Les 11 uit de cursus schiphollen: Bijeenkomsten

Onze gastauteur ir Bob van Marlen is met deze les 11 uit de cursus schiphollen uiterst actueel. Op 16 juli aanstaande organiseert het Ministerie van I&W immers een ‘inloopbijeenkomst’ over Schiphol in Vijfhuizen. Lees deze les alstublieft voordat u het evenementje bezoekt.

Bijeenkomsten als onderdeel van het schiphollen (onbekende fotograaf, neem aub contact met ons op)

Ik heb het genoegen mogen meemaken om eens een zogenaamde voorlichtingsbijeenkomst in Uitgeest te bezoeken. Discussie was uit den boze. Er werd door LVNL uitgelegd dat men om capaciteitsredenen geen glijvluchten kon uitvoeren. Dus blijft men gewoon overjanken op 2000 voet (609 meter) hoogte of zelfs nog lager. Lees verder >

Woedende brief BTV en SATL naar minister

De gezamenlijke boze brief van de Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen SATL en de Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) uit Rotterdam is in handen gevallen van SchipholWatch. Dit schrijven zij.

Foto: Helloquence via Unsplash

Geachte mevrouw van Nieuwenhuizen,

We ontvingen de correspondentie van uw ministerie van 5 juli 2019, m.b.t. de groeiplannen van Schiphol in goede orde.

U kunt begrijpen dat dat bij de vereniging BTV en SATL een reeks vragen oproept, zeker omdat we deelnemen aan een door de minister geëntameerd participatieproces, dat nog in volle gang was op het moment van verschijning van de berichten vanuit het Kabinet in de media. Lees verder >

Duurzame kerosine Schiphol kost 500 miljard euro

Om genoeg synthetische kerosine te kunnen maken voor Schiphol alleen, zijn zonnecellen nodig met een totaal oppervlakte van maar liefst 1600 vierkante kilometer, zo bleek uit een van onze eerdere berekeningen. Nu blijkt uit nieuwe berekeningen dat hiervoor een investering nodig is van 500 miljard euro.

Foto: Zbynek Burival via Unsplash

Die 1600 km2 lijkt misschien niet zoveel, maar dat is een zonnepanelen-oppervlakte van 40 bij 40 kilometer. Het stuk grond dat daarvoor nodig is, is nog veel groter, want er zullen ook onderhoudspaden moeten komen tussen al die panelen. En allerlei andere faciliteiten, al waren het maar transformatorstations en toiletgebouwtjes. Lees verder >

Minister de fout in met tijden nachtregime

Minister Cora van Nieuwenhuizen ging gisteren tijdens haar persconferentie lelijk de fout in toen zij stelde dat de nachten van Schiphol duren van 1.00 tot 5.00 uur.

Minister Van Nieuwenhuizen (foto: screenprint live videoregistratie Ministerie I&W)

Dit blijkt uit een artikel van onderzoeker Marcel van den Berg. Hij zocht een en ander uit en komt tot de conclusie dat de nacht officieel duurt van 23.00 tot 07.00 uur.

Zo vond hij de Wijziging Luchthavenverkeersbesluit Schiphol. Daarin staat te lezen in artikel 4.2.3a: “Op de luchthaven Schiphol vinden maximaal 32.000 vliegtuigbewegingen met handelsverkeer per gebruiksjaar plaats in de periode van 23.00 uur tot 7.00 uur”. Lees verder >

SchipholWatch start petitie tegen groei

Als reactie op het eenzijdige besluit van mevrouw de minister Cora van Nieuwenhuizen (I&W) om onder voorwaarden Schiphol tóch te laten doorgroeien naar 540.000 vliegbewegingen is SchipholWatch vandaag een petitie gestart. Wij vragen de regering Schiphol te bevriezen op 500.000.

De petitie is te ondertekenen op https://petities.nl/petitions/nee-tegen-groei-van-schiphol/.

Hoewel de minister zegt allerlei eisen te stellen aan verdere groei, hebben wij daar weinig vertrouwen in als ervaringsdeskundigen met afspraken in deze sector. Daarom roepen wij de regering op om de minister te houden aan deze nieuwe voorwaarden voor klimaat, veiligheid en woonomgeving. Lees verder >

Nepparticipatie

Al een hele tijd zijn allerlei bewonersgroepen en bewonersvertegenwoordigers in gesprek met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit alles om te bekijken of luchtvaart al dan niet kan groeien. Men noemt het ‘participatie’.

Ik deed als voorzitter van de BTV Rotterdam tweemaal mee aan die participatiegesprekken. Steeds kwam ik thuis met een naar gevoel in mijn buik. Worden we hier door onze eigen overheid geschiphold? Zijn die ontzettend aardige ambtenaren nou bezig met ons op het verkeerde been te zetten? Na vandaag zou je dat denken.

Tijdens die gesprekken bleek al heel snel dat er verschillen waren waar te nemen tussen verschillende bewonersvertegenwoordigers en -organisaties. Zo zijn er vertegenwoordigers die vooral aan de eigen omgeving denken en organisaties die het grotere geheel zien. Vertegenwoordigers die het niet zo erg vinden dat hun overlast minder wordt of gelijk blijft en de extra ellende bij een ander terechtkomt. Lees verder >

Geachte heer Benschop

Op 16 mei 2018 schreven wij u een open brief (zie bijlage) over een structurele oplossing voor alle problemen van de luchtvaartsector: een verhuizing van uw luchthaven naar de Noordzee.

Dick Benschop, president-directeur Schiphol (foto: schiphol.nl)

Dat is inmiddels ruim een jaar geleden. Ondertussen is er heel veel gebeurd. De maatschappelijke oppositie tegen de overlast, vervuiling en gezondheidsschade door uw sector neemt vrijwel dagelijks toe.

Niet alleen actiegroepen zoals wij, maar ook milieubeschermers, politici van allerlei pluimage, omwonenden en regionale en gemeentelijke bestuurders komen in opstand tegen verdere uitbreiding van de luchtvaart in ons land. Lees verder >

Les 10 uit de cursus schiphollen: Presentatie-effecten

Geluidmaten en ‘grenzen’ worden niet zomaar gekozen. Hier is geen sprake van toeval, maar van een gerichte strategie. Dit komt tot uiting in de vele beleidsstukken die door de overheid, in samenwerking met de sector, zijn samengesteld en gepresenteerd. Daarover gaat deze les.

Figuur 1: Radarplots van oktober 2017: herrie ver buiten de 35 Ke-contour {bron: vlieghinder.nl)

Presenteer zogenaamde ‘geluidcontouren’ op basis van dB(A) Lden of LAeq (voorheen de Ke-eenheden), zodat de effect­en beperkt lijken voor een klein gebied rond de luchthaven en niet voor het gehele gebied waar men overheen zal vliegen. Dit verbloemt effectief de werkelijkheid, voor de Polderbaan een verpest geluid­belast gebied van Rotterdam via Amersfoort tot Alkmaar en zelfs Schoorl in Noord-Holland (figuren 1 en 2). Lees verder >

1 juli 2019: vliegterreur op de Buitenveldertbaan

Gisteren hadden we weer zo’n dag in Amsterdam Buitenveldert en Amstelveen-Noord. In één etmaal wist Schiphol 280 vliegtuigen (!) over onze woningen te sturen. Genieten van de tuin? Vergeet het maar. Ondanks een aangename temperatuur van iets meer dan 20 graden, de hele dag binnen zitten met deuren en ramen gesloten.

280 vliegtuigen in krap een half etmaal: de vliegterreur op de Buitenveldertbaan (illustratie: vlieghinder.nl). Klik op de tabel om een leesbare versie te zien.

Bijzonder is dat het vliegen op die dag pas echt begon rond een uur of elf ’s ochtends, afgezien van één overvliegend toestel net na achten. Het stopte rond 23 uur, dus al deze toestellen kwamen over in een periode van nog geen half etmaal.

23 per uur
Omgerekend zijn dat in deze periode dus 23 vliegmachines per uur. Of één per tweeënhalve minuut. Zo’n toestel hoor je hier zeker een halve minuut van te voren aankomen en is na de passage nog eens een halve minuut te horen. Lees verder >