Nieuwe datum congres Fly Seaport

Op 11 juni jongstleden zou de tweede editie van het congres Fly Seaport hebben plaatsgevonden in de schouwburg van Amstelveen – in het hol van de leeuw dus. Vanwege het coronavirus werd het afgelast, maar nu is de nieuwe datum bekend: op 16 juni 2021 vindt het congres alsnog plaats in licht gewijzigde opzet.

Illustratie: screenshot flyseaport.com

Het congres vindt plaats onder de hoede van prof. drs ir Han Vrijling, hoogleraar aan de TU in Delft. Inhoudelijk wordt het congres volgend jaar slechts licht gewijzigd.

Sprekers zijn onder meer wethouder Guus Elkhuizen (Nieuwkoop) over volkshuisvesting versus de groei van de luchtvaart, drs Matt Poelmans namens de bewoners in de Omgevingsraad Schiphol en stikstofstrijder Johan Vollenbroek. Lees verder >

Kamerbrief Wopke Hoekstra schetst onvolledig beeld staatssteun KLM

Vandaag stuurden ministers Hoekstra (CDA, financiën) en Van Nieuwenhuizen (VVD, luchtvaart) een brief aan de leden van de Eerste Kamer ter voorbereiding op het debat over de staatssteun aan KLM. Daarin worden belangrijke eigenschappen van de deal niet genoemd.

De koers van het aandeel AF-KLM vandaag rond 13:00 uur. De totale waarde van het Frans-Nederlandse concern schommelt rond de 1,8 mld euro (illustratie: screenprint Google).

Zo stellen de ministers dat “een kapitaalinjectie door deel te nemen aan een uitgifte van nieuwe aandelen had wel de liquiditeit en solvabiliteit kunnen verbeteren, echter het vergroten van het aandelenkapitaal is een veel ingrijpender verandering dan het aangaan van een gegarandeerde lening”.

Uit de brief van Hoekstra en Van Nieuwenhuizen aan de Eerste Kamer.

Geen woord van gelogen, maar hier wordt niet gemeld dat het voor KLM in dit stadium nagenoeg onmogelijk is om zoveel nieuwe aandelen uit te geven dat het geld van de steun op die manier kan worden binnengehaald. Lees verder >

Geachte ambtenaren,

KLM dreigt om te vallen en heeft alweer staatssteun nodig.

Cartoon door Ava (klik voor een grotere versie).

Dit is op zijn minst verwonderlijk, nu KLM circa twee jaar geleden al een kapitaalinjectie van 780 miljoen euro van de overheid heeft ontvangen en in 2003, op de rand van faillissement, in het huwelijk moest treden met Air France.

Uitzondering na uitzondering
Tegelijkertijd is het bedrijf het middelpunt geworden van maatschappelijke discussies over het bonus- en personeelsbeleid, belastingontwijkende piloten, de belastingvrijstellingen voor tickets, btw en kerosine, uitdelen van vouchers aan consumenten, uitzonderingen voor het uitstoten van fijnstof, CO2 en geluid en de tekortschietende veiligheidsmaatregelen. Lees verder >

Van het Museumplein naar Amstelveen

Vanmorgen fietsten naar schatting 150 klimaatbeschermers op hun gemak van het hoofdstedelijke Museumplein naar het hoofdkwartier van milieuvervuiler KLM.

Fietsers van Extinction Rebellion aan de hermetisch gesloten poort van KLM (eigen foto).

De tocht voerde dwars door Amsterdam-Zuid, via de Zuidas naar het pitoresk gelegen, maar foeilelijke KLM-gebouw aan de rand van het Amsterdamse bos.

De actie werd georganiseerd door Extinction Rebellion, een groep klimaatbeschermers die er prat op gaat geen geweld te gebruiken tijdens haar demonstraties. Die belofte werd ook vanochtend weer gestand gedaan.

Lichte verkeershinder
Onderweg ondervond het verkeer weliswaar af en toe enige hinder van de stoet fietsers, maar nergens duurde het oponthoud langer dan een paar minuten. Lees verder >

Geachte politici,

Kunt u drie politici noemen die verantwoordelijk zijn geweest voor het luchtvaartdossier en die een blijvende positieve herinnering hebben achtergelaten?

Cartoon door Ava

Dit zal u waarschijnlijk niet lukken, omdat dit dossier zich slecht leent om überhaupt een positieve indruk achter te laten.

Dat komt doordat het luchtvaartdossier al decennialang een politiek ‘hoofdpijndossier’ is met grote conflicterende belangen.

Een kritische en transparante politicus wordt niet gewaardeerd. Maar is het werkelijk zo dat uw kop eraf gaat als u een ander geluid laat horen?

Voorkeursbehandeling
Denkt u werkelijk dat u respect krijgt van de kiezer en de ondernemer door de KLM weer een voorkeursbehandeling te geven? Lees verder >

KLM betaalt banken nauwelijks rente dankzij garantie Wopke Hoekstra

Wat wij al vermoedden, blijkt de rauwe realiteit: dankzij de genereuze garantiestelling door belastingbetalers, hoeft KLM slechts een extreem lage rente te betalen aan de elf banken die het bedrijf 2,4 miljard euro aan verse middelen verschaffen.

Foto: JESHOOTS.COM via Unsplash

Dit blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer van de ministers Van Nieuwenhuizen (VVD, luchtvaart) en Hoekstra (CDA, financiën).

De rente die KLM in rekening wordt gebracht door de banken is slechts 1,35 procent bovenop het Euribor tarief, zo valt te lezen in de brief. De rente op de directe lening vanuit de staat is vastgesteld op 6,25 procent.

Ontluisterende brief
De brief is ontluisterend voor de brave belastingbetaler. Zo meldt Hoekstra: “Het uitgangspunt bij het vormgeven van de financiering is altijd geweest om zo veel mogelijk door de markt te laten faciliteren. De Nederlandse staat heeft die risico’s op zich genomen die niet door de markt gedragen konden worden.” Lees verder >

Position paper omwonenden over staatssteun KLM

Woensdag vindt in de Tweede Kamer het debat plaats over de staatssteun aan KLM. Omwonenden rond Schiphol zijn teleurgesteld over de hoogte van die steun en over de slappe eisen die eraan worden verbonden door ministers Wopke Hoekstra (CDA) en Cora van Nieuwenhuizen (VVD).

Foto: Miguel Ángel Sanz via Unsplash

“Wij zijn met name verbolgen over het feit dat wij als veelvuldig overvlogen belastingbetalers nu tegen onze zin garant moeten staan voor 100 procent van de directe lening van 1 miljard euro, maar ook nog eens voor 90 procent voor de commerciële leningen van de banken aan KLM.

Gezien de nieuwe verhoudingen op de financiële balans van KLM die door de leningen ontstaan, lopen wij als zwaar gehinderden grote risico’s ten faveure van onze grootste kwelgeest, de grootste gebruiker van Schiphol. Wij achten deze financiële risico’s onverantwoord. Lees verder >

Elektrisch vliegen onhaalbaar voor langere afstanden

De laatste jaren ontstaat er steeds meer interesse in het gebruik van elektriciteit als energiebron voor vliegtuigen. Komt ‘duurzaam vliegen’ hiermee binnen bereik? Een zeer ervaren luchtvaartingenieur legt het ons uit.

Foto: Thomas Kelley via Unsplash

“Om deze vraag te beantwoorden belicht ik in dit stuk eerst het energieverbruik van moderne passagiersvliegtuigen, ga ik door met een historisch overzicht van de ontwikkeling om uit te komen op elektrisch vliegen.

Zoals duidelijk zal worden, is elektrisch vliegen (helaas) niet met voorstelbare middelen mogelijk, behalve in enkele niches. Uiteindelijk moet dan ook worden geconcludeerd dat de discussie rond elektrisch vliegen danig toe is aan ‘reframing’. Lees verder >

Wat is er aan de hand met Remco Dijkstra?

Verontrustende ontwikkelingen op het Twitter-account van VVD-luchtvaartwoordvoerder Remco Dijkstra. Via Politwoops is te zien dat het Tweede Kamerlid al sinds gisteravond bezig is oude tweets te verwijderen.

Wij vermoeden dat de opmerkelijke verdwijntruc iets te maken heeft met het samenstellen van de nieuwe kandidatenlijst voor de verkiezingen van maart volgend jaar. Mogelijk bereidt Dijkstra zijn tijdlijn voor op een beoogde hogere positie op die ranglijst. Of op een rol als staatssecretaris.

Wat het precies betekent, blijft vooralsnog onduidelijk. Feit is dat het een hele opgave is de vele tweets één voor één te verwijderen. Dijkstra is er in de afgelopen dagen al uren zoet mee. Lees verder >

Meer vervuiling op Schiphol door opening Lelystad

Schiphol wil vakantievluchten op termijn uitplaatsen naar het nog goedkopere Lelystad Airport. De vrijgevallen ruimte op Schiphol moet dan worden opgevuld met grotere toestellen die vooral intercontinentale bestemmingen aandoen. Dat leidt echter tot fors meer luchtverontreiniging rond Schiphol, zo rekent drs A. Tukkers ons voor.

Zo verkoopt de luchtvaartindustrie zichzelf graag, als groene engel van onze samenleving. De realiteit is weerbarstiger (foto: Morning Brew via Unsplash).

In mijn vorige artikel ben ik op detailniveau ingegaan op de geluidsproductie van vliegtuigen die Schiphol aandoen. Uitgangspunt was een telling van alle ruim 700 aankomsten op een willekeurig gekozen, maar drukke dag: 10 juli 2019.

Op de geluidscertificaten uit dat artikel wordt het geluidsniveau gemeld van ieder toestel, maar ook het type vliegtuigmotor en het aantal motoren per vliegtuig (meestal twee, soms vier). In aansluiting hierop vond ik op de site van EASA een database met uitgebreide informatie over de emissies van deze motoren onder verschillende omstandigheden. Lees verder >