Vliegindustrie vervuilt het debat expres

In de discussie over de toekomst van de luchtvaartindustrie worden luchtvervuiling, lawaai, ruimtebeslag en economie steeds uit elkaar getrokken. Daarmee wordt de discussie onzuiver en onoverzichtelijk. En dat gebeurt niet per ongeluk.

Alfred Blokhuizen
Alfred Blokhuizen pleit voor het integraal behandelen van de luchtvaartproblematiek en tegen het losknippen van deelonderwerpen (eigen foto).

Luchtvaart is zwaar vervuilend. Het debat óver de luchtvaart is vaak sterk vervuild. Er worden trucs uitgehaald om de grote problemen te verhullen die de sector veroorzaakt voor de samenleving.

Zo hoor je de politiek praten over minder lawaaiige vliegtuigen. Maar die zijn zeker niet minder vervuilend, misschien zelfs vervuilender. Minder vervuilende vliegtuigen maken op hun beurt niet per definitie minder herrie, mogelijk maken ze zelfs méér herrie. Lees verder >

Schiphol vervuilt evenveel als alle auto’s samen

Deze week haalde oud-gezagvoerder Benno Baksteen het praatprogramma Op1 met zijn boude bewering dat de rechtszaak van Greenpeace tegen het gebrek aan voorwaarden aan de staatssteun voor KLM gebaseerd zou zijn op een leugen. De luchtvaart zou volgens hem helemaal geen grote vervuiler zijn. Daarom is een objectieve beschouwing op basis van een paar simpele berekeningen op zijn plaats.

Oud-gezagvoerder Baksteen stelt dat Greenpeace liegt over de vervuiling door de luchtvaart (foto: screenprint van de uitzending van Op1 van 14 september jongstleden).

Op Schiphol wordt nagenoeg evenveel fossiele brandstof getankt als door alle benzine-auto’s in heel Nederland. Terwijl de afzet op Schiphol jaar na jaar stijgt (met uitzondering van 2020), neemt het verbruik door auto’s al sinds piekjaar 2008 gestaag af. Lees verder >

Vliegen vergroot sociale ongelijkheid

Slechts een klein deel van de wereldbevolking heeft toegang tot vliegreizen. De negatieve effecten van het vliegverkeer komen echter op ieders bordje terecht.

Afbeelding van Lars_Nissen via Pixabay

Voor ons westerlingen lijkt het of vliegen de gewoonste zaak van de wereld is. Onze kranten staan vol met advertenties voor goedkope vluchtjes, vaak gaat het tijdens een etentje met vrienden over de laatste vliegreis en een weekendje weg naar een verre bestemming was tot voor kort überhip. Zelfs als we zelf nooit vliegen, doet de maatschappij ons geloven dat de meeste mensen dat wél doen.

De realiteit is echter dat de overgrote meerderheid van de mensen nog nooit één stap heeft gezet in een vliegtuig. Zelfs in een land als Groot-Brittannië, waar meer wordt gevlogen dan in welk ander land, vliegt slechts één op de twee mensen in een willekeurig jaar. Lees verder >

De onhoudbare uitzonderingspositie van de burgerluchtvaart

ANALYSE – Sinds enige tijd begeef ik mij als advocaat op het gebied van de luchtvaart. Gaandeweg val ik van de ene verbazing in de andere naarmate ik mij meer in de materie verdiep. Niet in de laatste plaats geholpen door enkele deskundige cliënten ben ik steeds meer te weten gekomen over de (juridische) achtergronden van de (inter-) nationale luchtvaart.

Afbeelding van Daria Nepriakhina via Pixabay

“All animals are equal, but some are more equal than others.”
George Orwell, Animal Farm

In het bijzonder valt de uitzonderingspositie van de luchtvaart op tal van terreinen op. Hierbij valt te denken aan lagere of ontbrekende geluids- en milieunormen (onder meer stikstof, (ultra-) fijnstof en CO2) en het ontbreken van belastingdruk. Lees verder >

Gaat KLM opnieuw op de pijnbank inzake biofuel?

Dinsdag 22 september aanstaande behandelt het College van Beroep van de Stichting Reclame Code een zaak inzake een persbericht uit februari 2020 dat de Italiaanse koffiebrouwer Lavazza is toegetreden tot het Corporate Biofuel Programma.

Screenprint Youtube van promotiefilmpje KLM biofuel.

In 2013 en in in juli dit jaar kreeg KLM al een tik op de vingers van de Reclame Code Commissie vanwege misleidende reclame over biofuel. Kennelijk wil KLM nog een keer op de pijnbank. Het verweerschrift van KLM rammelt namelijk aan alle kanten.

Het lijkt een onschuldig persbericht: Lavazza treedt toe tot het Corporate Biofuel Programma, en dat is goed nieuws want hiermee draagt Lavazza bij aan een duurzame toekomst van de luchtvaart. Sustainable aviation fuel (SAF) kan namelijk bijdragen aan maar liefst 85 procent CO2-reductie in vergelijking met fossiele brandstoffen. Dit is allemaal wetenschappelijk bewezen. Lees verder >

E-fuels geen realistisch alternatief voor de luchtvaart

Covid heeft er flink ingehakt bij de luchtvaart, maar de sector droomt gewoon lekker door over ongebreidelde groei ná de crisis. Omdat elektrische vliegtuigen op langere afstanden niet haalbaar zijn en biofuels niet duurzaam zijn, is de laatste strohalm van de industrie de inzet van nog te ontwikkelen e-fuels – brandstoffen gemaakt van elektriciteit. Hoe realistisch is dat?

Foto: Khusen Rustamov via Pixabay

Onder e-fuels vallen waterstof en synthetische kerosine. De toekomst van energie met een lage koolstofbelasting wordt gezocht in waterkracht, zonne-energie of windenergie.

Het vliegen op elektriciteit blijkt in de voorzienbare toekomst slechts mogelijk te zijn met piepkleine vliegtuigen over korte afstanden – batterijen zijn veel te zwaar en hun energie-dichtheid is veel te laag. Lees verder >

‘Burgers en bestuurders buitenspel in luchtvaartdossier’

Burgers en bestuurders van provincies en gemeenten zijn op slinkse wijze totaal buitenspel gezet in het luchtvaartdossier. De rijksoverheid heeft alle macht naar zich toegetrokken en schuwt daarbij niet de democratie te omzeilen.

Foto: Pyotr Void via Unsplash

Dit stelt samengevat het Kenniscentrum Impact, een onafhankelijke groep deskundigen op het gebied van burgerparticipatie.

Een belangrijke stap om burgers buiten de besluitvorming te houden was het instellen van zogenaamde metropoolregio’s. Deze regio’s staan volgens het kenniscentrum onder leiding van een schaduwbestuur dat de macht van democratisch gekozen bestuurders in provincies en gemeenten ondermijnt. Lees verder >

Schiphol organiseert nieuwe fopsessies voor buren

Opnieuw gaat Schiphol voor de vorm in gesprek met zijn buren. In Aalsmeer, Assendelft en Nieuwe Wetering organiseert het vliegveld drie dagen vol met fopsessies waarin burgers zogenaamd kunnen meepraten over ‘minder hinder’.

De gelikte website vol met nepmaatregelen, samengesteld door de spindokters van Schiphol en LVNL.

SchipholWatch ziet dit als kwade opzet van directeur Dick Benschop. Overleg over hinderbeperking dient formeel plaats te vinden in de Omgevingsraad waarin ook bewoners zijn vertegenwoordigd.

Door nu individuele burgers uit te nodigen voor praatclubjes gaat Benschop geheel voorbij aan de wettelijk opgelegde taak van de Omgevingsraad. Het passeren van de raad resulteert in een overleg puur voor de bühne. Lees verder >

Wéér nieuwe truc om vlieglawaai weg te rekenen

De lobbyclub van vliegvelden Airports Council International heeft een nieuwe truc bedacht om vliegherrie weg te rekenen. Niet de herrie zelf zou volgens hen maatgevend moeten zijn, maar de ‘winst’ van minder herrie op een zelfgekozen maximum niveau moet dat worden.

Foto: Steve Halama via Unsplash

Hoe werkt deze nieuwste malversatie? De vliegvelden willen voor ieder type vliegtuig een ‘maximaal toelaatbare geluidswaarde’ vaststellen. Deze is onder meer afhankelijk van de grootte van een vliegtuig: voor grotere vliegtuigen geldt een hoger ‘toelaatbaar’ maximum, voor kleinere vliegtuigen een lager maximum. Lees verder >

Ministerie LNV: ‘Schiphol overtreedt de wet’

Schiphol heeft in 2018 en 2019 ten minste 20.000 vluchten per jaar illegaal uitgevoerd. Dit stelt een hoge ambtenaar van het ministerie van Landbouw in een brief van 2 april jongstleden aan Johan Vollenbroek van MOB.

Foto: Tingey Injury Law Firm via Unsplash

Volgens het ministerie zijn de regels voor Schiphol in 2008 voor het laatst aangepast, via het luchtvaartbesluit 2008 (LVB2008). Dat besluit is in de vorm gegoten van een ‘algemene maatregel van bestuur’ zodat burgers geen bezwaar of beroep kunnen aantekenen bij de bestuursrechter.

In het LVB2008 is vastgelegd dat Schiphol maximaal 480.000 vliegbewegingen mag faciliteren. In 2018 en 2019 zat het vliegveld daar ruim boven met bijna 500.000 vliegbewegingen. Lees verder >