Continu meten met Explane kwestie van weken

Vanmiddag bezocht een delegatie van SchipholWatch de ontwikkelaar van Explane op de Raspberry. We keken onze ogen uit. Het lijkt nog maar een kwestie van weken voordat iedereen voor een relatief klein bedrag een meetstation kan aanschaffen dat geen vliegtuig mist.

Ontwikkelaar René Kuijf testte een tiental dB-meters voor het continu meten met Explane (foto: René Kuijf)

De Raspberry is een heel klein computertje van een paar tientjes. Gekoppeld aan een dB-meter registreert het apparaatje continu het omgevingsgeluid. Het knappe aan deze versie is dat het systeem zelfstandig vliegtuigen herkent en deze inclusief het gemeten geluidsniveau doorstuurt aan de database van Explane.

Ook het aantal vliegtuigen geteld
Uniek van de vaste opstelling is dat nu ook een goed beeld kan worden gekregen van de frequentie waarmee vliegtuigen overkomen. Waar de app voor de smartphone afhankelijk is van de gebruiker die op een knop drukt om een meting door te sturen, stuurt de Raspberry íeder passerend vliegtuig automatisch door. Lees verder >

Protesten tegen Corsia op ICAO-bijeenkomst

Van 24 september tot 4 oktober vergadert de internationale luchtvaartorganisatie ICAO in Montreal over de toekomst van de luchtvaart en meer in het bijzonder over het zelfontwikkelde schema voor compensatie van CO2, bekend onder de naam Corsia. Tijdens de bijeenkomst zijn meerdere acties gepland door milieubeschermers die pleiten voor een forse krimp van de luchtvaart.

Foto via Google

Het hoogtepunt van de acties wordt een mars op vrijdag 27 september, de internationale Klimaatstakingsdag. Aan de mars langs het hoofdkwartier van ICAO neemt ook de bekende milieuactiviste Gretha Thunberg deel.

ICAO wil met het Corsia-schema “CO2-neutrale groei” van de luchtvaartsector faciliteren via het gebruik van alternatieve brandstoffen en CO2-compensatie. Lees verder >

Ondersteun het handhavingsverzoek Schiphol van MOB

Afgelopen maandag 15 september dropte Mobilisation for the Environment (MOB) een virtuele bom op Schiphol met het verzoek tot handhaving van een maximaal aantal vliegbewegingen van 400.000 omdat de luchthaven niet beschikt over een natuurvergunning. U als lezer kunt dit verzoek nu ook zelf onderschrijven, het kost u slechts enkele minuten van uw tijd.

Een screenprint van de website van MOB (mobilisation.nl)

Hiertoe hebben wij een standaard brief opgesteld die u kunt ondertekenen en vervolgens toesturen aan de ministers van Infrastructuur en Landbouw, Cora van Nieuwenhuizen en Carola Schouten. Een afschrift stuurt u ook aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, de instantie die verantwoordelijk is voor de handhaving. Lees verder >

Valse start Van Geel in Omgevingsraad

Gisteren kreeg een handjevol omwonenden van Schiphol de mogelijkheid kennis te maken met Pieter van Geel, de nieuwe interim-voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol (ORS). De ontmoeting liep uit op een teleurstelling.

Alders-opvolger Pieter van Geel (foto: Omgevingsraad)

Van Geel bleek al eerder te hebben gesproken met de andere delegatieleiders van de ORS, onder wie vertegenwoordigers van de sector.

De zes omwonenden togen met goede hoop naar de bijeenkomst, maar daar aangekomen bleek dat Van Geel vooral wilde praten over het functioneren van de raad zelf, en niet over de problemen van omwonenden met de overlast en vervuiling van Schiphol.

Van Geel maakte duidelijk dat hij het betreurt dat er geen overeenstemming is bereikt tussen ORS en Schiphol. De aanwezige bewoners gaven op hun beurt aan dat zij weinig zien in het voortzetten van het overleg in deze vorm. Lees verder >

MOB: breng Schiphol direct terug tot 400.000 vliegbewegingen

Mobilisation for the Environment (MOB) eist van minister Cora van Nieuwenhuizen dat zij het aantal vliegbewegingen op Schiphol per direct beperkt tot 400.000, onder meer op grond van het ontbreken van een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming. MOB baarde eind mei opzien én veroorzaakte opschudding met het vonnis van de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) onwettig is.

MOB-voorzitter Johan Vollenbroek: “Breng Schiphol direct terug naar 400.000 vliegbewegingen”. (foto: bnnvara.nl)

“Uit Wob-verzoeken (Wet openbaarheid bestuur, red.) en telefonisch overleg met verschillende ministeries en de Omgevingsdienst is gebleken dat Luchthaven Schiphol niet beschikt over een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb), ondanks de bijzonder grote NOx- en ammoniakstikstof uitstoot en een forse negatieve invloed op een groot aantal natuurgebieden in tenminste drie provincies. Ook zijn er significante effecten op de gezondheid van onder meer kinderen die onder de rook van de luchthaven wonen”, aldus voorzitter Johan Vollenbroek in het verzoek dat op 15 september jongstleden werd gestuurd aan de ministers Cora van Nieuwenhuizen (I&W) en Carola Schouten (LNV). Lees verder >

Hulp gevraagd: data bouwprojecten Schiphol

SchipholWatch is benaderd door een advocatencollectief dat een rechtszaak voorbereidt tegen Schiphol op basis van de uitstoot van stikstofverbindingen. Zij willen graag alle bouwprojecten van de luchthaven in kaart brengen.

Bouwproject op Schiphol (foto: schiphol.nl)

Wij vragen onze lezers dan ook graag om kennis die u hierover heeft te delen met ons. Bij voorbeeld via een reactie onder dit artikel (openbaar) of via een e-mail aan info@nullschipholwatch.nl (wordt alleen gedeeld met de advocaten).

Het collectief ondervindt op dit moment problemen met de Gemeente Haarlemmermeer. Bij de Schiphol-gemeente zijn afschriften van alle bouwvergunningen opgevraagd, maar deze worden vooralsnog niet verstrekt. Lees verder >

Lobbyclub ANVR schoffeert omwonenden

Nederlandse reisbureaus doen er goed aan hun belangenbehartiger ANVR scherp in de gaten te houden. Deze lobbyclub meende vandaag in Het Parool dat de circa twee miljoen reisklanten in de regio Amsterdam/Schiphol genoeg hebben aan maximaal drie uur slaap per nacht.

Hulpdirecteur ANVR Walter Schut (foto: via Google)

De uitspraken van hulpdirecteur Walter Schut zetten kwaad bloed bij omwonenden van wie een groot aantal gebruikmaken van de diensten van reisbureaus. “We hebben er geen probleem mee om een scenario uit te werken waarbij tussen twee en vijf uur ’s nachts geen vakantievluchten vertrekken”, aldus Schut. Kennelijk mogen vluchten van hem nog best aankomen in die uren, zodat helemaal geen uren van rust meer bestaan. Lees verder >

Greenpeace aan Schiphol-medewerkers: acties gaan door

Woensdagochtend vroeg voerde Greenpeace een kleine prikactie voor de ingang van het kantoor van de Schiphol Group. Aan medewerkers werd de volgende brief uitgereikt.

Foto: greenpeace.org

“Beste medewerker van de Schiphol Group,

Vanochtend voerden wij vreedzaam actie voor jullie deur, omdat wij ons zorgen maken over de rol van Schiphol Group in de klimaatcrisis.

Schiphol Group is een van de grote vervuilers van Nederland: de CO2-uitstoot van alle getankte kerosine op Schiphol-luchthavens is 13,6 megaton. Dat getal zegt u wellicht niet zoveel, maar ter vergelijking: dat is vier keer de uitstoot van de oude kolencentrale bij Amsterdam, de Hemwegcentrale. Lees verder >

Geheim onderzoek Schiphol naar geluidsoverlast in de regio

Meerdere mensen in de regio Schiphol worden op dit moment benaderd door onderzoeksbureau Team 4 om te vragen naar hun ervaringen met geluidsoverlast.

Foto door Glenn Carstens-Peters via Unsplash

Schiphol heeft opdracht gegeven het onderzoek zo te verpakken dat niet direct duidelijk is dat zij de opdrachtgever van de enquête is.

Zo wordt mensen gevraagd of men last heeft van herrie door hangjongeren, buren of ander verkeer. Overlast van Schiphol is daar één van de mogelijkheden.

Doorvragen
Pas na doorvragen wist één van de deelnemers boven water te krijgen dat het onderzoek is bedoeld om de geluidsoverlast van Schiphol in kaart te brengen. Lees verder >

Algemeen overleg Tweede Kamer ongeschikt voor dossier luchtvaart

Wij van SchipholWatch zijn niet zo goed thuis in het Haagse circuitje. Hoogste tijd om zelf eens polshoogte te gaan nemen. Vanmiddag togen wij naar Den Haag om aanwezig te zijn bij het Algemeen overleg over de toekomst van de luchtvaart in ons land.

Foto via Twitter

Na een hele middag de dames en heren politici te hebben aangehoord, kunnen we slechts tot één conclusie komen: de vorm van het Algemeen overleg is volstrekt ontoereikend om op een goede manier te discussiëren over een dergelijk ingewikkeld dossier.

Ieder woordvoerend Kamerlid mag tijdens het overleg een korte opinie geven waarin vragen kunnen worden gesteld aan de minister. Als alle leden hun zegje hebben gedaan, mag de minister antwoorden geven op de gestelde vragen. Lees verder >