Sector toont slechts 3,5 procent van alle uitstoot

De uitstoot van de luchtvaart is vele malen groter dan wordt berekend met de huidige methodiek, betoogt gastauteur drs A. Tukkers in deze bijdrage. Van de totale CO2-uitstoot van ruim 26 miljard kilogram, wordt nog geen miljard kilogram meegeteld!

Foto door JESHOOTS.COM via Unsplash

Dit artikel is bedoeld om inzicht te geven in hoeverre de luchtvaart bijdraagt aan een toename van de broeikasgassen. Officieel wordt de invloed van het vliegen niet meegerekend, omdat hiervoor nog steeds geen eensluidende afspraken bestaan. Dat neemt niet weg dat de emissies er wel zijn.

Uitgaande van de dienstregeling van Schiphol met een onderverdeling naar bestemmingen op de lange en de middellange afstand zijn berekeningen uitgevoerd. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt dat met de huidige praktijk slechts het topje van de ijsberg in beeld komt, omdat alleen de emissies rond het opstijgen en landen worden gerapporteerd. Lees verder >

Tussenstand petitie: bijna 7.000 ondertekeningen

Iets langer dan een week na de start hebben bijna 7.000 bezorgde burgers onze petitie tegen de groei van Schiphol ondertekend. We gaan echter niet voor, zoals een KLM’er noemt ‘een petitie-tje’, maar voor de full Monty van 50.000 handtekeningen.

Daarom: onderteken de petitie, deel ‘m, en vertel uw vrienden, kennisen en buren van de petitie. Vraag bekende Nederlanders die u persoonlijk kent om ook te ondertekenen en te retweeten. Vraag uw lokale politici de petitie te onderschrijven en te delen. Samen zijn we sterk. Alleen redden we het niet!

Tussenstand petitie: 5.820 ondertekeningen

Op de zesde dag van de petitie tegen verdere groei van Schiphol, staat de teller op 5.820 ondertekeningen.

Screenprint petities.nl

We kunnen alle hulp gebruiken om de petitie tot een echt succes te maken. We mikken op minstens 50.000 mensen die de petitie ondertekenen.

Deel de petitie dan ook zoveel mogelijk op uw sociale media, op Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram en wat u maar kunt bedenken. Niet alleen op uw persoonlijke pagina, maar ook in buurtgroepen, op pagina’s van uw woonplaats of in het lokale suffertje.

De petitie loopt tot 1 januari 2020. Bij voldoende ondertekeningen gaan we alle handtekeningen in Den Haag aanbieden aan verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Lees verder >

Denk mee met Greenpeace over acties tegen de luchtvaart

Vanavond organiseerde Greenpeace in buurtcentrum Alleman in Amstelveen een brainstormsessie in het kader van de najaarsacties tegen de luchtvaart.

Buurtcentrum Alleman in Amstelveen (eigen foto)

Onder de noemer Noodlanding voor het klimaat werden tientallen tegenstanders in staat gesteld mee te denken over ludieke en minder ludieke acties om de vliegterreur onder de aandacht te brengen.

De avond in Amstelveen – vol in de uitlaatgassen en herrie van Schiphol – is één van de eerste sessies in een lange reeks. Kijk op https://www.facebook.com/pg/greenpeacenederland/events/ om jezelf aan te melden voor een bijeenkomst in jouw eigen woonomgeving. Lees verder >

Schipholziekte: herkent u de symptomen?

Vliegtuiggeluid is ziekmakend, dat blijkt uit allerlei onderzoeken. Onze ervaringsdeskundige ir Bob van Marlen heeft een aantal symptomen op een rijtje gezet. Herkent u deze gevolgen van vliegtuiglawaai?

Foto door Ani Kolleshi via Unsplash

De definitie van Schipholziekte is volgens Van Marlen: “Een fysieke of psychische aandoening die gepaard gaat met extreme vermoeidheid, prikkelbaarheid en concentratieverlies en een algeheel gevoel van machteloosheid.

Emoties als woede en verontwaardiging treden ook vaak op. Hartkloppingen en nachtzweten kunnen ook voorkomen. Als gevolg hiervan treedt een zeer negatieve houding op ten opzichte van luchtverkeer, massatoerisme en pogingen om het klimaat te redden”. Lees verder >

Les 11 uit de cursus schiphollen: Bijeenkomsten

Onze gastauteur ir Bob van Marlen is met deze les 11 uit de cursus schiphollen uiterst actueel. Op 16 juli aanstaande organiseert het Ministerie van I&W immers een ‘inloopbijeenkomst’ over Schiphol in Vijfhuizen. Lees deze les alstublieft voordat u het evenementje bezoekt.

Bijeenkomsten als onderdeel van het schiphollen (foto: via Google)

Ik heb het genoegen mogen meemaken om eens een zogenaamde voorlichtingsbijeenkomst in Uitgeest te bezoeken. Discussie was uit den boze. Er werd door LVNL uitgelegd dat men om capaciteitsredenen geen glijvluchten kon uitvoeren. Dus blijft men gewoon overjanken op 2000 voet (609 meter) hoogte of zelfs nog lager. Lees verder >

Woedende brief BTV en SATL naar minister

De gezamenlijke boze brief van de Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen SATL en de Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) uit Rotterdam is in handen gevallen van SchipholWatch. Dit schrijven zij.

Minister Van Nieuwenhuizen ligt onder vuur van twee achtiegroepen. Zij verbazen zich over haar werkwijze (foto: via Google)

Geachte mevrouw van Nieuwenhuizen,

We ontvingen de correspondentie van uw ministerie van 5 juli 2019, m.b.t. de groeiplannen van Schiphol in goede orde.

U kunt begrijpen dat dat bij de vereniging BTV en SATL een reeks vragen oproept, zeker omdat we deelnemen aan een door de minister geëntameerd participatieproces, dat nog in volle gang was op het moment van verschijning van de berichten vanuit het Kabinet in de media. Lees verder >

Duurzame kerosine Schiphol kost 500 miljard euro

Om genoeg synthetische kerosine te kunnen maken voor Schiphol alleen, zijn zonnecellen nodig met een totaal oppervlakte van maar liefst 1600 vierkante kilometer, zo bleek uit een van onze eerdere berekeningen. Nu blijkt uit nieuwe berekeningen dat hiervoor een investering nodig is van 500 miljard euro.

Een luchtkasteel (foto: google.nl)

Die 1600 km2 lijkt misschien niet zoveel, maar dat is een zonnepanelen-oppervlakte van 40 bij 40 kilometer. Het stuk grond dat daarvoor nodig is, is nog veel groter, want er zullen ook onderhoudspaden moeten komen tussen al die panelen. En allerlei andere faciliteiten, al waren het maar transformatorstations en toiletgebouwtjes. Lees verder >