Nieuw rapport: Eigen CORSIA-regels luchtvaart maken Parijs onhaalbaar

De luchtvaartsector is druk bezig een eigen setje regeltjes op te stellen om geen last te krijgen van strengere Europese regels op het gebied van CO2-uitstoot.

Het accepteren van deze Corsia-regels zou ervoor zorgen dat de luchtvaart maar liefst bijna 100 megaton extra CO2 zou mogen uitstoten. Dat is net zoveel als de hele uitstoot van de wereldwijde staalindustrie in 2015!

De sector zit zichtbaar in zijn maag met de strengere EU ETS regelgeving. Als de luchtvaartboys en -girls erin slagen om CORSIA door te drukken, kan het klimaatakkoord van Parijs zeker niet worden gerealiseerd.

Dit blijkt uit een nieuw rapport van onderzoeksbureau Transport Analysis and Knowledge Systems (TAKS). Met CORSIA wil de luchtvaart haar CO2-uitstoot afkopen, maar het plan gaat lang niet ver genoeg, aldus TAKS.

“Om Parijs te kunnen halen zullen andere sectoren hun inspanningen moeten verhogen om de inactiviteit van de luchtvaart te compenseren”, vertelt het rapport.

De onderzoekers noemen de doelstellingen van CORSIA  ronduit “zwak” en weinig ambitieus.

No Title

No Description

Het rapport van TAKS werd ons toegestuurd door StayGrounded, het internationale netwerk van actiegroepen tegen de groei van de luchtvaart. SchipholWatch is onderdeel van dit netwerk. Het rapport werd opgesteld in opdracht van denktank Transport & Environment.


Vertrouwen in minister naar nieuw dieptepunt

Gisteren stuurde mevrouw de minister Cora van Nieuwenhuizen haar langverwachte brief naar de Tweede Kamer over de grote verschillen tussen meten en rekenen bij de geluidswaarden van de belevingsvlucht. Dit leidde tot een ware stortvloed aan teleurgestelde reacties op sociale media, in de politiek en onder actiegroepen.

Wat blijkt? De grote verschillen (tot 8 dB) “hadden op voorhand verwacht kunnen worden” en “vallen binnen de marges”. Marges? Een nieuwe term die de minister hier introduceert in het hele debat over de luchtvaart. Want nooit eerder heeft het ministerie met omwonenden gesproken over dergelijke marges. Voor uw informatie: 8 dB lijkt niet zoveel, maar omdat het gaat om een logaritmische schaal betekent dit dat er zomaar 300% meer geluid is dan berekend. Met zo’n grote afwijking mag je ons inziens niet meer spreken van ‘marges’.

An sich is het niet onlogisch dat er verschil zit tussen meten en rekenen. Wat wel ‘onverklaarbaar’ is, is dat metingen altijd hoger uitvallen dan de berekeningen. Als er louter sprake zou zijn van marges, dan zouden soms de metingen hoger uitvallen en soms de berekeningen. Zo werkt dat in de statistiek, het is een wetmatigheid.

Dat in het geval van de luchtvaart de berekeningen altijd lager uitvallen dan echte metingen, doet vermoeden dat hier te kwader trouw wordt gehandeld. De cijfers worden mooier voorgesteld dan dat ze in werkelijkheid zijn. Geen nieuws, deze handelswijze, er bestaat zelfs een term voor: “schiphollen”.

HoogOverijssel šŸ° on Twitter

Wij staan perplex. De minister geeft toe dat de geluidsstudie voor Lelystad Airport niets met de werkelijkheid heeft te maken. En dat mogen we ook helemaal niet van haar verlangen. Schandalige oorlogsverklaring aan ons recht op een gezonde leefomgeving! https://t.co/vl5MaKtbCR

Ondanks alle mooie woorden uit Den Haag – “het vertrouwen van de bevolking in de politiek herstellen” – blijkt de minister ‘business as usual’ te doen inzake de luchtvaart. Er wordt net zo lang gerekend en gedraaid totdat er uitkomsten zijn die aantonen dat er helemaal niets aan de hand is. En als dat niet lukt, komt mevrouw de minister op de proppen met nieuwe begrippen die nooit eerder een rol speelden in de discussie.

Gelukkig zijn er in politiek Den Haag ook geluiden te horen dat de werkwijze van het ministerie niet door de beugel kan. Temeer daar de minister al heeft aangegeven dat zij een nieuwe MER niet nodig acht, nu een en ander binnen “de marges” valt.

Suzanne Krƶger on Twitter

Nu blijkt dat de modellen voor berekenen vliegtuig lawaai structureel lager uit komen dan metingen van het Ć©chte lawaai, wat betekent dit voor de MER #Schiphol en #LelystadAirport ? Wat betekent dit voor omwonenden? Dat wil ik van de minister weten. https://t.co/T2omHl4hZ7

Wij blijven de strapatsen van de minister en haar ministerie in ieder geval op de voet volgen en hopen dat er heel gauw iemand van de Omgevingsraad de ballen heeft om ons de nieuwe MER van Schiphol toe te sturen. Gezien de resultaten uit het verleden, verwachten we dat daarin ook de nodige ‘rekenfouten’ zijn geslopen. Altijd goed om dit te kunnen aantonen voordat we weer een jaar of tien vastzitten aan al dan niet bewust verdraaide zienswijzen en berekeningen.

Over het verschil tussen meten en rekenen (later meer)

meten-van-vliegtuiggeluid-en-reactie-op-de-evaluatie-van-de-regiegroep-belevingsvlucht

Ondertussen op het ministerie

Nog 2 nachtjes slapen, dan is het herfstvakantie, voor de Tweede Kamer. Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft beloofd vĆ³Ć³r het reces met een verklaring te komen van het verschil tussen gemeten en berekende geluidswaarden van de belevingsvlucht.

Wij zijn zeer benieuwd of mevrouw de minister dit gaat redden, mede gezien de uiterst complexe aard van deze berekeningen.

Ons is ter ore gekomen dat het grote verschil zich helemaal niet laat wegrekenen. En dat het ministerie straks dus schoorvoetend moet toegeven dat de MER Lelystad niet klopt. What’s new?

Oproep: wie levert ons de MER?

Deelnemers aan het overleg over de nieuwe MER (Milieu Effect Rapportage) van Schiphol hebben een zwijgplicht opgelegd gekregen. Dat vinden wij ronduit belachelijk: de MER gaat heel veel inwoners van het gebied rond Schiphol aan en zou dan ook openbaar moeten zijn.

Daarom hierbij de oproep: Wie beschikt over het concept van de MER zoals die tot op heden is opgesteld en wil deze delen met ons?

Wij vinden openbaarheid een groot goed, zeker als het gaat om zaken die heel veel burgers van dit land betreffen. 

Uiteraard houden we jouw identiteit als leverancier van deze informatie geheim, gezien de opgelegde zwijgplicht. Wel zullen we deze info op deze site (en op andere sites) publiceren.

Beschikt u over de concept-MER? Stuur ‘m naar [email protected]! Anonimiteit gegarandeerd.

Help ons om meer openbaarheid te krijgen in het schiphollen rond de nieuwe MER. Delen van dit bericht wordt zeer op prijs gesteld!

Het actieplan zelf

Voor de volledigheid het gehele actieplan van de luchtvaartsector in ons land. Doel: 35% reductie CO2-uitstoot. Ten opzichte van de origineel voorspelde groei. Niet ten opzichte van nu. Uitgaande van het gunstigst mogelijke groeimodel (lees: laagste). Een scenario dat door geen van de betrokken organisaties wordt nagestreefd. Maar dat ter zijde.

View Fullscreen

Bureau CE Delft rekent luchtvaart rijk

Zomaar een paar quotes uit het rapport van bureau CE Delft over het vandaag gepubliceerde plan van aanpak door de vliegbranche.

“Een betere optie is volgens de onderzoekers dan ook om de meer-kosten van biobrandstof te subsidiĆ«ren, waarbij er de mogelijkheid is om de kosten van de subsidie neer te leggen bij verschillende actoren.” Huh, de meerkosten van biobrandstof verhalen op de belastingbetaler?

747 takeoff

“De afgelopen decennia was de technische efficiĆ«ntieverbetering van nieuwe vliegtuigen gemiddeld 1,4% per beschikbare stoelkilometer per jaar, maar de trend lijkt af te vlakken en in de laatste jaren lag het gemiddelde op 1,1% (ICCT, 2015).In een periode van 12jaar kan een efficiĆ«ntiewinst van 12,5% geboekt worden als de vloot niet groeit en geleidelijk vernieuwd wordt. Als de vloot groeit, verbetert de efficiĆ«ntie sneller omdat de gemiddelde leeftijd van de vloot afneemt.” Huh, een groeiende vloot vliegtuigen zorgt voor grotere efficiĆ«ntie? En in absolute zin dan?

“In een aantal gevallen zijn deze deeldoelstellingen erg ambitieus, waardoor de kans groter is dat de doelen niet gehaald worden dan dat het doel overschreden wordt. Dit geldt bijvoorbeeld voor optimalisering van vliegroutes en -procedures en voor radicale vlootvernieuwing.” Huh, grote kans dat ze het niet halen?

Afijn, leest u het rapport zelf maar eens. De gezamenlijke milieuorganisaties staan niet in de rij voor het applaus. SchipholWatch evenmin, want er is in het hele plan geen aandacht voor geluidsvervuiling. Ook niet voor stikstofdispositie trouwens, om maar eens wat te noemen.

View Fullscreen

In hele actieplan NIETS over herrie te lezen

De luchtvaartsector overhandigde eerder vandaag met veel tromgeroffel en borstgeklop een actieplan voor minder vervuiling in 2030(!) aan minister Van Nieuwenhuizen (I&W).

Luchtvaartsector overhandigt actieplan aan minister I&W

Vandaag heeft de luchtvaartsector een actieplan voor verduurzaming van de luchtvaart aangeboden aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). Voor het plan ‘Slim en Duurzaam’ hebben twintig transportorganisaties en kennisinstellingen de handen ineengeslagen om bestaande ontwikkelingen voor de verduurzaming van de luchtva…

Greenpeace noemt het bij monde van campagneleider Cas van Kleef oude wijn in nieuwe zakken, wij constateren vooral dat er geen enkele aandacht is voor de geluidsvervuiling die Schiphol oplevert.

Cas van Kleef on Twitter

De plannen zijn oud nieuws met groen strikje eromheen. Besparingen vooral goed voor eigen portemonnee. Co2-uitstoot luchtvaart blijft in 2030 bijna even groot als nu: geen reductie dus! Als we Parijsakkoord willen halen kan luchtvaart niet meer groeien. https://t.co/T7s1BrobRD

Geluidsoverlast in de mate die Schiphol oplevert, is inmiddels internationaal erkend als belangrijke bron van fysieke en psychische ziektes. Dit blijkt onder meer uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Geluidsvervuiling heeft desastreus effect op volksgezondheid

BAARN – Niet alleen de milieuvervuiling die het toenemende verkeer met zich meebrengt kost mensenlevens, maar ook het geluid dat gemaakt wordt heeft een desastreus effect op de volksgezondheid. Dat concludeert de Wereldgezondheidsorganisatie in een nieuwe studie. Het is de eerste keer dat er opdracht van de Wereldgezondheidsorganiatie Europa (WHO Europe) een onderzoek werd gedaan naar het effect van verkeersgeluid op de gezondheid.

Een gemiste kans, te meer omdat er een prima oplossing bestaat voor de geluidshinder: de door ons bepleite verhuizing naar de Noordzee.

Plan voor luchthaven in zee wint aan populariteit

Plannen voor verplaatsing van Schiphol naar de Noordzee winnen aan populariteit. De kosten zijn hoog, maar de overlast neemt fors af. Den Haag durft niet te kiezen, klagen omwonenden. ā€žTreurig, Nederland zit te kruidenieren.” Met zwaar gebulder stijgt er ongeveer elke twee minuten een vliegtuig op van Schiphol. Passagierstoestellen, vrachttoestellen.

SchipholWatch vindt het onbestaanbaar dat de directies van Schiphol en haar grootste gebruiker KLM nog steeds niet zelf op de proppen komen met plannen voor deze verhuizing. Het is de enige mogelijkheid om de tomeloze groeiambities van de luchtvaart mogelijk te maken.

Het uitblijven van actie op dit front is een strategische fout die in de toekomst mogelijk betiteld kan worden als ‘wanbeleid’.

Schiphol gestoord

Wat hebben de volgende data met elkaar gemeen? 22 november 2017, 29 april, 22 mei, 15 augustus, 27 augustus en 1 oktober 2018?

Het zijn de data van liefst zes (!) grote storingen die op Schiphol voor groot oponthoud voor reizigers zorgden. Zes grote storingen in het afgelopen jaar, Ć©Ć©n per twee maanden gemiddeld. Oplopend tot drie in de afgelopen anderhalve maand.

Ondanks de malaise blijft de luchthaven hameren op groei. Het lijkt ons goed dat Schiphol eerst eens orde op zaken stelt voordat het de veiligheid van reizigers en omwonenden in gevaar brengt.

Storing bagagesysteem Schiphol verholpen, wel wachttijden – Amsterdam – PAROOL

Een grote storing in het bagagesysteem veroorzaakt maandagochtend problemen op Schiphol.

Vanmorgen was het dus opnieuw raak. Een stroomdipje van hooguit enkele minuten legde de bagageafhandeling urenlang stil. Duizenden mensen hoopten zich op in de aankomstgebieden, wachtend op koffers die maar niet kwamen.

Tot overmaat van ramp voelde de luchthaven zich kennelijk niet geroepen deze reizigers van enige informatie te voorzien, getuige de vele reacties op Twitter.

NOS on Twitter

Klachten over gebrekkige informatie na storing bagagesysteem Schiphol https://t.co/kAyz58Bh5B

Geen luchtvaartgesprek rond Schiphol

Op zijn minst bijzonder te noemen: geen van de geplande ‘luchtvaartgesprekken’ van het Ministerie van Infrastructuur vindt plaats in de (wijde) omgeving van Schiphol.

Bij vrijwel alle andere luchthavens worden omwonenden en andere belanghebbenden wel in hun eigen omgeving uitgenodigd. Groningen, Maastricht, Lelystad, om er maar een paar te noemen. Maar niet Schiphol of Amsterdam.

Screenshot van de website https://www.luchtvaartgesprek.nl/

Omwonenden van Schiphol moeten kennelijk maar naar Den Haag komen, naar het provinciehuis van Zuid-Holland.

Wij kunnen uiteraard slechts gissen naar de reden van dit uitnodigingsbeleid, maar het komt bij ons nogal vreemd over. Om het maar netjes uit te drukken.

EĆ©n van onze volgers op Twitter meent overigens wel een goede reden te kennen: “Teveel lawaai daar”.

Home – Luchtvaart gesprek

Onder begeleiding van een onafhankelijk voorzitter voert men in een groep van tien genodigden het gesprek over de toekomst van de luchtvaart in Nederland. Iedereen krijgt de gelegenheid om ideeƫn, belangen en invalshoeken op tafel te leggen. Een notulist maakt een (geanonimiseerd) verslag van het gesprek. Deze verslagen worden openbaar.

U bent op dit moment offline.