Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Volksgezondheid

Vijftig hoogleraren hekelen geluidsgrenzen vliegherrie

vlag universiteit Maastricht

foto: Maastricht University

5
(91)

Een groep van bijna vijftig hoogleraren – vrijwel zonder uitzondering medisch specialisten – maakt zich ernstig zorgen over de omgang met geluidsnormen in maatschappelijke kosten-baten analyses van vliegvelden. Ze stuurden hierover gezamenlijk een brief aan de Gedeputeerde Staten van Limburg.

Deel op XDeel op Linkedin

Het vliegveld Beek, tegenwoordig ook bekend onder de naam Maastricht Aachen Airport, is het eerste vliegveld waarvoor een kosten-baten analyse is gemaakt met een nieuwe methode, speciaal ontwikkeld voor vliegvelden. De methode is nu al berucht omdat de baten van luchthavens sterk worden overdreven, terwijl de klimaat- en omgevingsschade slechts marginaal wordt meegerekend.

Nu ontstaat dus ook commotie over het oprekken van de grenzen voor geluidshinder. De hoogleraren, onder aanvoering van professor dr ir Maria Jansen, hoogleraar gezondheidsbeleid aan de Universiteit Maastricht, beklagen zich over het feit dat geluidsoverlast pas wordt meegerekend als deze het jaargemiddelde van 50 decibel Lden overstijgt.

Vasthouden aan 45 decibel
“De richtlijn van de Wereldgezondheidsorganisatie voor geluidshinder van vliegverkeer is vastgesteld op 45 dB en voor de nacht zelfs op 40 dB. Ook het Rijk gebruikt in de recente luchtvaartnota deze waarden, evenals de milieu-effectrapportage (MER) van Schiphol. Desondanks is in de nieuwe werkwijze 50 decibel opgenomen als grens waarboven schade als gevolg van geluidsoverlast kan worden gekwantificeerd”, aldus de wetenschappers.

“We vragen het College van Gedeputeerde Staten om in lijn met de luchtvaartnota en de MER Schiphol de veiligheidsnorm van 45 dB aan te houden.”

De hoogleraren zijn bang voor precedent-werking. “Als de provincie uitgaat van 50 decibel, geven we munitie aan vliegveld Luik om in toekomstige onderhandelingen ook uit te gaan van deze grens. Luik kent geen nachtslot en zal voor bewoners in de grensregio in de nacht veel overlast veroorzaken als de WHO-grens van 40 decibel in de nacht wordt opgerekt tot 45 dB of zelfs hoger.”

Ook gevolgen voor regio Schiphol
Eenzelfde gevolg kan dit precedent krijgen voor de toepassing van de ‘luchtvaart-specifieke’ mkba-methode bij andere vliegvelden in ons land, zoals Schiphol, Eindhoven en Zestienhoven. Die zullen vroeg of laat ook met deze opgerekte grenzen te maken krijgen waarmee omwonenden nog meer overlast krijgen opgedrongen dan nu al het geval is.

“We vragen daarom aan de provincie om de WHO-norm voor geluidshinder te volgen, dat wil zeggen de door de WHO in 2018 aanbevolen grenswaarden van 45 decibel. Het lijkt ons alleszins redelijk om te streven naar een consistent beleid door de Nederlandse overheid en het daarbij volgen van WHO-standaarden.”

Gediskwalificeerd
Enkele maanden geleden werd een mkba voor Schiphol, opgesteld in opdracht van de gemeente Aalsmeer, door de minister niet-valide verklaard omdat deze niet was opgesteld volgens de tussentijds geïntroduceerde luchtvaart-specifieke methode. Dat leidde tot veel commotie en woede in de Aalsmeerse gemeenteraad, die veel geld had betaald voor die analyse.

Deskundigen van onder meer CE Delft hekelen de nieuwe werkwijze die nu wordt voorgeschreven door het ministerie. Die leidt vrijwel automatisch tot de conclusie dat meer luchtvaart leidt tot meer welvaart. Op papier dan.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 5 / 5. Aantal stemmen: 91

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Verhaegh

  MAA: Een bedrijf dat bewezen heeft jarenlang verliesgevend te zijn, ondanks forse subsidies, vrijgesteld wordt van brandstofaccijnzen, fossiele brandstof niet kan loslaten, geluidoverlast geeft over een hele regio, nog miljoenen nodig heeft voor achterstallig onderhoud, fysieke en psychologische gezondheidsschade aanricht, investeert in verkeerscamera’s om ver buiten de regio hun vliegverkeer te gaan monitoren, terrein bezet waar zonnevelden of toerisme gebaat mee zouden zijn, toestaat dat vrachtvliegtuigen steeds lager aan mogen vliegen etc. etc. Welke partijen kunnen zo’n bedrijf steunen? Uiteindelijk moeten alle burgers meebetalen. Een collectebus zou niet gauw gevuld worden.

 2. Piet van Noort

  Al tijdens de voorbereiding van het versterken van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering vernam ik signalen over storende lage bromtonen en trillen van de bodem rond de Putten van Camperduin. In de wetenschap dat deze klachten rond een breuklijn in de aardkorst, die loopt van Alkmaar via Bergen, Schoorl, Camperduin de Noordzee in, geuit werden had het mijn aandacht. In die periode constateerde ik ook grondwerk in de wegberm ten zuiden van de Putten. De arbeiders daar vertelden me dat er gewerkt werd aan het aarden van de gastransportpijp vanuit Den Helder omdat er bepaalde klachten waren. In Den Helder komt Noordzeegas aan land dat daar geschikt gemaakt wordt voor gebruik in ons gasnetwerk. Vandaar wordt het doorgepompt naar o.a. de noodbuffervoorraad dat 2km onder het hart van Alkmaar ligt. Deze gasbuffer wordt aangesproken om pieken van gasverbruik op te vangen. Vanuit polder Koegras klaagde mensen 20 jaar geleden al over het storende geluid van de perspompen. De extra pompen die voor doorvoer nodig waren zijn deels in de grond gebouwd. Om aan klachten tegemoet te komen is er ook een geluidswal omheen aangelegd. In onze discussiegroep ‘Burgercomité Kustveiligheid DCCM’ werd dit onderwerp ook besproken en is er toen tevergeefs contact gezocht met diverse instanties waaronder o.a. TAQA. Sinds 2014 wordt er gas opgeslagen in het Bergermeer gasveld. Dit reservoir bevindt zich ook op een diepte van ruim 2 kilometer onder de Bergermeerpolder, tussen Bergen en Alkmaar. Het wordt vooral gebruikt voor de opslag van Russisch hoog-calorisch gas bestemd voor de Britse markt. Sinds deze ingebruikname is het aantal klachten over Laag Frequent Geluid (LFG) dusdanig gestegen dat de Omgevingsdienst/RUD Noord-Holland Noord in 2018 een onderzoek heeft uitgevoerd waarin zij de beschuldigende vinger naar de gasopslag in de Bergermeer wijst. Het ontbreekt haar echter aan middelen om in te grijpen. Rond gemeente Bergen is op Facebook nu de groep ‘Bergen Bromt’ actief bezig om klachten te verzamelen. Deze groep is bedoeld om inzicht te krijgen in de omvang van het probleem van Laag frequent Geluid (LFG) in Bergen e.o., om informatie uit te wisselen, om elkaar te steunen en om krachten te bundelen om de overheid tot actie te dwingen. Heeft u dus last van storend gebrom of trillende deurmatjes e.d. meldt dit bij “Bergen Bromt” [email protected] of ondergetekende Piet van Noort [email protected] .

 3. PietB

  De WHO richtlijn van 2018 heeft de EU in richtlijn 2020/367 gegoten in de vorm van absoluut risico op gezondheidsschade. Bij Lden 45 dB is het risico 9,3% en bij Lnight 40 dB 11,3%. De richtlijn 2020/367 moet eind dit jaar zijn omgezet in de Nederlandse wetgeving. Bij Lden 50 dB is het risico 17,9%. De discussie moet niet meer gaan over het aantal dB’s maar over het percentage van de bevolking dat ziek mag worden van het vlieglawaai.

  4
 4. ir. B. van Marlen

  Een uitstekende brief, en een goed begin van de rechtszaak tegen de luchtvaart. Men heeft ons jarenlang belazerd, eerst met Ke door alles onder de 65 dB(A) niet mee te rekenen en vervolgens met Lden door 35 Ke met 58 dB(A) Lden gelijk te stellen.

  Vervolgens is met het scheppen van totaal niet werkzame handhavingsstelsels en een schimmig gedoogbeleid de omgeving steeds ongezonder gemaakt.

  En inderdaad om de twee minuten of nog korter 45 dB(A) piekwaarde over je heen is ook zeer irritant. Er moet ook een grens voor individuele belasting komen, in maximaal aantal per tijdseenheid.

  7
 5. Loek

  Ook 45 dB kan zeer storend zijn als je er iedere paar minuten op getrakteerd wordt in de vorm van overkomende vliegtuigen.

  7
 6. Ton Vonk

  Welvaart is veler streven, echter in “welzijn” wil iedereen leven.
  Hulde aan wetenschappers, die op persoonlijke titel orde op zaken willen stellen met als uitgangspunt gelijke normen en waarden voor eenieder. Hun gezonde mening over geluidsnormen geeft ons gezond leven !
  Chapeau

  18
 7. F.Looren de jong

  nu nog eindhovenairport.
  tot in de verre omgeving de bekende overlast.

  6
 8. Paul Sprangers

  Goed bezig, daar rond Maastricht Aachen Airport!

  5

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd, maar wel gebruikt om een bevestigingslink te sturen. Zonder geldig e-mail adres ontvangt u deze link uiteraard niet. Na bevestiging wordt uw reactie geplaatst.

Translate