Opnieuw enorm verschil tussen metingen en opgave Schiphol

Uit jaarcijfers van het Bezoekersaanspreekpunt BAS van Schiphol zou moeten blijken dat er in 2017 in totaal 39.871 vliegtuigen zijn opgestegen vanaf of geland op de Buitenveldertbaan. Uit onafhankelijke metingen in opdracht van de Gemeente Amstelveen blijken dit er liefst 43.488 te zijn, ruim 3.600 méér.

bron: bezoekbas.nl

Daarmee ligt het aantal gemeten vliegbewegingen bijna 10 procent hoger dan de opgave van de luchthaven.

Vreemd genoeg hebben we deze cijfers nooit eerder met elkaar vergeleken. Een dergelijk groot verschil hadden zelfs wij – gepokt en gemazeld in het schiphollen – niet verwacht.

bron: rapport ‘Gemeten vliegtuiglawaai’ in opdracht van Gemeente Amstelveen

Extrapolatie
Wanneer we deze bevindingen extrapoleren naar de door Schiphol opgegeven 495.000 vluchten – er dus circa 10 procent bij optellen – komen we op een totaal van bijna 550.000 bewegingen, ver boven de afgesproken limiet van 500.000. Nog afgezien van de circa 20.000 jaarlijkse zakenjets die de luchthaven al helemaal niet meetelt in haar statistieken. Lees verder >

Alders gooit handdoek in de ring – grote overwinning bewoners

Vanavond om 19:00 uur gooide voorzitter Hans Alders van de Omgevingsraad Schiphol de handdoek in de ring. Er komt geen advies aan de minister over de toekomst van Schiphol.

De Haagse politiek zal nu zelf moeten beslissen over het gedroomde groeiscenario van de luchthaven. Dat betekent een grote overwinning voor de omwonenden, omdat in de Tweede Kamer een meerderheid bestaat tegen verdere groei. Zelfs in de coalitie is de VVD als enige partij eenduidig vóór uitbreiding.

“Dit is een overwinning voor omwonenden, gezondheid, veiligheid, rechtszekerheid en het milieu”, aldus Cas van Kleef van Greenpeace. “Gefeliciteerd aan de onderhandelaars die hun poot hebben stijfgehouden.” Lees verder >

Hulpdiensten helemaal niet in de knel

Eerder deze week kwam de luchtvaartlobby met de zoveelste onwaarheid op de proppen. De politie- en ambulance-helikopters zouden in de knel komen door de geluidsgrenzen.

Vanmiddag bleek in een rondetafelgesprek in de 2e Kamer dat dit helemaal niet het geval is. In de 20 jaar dat deze helikopters op Rotterdam staan, is niet één keer een operationele inzet geweigerd.

Dit bevestigden desgevraagd woordvoerders van zowel de politie- als de ambulancehelikopters.

Wat deze organisaties wél ondervinden is een steeds scherpere toon van luchthavendirecties. Die verdienen immers véél minder aan het verkeer van de hulpdiensten dan aan het commerciële vliegverkeer, zeg maar de pretvluchten. Lees verder >

Gastblog: Door stimuleren van lowcost airlines is Schiphol zelf schuldig aan bereiken maximaal aantal vliegbewegingen

Je kunt er de klok op gelijk zetten. Eens in de paar jaar ontstaat er een discussie over de uitbreiding van het maximale aantal vliegbewegingen op Schiphol. Dat aantal is al jaren gelimiteerd vanwege het beperken van geluidshinder voor omwonenden. Constant echter wordt de limiet verhoogd. Met als argument dat de mainport functie van Schiphol zo belangrijk is.

Met mainport, een in Nederland uitgevonden term, wordt de overstapfunctie van de luchthaven bedoeld. Het achterland van Schiphol, een groot deel van Nederland, is te klein om Schiphol te laten voortbestaan. Een belangrijk deel van de inkomsten van Schiphol, en van KLM, komt van passagiers die via zogenaamde feeders op Schiphol overstappen. Lees verder >

Schiphol speelt met levens omwonenden en passagiers

Eerder vandaag werd bekend dat op donderdag 22 november 2018 twee grote verkeersvliegtuigen elkaar veel te dicht genaderd zijn tijdens een parallelle nadering op Schiphol. De verticale afstand tussen beide was slechts 60 meter, terwijl minimaal 300 meter is voorgeschreven.

Dit meldt de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) op haar eigen website. Het gevaarlijke incident is gemeld aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Dat onderzoek loopt nog.

Op die dag in november naderden gelijktijdig twee toestellen op de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan: een Boeing 737 en een Airbus 330. De toestellen werden door verschillende luchtverkeersleiders bediend. Lees verder >

Open brief aan de Minister van Financiën: stop groei Schiphol

Uwe excellentie, geachte heer Hoekstra,

Wij roepen u met dit schrijven op om uw verantwoordelijkheid te nemen als grootaandeelhouder van de nationale luchthaven Schiphol. Wereldwijd trekken aandeelhouders zich terug uit sterk vervuilende industrieën en wenden zij hun financiële macht aan om een milieuvriendelijker beleid af te dwingen bij dergelijke bedrijven.

Wij vragen u mede namens een grote groep Nederlanders om uw verantwoordelijkheid te nemen en Schiphol te dwingen tot een groeistop.

Dat dit een wens is van een grote groep Nederlanders, blijkt uit een zeer recent onderzoek van Motivaction in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hoewel ruim 80 procent van hen aangaf een positief beeld van de luchtvaart te hebben, gaf ook 55 procent aan dat het wel welletjes is met de groei. Lees verder >

Video-registratie Pakhuis De Zwijger

Voor de geduldige kijker: anderhalf uur discussie over krimp van de luchtvaart.

NRC x PDZ Luchtvaart: groei of krimp?

Zit er een eind aan de groei van onze luchtvaart? Het Nederlandse debat over luchtvaart is recent in een stroomversnelling geraakt. Regionaal bewonersverzet tegen de uitbreiding van Lelystad Airport kreeg landelijke betekenis. Ook over Schiphol is volop discussie. De inzet is verbreed van geluidshinder voor omwonenden naar klimaatschade door vliegen.

‘Noodzaak voor groei luchtvaart ontbreekt’

Schiphol groeide in de afgelopen jaren veel sneller dan vergelijkbare luchthavens als Heathrow en Frankfurt. Dat is te wijten aan het aantrekken van veel low cost carriers en het ontbreken van belastingen op tickets en kerosine.

MER-specialist Leon Adegeest in gesprek met Hanne Buijs van Lelystad Airport

Dit stelde Jasper Faber van consultancy CE Delft vanavond tijdens de discussieavond in Pakhuis de Zwijger, georganiseerd door NRC Handelsblad.

Hij stelde dat de noodzaak voor groei ontbreekt. Het vervangen van goedkope pretvluchten door bestemmingen die wel bijdragen aan het economische netwerk van Nederland, is voldoende om zonder verdere groei de zo belangrijk genoemde hubfunctie te kunnen blijven vervullen. Lees verder >