Minister de fout in met tijden nachtregime

Minister Cora van Nieuwenhuizen ging gisteren tijdens haar persconferentie lelijk de fout in toen zij stelde dat de nachten van Schiphol duren van 1.00 tot 5.00 uur.

Minister Van Nieuwenhuizen (foto: screenprint live videoregistratie Ministerie I&W)

Dit blijkt uit een artikel van onderzoeker Marcel van den Berg. Hij zocht een en ander uit en komt tot de conclusie dat de nacht officieel duurt van 23.00 tot 07.00 uur.

Zo vond hij de Wijziging Luchthavenverkeersbesluit Schiphol. Daarin staat te lezen in artikel 4.2.3a: “Op de luchthaven Schiphol vinden maximaal 32.000 vliegtuigbewegingen met handelsverkeer per gebruiksjaar plaats in de periode van 23.00 uur tot 7.00 uur”. Lees verder >

SchipholWatch start petitie tegen groei

Als reactie op het eenzijdige besluit van mevrouw de minister Cora van Nieuwenhuizen (I&W) om onder voorwaarden Schiphol tóch te laten doorgroeien naar 540.000 vliegbewegingen is SchipholWatch vandaag een petitie gestart. Wij vragen de regering Schiphol te bevriezen op 500.000.

De petitie is te ondertekenen op https://petities.nl/petitions/nee-tegen-groei-van-schiphol/.

Hoewel de minister zegt allerlei eisen te stellen aan verdere groei, hebben wij daar weinig vertrouwen in als ervaringsdeskundigen met afspraken in deze sector. Daarom roepen wij de regering op om de minister te houden aan deze nieuwe voorwaarden voor klimaat, veiligheid en woonomgeving. Lees verder >

Nepparticipatie

Al een hele tijd zijn allerlei bewonersgroepen en bewonersvertegenwoordigers in gesprek met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit alles om te bekijken of luchtvaart al dan niet kan groeien. Men noemt het ‘participatie’.

Ik deed als voorzitter van de BTV Rotterdam tweemaal mee aan die participatiegesprekken. Steeds kwam ik thuis met een naar gevoel in mijn buik. Worden we hier door onze eigen overheid geschiphold? Zijn die ontzettend aardige ambtenaren nou bezig met ons op het verkeerde been te zetten? Na vandaag zou je dat denken.

Tijdens die gesprekken bleek al heel snel dat er verschillen waren waar te nemen tussen verschillende bewonersvertegenwoordigers en -organisaties. Zo zijn er vertegenwoordigers die vooral aan de eigen omgeving denken en organisaties die het grotere geheel zien. Vertegenwoordigers die het niet zo erg vinden dat hun overlast minder wordt of gelijk blijft en de extra ellende bij een ander terechtkomt. Lees verder >

Geachte heer Benschop

Op 16 mei 2018 schreven wij u een open brief (zie bijlage) over een structurele oplossing voor alle problemen van de luchtvaartsector: een verhuizing van uw luchthaven naar de Noordzee.

Dick Benschop, president-directeur Schiphol (foto: schiphol.nl)

Dat is inmiddels ruim een jaar geleden. Ondertussen is er heel veel gebeurd. De maatschappelijke oppositie tegen de overlast, vervuiling en gezondheidsschade door uw sector neemt vrijwel dagelijks toe.

Niet alleen actiegroepen zoals wij, maar ook milieubeschermers, politici van allerlei pluimage, omwonenden en regionale en gemeentelijke bestuurders komen in opstand tegen verdere uitbreiding van de luchtvaart in ons land. Lees verder >

Les 10 uit de cursus schiphollen: Presentatie-effecten

Geluidmaten en ‘grenzen’ worden niet zomaar gekozen. Hier is geen sprake van toeval, maar van een gerichte strategie. Dit komt tot uiting in de vele beleidsstukken die door de overheid, in samenwerking met de sector, zijn samengesteld en gepresenteerd. Daarover gaat deze les.

Figuur 1: Radarplots van oktober 2017: herrie ver buiten de 35 Ke-contour {bron: vlieghinder.nl)

Presenteer zogenaamde ‘geluidcontouren’ op basis van dB(A) Lden of LAeq (voorheen de Ke-eenheden), zodat de effect­en beperkt lijken voor een klein gebied rond de luchthaven en niet voor het gehele gebied waar men overheen zal vliegen. Dit verbloemt effectief de werkelijkheid, voor de Polderbaan een verpest geluid­belast gebied van Rotterdam via Amersfoort tot Alkmaar en zelfs Schoorl in Noord-Holland (figuren 1 en 2). Lees verder >

1 juli 2019: vliegterreur op de Buitenveldertbaan

Gisteren hadden we weer zo’n dag in Amsterdam Buitenveldert en Amstelveen-Noord. In één etmaal wist Schiphol 280 vliegtuigen (!) over onze woningen te sturen. Genieten van de tuin? Vergeet het maar. Ondanks een aangename temperatuur van iets meer dan 20 graden, de hele dag binnen zitten met deuren en ramen gesloten.

280 vliegtuigen in krap een half etmaal: de vliegterreur op de Buitenveldertbaan (illustratie: vlieghinder.nl). Klik op de tabel om een leesbare versie te zien.

Bijzonder is dat het vliegen op die dag pas echt begon rond een uur of elf ’s ochtends, afgezien van één overvliegend toestel net na achten. Het stopte rond 23 uur, dus al deze toestellen kwamen over in een periode van nog geen half etmaal.

23 per uur
Omgerekend zijn dat in deze periode dus 23 vliegmachines per uur. Of één per tweeënhalve minuut. Zo’n toestel hoor je hier zeker een halve minuut van te voren aankomen en is na de passage nog eens een halve minuut te horen. Lees verder >

‘Fly responsibly’

De nieuwe campagne van KLM om reizigers op te roepen bewuster te vliegen. Een oproep om vaker de trein te nemen, of een afspraak per conference call af te handelen, en als je wel vliegt de CO2-uitstoot te compenseren.

Tweede Kamerlid Suzanne Kröger (foto: groenlinks.nl)

Het FD vroeg om een reactie, en die gaf ik: “De luchtvaart moet fundamenteel veranderen en net als andere sectoren emissievrij worden. Eerste stapjes van de KLM zijn mooi, zeker als ze oprecht zijn en niet bedoeld om verdere groei van de uitstoot te maskeren.”

Maar, de oproep zette me aan het denken. Steeds vaker zie je reclames van bedrijven die een oproep doen aan de consument om andere keuzes te maken. Laatst de campagne van Coca-Cola met als slogan: “Don’t buy us if you don’t help us recycle”. En wat zeg je dan eigenlijk als bedrijf? Over je eigen rol, en de rol van de overheid als marktmeester en beschermer van het publieke belang? Lees verder >

Stof tot spreken: ultrafijnstof rond Schiphol

Ultrafijnstof veroorzaakt al na korte tijd bij kinderen en volwassenen een vermindering van de longfunctie. Bij volwassenen is ook een verandering van de hartfunctie gesignaleerd.

Foto: JC Gellidon via Unsplash

Dit blijkt uit een onderzoek naar de gevolgen van ultrafijnstof rond de luchthaven Schiphol door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het rapport werd op donderdag 27 juni 2019 gepubliceerd. “Nog niet eerder is er zo’n uitgebreid onderzoek gedaan naar ultrafijnstof van vliegverkeer en gezondheid”, aldus het instituut.

“Gemiddeld genomen zijn de veranderingen klein en hoeven ze niet tot gezondheidsklachten te leiden. Deze veranderingen kunnen groter zijn voor mensen die er gevoelig voor zijn, bijvoorbeeld omdat ze astma of hartaandoeningen hebben.” Lees verder >

App Explane in Het Parool: overnamebod

Een dag na publicatie van een groot artikel in dagblad Het Parool over onze app Explane, ontvingen wij via een ons onbekend bureau voor overnames en acquisities een bod op de app. Wie de bieder is, vermeldt het bureau niet.

Screenprint van parool.nl

In een e-mail wordt een ‘indicatief bod’ genoemd waarvan wij eerlijk gezegd rode oortjes krijgen.

Nieuwsgierig als wij zijn hebben wij het bureau gevraagd wie de opdrachtgever is voor het bod. “Daar kunnen wij in dit stadium niets over zeggen”, aldus een zegsman.

Uiteraard gaan wij niet in op dergelijke avances. Wij hopen Explane uit te bouwen tot een app die omwonenden wereldwijd de informatie in handen geeft om de overlast van de vliegindustrie te bestrijden met harde feiten. Lees verder >

Drone-protest Heathrow weer op de agenda

Komend najaar wordt een drone-protest rond het Londense vliegveld Heathrow georganiseerd. Eerder werd dit protest uitgesteld.

Extinction Rebellion (XR) gebruikt in dit protest de hypergevoelige Brtise wetgeving over drones rond vliegvelden.

Die wet bepaalt dat het vliegverkeer moet worden stilgelegd als er in een straal van vijf kilometer rond de luchthaven een drone is gesignaleerd, ook al vliegen die op slechts twee meter hoogte.

Bij voorbaat stilleggen
XR verwacht dan ook dat het vliegverkeer bij voorbaat zal worden stilgelegd als de meldingen worden gedaan. Gedurende de dag, of zelfs meerdere dagen achtereen, zullen drones worden ingezet. Lees verder >