Val Schiphol lastig met gratis sms

Greenpeace heeft een mooie actie lopen. Door een webformulier in te vullen, kunt u gratis Schiphol lastigvallen met de boodschap eindelijk eens af te komen met een klimaatplan.

Stuur Schiphol een gratis SMS (illustratie: greenpeace.org)

Met een paar klikken van de muis wordt een boodschap gestuurd aan een willekeurige telefoon op Schiphol. De SMS wordt vervolgens voorgelezen aan degene die de telefoon opneemt.

De boodschap luidt: “Hallo, met Max! We zitten midden in een klimaatcrisis, maar Schiphol wil nóg meer groeien en vervuilen. Dit kan echt niet. Daarom doe ik mee met deze actie van Greenpeace. Komen jullie snel met een klimaatplan?!”

Greenpeace heeft ervoor gezorgd dat de sms gratis wordt verstuurd. De actie houdt willekeurige Schiphol-medewerkers een tijdje af van hun vervuilende en overlastgevende werk. Lees verder >

Amsterdams gemeenteraadslid D66 gemakzuchtig: “Niet onze bevoegdheid”

Jan-Bert Vroege, gemeenteraadslid voor D66 in Amsterdam met nota bene verkeer en luchtkwaliteit in zijn portefeuille, vindt niet dat de gemeente iets hoeft te doen aan de overlast en vervuiling van Schiphol, want “het is niet onze bevoegdheid”.

Gemeenteraadslid Vroege blokkeert critici (foto: amsterdam.nl)

Zo antwoordt hij op Twitter op een filmpje waarin een bewoner vraagt om de visie van de gemeenteraad op de vliegterreur boven de stad.

Als de bewoner vervolgens stelt dat het weliswaar niet de bevoegdheid van de raad is, vraagt deze nogmaals naar de visie van Vroege. De D66-er constateert dan: “Ik begrijp dat je ze liever boven Buitenvelderd hebt zodat de grachtengordel er geen last van heeft”. Lees verder >

Overleg Schiphol-Uithoorn vijf jaar lang geheim

Eind juni jongstleden hebben B&W van Uithoorn een ultrageheim overleg gevoerd met directeur Dick Benschop van Schiphol. Zó geheim dat vijf jaar geheim moet blijven wat er is gezegd.

Kerkje in Uithoorn (foto: Wikipedia)

Dit blijkt uit een e-mail van de gemeente aan een bezorgde burger die hierover aan de bel trok.

“Zoals ook op onze site staat is de gemeente in overleg met de directie van Schiphol over concrete maatregelen om de hinder te beperken. Er is een gezamenlijke aanpak voor een aantal onderzoeken en acties opgesteld. Eind juni heeft Schiphol de aanpak gepresenteerd, de gemeenteraad was hierbij aanwezig. Dat was een geheime bijeenkomst, de wet geeft hiertoe onder voorwaarden de mogelijkheid”, aldus de ambtenaar. Lees verder >

Echte omwonenden massaal tegen groei Schiphol

Bijna 80 procent (!) van de inwoners van Uithoorn, een buurgemeente van Schiphol, is tegen verdere groei van de luchthaven.

Bijna 80 procent bewoners Uithoorn tegen groei Schiphol (bron: Gemeente Uithoorn, consultatie)

Dit blijkt uit een consultatie die is uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Uithoorn onder de bewoners.

De uitslag onderstreept de resultaten van een recent onderzoek door Motivaction waaruit bleek dat ook 54 procent van álle Nederlanders tegen groei zijn, dus inclusief Nederlanders die ver weg wonen van een luchthaven.

De burgers van Uithoorn hebben vrijwel dagelijks te maken met tientallen tot honderden vluchten over hun daken. Het gemiddeld gemeten geluidsniveau loopt volgens Explane op tot 74 dB over ruim 4300 metingen. Lees verder >

Tijd van praten voorbij, tijd voor #schipholacties

Wat ons betreft is de tijd van praten voorbij, het wordt tijd voor acties tegen de overlast van Schiphol en zijn gebruikers.

Foto door Kon Karampelas via Unsplash

Al tientallen jaren ‘overlegt’ Schiphol met omwonenden over het beperken van vervuiling en overlast, onder meer aan de beroemde (of beruchte) Alders-tafel in de Omgevingsraad.

Al die jaren overleg hebben geleid tot de huidige situatie, waarin de luchtvaart rond Schiphol heeft geleid tot onleefbare situaties in grote delen van de Randstad en zelfs daarbuiten.

Van de kop van Noord-Holland tot in Rotterdam, van de Noordzeekust tot ver voorbij het Gooi en zelfs in Flevoland en Friesland ervaren burgers een niet-aflatende overlast door het vliegverkeer. Lees verder >

Les 16 uit de cursus schiphollen: Vliegtax

Vliegen is te goedkoop voor de vervuiling die het veroorzaakt. In steeds meer delen van de maatschappij wordt dit herkend en erkend. Het is dus zaak om een slimme truc te bedenken en een beetje met de kritiek mee te buigen, maar natuurlijk wel zo dat het geen enkel probleem zal opleveren.

Foto door Rita Ox via Unsplash

U zult wel gemerkt hebben dat de weerstand tegen de luchtvaart aan het toenemen is. De groei van Schiphol en andere vliegvelden en de opbouw van Lelystad Airport geven aanleiding tot groeiende protesten van bur­gers, die zich tegenwoordig via Facebook of Twitter uiten. Men vraagt steeds meer om een ‘eerlijke prijs’ voor vliegen. Lees verder >

SchipholKatwijk, een vliegveld in zee

Aan de vooravond van het debat in de Tweede Kamer over de bouw van Schiphol in zee, publiceert SchipholWatch de visie van oud-verkeersvlieger en huidig bouwadviseur Paul Grove. Een globale uiteenzetting van een zee-luchthaven ter vervanging van Schiphol op de huidige locatie.

SchipholKatwijk

“Dit plan dient verder uitgewerkt te worden door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Uiteindelijk zal het door bouwbedrijven tot in detail moeten worden uitgewerkt.

Zowel vliegtechnisch als bouwtechnisch is dit het meest uitgebalanceerde ontwerp voor een vliegveld in zee. Overlast van het vliegverkeer en het gebrek aan bouwgrond voor woningen en bedrijven maakt het noodzakelijk dat Schiphol zijn toekomst op zee zoekt. Lees verder >

Burger verzoekt gemeente civiele procedure te steunen

In de Gemeente Amstelveen leeft het verlangen onder een aantal burgers om een civiele procedure op te starten tegen Schiphol om de luchthaven financieel aansprakelijk te stellen voor gemiste nachtrust en inkomsten.

Een deel van het overzicht waaruit blijkt dat van nachtrust geen sprake kan zijn. Klik op de afbeelding voor een leesbaar formaat (bron: vlieghinder.nl).

Dit blijkt uit een schrijven van een bewoner onder de aanvliegroute naar de Buitenveldertbaan aan wethouder en loco-burgemeester Herbert Raat. SchipholWatch ontving een kopie van deze brief.

In de e-mail vraagt de bewoner of de gemeente wil overwegen een dergelijke procedure te ondersteunen. “Samen met een aantal andere bewoners van Randwijck in Amstelveen wil ik een procedure opstarten. Vannacht was het weer raak, tot 2 uur ’s nachts om de twee minuten, toen tot kwart voor zes om het uur een vliegtuig en vanaf dat moment weer om de twee minuten”, aldus de bewoner in een toelichting. Lees verder >

Les 15 uit de cursus schiphollen: Monddood maken

Herhaaldelijk komen gemeenten in de omgeving van Schiphol in de knel bij het plannen van nieuw­bouw, en niet alleen door de stikstofproblematiek.

Foto door Gabriel Matula via Unsplash

Vanuit de luchtvaartbranche wordt vaak gezegd dat men nu eenmaal weet dat er hinder kan optreden als je bij een luchthaven gaat wonen.

Zelfs sommige omwonenden nemen dit argument klakkeloos over en laten zich daarmee gewoon inpak­ken.

Ethiek
Om het recht te behouden mensen te onderwerpen aan een enorme hoeveelheid lawaai en vervuiling en hiermee door te kunnen gaan, heeft de vliegsector de truc ‘Monddood maken’ bedacht. Je moet er maar opkomen. Het illustreert overduidelijk de ethiek van deze lieden. Lees verder >

Met app Explane uw klacht naar BAS sturen?

Met de makers van de site Over mijn dak onderzoeken we de mogelijkheid om onze app Explane uit te breiden zodat iedere meting ook direct als klacht kan worden doorgestuurd aan het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS).

De site Over mijn dak (https://overmijndak.vlieghinder-oegstgeest.nl/)

Hiervoor zou dan een tweede versie van Explane worden gebouwd, die via Over mijn dak uw BAS-account kan koppelen aan de app. De koppeling gaat wél geld kosten omdat het systeem moet worden gebouwd en onderhouden. We denken aan een jaarlijks abonnementsprijs van 40 euro.

De technologie van Over mijn dak zorgt ervoor dat er maximaal één klacht per dag richting BAS wordt gestuurd om niet buiten de klachtenstatistieken te worden gehouden. Mogelijk wordt dat gekoppeld aan de hoogste meting op die dag. Lees verder >