Vertel uw eigen verhaal met hashtag #schipholtour

Een VVD-wethouder van Schiphol-gemeente Haarlemmermeer houdt een promotietour voor de luchthaven, waarin hij vooral mensen aan het woord laat die er positief over zijn. Hij vergezelt zijn tweets van de hashtag #schipholtour. Aan onze lezers en volgers de vraag: schrijf ook úw verhaal over uw ervaring met Schiphol met deze zelfde hashtag.

Foto: Linkedin-profiel

Door de hashtag te gebruiken in uw tweets, ontstaat hopelijk een evenwichtiger beeld na alle uitbundige tweets die deze Jurgen Nobel de wereld in slingert.

Voor u een mooie mogelijkheid ook de andere kant van de zaak – de overmatige overlast en de vervuiling van uw woonomgeving – onder de aandacht te brengen. Lees verder >

Reminder: kalibratiedag op 29 juni!

Op 29 juni aanstaande organiseren we in de regio Schiphol een dagje om te testen hoe goed (of hoe slecht) verschillende smartphones in staat zijn vliegtuiglawaai te meten met onze app Explane. Voor deze dag mochten we inmiddels 50 aanmeldingen ontvangen!

Foto door Deniz Altindas op Unsplash

Graag bevestigen we dan ook dat deze testdag doorgaat. Helaas kunnen we nog niet aangeven waar het event precies zal worden gehouden, omdat we uiteraard afhankelijk zijn van het baangebruik door Schiphol op die dag.

Iedereen die zich heeft aangemeld, ontvangt dan ook op 29 juni een e-mail met de exacte plek, waarschijnlijk ergens onder de Polderbaan. Die wordt immers het meest gebruikt, zodat de kans daar het grootst is dat we genoeg vliegtuigen kunnen meten met onze telefoons. Lees verder >

Continu meten met Explane: heeft u interesse?

Regelmatig bereikt ons de vraag of er geen manier is om vliegtuiglawaai continu te meten en de gegevens vast te leggen in de database van onze app Explane.

Foto: PeakTech

We hebben eens wat rondgesnuffeld op internet en kwamen al gauw tot de conclusie dat dit niet heel erg moeilijk is. Zo vind je bij Raspberry Pi Geek een vrij complete beschrijving voor het ombouwen van de microcomputer tot een continue geluidsmeter.

De kosten van zo’n continu meetsysteem kunnen vrij gering zijn. Voor 25 euro koop je een Raspberri Pi, voor nog eens 100 tot 150 euro een nauwkeurige dB-meter (bij voorbeeld van Peak Tech) met een usb-aansluiting die nodig is om de meter te verbinden met de computer. Lees verder >

Oproep: doe mee aan acties rond IATA2020 in Amsterdam

Van 21 tot en met 23 juni 2020 houdt vliegkoepel IATA haar jaarlijkse conferentie in Amsterdam. SchipholWatch wil gezamenlijk met andere belangenclubs van omwonenden en milieubeschermers acties organiseren rond dit vliegfestijn.

Foto door Alex Radelich op Unsplash

Wil jij als individu of als vertegenwoordiger van een belangenvereniging van bij voorbeeld omwonenden of natuurbeschermers meedenken over ludieke of minder ludieke acties, laat het ons dan even weten via ons e-mail adres info@nullschipholwatch.nl.

Online werkplek
Als er voldoende belangstelling bestaat, openen we een online plek waarin de deelnemers kunnen samenwerken. Ideeën kunnen spuien en bediscussiëren, voorbereidingen treffen en informatie uitwisselen. Lees verder >

Les 9 uit de cursus schiphollen: Doorgroeien

U begint langzamerhand een expert te worden in het liegen en bedriegen door de vliegsector en de overheid. U zou met de kennis uit de lessen 7 en 8 al uitstekend kunnen functioneren bij het Ministerie van Infrastructuur en Water­staat als hulpje van mevrouw de minister Van Nieuwenhuizen.

Foto: Samuel Zeller op Unsplash

In deze les leert u hoe we kunnen doorgroeien, want echte beperkingen gelden voor de sector niet. De vroegere oproep tot een ‘ethisch reveil’ door het CDA moet u maar niet al te letterlijk nemen. Die was bedoeld voor anderen.

Benadruk steeds dat groei kan samengaan met minder hinder, de zogenaamde ‘dubbeldoelstelling’, en onderbouw dit met uw rapportages. Ook al kan een ieder aanvoelen dat dit een leugen is, blijf het herhalen. Lees verder >

Les 8 uit de cursus schiphollen: Grenswaarden

De betekenis van handhaven in juridische zin is: ‘controle door politie, justitie of een toezichthouder op de naleving van bepaalde wet- en regelgeving’. Rij je te snel, dan kun je een boete verwachten. Als dit niet zou gebeuren, dan zou het aantal hardrijders snel toenemen.

Foto door VanveenJF op Unsplash

Je zou verwachten dat als er teveel vliegtuigherrie wordt geproduceerd, dat er dan ook sancties worden opgelegd. Niets is minder waar voor Schiphol en andere vliegvelden!

Groei je te hard in het aantal vliegbewegingen of maak je teveel herrie, dan worden de afgesproken grenzen gewoon verruimd.

Volksverlakkerij
Een beter voorbeeld van volksverlakkerij is nauwelijks denkbaar. Deze les gaat over de manier waarop de schijn van handhaving wordt hooggehouden. Lees verder >

Ombudsman ongerust over inspraak en participatie burgers rond Lelystad Airport

Nadat in de afgelopen maanden meerdere burgers hun zorgen hebben geuit over de gevolgen van de opening van Lelystad Airport, heeft de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen een brief gestuurd aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

Foto door Nathan Hobbs op Unsplash

“De maatschappelijke weerstand tegen het vliegveld neemt toe. Burgers die wonen onder de geplande vliegroutes vrezen voor geluidshinder, natuurschade en financiële schade”, aldus de brief.

Wél belangrijk
In tegenstelling tot de minister vindt de Ombudsman het wél belangrijk dat burgers volwaardige gesprekspartners van de overheid zijn bij grote infrastructurele projecten. Lees verder >

Schiphol wéér op tal van punten de fout in

In het rekenjaar 2018 is Schiphol wederom op tal van punten in de fout gegaan. Geluidsnormen zijn overschreden, luchtvaartmaatschappijen zijn zonder reden afgeweken van routes en de verkeersleiding laat vliegtuigen vanaf de verkeerde kant landen.

Illustratie: Aalsmeer Vandaag

Dit blijkt uit een brief die minister Cora van Nieuwenhuizen vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd met als onderwerp ‘Handhavingsrapportage Schiphol’.

Overschrijdingen
“De geluidsnormen zijn in vier handhavingspunten overschreden”, aldus de minister. “De Inspectie zal hiervoor een oorzakenanalyse uitvoeren.”

Maar liefst zes vliegbedrijven zijn middenin de nacht afgeweken van de uitvliegroute. Eén van deze krijgt hiervoor een boete opgelegd. Om hoeveel geld dat gaat, vermeldt het schrijven van de minister niet. Lees verder >

Les 7 uit de cursus schiphollen: Geluidmaten en normen

We komen nu in de hogeschool van list en bedrog die door de vliegsector in samenwerking met de Nederlandse politici zijn uitgevoerd. Gaat u er maar eens goed voor zitten! Ik waarschuw u, er komen enige technische termen om de hoek kijken. Geef dus niet te snel op. De kern van de lawaaiproblematiek komt hieruit voort.

Figuur 1: Aantal vliegtuigen per periode van het etmaal voor dezelfde geluidbelasting, Ke en Lden (bron: Van Deventer, 2003).

Op deze wijze kan men overal in Nederland om de twee minuten worden getrakteerd op jankende of dreunende vliegtuigpassages (tot ruim 75 dB). Later als vliegtuigen elkaar nog sneller kunnen opvolgen zal deze tussentijd worden bekort, zodat de herrie nog erger wordt.

Niet meerekenen
De goorste truc is het niet meerekenen van een groot deel van de herrie (zie verder bij de Ke-maat met afkap op 65 dB), en het later ‘gelijkwaardig’ maken van de nieuwe maat Lden aan het Ke-stelsel, zodat de grenswaarden veel te hoog zijn gekozen. Lees verder >