Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Column

Waar blijft de visie op de toekomst van de luchtvaart?

strand en zee

foto: David Mark via Pixabay

4.5
(74)

Voorop gesteld, ik ben geen tegenstander van een in alle opzichten gezonde luchtvaart. De luchtvaart brengt naast veel ellende ook veel heil en zegen, blijf ik vol overtuiging beweren. Passagiers- en vrachtstromen door de lucht zijn onmisbaar geworden. Net zo onmisbaar als een goed wegennet en comfortabele treinverbindingen.

Deel op XDeel op Linkedin

Luchtvaart is infrastructuur, een pijler onder een gezonde economie en welstand voor de bevolking. Het verbindt landen en volkeren en zorgt dat de wereld van ons allemaal is. Maar de overheid laat het met de zorgplicht in alle opzichten zitten om nadelen te elimineren of draaglijk te maken.

Geluidsmaatregelen blijven uit, zoals – om te beginnen – een verbod op nachtvluchten. Slimmere start- en landingsprocedures worden niet ingevoerd of niet nageleefd. In ons luchtruim regeert de mammon, in elk geval niet de overheid.

Neem de Europese overheid. Veel geprezen maar nog meer vervloekt in de luchtvaartpolitiek. Het is in Brussel niet veel anders dan op ons eigen Binnenhof.

Al tientallen jaren zet de Europese Commissie in op de Single European Sky, een gemeenschappelijk Europees luchtruim. Dat gebeurt mede met het doel de Europese luchtvaart in de pas te laten lopen met de doelstellingen van de Green Deal, zo maakte Transportcommissaris Adina Vălean onlangs nog bekend.

Omvliegen
Maar tal van landen weigeren de soevereiniteit van hun luchtruim op te geven en dus is het omvliegen geblazen, met als gevolg miljarden aan onnodige kosten voor vliegmaatschappijen en een ongekende en onnodige uitstoot van gevaarlijke stoffen. Wie er ingrijpt? Niemand!

De lappendeken van nationale luchtverkeersleidingsgebieden blijft zorgen dat vliegtuigen niet in een directe lijn van A naar B mogen vliegen, maar vaak een flinke omweg moeten maken. Juist de landen die zo prat gaan op één Europa, houden die stap tegen.

In eigen land kunnen overheid, opeenvolgende kabinetten, provincies en gemeentebesturen moeilijk aanvoeren dat ze door de toenemende problemen van de luchtvaart zijn overvallen. De overheid staat erbij en kijkt er naar, en neemt als groot aandeelhouder van onder meer Schiphol zelfs deel aan de mallemolen van financieel gewin. De belangen van de burgerij zijn daaraan ondergeschikt en tellen zelfs niet mee.

Naar zee met dat vliegveld
Waarom er nog steeds geen begin is gemaakt met het proces voor een nieuw Schiphol, weg van de dichtstbevolkte gebieden, is mij een raadsel.

Een luchthaven in zee is al decennialang onderwerp van gesprek, maar ook niet meer dan dat. Wat zou u denken van een multinationale luchthaven ver op zee in de monding van de Westerschelde, samen met België? Gedeelde smart is halve smart. High speed railvervoer naar de regio’s Brussel en Randstad zou dit tot een luchthaven van de nieuwe wereld kunnen maken.

Hoe is het toch mogelijk dat Schiphol niet langer een cruciaal knooppunt is voor ons land, maar voor een belangrijk deel ook verworden is tot uitvalsbasis voor een groeiend aantal pretvluchten van prijsvechters?

En dat terwijl het aantal vliegbewegingen van de netwerkmaatschappijen niet exorbitant is gegroeid? Wat bleef over van de ‘keiharde’ afspraken tussen gebruikers, overheid en luchthavendirectie over het selectiviteitsbeleid, om netwerkmaatschappijen prioriteit te geven boven pretmaatschappijen?

Ambtenaren suffen achter hun bureautjes
Niets van die afspraken is gerealiseerd. De ambtenaren, die graag piloot hadden willen worden maar zijn afgekeurd, suffen verder achter hun bureautjes op het ministerie. Ministers branden er hun vingers niet aan en zijn blij als ze kunnen vertrekken of van portefeuille kunnen wisselen.

Het compleet overbodige Lelystad Airport is ook zo’n voorbeeld. Inmiddels verdween 250 miljoen euro in de bodemloze polderput. Geknoei met data of frauduleuze voorstellingen van zaken zijn de laatst bekende en trieste stuiptrekkingen om het vliegveld toch geopend te krijgen. God moge dit onnodige nationale schandaalproject verhoeden. De ChristenUnie, goed vertegenwoordigd in die regio, kan redding bieden…

Dus wat op korte termijn moet gebeuren: een verbod op nachtvluchten, slimmere start- en landingsprocedures (niet alleen in woorden maar in daden), één Europees luchtruim, uitfaseren van pretvluchten op Schiphol en werken aan de voorbereidingen voor een nieuw Schiphol op zee.

Wat de luchtvaartsector bijdraagt, telt ook: veel banen en een bijdrage van miljarden euro’s aan de nationale economie. Om ook die belangen veilig te stellen moet een gedegen luchtvaartvisie voor de lange termijn tot stand komen in een dialoog met alle betrokkenen; luchtvaartsector, industrie, luchthavens en omwonenden. Bij de start van een nieuw kabinet is dat geen onredelijk verzoek.

Zo lang dit niet gebeurt, zijn alle protesten terecht.

Auteur Arnold Burlage is oud-journalist van De Telegraaf. Hij schreef daar 38 jaar lang over de luchtvaartindustrie en levert min of meer regelmatig bijdragen aan SchipholWatch.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.5 / 5. Aantal stemmen: 74

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Lenie

  Het klinkt weer zo redelijk en logisch allemaal, maar meer dan zestig jaar ervaring hier heeft mij geleerd dat je een vinger geeft en vervolgens neemt Schiphol eerst je hand, dan twee en tenslotte je hele leven. Schiphol is onredelijk hebberig, een grote rups nooit genoeg. Niet verplaatsen naar zee. Daar is ook leven, dat al genoeg te leiden heeft onder de expansiedrift van de mens. Krimp is de enige oplossing.

 2. ir. B. van Marlen

  Ik mis in dit verhaal een aantal zaken. Ook met een efficiënter luchtruim wonen er nog steeds mensen onder vliegroutes, die in toenemende mate zwaar belast gaan worden. Daarnaast geen woord over de toenemende klimaatbelasting door de luchtvaart, waar innovaties en synthetische kerosine het effect van de groei niet gaan wegwerken. De beste oplossing is kritisch kijken naar wat er echt nodig is en alle luxe en overbodige bestemmingen eruit gooien en tegelijk de prijzen mondiaal vertienvoudigen. Het nieuwe kabinet gaat dit echter helemaal niet doen en loopt als vanouds aan de leiband van de luchtvaartsector.

  6
 3. Mike

  Interessant om een andere invalshoek te lezen. Vooral het idee over een gedeelde luchthaven tussen Belgie en Nederland in Zee. In (mijn) theorie is dat wellicht helemaal zo gek nog niet i.c.m. een paar goede spoorverbindingen.
  Ook dat stukje over Europa en dat vele landen nog steeds voor zichzelf bezig zijn.
  De luchtvaart is zeker niet onmisbaar, hoe graag ik dat ook zou willen qua overlast, maar momenteel wordt de luchtvaart te gemakkelijk gebruikt vooral voor veel pretvluchten en overbodige hubvluchten, beide zonder bijdrage aan de staatskas/economie. Dit moet weer terug naar serieus gebruik, mede vanwege de hoge vervuilingsgraad van de luchtvaart.

  Over Europa heeft volgens mij al eens iemand geschreven over een zeer grote en sterke lobby van de luchtvaartsector in Brussel.

  Een woonwijk op Schiphol…. Is de grond daar niet een beetje erg vervuild 🙁 . Weer een heel hoog kostenplaatje voor de samenleving, want Schiphol heeft geen geld om te Saneren.

  4
 4. Hans de Winter

  De luchthaven moet verplaatst worden naar de Oostvaardersplassen
  Het vernietigingskamp waar al jaren dieren worden vermoord door Staatsbosbeheer gesteund door de EU met enorme subsidies in het kader van Natura 2000
  Dus de Lelystad Airport die er vlaknaast ligt enorm uitbteiden en Schiphol dicht waardoor de randstad weer voldoende lucht krijgt voor woningbouw en de overlast in de dichtbevolkte randstad veel minder zal doen worden
  Het gebied waar de Oostvaardersplassen ligt is in vergelijking met Schiphol Haarlemmermeer dun bevolkt en bestaat voor het overgrote deel uit boerenbedrijven die toch voor een groot deel moeten verdwijnen in het kader van stikstofuitstoot
  De dieren die nog in leven zijn in de Oostvaardersplassen verplaatsen naar het buitenland waar veel meer leefruimte voor ze is
  De Noordzee is geen optie
  Te duur en ons klimaat is ongeschikt en het staat vol met Windmolens

  1
 5. Haes

  “slimmere start en landingsprocedures”…ik krijg hevige jeuk van zo’n term….schiphol hanteert die term ook: meer vliegtuigen per uur over een beperktere oppervlakte. Herrie troggen. De schiphel wordt werkelijkheid. Zeker voor wie daar woont. Slim hoor!

  10
 6. ALMMJ

  Hoe verder je de macht legt, hoe meer overlast omwonenden gaan krijgen. Voor vele politici blijft het een ver van mijn bed show. Wij als omwonenden hebben nu al bijna geen invloed op onze woonomgeving. Dus als het aan mij ligt, beheer ik zelf het luchtruim boven mijn tuin en woning. Net zolang tot het stil, veilig en schoon is.

  13

Geef een reactie

Translate