Les 6 uit de cursus schiphollen: Overleg

We leven in een ware democratie, en dat wil zeggen dat iedere mening mag worden verkondigd en ook werkelijk telt, of niet soms? Overleg en polderen zijn belangrijk in de Nederlandse bestuurscultuur.

Foto: Antenna op Unsplash

Maar wil dit echt zeggen dat er naar bezwaren wordt geluisterd en dat er iets mee wordt gedaan? Natuurlijk niet, maar voor de vorm wordt de gelegenheid tot overleg geboden. Vandaar deze les.

Laat bewonersgroepen zogenaamd meebeslissen in een overlegorgaan – voorheen de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) en de Alders Tafel, nu de Omgevingsraad Schiphol (ORS).

Speel de groepen belanghebbenden hierin tegen elkaar uit. Iedereen is egoïst en opgelucht als de herrie bij een ander komt. Lees verder >

Schokkende reportage 60 Minutes Australia over Boeing-schandaal

In Australië heeft het programma 60 Minutes een schokkende reportage uitgezonden over de twee vliegrampen met de Boeing 737 Max, ook wel de ‘killerjet’ genoemd. Kijk en huiver.

Rogue Boeing 737 Max planes ‘with minds of their own’ | 60 Minutes Australia

Liz Hayes investigates the disaster of Boeing’s 737 MAX jetliner. Why two supposedly state-of-the-art and safe planes crashed killing 346 people; why pilots now fear flying the 737 MAX; & whether Boeing could have averted the catastrophes.

Les 5 uit de cursus schiphollen: Economie

Een land verpesten doe je niet zomaar, het gaat natuurlijk om geld en macht. Maar wiens geld en wiens macht? En hoe kun je dit in de toekomst geloofwaardig blijven verkopen? Altijd kan weer het ‘grote economische belang’ naar voren worden gehaald. U leert het in deze les.

foto: Arie Wubben, unsplash.com

Benadruk steeds het grote economische belang van de nieuwe baan of het nieuwe vliegveld. Noem de grote werkgelegenheid die door de luchtvaart wordt gecreëerd en de vele miljoenen euro’s die het vliegverkeer bijdraagt aan de ‘BV Nederland’.

Regelrechte crime
Geef hierbij voortdurend aan het belang van het internationale netwerk van verbindingen en de zogenaamde ‘hub’ of ‘mainport’ functie van de (nieuwe) luchthaven. Noem hierbij de aantrekkelijkheid van Nederland voor het vestigen van (internationale) bedrijven, ondanks dat het hier al overvol is en op werkdagen een verplaatsing met wat voor vervoermiddel dan ook een regelrechte crime is geworden. Lees verder >

Les 4 uit de cursus schiphollen: Voorherrie

Een korte les ditmaal, maar niet minder waar. Als u de laatste tijd meer vliegtuigherrie hoort, pas dan op, u kunt in een nieuw te belasten gebied wonen. Onthoud deze raad: het wordt alleen maar erger!

Illustratie: aircraft noise sources door NLR

Begin al enkele jaren voor de nieuwe baan of nieuw vliegveld er is om de omgeving ervan extra te belasten met vliegtuiggeluid door wijzigingen in vliegroutes en -hoogten, dan is de verontwaardiging minder groot door ‘gewenning’.

Noem dit bij klachten experimenten met een tijdelijk karakter.

Alvast meer lezen? Bezoek de weblog van ir Bob van Marlen!

Vrijwilligers gezocht voor kalibratie smartphones

Eén van de grote onzekerheden in de meetgegevens die gebruikers verzamelen over vliegtuigherrie met onze app Explane, is in hoeverre de meting met een smartphone een juist aantal decibellen te zien geeft.

Foto: Rodion Kutsaev via Unsplash

Om deze onzekerheid te kunnen kwantificeren en de data uit Explane te kunnen corrigeren in de overzichten op https://reports.explane.org, wil SchipholWatch op zaterdag 29 juni 2019 een kalibratie-middag of -ochtend organiseren in de regio Schiphol, ergens onder een drukke aanvliegroute.

Vrijwilligers gezocht
Voor zo’n dagdeel zoeken we vrijwilligers die met hun eigen smartphone mee willen komen meten. De kalibratie zal plaatsvinden onder leiding van de Nederlandse Stichting Geluidshinder met een reeds gekalibreerde geluidsmeter. Lees verder >

Rapporten Explane snel uitbreiden

Achter de schermen werken we hard aan het uitbreiden van de overzichten op de website reports.explane.org.

Top 20 herriemakers, gemeten door gebruikers van Explane

Zo is bovenstaand een overzichtje te zien van de grootste herriemakers, met de plekken waar deze metingen zijn verricht door gebruikers van de gratis Explane app.

Dankzij de state-of-the-art rapportage-tools van Microsoft, kan de bezoeker van de site zelf inzoomen op de data. In bovenstaand overzicht kan bij voorbeeld worden geselecteerd op land, regio, stad, maar ook op de carrier, de maand, de datum of het deel van de nacht (overdag, ’s avonds of ’s nachts).

Historische data van explane.org

Ook zijn er straks historische overzichten te vinden. Zoals het gemiddeld gemeten geluidsniveau in een maand, of de gemiddelde hoogte van de vliegtuigen in de metingen. En natuurlijk het aantal metingen dat alle Explane-gebruikers iedere maand verzorgen. Lees verder >

Les 3 uit de cursus schiphollen: Klachten

Deze truc is ontwikkeld om ervoor te zorgen dat in hinderpresentaties er steeds kan worden aangegeven dat ondanks de groei het aantal klachten voortdurend afneemt.

Illustratie: bezoekbas.nl

Krijgt u al een beetje door hoe het werkt? Want zoals Johan Cruijff al zei: “Je gaat het pas zien als je het doorhebt.”

Zorg voor een systeem, waarbij het invoeren van klachten zo bewerkelijk mogelijk gemaakt is en voor elke klacht veel stappen (bij voorbeeld acht) moeten worden doorlopen. Wat uitdrukkelijk niet de bedoeling is, is dat men elke vliegtuigpassage makkelijk kan doorgeven. Dit zou immers ons bedrog te zicht­baar maken! Lees verder >

ICAO blokkeert SchipholWatch

Dat de luchtvaartsector niet van tegenspraak houdt, is bekend. Dat zelfs het allerhoogste orgaan van de sector niet met kritische vragen kan omgaan van een actiegroepje uit Nederland, spant toch echt de kroon. Deze week blokkeerde de ICAO op Twitter het account van SchipholWatch.

De International Civil Aviation Organization zoals de organisatie voluit heet, is een agentschap dat direct onder de Verenigde Naties valt. De VN dient op te komen voor de rechten van alle mensen op deze planeet.

Kennelijk vallen omwonenden van vliegvelden daar niet onder. Nooit hebben wij van SchipholWatch beledigende opmerkingen geplaatst richting ICAO of haar medewerkers. Lees verder >

LBBL: ernstig bezwaar tegen aanname luchtvaartgroei

Het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL) maakt in haar zienswijze op de Luchtvaartnota 2020-2050 “ernstig bezwaar” tegen groei als uitgangspunt van de nota.

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (foto: Wikipedia)

“Er moet niet stilzwijgend worden uitgegaan van luchtvaartgroei, maar de groei dient zeer kritisch en terughoudend te worden behandeld. Er moet ruimte blijven voor de conclusie dat volumegroei nog jarenlang onwenselijk zal zijn”, aldus de LBBL.

Het beraad vindt verder dat de luchtvaart zijn inspanningen fors moet opvoeren om tot reductie van emissies te komen. “Krimp lijkt zelfs onvermijdelijk totdat de luchtvaart daadwerkelijk broeikasgasneutraal is geworden, niet voor 2040 naar verwachting.” Lees verder >

Vliegherrie-metingen Explane nu live

Sinds vanmiddag hebben we alle metingen van vliegtuigherrie door gebruikers van de app Explane live gezet. Bezoek https://reports.explane.org.

In de aanloopfase van de app zijn al bijna 13.000 metingen gedaan door de gebruikers, vooral in Nederland, maar zelfs tot in de Verenigde Staten en Australië.

De apps (voor iPhone en Android) en de website zijn gebouwd door de professionele ontwikkelaar Roelof Meijer. Ook voor uw doel kan Roelof een app en/of website bouwen. Interesse? Mail hem via r.meijer@nullofficealley.nl.

Nu deze eerste versie van de site iedere belangstellende toegang geeft tot échte metingen (in plaats van berekeningen) zijn we natuurlijk erg nieuwsgierig naar uw reacties. Lees verder >