Vliegindustrie vervuilt het debat expres

In de discussie over de toekomst van de luchtvaartindustrie worden luchtvervuiling, lawaai, ruimtebeslag en economie steeds uit elkaar getrokken. Daarmee wordt de discussie onzuiver en onoverzichtelijk. En dat gebeurt niet per ongeluk.

Alfred Blokhuizen
Alfred Blokhuizen pleit voor het integraal behandelen van de luchtvaartproblematiek en tegen het losknippen van deelonderwerpen (eigen foto).

Luchtvaart is zwaar vervuilend. Het debat óver de luchtvaart is vaak sterk vervuild. Er worden trucs uitgehaald om de grote problemen te verhullen die de sector veroorzaakt voor de samenleving.

Zo hoor je de politiek praten over minder lawaaiige vliegtuigen. Maar die zijn zeker niet minder vervuilend, misschien zelfs vervuilender. Minder vervuilende vliegtuigen maken op hun beurt niet per definitie minder herrie, mogelijk maken ze zelfs méér herrie. Lees verder >

De onhoudbare uitzonderingspositie van de burgerluchtvaart

ANALYSE – Sinds enige tijd begeef ik mij als advocaat op het gebied van de luchtvaart. Gaandeweg val ik van de ene verbazing in de andere naarmate ik mij meer in de materie verdiep. Niet in de laatste plaats geholpen door enkele deskundige cliënten ben ik steeds meer te weten gekomen over de (juridische) achtergronden van de (inter-) nationale luchtvaart.

Afbeelding van Daria Nepriakhina via Pixabay

“All animals are equal, but some are more equal than others.”
George Orwell, Animal Farm

In het bijzonder valt de uitzonderingspositie van de luchtvaart op tal van terreinen op. Hierbij valt te denken aan lagere of ontbrekende geluids- en milieunormen (onder meer stikstof, (ultra-) fijnstof en CO2) en het ontbreken van belastingdruk. Lees verder >

Geachte wetenschappers en adviseurs,

Als ingewijde in het luchtvaartdossier bent u vanzelfsprekend bekend met de praktijk om vliegtuiggeluid te berekenen in plaats van te meten.

Cartoon door Ava (klik voor een grotere versie)

U weet uiteraard ook dat hiermee een fictieve werkelijkheid is gecreëerd, waarvan de luchtvaart profiteert en enorm veel Nederlanders de dupe zijn.

Wetenschap onderdeel probleem
Deze gang van zaken is illustratief voor het feit dat de wetenschap eerder onderdeel van het probleem is geworden dan dat zij bijdraagt aan het vinden van praktische oplossingen.

Het is uiteraard uw goed recht, en vooral ook financieel aantrekkelijk, om weer eens een rapport te schrijven over geluidshinder, veiligheidseffecten, economische effecten, gezondheidseffecten en ruimtelijke of milieu-effecten. Lees verder >

Geachte overheidsdienaren van de rechterlijke macht,

Ik ben bekend met het feit dat de rechterlijke macht aanzienlijk is beperkt in het spreken van recht en het vormen van oordelen binnen het luchtvaartdossier.

Cartoon door Ava (klik voor een grotere versie)

Gelukkig zie ik ook dat de rechterlijke macht de Nederlandse Staat wijst op haar verplichtingen en afspraken, zoals onlangs in het Urgenda-arrest.

Als rechter bent u uiteraard bekend met de gedachte achter inspraakprocedures en rechtsbescherming van burgers bij overheidsbesluiten.

Uitgehold
In de praktijk van het Nederlandse luchtvaartbeleid zijn deze procedures en bescherming uitgehold.

Ik voorzie daarom dat ook in het luchtvaartdossier uw onpartijdige en toetsende rol zal groeien en uw inzicht noodzakelijk zal zijn om de democratische waarden zoals gelijkheid en beginselen van behoorlijk bestuur te beschermen. Lees verder >

Geachte ambtenaren,

KLM dreigt om te vallen en heeft alweer staatssteun nodig.

Cartoon door Ava (klik voor een grotere versie).

Dit is op zijn minst verwonderlijk, nu KLM circa twee jaar geleden al een kapitaalinjectie van 780 miljoen euro van de overheid heeft ontvangen en in 2003, op de rand van faillissement, in het huwelijk moest treden met Air France.

Uitzondering na uitzondering
Tegelijkertijd is het bedrijf het middelpunt geworden van maatschappelijke discussies over het bonus- en personeelsbeleid, belastingontwijkende piloten, de belastingvrijstellingen voor tickets, btw en kerosine, uitdelen van vouchers aan consumenten, uitzonderingen voor het uitstoten van fijnstof, CO2 en geluid en de tekortschietende veiligheidsmaatregelen. Lees verder >

Geachte politici,

Kunt u drie politici noemen die verantwoordelijk zijn geweest voor het luchtvaartdossier en die een blijvende positieve herinnering hebben achtergelaten?

Cartoon door Ava

Dit zal u waarschijnlijk niet lukken, omdat dit dossier zich slecht leent om überhaupt een positieve indruk achter te laten.

Dat komt doordat het luchtvaartdossier al decennialang een politiek ‘hoofdpijndossier’ is met grote conflicterende belangen.

Een kritische en transparante politicus wordt niet gewaardeerd. Maar is het werkelijk zo dat uw kop eraf gaat als u een ander geluid laat horen?

Voorkeursbehandeling
Denkt u werkelijk dat u respect krijgt van de kiezer en de ondernemer door de KLM weer een voorkeursbehandeling te geven? Lees verder >

Beste aandeelhouder van KLM,

U heeft ongetwijfeld geen aandelen in KLM vanwege de fantastische cijfers en het wenkende toekomstperspectief.

Cartoon door Ava.

Normaliter doet een investeerder goed onderzoek voordat hij of zij gaat investeren. In het geval van KLM zal de investeerder al snel tot de conclusie komen dat ingezet wordt op verouderde verdienmodellen, KLM tekortschiet in haar personeelsbeleid en afhankelijk is van continue overheidsinjecties en subsidies.

Kortom, er is géén sprake van een commerciële onderneming. De enige reden dat u als investeerder aandelen aanhoudt, kan niet anders zijn dan dat u ervan uit gaat dat de overheid, als medeaandeelhouder, opnieuw een extra kapitaalinjectie organiseert. Lees verder >

Het sprookje van elektrisch vliegen

Columnist Alfred Blokhuizen woonde kortgeleden een webinar bij over elektrisch vliegen van Rotterdam The Hague Innovation Airport (RHIA). De bedoeling van het webinar was om de geesten rijp te maken om achter de elektrische belofte te gaan staan.

Foto: Felipe Vieira via Unsplash

Althans zo kwam het bij mij over. Twee enthousiaste heren van NLR en TU Delft praatten er lustig op los, tussen het presenteren van enkele sheets. Ook kwam vliegen op waterstof voorbij. De conclusie van de heren was dat er een lange weg te gaan is, maar wie weet kwam het er wel van.

Ik kreeg kramp in mijn buik van het vrijblijvende verhaal dat mede uit ons belastinggeld wordt gefinancierd. Let wel, ik ben zéér voor innovatie, maar tegen tijdrekkende fopspenen. Lees verder >

Beste directie van KLM,

Ik wil via deze brief mijn oprechte bewondering uitspreken over de manier waarop u uw bedrijf in de afgelopen twintig jaar overeind heeft weten te houden.

Cartoon door Ava

Ondanks alle twijfels over KLM slaagt u er keer op keer in, om met steun van elk opeenvolgend kabinet, uw onvermijdelijke faillissement uit te stellen.

Er zijn kasten vol rapporten geschreven over de voordelen en nadelen van KLM. Maar eigenlijk maakt het inmiddels niet meer uit wat feit is en wat niet.

Doen geloven
U bent er immers in geslaagd de politiek te laten geloven dat wat goed is voor KLM, goed is voor Nederland en dat KLM symbool staat voor de Nederlandse trots. Lees verder >

Beste burger,

Ons volk heeft te maken met de zwaarste crisis sinds decennia. Alle sectoren staan onder druk en iedereen kan steun gebruiken. Hoe waardeert de overheid in deze moeilijke tijd een ziek bedrijf als KLM? Door miljarden euro’s staatssteun te reserveren.

Cartoon door Ava

En hoe waardeert de overheid in deze moeilijke tijd haar nieuwe helden die werken in de zorg? Met een enthousiast applaus.

Schril contrast
Wat een schril contrast, vooral als we bedenken dat de zorgsector jarenlang heeft moeten bezuinigen tegenover de eerdere verliesgevende kapitaalinjecties van de overheid in KLM.

Het is belangrijk om te beseffen dat elk bedrijf in financieel zwaar weer terecht kan komen. Als dit het geval is zal zo’n bedrijf, om faillissement te voorkomen, haar strategie moeten aanpassen. Lees verder >