MOB: bezwaar tegen niet handhaven vliegvelden

Vandaag heeft het ministerie van LNV een stevig bezwaar ontvangen van MOB tegen de beslissing om vliegvelden niet te houden aan de geldende stikstofregels. Dit bezwaar is onderdeel van een procedure om Schiphol terug te brengen naar maximaal 400.000 vliegbewegingen.

Foto: Jan Rosolino via Unsplash

MOB voerde recentelijk een succesvolle fondsenwerving om de procedures te financieren. Daarmee werd binnen een week 20.000 euro opgehaald, voldoende om ook de gang naar de rechter te maken.

Onder meer Schiphol beschikt niet over de verplichte natuurvergunning, zo vond MOB uit. Dit is inmiddels erkend door het ministerie. Minister Carola Schouten vindt het echter niet opportuun te gaan handhaven, maar geeft Schiphol nu tot 1 oktober van dit jaar de tijd de vergunning aan te vragen. Lees verder >

Schiphol na corona: gewoon dóór op oude weg

Geen enkele terughoudendheid bij directeur Dick Benschop van Schiphol. Na de corona-crisis gaat het weer volle kracht vooruit. Als het aan hem ligt. Dit blijkt uit de capaciteit die de slotcoördinatoren voor het komende winterseizoen weer mogen verdelen: die is vrijwel ongewijzigd ten opzichte van de zojuist afgesloten winter.

Gisteren stuurde ‘chief operating officer’ Birgit Otto van Schiphol een brief aan de slotcoördinatie waaruit deze ongeremdheid bleek.

Voor de 22 weken tussen 25 oktober 2020 en 27 maart 2021 mag Airport Coordination Netherlands (ACNL) maar liefst 186.668 slots uitgeven. In het pre-corona-tijdperk waren dat er 192.551. Lees verder >

Kamerdebat KLM: vieze nasmaak

Wij van SchipholWatch hebben een vieze nasmaak van het kamerdebat over de voorgenomen staatssteun aan KLM. Nog maar anderhalve week geleden beloofde minister Cora van Nieuwenhuizen de belastingbetaler voorwaarden te stellen aan deze steun op de terreinen van milieu en hinderbeperking. Vandaag bleek van die belofte weinig over.

Foto: Mika Baumeister via Unsplash

KLM moet van deze regering koste wat kost worden gered, zo bleek wel uit de antwoorden van de ministers Hoekstra (Financiën) en Van Nieuwenhuizen (luchtvaart).

Over mogelijke voorwaarden aan de steun bleven antwoorden uit. Hoekstra verschool zich achter de onderhandelingen, Van Nieuwenhuizen maakte duidelijk helemaal niet te voelen voor milieu-eisen. Lees verder >

Kamerdebat staatssteun KLM: stel voorwaarden!

Morgen is het zover. De ministers Wopke Hoekstra en Cora van Nieuwenhuizen komen in de Tweede Kamer debatteren over de al toegezegde staatssteun aan KLM. Meerdere partijen willen stevige voorwaarden stellen aan die steun, maar ook de roep uit de samenleving klinkt steeds luider en duidelijker.

Wij van SchipholWatch waren de eerste partij die samen met andere burgergroepen een petitie opzette om duidelijk te maken dat het niet meer van deze tijd is om een grote vervuiler en overlastveroorzaker zonder randvoorwaarden te voorzien van duurbetaalde belastingcenten.

Op het moment van schrijven is onze petitie ondertekend door ruim 6.500 mensen. Allemaal willen ze krimp van de luchtvaart en naleving van de geluidsnormen die zijn opgesteld door de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO). Ook willen deze mensen dat KLM eindelijk eens normaal belasting gaat betalen, net als andere transportbedrijven. Dus brandstofaccijnzen, CO2-heffingen en ticketbelasting. Lees verder >

We hebben elkaar nodig

Nu de vliegindustrie op zijn gat ligt, zie je dat mensen uit de sector de tijd hebben zich te roeren op sociale media. Politici als Jan Paternotte van D66 worden uitgemaakt voor dictator, thuiszittende piloten slaan wild om zich heen en ondertussen rent de heer Elbers van talkshow naar talkshow om zijn zaak te bepleiten.

Foto: Julio Rivera via Unsplash

Het huidige probleem van de luchtvaart is het probleem van heel Nederland. Wat zouden we zijn zonder Schiphol en KLM? Maar ook: wat zouden KLM en Schiphol zijn zonder de burgers van Nederland. Zonder de buren in de regio?

Schiphol en KLM kunnen niet zonder de regio. Heel veel KLM’ers en Schiphollers wonen in de regio. De best verdienende medewerkers in plaatsen als Bergen, Bloemendaal en Amsterdam-Centrum, de ‘vervangbare medewerkers’ tot in Lelystad, Purmerend en zelfs Wieringerwerf. Lees verder >

Boeren naar rechter om halvering vliegverkeer

Belangenvereniging van de boeren Agractie wil de rechter vragen het vliegverkeer in ons land te halveren. De boeren vinden het onterecht dat zij worden aangepakt vanwege de stikstofuitstoot en de luchtvaart geen strobreed in de weg wordt gelegd.

Foto: Megumi Nachev via Unsplash

“Aan de hand van het kerosineverbruik door de Nederlandse luchtvaart betreft de sector meer dan 15 procent van de Nederlandse uitstoot van zwaar vervuilende NOx-stikstof”, aldus een woordvoerder van Agractie tegen vakblad De Boerderij.

De belangenvereniging vindt veelvliegerij niet meer van deze tijd. Verreweg het meeste vliegverkeer zou niet noodzakelijk zijn en overantwoord in het kader van de klimaatcrisis. Lees verder >

Steeds bredere roep om stevige voorwaarden KLM

Steeds meer organisaties roepen de regering op om harde voorwaarden te stellen aan staatssteun voor KLM. Nadat wij een petitie openden, volgde ook Extinction Rebellion met zo’n initiatief en vandaag presenteert de bewonersdelegatie in het Schiphol-overleg samen met de Amsterdamse burgers een oproep om terug te gaan naar 400.000 vliegbewegingen per jaar. Bewonersgroep Push Uithoorn gaat zelfs nog een stapje verder.

Foto: Arie Wubben via Unsplash

De petitie van SchipholWatch, BTV-Rotterdam, Red Gelderland, SOS Zaanstreek, BWA en SWAB is inmiddels ruim 6.400 keer ondertekend. De petitie ‘Geen poen zonder plan‘ van Extinction Rebellion zelfs al meer dan 8.500 keer. Lees verder >

Post-corona vliegen: een rechtse hobby

Of goedkope vliegreizen definitief tot het verleden behoren, is nog maar de vraag. Toch zijn er vele redenen te bedenken waarom luchtvaart definitief tot een rechtse hobby is verworden.

“Cheap air travel is over. Voila.” Dit waren deze week de woorden van Alexandre de Juniac, de voorzitter van de vlieglobby IATA. Of die voorspelling uitkomt, is nog maar de vraag. De Juniac baseerde zijn voorspelling op de aanname dat social distancing aan boord van vliegtuigen blijvend de norm wordt.

Dat is natuurlijk lang geen uitgemaakte zaak. Ryanair-topman O’Leary noemde het al een idioot plan en stelde voor dat overheden dan maar voor die lege stoelen gaan betalen. Maar we kunnen er vrij zeker van zijn dat ook andere luchtvaartmaatschappijen zo in de wedstrijd zitten. Lees verder >

Tot 4 mld euro staatssteun KLM zonder harde afspraken

Vanavond maakte minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) bekend KLM te gaan ondersteunen met twee tot vier miljard euro. Deels met garanties voor leningen, deels via leningen van de belastingbetaler aan het vliegbedrijf. Over de details van de regeling bleef Hoekstra vrijwel op alle vragen het antwoord schuldig.

Minister van Financiën Wopke Hoekstra vanavond tijdens de persconferentie: bedrag steun onduidelijk, evenals de voorwaarden (foto: screenshot nos.nl).

Onze minister van Financiën weet niet te vertellen of het twee danwel vier miljard euro wordt en kan evenmin zeggen in welke verhouding het gaat om garanties en directe leningen.

Zijn Franse collega Bruno Le Maire wist eerder op de avond te vertellen dat Air France 4 miljard aan garanties krijgt en 3 miljard euro directe steun. Lees verder >

Geen 40 miljard voor KLM (maar 80)

Al twee weken lang zitten Elbers (KLM), Smith (Air France), Wopke Hoekstra (Financiën) en Le Maire (Financiën Frankrijk) in een zweterig zaaltje te onderhandelen met Draijer (Rabo), Van Dijkhuizen (ABN Amro), Hamers (ING), Oudéa (Societé Generale) en Santing (BNP Paribas). Inzet: een lening van 40 miljard om het noodlijdende AirFrance-KLM overeind te houden.

Foto: Hermes Rivera via Unsplash

40.000 miljoen euro is er volgens de topmanagers – inmiddels verworden tot tobmanagers – nodig om het vliegbedrijf overeind te houden. Iedere dag gaat er immers 50 miljoen euro door het putje.

De leasebedrijven en banken die de vliegtuigen in eigendom hebben, moeten worden afbetaald. De bonussen van het topmanagement kunnen niet wachten. De teruggave omzetbelasting laat nog een maandje of twee op zich wachten. Lees verder >