‘Schiphol kan krimpen naar 400.000 zonder economische schade’

Schiphol kan krimpen tot de 400.000 vliegbewegingen die het wél vergund heeft gekregen zonder noemenswaardige schade voor de economie in ons land.

Foto: Samuel Sosina via Unsplash

Dit concludeert de Werkgroep Toekomst Luchtvaart (WTL) onder leiding van mr dr H. Buurma op grond van eigen onderzoek.

“De groei van het luchtverkeer heeft na 2004 een onrechtmatige toenmae van stikstofemissie veroorzaakt. Daarom moet Schiphol met bijna 100.000 vluchten krimpen”, aldus het rapport.

De krimp hoeft geen negatieve invloed te hebben op het netwerk voor zakelijke passagiers en het vestigingsklimaat. Er kunnen zelfs nieuwe intercontinentale bestemmingen bijkomen, stellen de onderzoekers. Lees verder >

Een gotspe: Schiphol wint Kristalprijs voor open communicatie

Van alle mogelijke bedrijven in Nederland wint uitgerekend Schiphol de Kristalprijs 2019 voor transparante communicatie. O ironie.

Welke prijs? De Kristalprijs is een prijs die om het jaar wordt uitgereikt aan het bedrijf met de meest transparante verslaggeving in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Tweet van Schiphol-directeur Dick Benschop. Trots als een aap met zeven staarten (beeld: Twitter).

Eergisteren nog schreven wij een uitgebreid artikel naar aanleiding van de bevindingen van dr ir Leon Adegeest die maar geen toegang krijgt tot gegevens waarmee de berekeningen van de geluidsoverlast kunnen worden gecontroleerd.

Cursus schiphollen
Eerder schreven we maar liefst 18 afleveringen in ons feuilleton ‘Cursus schiphollen‘ en er volgen nog meer verhalen. Ieder van die artikelen door ir Bob van Marlen toont aan hoe Schiphol omwonenden voorliegt en bedriegt. De serie verhalen kent inmiddels een vaste schare volgers. Lees verder >

Lachwekkende poging IATA om druk te zetten op regering

De lobbyclub van de vliegindustrie maakt zichzelf vandaag compleet belachelijk met een ongefundeerd ‘rapport’ vol met oncontroleerbare informatie.

De website van lobbyclub IATA.

De club pleit in het vier pagina’s tellende vodje tegen het invoeren van milieubelastingen voor de zwaar vervuilende luchtvaartsector en vóór het opheffen van het maximum aantal vliegbewegingen op Schiphol.

De IATA ondersteunt dit met de boude mededeling dat de sector goed is voor maar liefst 306.000 banen en een bijdrage van niet minder dan 22 miljard euro aan de Nederlandse economie.

Dat is zelfs nog veel meer dan directeur Dick Benschop van Schiphol ooit met droge ogen heeft durven beweren en steekt schril af tegen de 30.000 tot 60.000 banen die over het algemeen worden genoemd. Lees verder >

Hongerstakers tegen de luchtvaart

Wereldwijd zijn zo’n 360 aanhangers van Extinction Rebellion in hongerstaking gegaan, onder meer als protest tegen de nog steeds groeiende luchtvaart.

Eén van de hongerstakers is Cor Mastwijk, de man die zich vorige week ook vastketende aan de dienstbolide van minister Cora van Nieuwenhuizen tijdens haar werkbezoek aan Bodegraven.

De hongerstaking is pas de derde dag ingegaan. Desgevraagd zegt Mastwijk tegen SchipholWatch het nog goed te kunnen volhouden.

Eindelijk de waarheid
“We houden deze actie omdat de overheid eindelijk eens actie moet nemen en de waarheid moet gaan vertellen”, aldus de oud-taekwondo-instructeur. “Overigens willen we hiermee ook aandacht vragen voor de 820 miljoen mensen die op deze wereld nog steeds iedere dag honger lijden.” Lees verder >

Schiphol misbruikt overgang Doc.29 om geluid weg te rekenen

In de gebruiksprognose 2020 van Schiphol wordt de overgang naar een nieuwe rekenwijze voor geluidsoverlast misbruikt om de geluidscontouren op papier te laten krimpen. Daarmee wordt het aantal gehinderden omlaag gerekend opdat de luchthaven verder kan groeien.

Foto: Randy Peters via Unsplash

Tot deze conclusie komt deskundige dr. ir. Leon Adegeest na bestudering van de nieuwste prognoses van Schiphol. “De berekeningen zijn eigenlijk niet te controleren en te verifiëren. Er ontbreekt simpelweg een essentiële brok informatie, waardoor validatie onmogelijk is. Sterker nog, we hebben aangetoond dat er zeer ernstige fouten zijn gemaakt bij de berekening van de geluidsbelasting onder startroutes. Daarom is ook de waarde van de uitkomsten als geheel onbetrouwbaar. De nieuwe geluidsberekeningen zijn zó vaag, dat hierop geen beleid kan en mag worden gebaseerd”, vertelt Adegeest. Lees verder >

‘No airplane captured’ (vervolg)

Soms geeft onze app Explane de melding ‘No airplane captured’ nadat u heeft geprobeerd het geluidsniveau te meten van een passerend vliegtuig.

We krijgen daar nog wel eens vragen over, gebruikers vinden het soms frustrerend dat ‘juist die ene herriebak’ niet kon worden vastgelegd.

Daarom hebben we onze app-ontwikkelaar Roelof Meijer gevraagd alle redenen op een rijtje te zetten die deze melding kunnen veroorzaken:

  1. Als er geen data (lengte- en breedtegraad, vlieghoogte) beschikbaar is van de transponder van het passerende vliegtuig of als het betreffende toestel niet beschikt over zo’n transponder.
  2. Als de laatst beschikbare data van de transponder ouder is dan 15 seconden.
  3. Als het downloaden van de transponder-data langer duurt dan 4 seconden, bij voorbeeld in geval van een slechte internetverbinding.

In alle bovenstaande gevallen zal Explane uw meting niet registreren. U kunt daarop volgende toestellen wél weer gewoon registreren.

Mocht het een aantal keer achter elkaar misgaan, stop dan gewoon even met meten en probeer het alstublieft een uurtje later nog eens. Lees verder >

Analyse: Als een regering niet meer luistert

De afgelopen weken laten steeds meer en steeds grotere acties zien door groepen burgers die zich niet gehoord voelen door hun eigen overheid.

Foto: Carolien van Oijen via Unsplash

Na de boeren, de leraren, de zorgwerkers en de bouwers lieten vandaag de milieubeschermers van zich horen. Een actievoerder van Extinction Rebellion ketende zich vast aan de auto van luchtvaartminister Cora van Nieuwenhuizen.

Alle acties zijn het gevolg van een regering die het contact met de samenleving volledig is verloren. Door blind de eenmaal ingeslagen koers te blijven volgen, geeft de bestuurlijke top het signaal af zich niets gelegen te laten liggen aan de wensen en behoeften van het volk. Lees verder >

Actievoerder ketent zich vast aan auto minister

Vandaag heeft een actievoerder zich vastgeketend aan de auto van minister Cora van Nieuwenhuizen. Hij wil hiermee de minister duidelijk maken dat de luchtvaart alle grenzen heeft overschreden.

Een bezorgde burger ketent zich vast aan de auto van minister Van Nieuwenhuizen die ongeduldig wacht op haar ‘bevrijding’. Omwonenden wachten al decennia op hún bevrijding van de vliegoverlast.

De minister bezocht het gemeentehuis van Bodegraven om daar te spreken met burgers over de vliegoverlast. Eén van haar gesprekspartners ketende zich vlak voor haar vertrek vast aan haar BMW 750iL en voorkwam zo dat zij het hazepad kon kiezen.

Het bezoek van de minister werd omlijst door demonstranten van onder meer Greenpeace en Extinction Rebellion, die onder meer met een 30 meter lang spandoek opriepen tot een ‘Noodlanding voor het klimaat’. Lees verder >

MOB overweegt klacht rechtsobstructie

In antwoord op het verlengen van de behandeltermijn van het handhavingsverzoek Schiphol tot 1 april 2020 door het Ministerie LNV overweegt MOB een klacht in te dienen wegens rechtsobstructie.

Illustratie: mobilisation.nl

Dit blijkt uit een e-mail van Mobilisation for Environment (MOB) die in handen is van SchipholWatch.

Voorzitter Johan Vollenbroek noemt de verlenging van maximaal 8 tot ruim 30 weken “onacceptabel”.

Nog deze week zal hij dan ook een aanvulling indienen op zijn bezwaarschrift van 27 september.

Juridische procedures
“We beraden ons nu op verdere juridische procedures. U kunt dat voorkomen door te bevestigen dat wij de gevraagde Aerius-berekeningen en de daarmee samenhangende correspondentie binnen één week alsnog van u ontvangen.” Lees verder >

Gemeente Nieuwkoop ondersteunt handhavingsverzoek MOB

De burgemeester en wethouders van de Gemeente Nieuwkoop hebben zich officieel aangesloten bij het handhavingsverzoek van Mobilisation (MOB) om Schiphol te houden aan zijn vergunning inzake de Wet natuurbescherming.

Beeld: screenprint gemeentelijke website nieuwkoop.nl

Het zou andere gemeenten sieren om ook op deze manier voor de belangen van hun inwoners en natuurgebieden op te komen.

Stil rond andere gemeenten
Bij SchipholWatch is tot op heden niets bekend van andere gemeenten die zich hebben geschaard achter het verzoek. Terwijl inwoners van gemeenten als Aalsmeer, Uithoorn, Amstelveen, Zaandam, Amsterdam en Haarlemmermeer (om maar wat te noemen) allemaal te maken hebben met de maandelijks groeiende vliegoverlast en de natuurgebieden volop lijden onder de stikstofvervuiling van Schiphol. Lees verder >