Duizenden nieuwe bewoners regio Schiphol onvoldoende geïnformeerd over vlieglawaai

Ruim een halfjaar nadat is gebleken dat de vorige website van het bewoners aanspreekpunt Schiphol (bezoekbas.nl) zo lek als een mandje was, voldoet de site nog steeds niet aan de minimale eisen die eraan zijn gesteld.

Geluidscontouren ontbreken op de nieuwe site. Slechts het eigen postcodegebied van een nieuwe bewoner wordt groen ingekleurd. Informatie over de herrie ontbreekt volledig. (bron: screenprint bezoekbas.nl)

Zo biedt de website slechts zeer marginale informatie voor mensen die overwegen rond Schiphol een woning te betrekken. Het aanspreekpunt is hiertoe verplicht, zoals eerder afgesproken met onder meer de Provincie Noord-Holland.

In deze afspraken wordt duidelijk gesteld dat gemeenten rond Schiphol toekomstige bewoners op tijd en ruim moeten informeren over de mate van vliegoverlast.

Daarbij dienen de gemeenten te verwijzen naar de site van BAS, die slechts zeer summiere informatie geeft na het inkloppen van een postcode. Lees verder >

Het sprookje van elektrisch vliegen

Columnist Alfred Blokhuizen woonde kortgeleden een webinar bij over elektrisch vliegen van Rotterdam The Hague Innovation Airport (RHIA). De bedoeling van het webinar was om de geesten rijp te maken om achter de elektrische belofte te gaan staan.

Foto: Felipe Vieira via Unsplash

Althans zo kwam het bij mij over. Twee enthousiaste heren van NLR en TU Delft praatten er lustig op los, tussen het presenteren van enkele sheets. Ook kwam vliegen op waterstof voorbij. De conclusie van de heren was dat er een lange weg te gaan is, maar wie weet kwam het er wel van.

Ik kreeg kramp in mijn buik van het vrijblijvende verhaal dat mede uit ons belastinggeld wordt gefinancierd. Let wel, ik ben zéér voor innovatie, maar tegen tijdrekkende fopspenen. Lees verder >

Beste directie van KLM,

Ik wil via deze brief mijn oprechte bewondering uitspreken over de manier waarop u uw bedrijf in de afgelopen twintig jaar overeind heeft weten te houden.

Cartoon door Ava

Ondanks alle twijfels over KLM slaagt u er keer op keer in, om met steun van elk opeenvolgend kabinet, uw onvermijdelijke faillissement uit te stellen.

Er zijn kasten vol rapporten geschreven over de voordelen en nadelen van KLM. Maar eigenlijk maakt het inmiddels niet meer uit wat feit is en wat niet.

Doen geloven
U bent er immers in geslaagd de politiek te laten geloven dat wat goed is voor KLM, goed is voor Nederland en dat KLM symbool staat voor de Nederlandse trots. Lees verder >

Hoe groot is de bijdrage van de luchtvaart aan ons land?

De luchtvaart stelt zelf steeds van enorm belang te zijn voor de economie en welvaart van ons land. Over het welzijn hoor je de sector zelden. Maar als we de zaken nu eens op een rijtje zetten, hoe groot is die bijdrage dan?

Foto: Jason Leung via Unsplash

Een waarschuwing vooraf. Deze analyse geeft slechts een zeer globaal beeld en is deels gebaseerd op grove schattingen. Wij nodigen u als lezer graag uit om met kritiek op het stuk te komen en om feiten aan te dragen die het verhaal onderbouwen of onderuithalen. Laten we het zien als een discussiestuk. Reageren kan onderaan dit artikel.

Het ministerie van Infrastructuur gaat uit van een jaarlijkse bijdrage aan het bruto binnenlands product van 10 miljard euro voor de hele sector, inclusief de toeleveranciers. Dat is omzet, geen bijdrage. Het is niet eens 1 procent van het totale bbp. Lees verder >

SchipholWatch achter zienswijze milieubeweging

Vandaag heeft ook SchipholWatch zich geschaard achter de zienswijze van Natuur & Milieu, Milieufederatie, Greenpeace, Milieudefensie, de Jonge Klimaatbeweging en de Waddenvereniging op het concept van de luchtvaartnota die op 15 mei werd gepresenteerd door luchtvaartminister Cora van Nieuwenhuizen.

De zienswijze wordt inmiddels ondersteund door duizenden burgers die zich ook ernstige zorgen maken over de gevolgen van de nota. Velen van hen worden getroffen door de voorgestelde maatregelen danwel het ontbreken van maatregelen.

We noemen de luchtvaartnota ‘oude wijn in nieuwe zakken’. De groei van het luchtverkeer mag volgens Van Nieuwenhuizen gewoon doorgaan, terwijl er ernstige bezwaren zijn op het gebied van onder meer leefomgeving, milieu, klimaat en volksgezondheid. Lees verder >

Opening Lelystad leidt tot meer herrie rond Schiphol

Minister Cora van Nieuwenhuizen schreef op 5 juni jongstleden in een brief aan de kamer waarin ze onder meer stelt dat zij minder hinder wil realiseren door aanpak van de herrie bij de bron. Aan de argumentatie schort het een en ander, aldus expert drs A. Tukkers.

Grote toestellen leiden tot veel meer herrie rond Schiphol, zo rekende drs. A. Tukkers voor ons uit (foto: Troy Mortier via Unsplash)

De minister presenteerde een rapport van bureau To70 over de gevolgen van de nieuwe geluidsnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO voor de luchtvaart in ons land.

In het rapport doet To70 aanbevelingen voor een vermindering van de geluidsproductie aan de bron, vermindering van hinder door een betere ruimte-indeling, hinderbeperkende procedures en geluidsbeperkende restricties. Lees verder >

Commissie Hordijk maakt einde aan groei luchtvaart

Uitbreiding van vliegvelden wordt in de toekomst veel moeilijker. Dit kan worden geconcludeerd uit het rapport van de commissie Hordijk dat vandaag is gepubliceerd. Stikstof blijkt te worden weggerekend, vooral voor wegverkeer. Ook voor het verkeer van en naar vliegvelden.

Foto: Denys Nevozhai via Unsplash

Volgens professor Leen Hordijk is het rekenmodel Aerius – door het RIVM gebruikt om stikstofneerslag te berekenen rond grote infrastructurele projecten zoals vliegvelden – op dit moment te onnauwkeurig en daardoor ongeschikt.

Hordijk onderzocht de wijze van stikstofberekeningen op verzoek van minister Carola Schouten (Landbouw). Volgens hem moet het model worden verbeterd om het wél te kunnen toepassen bij het uitgeven van vergunningen. Lees verder >

‘Burger moet deskundige hulp krijgen in luchtvaartoverleg’

Het overlegorgaan fysieke leefomgeving (OFL) pleit ervoor om burgers beter te ondersteunen met kennis van deskundigen. Ook zouden zij betaald moeten worden voor hun inspanningen.

Foto: Kelly Sikkema via Unsplash

Dit blijkt uit een eerste concept van het rapport ‘Lessen in participatie’, dat in handen is gevallen van SchipholWatch. Het overlegorgaan staat onder leiding van burgemeester Wobine Buijs van Oss.

Eerder meldden wij per abuis dat het rapport was opgesteld onder toeziend oog van oud-burgemeester Job Cohen van Amsterdam. Dit is niet waar. “Cohen kent dit conceptrapport wel, maar zijn commissie heeft helemaal geen rol gespeeld in het opstellen ervan”, aldus een woordvoerder van Cohen. Lees verder >

Beste burger,

Ons volk heeft te maken met de zwaarste crisis sinds decennia. Alle sectoren staan onder druk en iedereen kan steun gebruiken. Hoe waardeert de overheid in deze moeilijke tijd een ziek bedrijf als KLM? Door miljarden euro’s staatssteun te reserveren.

Cartoon door Ava

En hoe waardeert de overheid in deze moeilijke tijd haar nieuwe helden die werken in de zorg? Met een enthousiast applaus.

Schril contrast
Wat een schril contrast, vooral als we bedenken dat de zorgsector jarenlang heeft moeten bezuinigen tegenover de eerdere verliesgevende kapitaalinjecties van de overheid in KLM.

Het is belangrijk om te beseffen dat elk bedrijf in financieel zwaar weer terecht kan komen. Als dit het geval is zal zo’n bedrijf, om faillissement te voorkomen, haar strategie moeten aanpassen. Lees verder >

Kabinet op ramkoers met samenleving

Vanmiddag om 16:00 uur maakte het kabinet bekend dat vliegtuigen ondanks de corona-pandemie tot de nok toe gevuld mogen worden met vakantiegangers. Dat betekent niets minder dan een dikke middelvinger naar ondernemers in de horeca en sportscholen, naar universiteiten en naar het zorgpersoneel.

Foto: Jake Bradley via Unsplash

Eerder deze week eiste de Tweede Kamer een advies van het gezondheidsinstituut RIVM over het volproppen van vliegtuigen. Vanmiddag stuurde de minister een bericht de wereld in, waarin zij aangeeft dat “de sector protocollen heeft opgesteld die er voor moeten zorgen dat de risico’s voor personeel en passagiers zoveel mogelijk worden beperkt”. Lees verder >