MOB in beroep tegen afwijzing minister

Johan Vollenbroek van MOB gaat bezwaar maken tegen de afwijzing van het handhavingsverzoek over de stikstofdepositie van de Nederlandse vliegvelden.

Schiphol en andere vliegvelden deponeren teveel stikstof in kwetsbare natuurgebieden. Zonder vergunning. (foto: Karsten Würth via Unsplash)

Gisteren meldde verantwoordelijk minister Schouten doodleuk en te laat dat de vliegvelden niet beschikken over de verplichte natuurvergunningen, maar dat zij het desondanks nog niet opportuun vond te gaan handhaven.

Zoals verwacht kon worden, is Mobilisation for the Environment (MOB), bekend van de succesvolle procedure tegen de PAS-wetgeving, het niet eens met deze beslissing.

“In september vorig jaar kreeg MOB de bevestiging dat voor geen van de vliegvelden een natuurvergunning is afgegeven, ondanks dat ze forse bronnen van stikstofoxyden zijn en zorgen voor een forse depositie op nabijgelegen natuurgebieden.” Lees verder >

Minister: Schiphol mag stikstofnorm blijven overschrijden

Vice-premier Carola Schouten heeft het handhavingsverzoek van Mobilisation for the Environment van voorzitter Johan Vollenbroek vooralsnog afgewezen. Vollenbroek had onder meer gevraagd Schiphol maximaal 400.000 vliegbewegingen toe te staan vanwege de ontbrekende natuurwetvergunning.

Minister Schouten vindt het prima dat Schiphol vooralsnog alle stikstofgrenzen overschrijdt (foto: rijksoverheid.nl)

Schiphol meende na indiening van het verzoek geen natuurvergunning nodig te hebben omdat het al zo lang de wet overschreed dat daaruit een gewoonterecht was ontstaan. Dát wijst minister Schouten wel af. Ook het vliegveld nabij Amsterdam moet alsnog een vergunning aanvragen, maar heeft daar maar liefst tot 1 oktober 2020 de tijd voor. Lees verder >

‘Nu pas duidelijk wat luchtvaart ons heeft afgepakt’

De afgelopen week is het heerlijk stil in Amstelveen en Aalsmeer, de twee thuisbases van SchipholWatch. Veel mensen in onze omgeving wordt nu pas duidelijk wat de luchtvaart ons allemaal heeft afgepakt.

Het Amsterdamse Bos (foto: Wikipedia)

In de straten van Amstelveen-Noord is het dezer dagen nog stiller dan in Amsterdam. Toch loopt hier en daar een buurtbewoner een hond uit te laten. Vrijwel iedereen die wij aanspreken is zich bewust van de afwezigheid van het vlieglawaai.

“Jarenlang heb je die vliegtuigen over je heenvliegen. Je raakt er aan gewend, je denkt dat het erbij hoort. Maar nu zie je ’s avonds de sterren weer en kun je uitslapen zonder om 6 uur gewekt te worden door het eerste vliegtuig”, aldus een mevrouw met een bruine Labrador. Lees verder >

Column: Omwonenden en personeel slachtoffer perverse prikkels luchtvaart

De door liberalen gestimuleerde marktwerking is overal aan het ontsporen. De problemen in de zorg, het onderwijs en OV zijn langzamerhand uitzichtsloos geworden. Dat komt vooral omdat geld verdienen voorop is komen te staan en niet de dienstverlening en het welzijn van ons allemaal. Eén branche springt er echt uit: de luchtvaart.

Columnist Alfred Blokhuizen windt zich op over de perverse prikkels in de luchtvaartindustrie.

Veel van de overheidstaken binnen de luchtvaart zijn geprivatiseerd. Zo privatiseerde de regering de lucht die van ons allemaal is. Daardoor claimen Schiphol en de KLM nu de lucht, terwijl wij die allemaal inademen. Ze doen fanatiek of het hún lucht is en noemen mensen die minder herrie en vervuiling willen “zeikerds” die groei en dus meer geld, in de weg staan. Lees verder >

Nu ook twijfel aan berekeningen Schiphol

Opnieuw is aangetoond dat Schiphol Groep heeft gesjoemeld met milieuberekeningen rond Lelystad Airport. Inmiddels ontstaan grote twijfels over de validiteit van de berekeningen over Schiphol zelf.

Foto: A Beijeman via Pixabay

Vandaag concludeerde de Commissie MER dat er grove fouten zijn gemaakt bij het berekenen van de stikstofdepositie als gevolg van de uitbreiding van Lelystad Airport.

De onafhankelijke commissie geeft hiermee dr ir Leon Adegeest gelijk, die eerder met berekeningen aantoonde dat een fors deel van de stikstof werd weggerekend door de ingehuurde adviseurs van de Schiphol Groep.

Weer minstens jaar uitstel
De conclusies van de commissie leiden er nu toe dat de opening van het vernieuwde vliegveld Lelystad opnieuw met ten minste een jaar wordt uitgesteld tot november 2021. Deskundigen verwachten echter dat dit te optimistisch is, omdat de gehele MER-procedure over moet. Dat neemt voor een vliegveld als Lelystad doorgaans meer tijd in beslag. Lees verder >

Stop ongecontroleerde vluchten uit New York

Terwijl heel Nederland opgesloten zit in eigen huis, vliegt KLM dagelijks naar corona-brandhaard New York City. SchipholWatch roept de regering dringend op deze ontverantwoordelijke gang van zaken een halt toe te roepen.

Tot een paar dagen geleden was dit het dagelijkse beeld op Schiphol (foto: Twitter, dramaqu83910638)

De dagelijkse stroom passagiers uit de ‘big apple’ wordt niet gecontroleerd op ziekteverschijnselen en hoeft niet in quarantaine.

Wij achten het volledig onverantwoord om passagiers uit één van de meest besmette gebieden ter wereld zonder enige controle en zonder quarantaine te laten uitwaaieren over ons land.

In veel andere landen worden binnenkomende reizigers twee weken in afzondering geplaatst om te kunnen beoordelen of ze de corona-griep ontwikkelen. KLM en Schiphol doen helemaal niets om het ontstaan van nieuwe brandhaarden te voorkomen. Lees verder >

Voorkom ‘business as usual’ na het virus

De hele regio Schiphol geniet op dit moment van een ongekende rust en van heldere lucht zonder kerosinedampen. De aanleiding, het corona-virus, is verschrikkelijk, maar wat een genot om eens zonder gebulder in de tuin te zitten of door het park te lopen.

Foto: Ken Yam via Unsplash

Het is te hopen dat burgers in de omgeving van één van ’s werelds grootste vliegvelden in één van ’s werelds kleinste landjes nu eens gaan beseffen hoeveel zij van hun woongenot moeten inleveren om de luchtvaart te faciliteren.

Daarom vragen wij in samenwerking met andere groepen van bezorgde burgers de regering om bij staatssteun aan de luchtvaart harde voorwaarden te stellen aan die steun. Lees verder >

Les 23 uit de cursus schiphollen: mobiliseer uw medestanders

We leven in een economisch stelsel dat alleen gedijt bij groei, en zeker is dit voor uw portemonnee van belang. Zogenaamde ‘externe kosten’ moeten niet worden meeberekend, maar worden afgewenteld op anderen en op toekomstige generaties.

Foto: Waldemar Brandt via Unsplash

Zo kan de ticketprijs laag worden gehouden. Er zijn gelukkig nog genoeg mensen die niet al teveel nadenken over de toekomst, het klimaat, et cetera, en dit gezeur zat zijn.

Het politieke tij zit mee met partijen als VVD, FvD en PVV. Appelleer dus aan deze hardwer­kende medemens en u zit goed. Stilstand is immers achteruitgang.

Links gedoe
Dat linkse gedoe over geluid en klimaat ook altijd. Die socialisten kunnen alleen maar geld uitgeven. Beseft men wel waar en door wie het geld in ons land wordt verdiend? Lees verder >

Column: ‘Voer nú nulmeting uit van vervuiling en geluid’

Elk nadeel heeft zijn voordeel, dat weten we van de legendarische voetballer uit 020. De coronacrisis is een ramp voor het land. Veel mensen vrezen voor hun baan. Wij allen proberen, via de belastingpot, bedrijven te redden van de ondergang. Dat is terecht. Maar het biedt ook kansen. Ik pak er eentje uit.

Foto: @chairulfajar via Unsplash

Er is al vele jaren gesteggel over de vervuiling en het lawaai dat de luchtvaart veroorzaakt. De Schipholgroup zegt A, de milieukundigen zeggen B, de actievoerders zeggen C en de KLM zegt dan weer D. Waarbij de actievoerders vooral naar deskundigen luisteren en niet naar de bureaus die geen metingen doen voor de luchtvaartsector, maar berekeningen. Lees verder >

Bewoners: petitie voor voorwaarden aan staatssteun

Vandaag starten vijf bewonersgroepen met een petitie om de regering te verzoeken strenge voorwaarden te stellen aan de miljarden staatssteun die de luchtvaartindustrie op het punt staat te ontvangen.

Staatssteun luchtvaart wel OK, maar niet zonder voorwaarden op het gebied van woonomgeving, milieu, klimaat en veiligheid (foto: Ben Koorengevel via Unsplash).

De steun moet volgens de vijf alleen dan worden verleend als de sector akkoord gaat met een forse krimp van het aantal vluchten en het verplicht naleven van de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO op het gebied van geluid en uitstoot.

Eerlijk belasten
Ook willen zij dat de sector eindelijk eens op een eerlijke manier wordt belast, dat wil zeggen met onder meer CO2- en kerosine-belasting, maar ook via tickettaks en zou het nultarief voor de omzetbelasting moeten worden afgeschaft. Lees verder >