Schiphol: 3 mln passagiers in één maand

Een nieuw record, Schiphol zag in augustus van dit jaar ruim 3 miljoen passagiers aankomen of vertrekken. Of beide.

Meer passagiers en meer vracht voor KLM in augustus

AMSTERDAM – KLM heeft in augustus meer passagiers aan boord van zijn vliegtuigen zien stappen. In totaal vervoerde de Nederlandse luchtvaartmaatschappij in de belangrijke zomermaand ruim 3 miljoen passagiers. Dat betekende een stijging van 1,9 procent ten opzichte van dezelfde periode een ja

Omgevingsraad woest over uitkoopplannen Aalsmeer

Gesprekken tussen Schiphol en Aalsmeer ‘onhandig’, zegt Omgevingsraad

AALSMEER – Matt Poelmans van de Omgevingsraad Schiphol noemt de actie van de gemeente Aalsmeer om solo in onderhandeling te gaan over het uitkopen van bewoners rondom Schiphol ‘onhandig’. Dat vertelt hij telefonisch aan NH Nieuws. Gisteren werd bekend dat Schiphol en de gemeente in onderhandeling zijn om omwonenden die gebukt gaan onder de geluidsoverlast uit te kopen.

Met een kleine nuancering van de Omgevingsraad:

ORSbewoners on Twitter

@SchipholWatch “Onhandig” is toch wat anders dan “woest”. We zijn het eens over financiële compensatie bij ernstige hinder. Er is ook voldoende geld bij de Stichting Leefomgeving Schiphol, maar dat wordt verkeerd besteed. Probleem SLS oplossen in advies @Omgevingsraad over @Schiphol na 2020

Open brief aan Dick Benschot

Deze open brief schreven wij op 16 mei jl aan de nieuwe baas van Schiphol. We plaatsen de brief nogmaals om deze site compleet te houden. Wij ontvingen overigens een keurig doch kort en nietszeggend antwoord van Benschot.

Security Check Required

No Description

En zijn antwoord:

Dick Benschop on Twitter

@SchipholWatch Tweede Kamer heeft gevraagd om opnieuw naar mogelijkheid van Schiphol op zee te kijken. Lijkt mij inderdaad belangrijk dit te doen. Welke toekomstbeelden zijn er wel of niet mogelijk? Met hartelijke groet.

For the record

Wethouder Gordon moet zich op Twitter verdedigen voor vliegreis – RTVA

AMSTELVEEN – Duurzaamheid-wethouder Floortje Gordon (D66) heeft zich op Twitter verdedigd tegenover het anonieme account @Schipholwatch dat haar op de vingers tikte over een vliegreis naar IJsland. Gordon was niet onder indruk: ,, Aanrader! IJsland is een heel duurzaam land! Daarnaast wordt Amstelveen níet duurzamer als ik m’n gezin zomervakantie ontzeg, maar wél door goed …

Duurzaamheidswethouder Amstelveen: ‘Niet vliegen voor óns geen optie’

De Amstelveense wethouder Floortje Gordon (Duurzaamheid) is op Twitter in een discussie over haar vliegreis naar IJsland beland. Ze zegt dat niet vliegen ‘geen optie’ is. Het anonieme twitteraccount SchipholWatch, wat protesteert tegen uitbreiding van de luchthaven, begon de discussie nadat de D66-wethouder een foto van het strand op IJsland plaatste.

Beste Hans (Alders)

Luchtverkeersleiding informeert Alders over de extra overlast door de verbouwing van de toren.

View Fullscreen

Uitkoopregeling Aalsmeer in de steigers

Aalsmeer en Schiphol in gesprek over uitkoop bewoners

De gemeente Aalsmeer en Schiphol zijn in onderhandeling over het uitkopen van omwonenden die gebukt gaan onder de geluidsoverlast. Verkennende gesprekken hierover zijn dit voorjaar begonnen. Dat bevestigen Aalsmeer en Schiphol. Ongeacht of Schiphol na 2020 verder zal groeien vindt Aalsmeer het nu al tijd voor maatregelen om overlast terug te dringen.

Het item van EenVandaag:

Schiphol ontkent 50 pct stijging ernstige hinder

Klassiek geval van Schiphollen: aantal ernstig gehinderden stijgt met de helft tot 150.000 (!) en Schiphol spreekt in een reactie over een daling van 20 procent. Met droge ogen. Wij vragen ons ondertussen af: Als er 150.000 mensen ernstig gehinderd worden, hoeveel mensen zijn er dan licht of normaal gehinderd? 300.000? Een miljoen? En wie of wat geeft Schiphol dit recht?

Geluidshinder rondom Schiphol sterk gestegen

Het aantal mensen dat last heeft van ernstige geluidhinder rondom Schiphol is sinds 2004 met bijna 50 procent toegenomen. Als bewoners die er sindsdien zijn komen wonen niet worden meegeteld, is de toename ongeveer 30 procent. Dat staat in een beleidsstudie van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Vrijdag gehaktdag?

Volgens de Volkskrant maakt de luchtvaartsector gehakt van de plannen voor de vliegtaks. Wij lezen echter vooral meer van hetzelfde geschiphol.

Zo schrijft Evofenedex dat grotere vliegtuigen niet voor meer vervuiling zorgen, “omdat nieuwere toestellen zuiniger zijn”.

Nou Evofenedex, als omwonenden kunnen we u verzekeren dat grotere vliegtuigen wél veel meer lawaai maken, vooral omdat zij ook lager overkomen.

Luchtvaartlobby maakt gehakt van kabinetsplan voor vliegtaks

De mogelijkheid tot inspraak sloot woensdag. Er kwamen 1.460 bijdragen binnen. Een internetconsultatie vormt sinds 2014 een vast onderdeel ‘bij alle voorgenomen wetgeving die significante verandering betekent voor rechten en plichten van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.’ De online-raadpleging heeft slechts een adviserend en vrijblijvend karakter en wordt niet toegepast bij spoedwetgeving en fiscale voorstellen ‘die leiden tot calculerend gedrag’.

Nog maar een keer

Omdat het zo’n goed artikel is, brengen we het artikel van Floor Milikowski graag nog een keer onder de aandacht. Volg haar via https://twitter.com/FloorMilikowski.

Schiphol is al lang geen motor meer van onze economie

Decennialang moest en zou Schiphol de economie aanjagen. Inmiddels zijn er grote twijfels over verdere groei. De economische opbrengsten van meer vluchten en meer passagiers wegen niet op tegen de overlast. Maar: ‘Je krijgt te maken met een oer-Hollands gevoel en met Hollands glorie.’