'Schiphol pleegt fraude met MER'

Wéér is de Schiphol Groep betrapt op het sjoemelen met cijfers in de milieueffectrapportage (MER) van Lelystad en ook – naar alle waarschijnlijkheid – die van Schiphol Airport zelf.

Leon Adegeest ontdekt opnieuw gesjoemel met de cijfers door Schiphol. Hier geeft hij commentaar in een eerdere uitzending van het NOS Journaal (beeld: screenshot nos.nl).

De nieuwe blunders in de stikstofberekeningen zijn ontdekt door dr ir Leon Adegeest. Hij schafte speciaal een krachtige computer aan om de calculaties van Schiphol over te doen.

Adegeest vond uit dat bij de berekeningen in de MER voor Lelystad gerekend wordt met een veel te hoge warmte-uitstoot van vliegtuigen, waardoor de uitgestoten stikstofverbindingen op papier hoger opstijgen, meer verdunnen en minder neerslaan dan in de praktijk het geval is. Lees verder >

Nieuwe studie: strategieën naar een kleinere luchtvaart

Ter gelegenheid van de start van de klimaattop COP 25 in Madrid publiceert het Stay Grounded-netwerk een nieuw rapport vol met tips en strategieën om te komen tot krimp van de luchtvaart.

Een nieuw rapport van Stay Grounded, gevuld met beleidsmaatregelen en tips om de luchtvaartsector in te krimpen.

Het rapport geeft tal van instrumenten voor politici om het vliegverkeer op aanvaardbare wijze te reduceren.

“Vliegen is de snelste en goedkoopste manier om de planeet te roosteren, en we hebben geen tijd om te wachten op onrealistische technologische oplossingen. We ontkomen er niet aan het vliegverkeer te moeten inkrimpen. Die krimp kan en moet hand in hand gaan met aantrekkelijke alternatieven voor de luchtvaart, zodat we een leefbare toekomst kunnen realiseren voor onze kinderen”, zegt Magdalena Heuwieser van Stay Grounded. Zij is één van de auteurs van het rapport. Lees verder >

Schiphol legt ruim helft toe op iedere vliegbeweging

Het meest vervuilende en overlastgevende bedrijf van Nederland legt maar liefst 80 euro toe op iedere vliegbeweging. Dat is ruim meer dan de helft van de totale opbrengst van zo’n vliegbeweging.

Foto: Robert Anasch via Unsplash

Vandaag bleek uit een nieuwsbrief van journalist Ties Joosten (Follow The Money) dat Schiphol een verlies draait van maar liefst 39 miljoen euro per jaar op de afdeling ‘vliegen’. Dat verlies wordt elders gecompenseerd door betere resultaten op de afdelingen ‘parkeren’ en ‘winkels’.

Laten we onze sigarendoos er weer even bijpakken en een berekening maken. Een verlies van 39 miljoen op 500.000 vliegbewegingen betekent bijna 80 euro in de min voor iedere vervuilende en overlastgevende vliegbeweging. Lees verder >

Ambtenaren Amsterdam verlengstuk van Schiphol

Hoewel in Amsterdam politici als Imane Nadif (GroenLinks) hun best doen gepaste maatregelen voor elkaar te krijgen om de vliegoverlast en vervuiling van Schiphol in te perken, lijkt het ambtenarenapparaat van diezelfde gemeente vooral te fungeren als verlengstuk van de directie van het vliegveld.

Schiphol zet de Buitenveldertbaan te pas en te onpas in. Sinds 2011 wordt al niet meer gehandhaafd op het preferente baangebruik (foto: Etienne Jong via Unsplash)

Dit beeld ontstaat uit een mailwisseling tussen een burger en een ‘adviseur luchthavenzaken’ van de gemeente, die in handen is gevallen van SchipholWatch .

De burger wordt op goedkope wijze afgewimpeld na vragen over de steeds opnieuw afwijkende inzet van de Buitenveldertbaan. Dat is nota bene de baan die de meeste overlast geeft voor omwonenden. Lees verder >

Politieke erkenning voor pieken vlieglawaai

Mede dankzij de metingen met de vliegherrie-app Explane erkent de politiek meer en meer de werkelijke overlast van het vliegverkeer. Dit maakt een einde aan de decennialange misleiding van omwonenden door de luchtvaartindustrie.

De aangenomen motie in Rotterdam waarin onder meer wordt besloten de cijfers van Explane mee te nemen in de besluitvorming rond het luchtvaartbeleid (foto: Alfred Blokhuizen).

De lobby van de industrie weet de politiek al meer dan 30 jaar te misleiden met lawaaicijfers die gebaseerd zijn op gewogen jaargemiddelden.

Met Explane brengen gebruikers de werkelijke overlast in kaart, bestaande uit de piekwaarden van het geluid en de frequentie van het aantal overkomende vluchten.

Meten versus berekenen
Gisteren is in de gemeenteraad van Rotterdam voor het eerst een politieke motie aangenomen waarin de cijfers van Explane zullen worden gebruikt als aanvulling op de officiële getallen die uitsluitend worden berekend. Lees verder >

Gemeente Heemskerk wacht Remkes af

De Gemeente Heemskerk wil zich vooralsnog niet aansluiten bij het handhavingsverzoek van MOB om het aantal vluchten op Schiphol terug te brengen naar 400.000.

Heemskerk onderneemt vooralsnog geen actie (beeld: screenshot gemeentelijke website heemskerk.nl).

Dit blijkt uit correspondentie die in handen is gekomen van SchipholWatch.

Bijzonder is dat het verzoek van de burgers aan de gemeente door een ambtenaar van de Omgevingsdienst IJmond werd beantwoord.

(Nog) geen actie
Deze stelt kennelijk namens die gemeente dat eerst het rapport van de Commissie Remkes wordt afgewacht en daarna beslist wordt of en zoja, welke actie nodig is.

De ambtenaar weet verder te melden dat Heemskerk – net als de Gemeente Nieuwkoop die het handhavingsverzoek wel ondersteunt – de “vlieghinder zoveel mogelijk wil beperken”. Lees verder >

Ministerie blokkeert overleg met omwonenden

Het is hommeles in het burgeroverleg over de nieuwe Luchtvaartnota. Gisteren liepen de bewonersgroepen SATL én BTV boos weg uit het overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

beeld: satl-lelystad.nl

“Onze afgevaardigde werd meerdere malen verhinderd om onze verklaring voor te lezen, ondanks het doel van het overleg zijnde participatie”, aldus een verklaring op de site van de Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen.

De SATL gaat er vanuit dat de inhoud van haar verklaring de reden is waarom het ministerie de inbreng blokkeerde. De verklaring:

“We constateren dat het proces, hoe te komen tot een concept Luchtvaartnota een voorgekookt menu was. Lees verder >

Nieuw systeem voor nieuwsbrief SchipholWatch

Een dezer dagen gaan we het systeem vervangen waarmee we onze nieuwsbrief versturen aan abonnees.

Foto: Webaroo.com.au via Unsplash

Op dit moment maken we gebruik van de gratis service van Mailchimp, maar het aantal abonnees op de nieuwsbrief is inmiddels zo groot dat we tegen de grenzen aanlopen van de onbetaalde variant.

Daarom hebben we ervoor gekozen de nieuwsbrief binnenkort te gaan versturen met een systeem in eigen beheer, gebaseerd op het open source script phpList. De e-mail adressen van de bestaande abonnees worden dan overgebracht naar het nieuwe systeem.

Privacy beschermd
Anders dan het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) hechten wij zeer veel waarde aan uw privacy, dus hebben we ook het nieuwe systeem zo veilig mogelijk ingericht. Behalve het e-mail adres slaan wij geen andere gegevens op van onze abonnees. Lees verder >

‘Keuze nodig tussen overbodige vluchten en ruimte om te wonen’

In de Randstad moet een keuze gemaakt worden tussen de economisch gezien overbodige vluchten van Schiphol en de ruimte om te bouwen, wonen en werken.

Foto: Christopher Ong via Unsplash

Dit stelt Mobilisation for the Environment (MOB) van stikstof-activist Johan Vollenbroek in een advies aan de Commissie Remkes. De regering stelde die commissie in om oplossingen te vinden voor de stikstofproblematiek.

Vollenbroek wist eerder met een uitspraak van de Raad van State de regering te dwingen nu eens eindelijk échte maatregelen te nemen tegen de giftige stikstofdepositie.

“Een forse krimp naar 375.000 vliegbewegingen op Schiphol is mogelijk én noodzakelijk. De luchtvaart draagt nu substantieel bij aan de stikstofproblematiek en veroorzaakt zo veel gezondheids- en natuurschade.” Lees verder >

Schiphol-baas Benschop weigert rapport te ontvangen

Dick Benschop, topman van luchthaven Schiphol, weigerde het vandaag gepubliceerde rapport van de gerenommeerde economen Leo Bus en Walter Manshanden persoonlijk in ontvangst te nemen.

Econoom Walter Manshanden presenteert zijn rapport over de economische betekenis van Schiphol in het Amsterdamse Lloyd-hotel (eigen foto).

Dit bleek vandaag de presentatie van het rapport, waarin wordt geconcludeerd dat de rol van banenmotor is uitgespeeld voor het vliegveld. “We proberen al twee maanden een afspraak te maken met Benschop, maar hij laat niets van zich horen.”

De economen blijken in het rapport te vrezen voor een negatieve invloed van Schiphol op de vaderlandse economie. “Medewerkers van Schiphol kunnen in andere sectoren méér bijdragen aan de economie dan binnen de luchttransportsector met relatief lage toegevoegde waarde”, zo beaamt Manshanden. Lees verder >