ICAO blokkeert SchipholWatch

Dat de luchtvaartsector niet van tegenspraak houdt, is bekend. Dat zelfs het allerhoogste orgaan van de sector niet met kritische vragen kan omgaan van een actiegroepje uit Nederland, spant toch echt de kroon. Deze week blokkeerde de ICAO op Twitter het account van SchipholWatch.

De International Civil Aviation Organization zoals de organisatie voluit heet, is een agentschap dat direct onder de Verenigde Naties valt. De VN dient op te komen voor de rechten van alle mensen op deze planeet.

Kennelijk vallen omwonenden van vliegvelden daar niet onder. Nooit hebben wij van SchipholWatch beledigende opmerkingen geplaatst richting ICAO of haar medewerkers. Lees verder >

LBBL: ernstig bezwaar tegen aanname luchtvaartgroei

Het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL) maakt in haar zienswijze op de Luchtvaartnota 2020-2050 “ernstig bezwaar” tegen groei als uitgangspunt van de nota.

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (foto: Wikipedia)

“Er moet niet stilzwijgend worden uitgegaan van luchtvaartgroei, maar de groei dient zeer kritisch en terughoudend te worden behandeld. Er moet ruimte blijven voor de conclusie dat volumegroei nog jarenlang onwenselijk zal zijn”, aldus de LBBL.

Het beraad vindt verder dat de luchtvaart zijn inspanningen fors moet opvoeren om tot reductie van emissies te komen. “Krimp lijkt zelfs onvermijdelijk totdat de luchtvaart daadwerkelijk broeikasgasneutraal is geworden, niet voor 2040 naar verwachting.” Lees verder >

Vliegherrie-metingen Explane nu live

Sinds vanmiddag hebben we alle metingen van vliegtuigherrie door gebruikers van de app Explane live gezet. Bezoek https://reports.explane.org.

In de aanloopfase van de app zijn al bijna 13.000 metingen gedaan door de gebruikers, vooral in Nederland, maar zelfs tot in de Verenigde Staten en Australië.

De apps (voor iPhone en Android) en de website zijn gebouwd door de professionele ontwikkelaar Roelof Meijer. Ook voor uw doel kan Roelof een app en/of website bouwen. Interesse? Mail hem via r.meijer@nullofficealley.nl.

Nu deze eerste versie van de site iedere belangstellende toegang geeft tot échte metingen (in plaats van berekeningen) zijn we natuurlijk erg nieuwsgierig naar uw reacties. Lees verder >

Waardeert u ons werk?

SchipholWatch is nu ruim een jaar actief. Gestart aan een cafétafel in Amstelveen en gesteund door vijf ondernemers uit de regio Schiphol.

Foto: Markus Spiske via Unsplash

In het afgelopen jaar wisten we #2 te worden op de Schiphol Top 1000 Influencers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We zorgden ervoor dat de app Explane er kwam voor iPhone- en Android-toestellen en we komen binnenkort met een prachtige site die alle metingen met Explane zichtbaar maken. We verzorgen ook het Engelstalige nieuws dat gebruikers van de app kunnen lezen.

Luis in de pels
In onze tweets en artikelen waren we meer dan eens een luis in de pels van de luchtvaartsector. Memorabel waren de open brieven aan onder meer Schiphol-baas Dick Benschop en minister van Financiën Wopke Hoekstra. Lees verder >

Les 2 uit de cursus schiphollen: Inspraak

We zijn al weer toe aan de volgende truc. Let wel, ik doe net of ik een groep voorstanders toespreek in deze cursus.

Foto: John van Weelden via Unsplash

Geef burgers zogenaamde inspraak met een evaluatie na enkele jaren. Met de moderne communicatiemiddelen (internet) moet u ermee rekening houden, dat de oppositie beter is geïnformeerd dan vroeger en ook getalsmatig zal toenemen.

Dit is logisch want door de groei van de luchtvaart worden steeds meer burgers met lawaai en vervuiling belast. Maar pas op: deze waarheid mag niet teveel doordringen tot de bevolking (zie ook Les 1).

Omzichtig
Met inspraak moet dan ook omzichtiger worden omgegaan dan voorheen. Zoals bij de evaluatie van het indienstnemen van de Polderbaan, waarbij in 2007 schriftelijke reacties van burgers werden verzameld en opgestuurd naar belangstellenden. Overigens met meer dan voldoende reacties van de direct belanghebbenden die de noodzaak van groei benadrukken. Lees verder >

Explane-metingen nu snel beschikbaar op website

We zijn bijna klaar met de website die alle metingen met de Explane-app toegankelijk maakt.

De site visualiseert de overlast van de luchtvaartindustrie en stelt iedereen in staat die gegevens te selecteren die voor hem of haar interessant zijn.

Wat is het gemiddelde geluidsniveau op een bepaalde plek? Hoeveel herrie is er in uw postcode-gebied? Hoe vaak nemen mensen de moeite een meting te doen omdat zij de hinder ondervinden? Op al deze vragen (en nog veel meer) vindt de bezoeker van de nieuwe Explane-site antwoorden.

Op dit moment testen we de site. Zo gauw de tests naar tevredenheid zijn afgerond, maken we het web-adres bekend op deze site en de bijbehorende social media-kanalen. Lees verder >

Les 1 uit de cursus schiphollen: Informatie

Informeer (toekomstige) omwonenden bij de besluitvorming zo vaag mogelijk. Het doel van uw uitingen is niet om te informeren, maar juist om een rookgordijn op te werpen.

Met dit ‘leuke’ plaatje uit Startnotitie Schiphol 2007 werd het lot van Midden- en Oost-Nederland bezegeld (figuur 1)

Maak een zogenaamde ‘startnotitie’ met grappige plaatjes (figuur 1) gelardeerd met wollige en positieve taal.

Gebruik zinnen als ‘een vliegveld van internationale allure’ of ‘een nieuw innovatief vliegveldconcept’, ‘het is mogelijk gebleken in de druk bevlogen Randstad een luchthaven met internationale allure te laten groeien’, ‘een duidelijker toedeling van verantwoordelijkheden’, ‘betere controle’, ‘duidelijke en handhaafbare grenzen’, ‘de overheid neemt verantwoordelijkheid’. Lees verder >

Cursus schiphollen door ervaringsdeskundige ir Bob van Marlen

Vanaf vandaag heeft SchipholWatch een nieuwe gastauteur, ir Bob van Marlen, ervaringsdeskundige vliegtuiglawaai en onafhankelijk criticus. Hij geeft onze lezers de komende weken een uitgebreide cursus schiphollen. Een introductie.

Foto: Nivenn Lanos via Unsplash

“U heeft ongetwijfeld wel eens van het werkwoord ‘schiphollen’ gehoord. Maar wat is dit nu, en hoe doe je dat dan precies?

Ik heb als ervaringsdeskundige – wonend onder wat men eufemistisch de Polderbaan van Schiphol noemt – voor u alle trucs van de overheid en de vliegsector in Nederland op een rijtje gezet”, legt Van Marlen uit.

“Hiervoor heb ik naast mijn eigen ervaringen met het ondergaan van veel herrie, het indienen van klachten en het opsturen van zienswijzen, vele documenten en publicaties geraadpleegd. Lees verder >

Geluidscontouren Schiphol te klein in stedelijk gebied

De duizenden metingen die inmiddels zijn uitgevoerd met onze app Explane leiden tot een eerste voorlopige conclusie. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre de geluidscontouren van Schiphol in een verstedelijkte omgeving moeten worden uitgebreid.

Foto: Cytonn Photography via Unsplash

De metingen bestuderend blijken precies dezelfde vliegtuigen meer lawaai te maken in een gebied waarin veel harde materialen aanwezig zijn (straten, huizen, flats), dan in gebieden met ‘zachte’ materialen als grasvelden, bomen en zandgronden.

Berekeningen van Schiphol over de geluidsoverlast maken geen onderscheid tussen de diverse omgevingen. Explane lijkt deze verschillen nu echter duidelijk bloot te leggen. Lees verder >

Staat loopt 2 à 3 mld aan kerosinetax mis

Onze samenleving loopt 2 tot 3 miljard euro mis omdat de overheid geen accijns heft op vliegtuigbrandstof. Dat is de helft tot driekwart van de energiebelasting die burgers wél moeten betalen voor het verwarmen van hun huis.

illustratie: petities.nl

Inmiddels heeft dit artikel een update gekregen en blijkt het inkomstenverlies van de samenleving zelfs tussen de 2,5 en 4 mld euro te liggen. Zie de paragraaf ‘Update’ onderaan dit artikel.

Zoals wij eerder al schreven wordt op Schiphol jaarlijks 3,753 miljard kilogram kerosine verkocht. Met een soortelijke massa van 0,950 kg per liter gaat het dan om 3,95 miljard liter. Lees verder >