Schiphol organiseert nieuwe fopsessies voor buren

Opnieuw gaat Schiphol voor de vorm in gesprek met zijn buren. In Aalsmeer, Assendelft en Nieuwe Wetering organiseert het vliegveld drie dagen vol met fopsessies waarin burgers zogenaamd kunnen meepraten over ‘minder hinder’.

De gelikte website vol met nepmaatregelen, samengesteld door de spindokters van Schiphol en LVNL.

SchipholWatch ziet dit als kwade opzet van directeur Dick Benschop. Overleg over hinderbeperking dient formeel plaats te vinden in de Omgevingsraad waarin ook bewoners zijn vertegenwoordigd.

Door nu individuele burgers uit te nodigen voor praatclubjes gaat Benschop geheel voorbij aan de wettelijk opgelegde taak van de Omgevingsraad. Het passeren van de raad resulteert in een overleg puur voor de bühne. Lees verder >

Wéér nieuwe truc om vlieglawaai weg te rekenen

De lobbyclub van vliegvelden Airports Council International heeft een nieuwe truc bedacht om vliegherrie weg te rekenen. Niet de herrie zelf zou volgens hen maatgevend moeten zijn, maar de ‘winst’ van minder herrie op een zelfgekozen maximum niveau moet dat worden.

Foto: Steve Halama via Unsplash

Hoe werkt deze nieuwste malversatie? De vliegvelden willen voor ieder type vliegtuig een ‘maximaal toelaatbare geluidswaarde’ vaststellen. Deze is onder meer afhankelijk van de grootte van een vliegtuig: voor grotere vliegtuigen geldt een hoger ‘toelaatbaar’ maximum, voor kleinere vliegtuigen een lager maximum. Lees verder >

Ministerie LNV: ‘Schiphol overtreedt de wet’

Schiphol heeft in 2018 en 2019 ten minste 20.000 vluchten per jaar illegaal uitgevoerd. Dit stelt een hoge ambtenaar van het ministerie van Landbouw in een brief van 2 april jongstleden aan Johan Vollenbroek van MOB.

Foto: Tingey Injury Law Firm via Unsplash

Volgens het ministerie zijn de regels voor Schiphol in 2008 voor het laatst aangepast, via het luchtvaartbesluit 2008 (LVB2008). Dat besluit is in de vorm gegoten van een ‘algemene maatregel van bestuur’ zodat burgers geen bezwaar of beroep kunnen aantekenen bij de bestuursrechter.

In het LVB2008 is vastgelegd dat Schiphol maximaal 480.000 vliegbewegingen mag faciliteren. In 2018 en 2019 zat het vliegveld daar ruim boven met bijna 500.000 vliegbewegingen. Lees verder >

Boos briefje van chef juridische dienst RVO

Vandaag ontving SchipholWatch een boos briefje van de chef van de juridische dienst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Of we de geluidsopname van de hoorzitting over de stikstofdepositie van Zestienhoven maar binnen 24 uur van de site wilden verwijderen.

Briefje van het juridische opperhoofd van RVO over de stikstofhoorzittingen van de vliegvelden. Klik op het briefje om een beter leesbaar exemplaar te zien (nieuw venster).

Nou zijn wij de kwaadste niet, dus dat hebben me zelfs binnen een uurtje of wat gedaan. Wel kunt u het bestandje nog steeds bij ons opvragen, stuur daarvoor een mailtje aan info@nullschipholwatch.nl.

In het boze mailtje stelt de hoofdjurist dat we met het publiceren van de opname inbreuk maken op de privacy van de betrokken ambtenaren en nog wat andere aanwezigen. Lees verder >

Tumult over aflossen leningen KLM

Er is in de Nederlandse samenleving grote tumult ontstaan over het aflossen van een oude lening van 400 miljoen euro door Air France-KLM met gelden die het bedrijf in handen kreeg via de staatssteun van Frankrijk en Nederland.

Foto: Shane via Unsplash

Gisteren werd bekend dat de onderneming dat bedrag gaat aflossen op een achtergestelde lening met een rentepercentage van 6,25 procent. Die rente is relatief hoog door de erbarmelijke verhoudingen op de balans van het vliegbedrijf en vanwege het feit dat de lening achtergesteld is – dus met kleine kans op terugbetaling bij een faillissement.

Niet meer beschikbaar om banen te redden
Hoewel sommige financieel deskundigen wijzen op de besparing van zo’n 20 miljoen euro aan rente per jaar, wijzen anderen erop dat het aflossingsbedrag van 400 miljoen euro niet meer kan worden ingezet voor andere doeleinden, zoals het redden van banen, verduurzaming van de vloot (…) of activiteiten die méér rendement opleveren dan die nu bespaarde rente. Lees verder >

Air France-KLM lost oude schuld af met staatssteun

Air France-KLM maakt vandaag bekend een eeuwigdurende lening af te lossen ter hoogte van 400 miljoen euro met een rente van 6,25 procent. Het geld daarvoor komt uit de door de Franse en Nederlandse staat gegarandeerde nieuwe leningen in het kader van de corona-ondersteuning.

Foto: Jp Valery via Unsplash

Eind juni werd bekend dat de Nederlandse staat zich garant stelt voor 90 procent van deze leningen van in totaal 2,4 miljard euro. Banken boden het bedrijf dankzij die garantie een uiterst gunstige rente van 1,35 procent.

Voor het vliegbedrijf betekent de vervanging van de oude lening met de nieuwe lening een verlaging van de jaarlijkse rentelasten met bijna 20 miljoen euro per jaar. Lees verder >

Uitnodiging voor deelname aan mars op 3 oktober

Het Stay Grounded-netwerk, bestaande uit 164 lidorganisaties, nodigt groepen uit om zich op 3 oktober 2020 aan te sluiten bij de internationale protestmars naar vliegvelden.

Alleen al in de Europese Unie hebben luchtvaartmaatschappijen sinds het begin van de Covid-19-crisis een ongekende 30 miljard euro aan staatssteun ontvangen – zonder enige bindende milieuvoorwaarden. In de VS werd een reddingsfonds van 50 miljard dollar opgetuigd, terwijl het Australische Qantas een reddingslening van 660 miljoen dollar ontving en Singapore Airlines een hulppakket van 13 miljard dollar.

“Met overheidsgeld een industrie draaiende houden die botst met fatsoenlijke levensomstandigheden op aarde – ons antwoord is nee”, zeggen de initiatiefnemers Action non violente-COP21 en Alternatiba. Lees verder >

Klimaatimpact luchtvaart met factor 2 tot 4 onderschat

De totale klimaatimpact van de luchtvaart is veel groter dan alleen de effecten van de CO2-uitstoot. Het verbranden van kerosine op grote hoogte genereert ook contrails en daarmee extra bewolking. En de uitgestoten NOx – deeltjes met weliswaar een korte levensduur – draagt ten minste evenveel en mogelijk veel meer bij aan de opwarming van de aarde dan alle tot op heden door vliegtuigen uitgestoten CO2 tezamen.

Foto: Ian Taylor via Unsplash

Hoewel deze effecten al jaren bekend zijn – de IPCC zette deze al in 1999 op de agenda (!) – worden de niet-CO2-effecten ronduit ontkend door de vliegindustrie en door VN-lobbyclub ICAO in het bijzonder. Zij beweren dat er te weinig wetenschappelijk bewijs bestaat om er regulatoire gevolgen aan te verbinden. Lees verder >

Oproep: stuur massaal overlastfilmpjes aan Schiphol!

In het plaatselijke suffertje van Heemskerk zegt Schiphol op zoek te zijn naar filmpjes voor zijn Youtube-kanaal. U kunt uw filmpjes Whatsappen aan 0683 166 811. Of mailen aan schipholambassadeurs@nullschiphol.nl.

Foto: F4N via Twitter (klik op de foto voor een leesbare versie)

Wij zeggen: doen! Stuur massaal uw filmpjes van de enorme overlast door het vliegverkeer naar én het telefoonnummer én het e-mail adres. Kleine moeite, groot plezier.

Kinderen
De actie van Schiphol is gericht op kinderen. Zij worden aangemoedigd om een filmpje te sturen waarin zij een vraag stellen over het vliegveld.

Filmpjes moeten worden gestuurd inclusief de naam van het kind, de leeftijd, postcode en het e-mail adres. Ook vraagt het bedrijf onbeschaamd naar het e-mail adres van de ouders. Dat hoeft u natuurlijk niet te doen: het verzenden van een of meerdere filmpjes van vliegverkeer dat uw leefomgeving verpesten volstaat. Lees verder >

Geheime hoorzitting MOB op tape

Voor de liefhebber, een ‘long listen’. Eén van de hoorzittingen over het bezwaar van Mobilisation van Johan Vollenbroek tegen de beslissing van de minister om de vliegvelden niet te houden aan de bestaande Wet natuurbescherming is op band opgenomen. Het gaat om de zitting over Zestienhoven (Rotterdam).

Entree van de RVO (eigen foto)

In de beruchte zittingen halen de peperdure juristen van de Schiphol Groep onder meer aan dat de vliegvelden zich niet aan de wet hoeven te houden omdat ze zo belangrijk zijn voor de Nederlandse economie. Ook claimen ze ‘stikstofruimte’ aan de hand van vergunde ‘geluidsruimte’ – twee zaken die voor de rest van Nederland volkomen los van elkaar staan. Lees verder >