Les 17 uit de cursus schiphollen: Fijnstof

Er zijn meer soorten uitstoot dan alleen CO2. Het zal u niet ontgaan zijn dat stikstof best wel een probleempje gaat worden in ons overvolle landje, met al die boeren met tractoren in Den Haag.

Foto: Spencer Pugh via Unsplash

Jammer dat ze niet even een tussenstop gemaakt hebben bij onze nationale luchthaven! Miscchien komt dit nog, sommige protestborden lieten dit een beetje doorschemeren.

Maar ook de hele kleine deeltjes krijgen steeds meer aandacht en dat is niet onterecht. Ze komen letterlijk overal voor en blijken veel schadelijker dan aanvankelijk werd gedacht.

Creatief
De vliegsector die inzet op groei moet dan ook heel creatief te werk gaan om hier een ‘uitdaging’ of ‘kans’ van te maken. Lees verder >

Wethouder Raat (Amstelveen) wil rechtszaak niet steunen

Eind september vroeg een inwoner van Amstelveen aan wethouder en loco-burgemeester Herbert Raat van Amstelveen om steun in een op te starten juridische procedure tegen Schiphol. Inmiddels heeft de burger vooralsnog nul op het rekest gekregen.

Gemeentehuis Amstelveen (foto: amstelveen.nl)

Dit blijkt uit het antwoord dat Raat eerder deze week stuurde. Niet duidelijk wordt uit de e-mail of de wethouder namens zichzelf spreekt, namens de gemeenteraad danwel namens de lokale VVD-afdeling. De verzoeker heeft hierover nog opheldering gevraagd.

Raat noemt het ondersteunen van een gerechtelijke procedure “niet opportuun, gezien alle trajecten en ontwikkelingen die gaande zijn”. Hij doelt hiermee onder meer op het position paper inzake Schiphol dat eerder werd gepubliceerd door de gemeente. Dit document wordt in de gemeente alom gezien als een ‘slap polderdocument’ dat vooral gericht is op blijvend overleg, maar nauwelijks tot resultaten kan leiden. Lees verder >

Val Schiphol lastig met gratis sms

Greenpeace heeft een mooie actie lopen. Door een webformulier in te vullen, kunt u gratis Schiphol lastigvallen met de boodschap eindelijk eens af te komen met een klimaatplan.

Stuur Schiphol een gratis SMS (illustratie: greenpeace.org)

Met een paar klikken van de muis wordt een boodschap gestuurd aan een willekeurige telefoon op Schiphol. De SMS wordt vervolgens voorgelezen aan degene die de telefoon opneemt.

De boodschap luidt: “Hallo, met Max! We zitten midden in een klimaatcrisis, maar Schiphol wil nóg meer groeien en vervuilen. Dit kan echt niet. Daarom doe ik mee met deze actie van Greenpeace. Komen jullie snel met een klimaatplan?!”

Greenpeace heeft ervoor gezorgd dat de sms gratis wordt verstuurd. De actie houdt willekeurige Schiphol-medewerkers een tijdje af van hun vervuilende en overlastgevende werk. Lees verder >

Amsterdams gemeenteraadslid D66 gemakzuchtig: “Niet onze bevoegdheid”

Jan-Bert Vroege, gemeenteraadslid voor D66 in Amsterdam met nota bene verkeer en luchtkwaliteit in zijn portefeuille, vindt niet dat de gemeente iets hoeft te doen aan de overlast en vervuiling van Schiphol, want “het is niet onze bevoegdheid”.

Gemeenteraadslid Vroege blokkeert critici (foto: amsterdam.nl)

Zo antwoordt hij op Twitter op een filmpje waarin een bewoner vraagt om de visie van de gemeenteraad op de vliegterreur boven de stad.

Als de bewoner vervolgens stelt dat het weliswaar niet de bevoegdheid van de raad is, vraagt deze nogmaals naar de visie van Vroege. De D66-er constateert dan: “Ik begrijp dat je ze liever boven Buitenvelderd hebt zodat de grachtengordel er geen last van heeft”. Lees verder >

Overleg Schiphol-Uithoorn vijf jaar lang geheim

Eind juni jongstleden hebben B&W van Uithoorn een ultrageheim overleg gevoerd met directeur Dick Benschop van Schiphol. Zó geheim dat vijf jaar lang onder de pet moet blijven wat er is gezegd.

Kerkje in Uithoorn (foto: Wikipedia)

Dit blijkt uit een e-mail van de gemeente aan een bezorgde burger die hierover aan de bel trok.

“Zoals ook op onze site staat is de gemeente in overleg met de directie van Schiphol over concrete maatregelen om de hinder te beperken. Er is een gezamenlijke aanpak voor een aantal onderzoeken en acties opgesteld. Eind juni heeft Schiphol de aanpak gepresenteerd, de gemeenteraad was hierbij aanwezig. Dat was een geheime bijeenkomst, de wet geeft hiertoe onder voorwaarden de mogelijkheid”, aldus de ambtenaar. Lees verder >

Echte omwonenden massaal tegen groei Schiphol

Bijna 80 procent (!) van de inwoners van Uithoorn, een buurgemeente van Schiphol, is tegen verdere groei van de luchthaven.

Bijna 80 procent bewoners Uithoorn tegen groei Schiphol (bron: Gemeente Uithoorn, consultatie)

Dit blijkt uit een consultatie die is uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Uithoorn onder de bewoners.

De uitslag onderstreept de resultaten van een recent onderzoek door Motivaction waaruit bleek dat ook 54 procent van álle Nederlanders tegen groei zijn, dus inclusief Nederlanders die ver weg wonen van een luchthaven.

De burgers van Uithoorn hebben vrijwel dagelijks te maken met tientallen tot honderden vluchten over hun daken. Het gemiddeld gemeten geluidsniveau loopt volgens Explane op tot 74 dB over ruim 4300 metingen. Lees verder >

Tijd van praten voorbij, tijd voor #schipholacties

Wat ons betreft is de tijd van praten voorbij, het wordt tijd voor acties tegen de overlast van Schiphol en zijn gebruikers.

Foto door Kon Karampelas via Unsplash

Al tientallen jaren ‘overlegt’ Schiphol met omwonenden over het beperken van vervuiling en overlast, onder meer aan de beroemde (of beruchte) Alders-tafel in de Omgevingsraad.

Al die jaren overleg hebben geleid tot de huidige situatie, waarin de luchtvaart rond Schiphol heeft geleid tot onleefbare situaties in grote delen van de Randstad en zelfs daarbuiten.

Van de kop van Noord-Holland tot in Rotterdam, van de Noordzeekust tot ver voorbij het Gooi en zelfs in Flevoland en Friesland ervaren burgers een niet-aflatende overlast door het vliegverkeer. Lees verder >

Les 16 uit de cursus schiphollen: Vliegtax

Vliegen is te goedkoop voor de vervuiling die het veroorzaakt. In steeds meer delen van de maatschappij wordt dit herkend en erkend. Het is dus zaak om een slimme truc te bedenken en een beetje met de kritiek mee te buigen, maar natuurlijk wel zo dat het geen enkel probleem zal opleveren.

Foto door Rita Ox via Unsplash

U zult wel gemerkt hebben dat de weerstand tegen de luchtvaart aan het toenemen is. De groei van Schiphol en andere vliegvelden en de opbouw van Lelystad Airport geven aanleiding tot groeiende protesten van bur­gers, die zich tegenwoordig via Facebook of Twitter uiten. Men vraagt steeds meer om een ‘eerlijke prijs’ voor vliegen. Lees verder >

SchipholKatwijk, een vliegveld in zee

Aan de vooravond van het debat in de Tweede Kamer over de bouw van Schiphol in zee, publiceert SchipholWatch de visie van oud-verkeersvlieger en huidig bouwadviseur Paul Grove. Een globale uiteenzetting van een zee-luchthaven ter vervanging van Schiphol op de huidige locatie.

SchipholKatwijk

“Dit plan dient verder uitgewerkt te worden door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Uiteindelijk zal het door bouwbedrijven tot in detail moeten worden uitgewerkt.

Zowel vliegtechnisch als bouwtechnisch is dit het meest uitgebalanceerde ontwerp voor een vliegveld in zee. Overlast van het vliegverkeer en het gebrek aan bouwgrond voor woningen en bedrijven maakt het noodzakelijk dat Schiphol zijn toekomst op zee zoekt. Lees verder >

Burger verzoekt gemeente civiele procedure te steunen

In de Gemeente Amstelveen leeft het verlangen onder een aantal burgers om een civiele procedure op te starten tegen Schiphol om de luchthaven financieel aansprakelijk te stellen voor gemiste nachtrust en inkomsten.

Een deel van het overzicht waaruit blijkt dat van nachtrust geen sprake kan zijn. Klik op de afbeelding voor een leesbaar formaat (bron: vlieghinder.nl).

Dit blijkt uit een schrijven van een bewoner onder de aanvliegroute naar de Buitenveldertbaan aan wethouder en loco-burgemeester Herbert Raat. SchipholWatch ontving een kopie van deze brief.

In de e-mail vraagt de bewoner of de gemeente wil overwegen een dergelijke procedure te ondersteunen. “Samen met een aantal andere bewoners van Randwijck in Amstelveen wil ik een procedure opstarten. Vannacht was het weer raak, tot 2 uur ’s nachts om de twee minuten, toen tot kwart voor zes om het uur een vliegtuig en vanaf dat moment weer om de twee minuten”, aldus de bewoner in een toelichting. Lees verder >