Brandweer: Kronenburg potentieel ernstiger dan Bijlmerramp

Het neerstorten van een vliegtuig op Uilenstede/Kronenburg heeft veel ernstiger gevolgen dan de Bijlmerramp. Dit zegt de brandweer in een risicoanalyse voor het nieuwe bestemmingsplan van de Amstelveense studentenwijk.

Verloop van de noodlottige El Al-vlucht die leidde tot de Bijlmerramp (illustratie via Youtube)

Dat is ondanks het feit dat de brandweer het onwaarschijnlijk vindt dat zo’n ramp plaatsvindt. Het zou minder dan eens per 10.000 jaar plaatsvinden.

Sinds het ontstaan van de luchtvaart zijn er in ons land alleen al twaalf ernstige luchtvaartongevallen geregisteerd. Dat is er gemiddeld één per acht jaar. De helft van die ongevallen vond plaats in de afgelopen veertig jaar, dus gemiddeld eens per zeven jaar. Dat is in ieder geval aanzienlijk vaker dan eens in de 10.000 jaar. Lees verder >

GGD Amsterdam ook geschiphold?

In een advies aan de Gemeente Amstelveen over vlieghinder in de wijk Kronenburg, stelt de GGD Amsterdam dat er in dit gebied geen sprake is van nachtvluchten. Dat is niet correct: het onafhankelijke bureau Geluidconsult meet er zo’n 2400 per jaar, ofwel gemiddeld meer dan zes vluchten per nacht. Info van Schiphol vermeldt zelfs meer dan 3.500 nachtvluchten over dit gebied (zie update onderaan dit artikel).

Gemeente Amstelveen wil leegstaande kantoorgebouwen in de wijk Kronenburg ombouwen tot studentenwoningen en baseert zich daarbij op onvolledige informatie.

Het advies van de GGD is nu terechtgekomen in het bestemmingsplan, waarmee de Gemeente Amstelveen de bouw van duizenden extra studentenwoningen in de wijk Kronenburg mogelijk wil maken. De foute aanname leidt zo mogelijk tot politieke beslissingen op basis van onjuiste informatie. Lees verder >

Topjuristen: anticiperend handhaven op Schiphol moet stoppen

Het anticiperend handhaven van de NNHS-regels op Schiphol door minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD, luchtvaart) is juridisch niet houdbaar, zeker nu er nog steeds geen zicht is op legalisatie van die regels. Het anticiperend handhaven moet stoppen.

Foto: Michael Fousert via Unsplash

Dit zeggen prof. mr dr Herman Bröring van de Rijksuniversiteit Groningen en prof. dr Richard Neerhof van de Vrije Universiteit in Amsterdam vandaag in een presentatie aan de Tweede Kamer. Beide zijn hoogleraar in het bestuursrecht.

Zij hekelen de werkwijze van de minister in het dossier luchtvaart. Zij zijn van mening dat de rechtspositie van burgers wordt ondermijnd door het anticiperend handhaven (lees: niet handhaven) van het nieuwe NNHS (Nieuwe Normen en Handhavingsstelsel Schiphol) dat nog niet is vastgelegd in de wet, terwijl zij de bestaande (oude) wetgeving compleet negeert. Lees verder >

Lden – een duivelse maat

De geluidsnorm Lden (Level day-evening-night) is een duivelse maat. Zelfs met een enorme groei van het vliegverkeer, stijgt het berekende Totaal Volume Geluid (TVG) nauwelijks. De normering blijkt maximaal toegesneden op groei van de luchtvaart, ten koste van bewoners.

Foto: Posessed Photographer via Unsplash

Dit blijkt uit gedetailleerde berekeningen door ir Bob van Marlen. Hij toont in een reeks artikelen aan dat het vliegverkeer binnen de door de overheid goedgekeurde grenswaarden vrijwel ongelimiteerd kan groeien omdat de berekende TVG nauwelijks toeneemt.

Eerder legde Van Marlen op deze site uit hoe via het normenstelsel op slinkse wijze iedere vorm van handhaving wordt omzeild. Toen bleek al dat de luchtvaart geen strobreed in de weg wordt gelegd door het rekenstelsel. Lees verder >

Rotterdammers geloven niet meer in participatie

Voorzitter Alfred Blokhuizen van de Rotterdamse vereniging tegen vliegherrie is gevraagd opnieuw deel te nemen aan het participatietraject voor een nieuw luchthavenbesluit. Hij staat daar kritisch tegenover, zo meldt de website van de vereniging.

Foto: Rik van der Kroon via Unsplash

“Het is een herhaling van zetten want twee jaar geleden hebben we ook al deelgenomen aan zo’n traject. Daar kwam een rapport uit dat onomstotelijk aangaf dat groei van de luchthaven niet wordt gedragen door de regio.

Het lijkt erop dat de vliegvelddirecteuren dat traject nog eens willen overdoen. Als het doel van participatie is om groei van de luchthaven te legitimeren, dan is de luchthaven aan het verkeerde adres.” Lees verder >

Agenda: 12 november rondetafel luchtvaart met burgers, deskundigen én politici

Op donderdag 12 november aanstaande organiseren bewoners een burgertafel over de luchtvaart in ons land. Experts, politici en burgers kunnen daar van gedachten wisselen over de toekomst van de sector.

Volgende week donderdag live op Youtube: de burgertafel luchtvaart met tal van deskundigen, politici en bewonersvertegenwoordigers.

Het initiatief is een antwoord op de concept luchtvaartnota 2020-2050 van VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen. Die wordt binnenkort behandeld in de Eerste en Tweede Kamer. De burgertafel is bedoeld als voorbereiding op die behandeling.

“De nota heeft voor lange tijd grote invloed op onze samenleving. Daarom is het van groot belang dat burgers, politici en deskundigen hierover van te voren met elkaar van gedachten wisselen”, aldus mede-organisator Han van Staveren. Lees verder >

Vliegherrie leidt tot onbetaalbare nieuwbouw

De sjoemelcijfers die nu worden gebruikt om vliegherrie te bagatelliseren, zijn na invoering van de nieuwe Omgevingswet verleden tijd. Die wet maakt een einde aan de uitzonderingspositie van de luchtvaart en geeft een veel beter zicht op de werkelijk ervaren overlast. Dat zal leiden tot peperdure eisen aan nieuw te bouwen woningen.

De huidige sjoemelcijfers van Schiphol gaan uit dat alleen mensen in het rode gebied zwaar worden geteisterd door vlieglawaai. De nieuwe Omgevingswet leidt tot een veel groter gebied – en dus veel meer bewoners – met extreme vliegoverlast, zoals aangegeven door de lichtbruine contour (illustratie: Stibbeblog.nl).

Dit blijkt onder meer uit een artikel van de topjuristen Jan van Oosten en Meike Pakkert op de officiële blogsite van het sjieke advocatenkantoor Stibbe.

In een aanvullende regeling binnen de beoogde Omgevingswet wordt overlast van vliegverkeer extra zwaar aangerekend, omdat vliegherrie als irritanter wordt beschouwd dan andere vormen van geluidsoverlast. Lees verder >

Provinciebestuur Zuid-Holland zet deur open voor beter meetnet vliegherrie

Hoewel het meetnet voor vliegtuiglawaai voldoet aan de minimum wettelijke eisen, signaleert het provinciebestuur van Zuid-Holland dat er veel ruimte is voor verbetering en vraagt daarvoor budget bij de provinciale staten.

Foto: CHUTTERSNAP via Unsplash

Dit blijkt uit een brief van het bestuur aan het ‘parlement’ van de provincie.

Zuid-Holland liet de milieudienst en bureau SPPS Consultants onderzoek doen naar het bestaande meetnet voor geluidsoverlast door vliegverkeer.

Onvoldoende bereik
“De onderzoekers geven aan dat het huidige meetnetwerk niet op alle locaties meet waar omwonenden hinder ondervinden of waar regelmatig vliegtuigen overkomen”, aldus de brief van het provinciebestuur. Lees verder >

Misplaatste reprimande Amstelveense wethouder Raat voor SchipholWatch

VVD-wethouder Herbert Raat van Amstelveen slaat de plank vandaag volledig mis in een tweetje waarin hij denkt SchipholWatch de les te moeten lezen. Zonder kennelijk het originele artikel op onze site te hebben gelezen, stelt hij dat wij KLM-medewerkers bij het ‘oud vuil’ zouden willen zetten.

Het misplaatste tweetje van wethouder Herbert Raat (VVD).

Dat gaat volledig voorbij aan de inhoud van ons artikel, waarin we er juist voor pleiten om de piloten van KLM niet de schuld in de schoenen te schuiven van de impasse die bij de vliegtuigexploitant is ontstaan nu minister Wopke Hoekstra (CDA) de staatssteun ‘on hold’ heeft gezet.

Raat vindt het ineens ‘natuurlijk’ dat er een betere balans moet komen tussen vliegen en overlast, maar heeft hier in zijn gehele periode als wethouder en locoburgemeester geen vinger voor uitgestoken. Slechts één position paper kwam van zijn hand, maar daarin werd een halfzacht standpunt aangenomen. Nooit is daar meer een vervolg aan gegeven door de locoburgemeester van Amstelveen. Lees verder >

‘Helft vervuiling luchtvaart door 1 procent wereldbevolking’

Slechts één procent van de wereldbevolking is verantwoordelijk voor de helft van alle vervuiling door de luchtvaartindustrie. Dit blijkt uit een nieuwe studie van de Zweedse professor Stefan Gössling.

Foto: Arie Wubben via Unsplash

Gössling onderzocht voor deze studie het luchttransport op globale, regionale, nationale en individuele schaal.

Hij concludeert dat in 2018 naar schatting slechts 11 procent van alle mensen op de wereld in een vliegtuig stapten. Maximaal 4 procent pakte een internationale vlucht.

De hoogleraar haalde zijn gegevens uit tal van bronnen, waaruit statistische gegevens, data van internationale (branche-) organisaties en nationale onderzoeken. Lees verder >