden. U heeft de macht en u kunt altijd het recht veroveren om overal in Nederland een onnoemelijke hoeveelheid herrie en vervuiling te produceren. Niemand die u tegenhoudt. Toch is het handig om te weten hoe u om moet gaan met weerstand.

NIMBY
Bij een nieuwe situatie zijn er altijd mensen die nu worden belast en hopen op verbetering, ook al is die slechts tijdelijk door verdere groei. Dit zijn uw medestanders. ‘Not in my backyard’ is een goed hanteerbaar credo. Lees verder >

Gemiddelde afwijking Explane slechts 2 dB

Vlak voor de zomervakantie hebben wij met een flink aantal vrijwilligers een kalibratiedag georganiseerd om erachter te komen in hoeverre de metingen met de Explane app overeenkomen met het échte geluidsniveau. Gemiddeld blijkt Explane slechts 2 dB af te wijken van een gekalibreerde dB-meter.

Foto door Aaron Barnaby via Unsplash

Explane.org en SchipholWatch zijn erg blij met deze uitkomsten, temeer daar de metingen met Explane nu betrouwbaarder blijken dan de berekeningen van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en die van Schiphol zelf.

Belevingsvlucht
Ter herinnering: de metingen van de belevingsvlucht medio vorig jaar kwamen soms liefst 6 dB hoger uit dan de vooraf berekende waarden. Mevrouw de minister Cora van Nieuwenhuizen noemde deze afwijking toen “ruim binnen de te verwachten marges”. Lees verder >

Schiphol rekent jaarlijks duizenden vluchten weg

Schiphol rapporteert ieder jaar duizenden vliegbewegingen minder dan dat er daadwerkelijk plaatsvinden. Dit blijkt uit een vergelijking tussen de ‘officiële’ cijfers van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) en metingen door het onafhankelijke bureau Geluidconsult in opdracht van de Gemeente Amstelveen.

Foto door Etienne Jong via Unsplash

Volgens BAS vonden er vorig gebruiksjaar 2018 39.203 vliegbewegingen plaats over de Buitenveldertbaan boven Amstelveen-Noord. Het onafhankelijke bureau Geluidconsult komt echter uit op een totaal van 40.459 vliegbewegingen op deze locatie in dezelfde periode. Dat is een verschil van maar liefst 1256 vluchten, ofwel ruim 3 procent. Lees verder >

Geluidconsult: ‘Werkelijke vlieghoogte niet in berekeningen’

Bij het berekenen van vliegtuiggeluid wordt door Schiphol niet de werkelijke vlieghoogte betrokken, maar slechts het theoretische hoogteprofiel.

Foto: Michael Fousert via Unsplash

Dat zegt ing. R. Muchall van het bureau Geluidconsult dat de onafhankelijke geluidsmetingen uitvoert in opdracht van de Gemeente Amstelveen.

Hij reageert hiermee op het artikel dat wij eerder publiceerden over het gebruik van de Buitenveldertbaan.

“Het zou kunnen dat Schiphol wil verbergen dat er af en toe te laag wordt gevlogen, maar bewijs hiervoor ontbreekt.”

Fouten in geluidgegevens vliegtuigen
Muchall probeert het verschil te verklaren tussen de gemeten en de berekende geluidsbelasting. “Er zitten fouten in de gebruikte geluidgegevens van de vliegtuigen. Er bestaan zoveel combinaties van vliegtuigen en motoren, dat ze zijn gebundeld in groepen. Daarbij worden aannames gedaan, die niet helemaal correct zijn.” Lees verder >