Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Politiek

Bewoners vragen politieke partijen om heldere standpunten in luchtvaartdossier

vliegverkeer

Het vliegverkeer van en naar Schiphol in het etmaal voor 18 juli 2023 om 9 uur (illustratie: omgevingsinfoschiphol.nl)

4.7
(194)

Zeven organisaties van omwonenden vragen politieke partijen in de aanloop naar de verkiezingen van 22 november om een duidelijk standpunt in te nemen over de luchtvaart. Een heldere luchtvaartparagraaf in de verkiezingsprogramma’s biedt kiezers vastigheid.

Deel op XDeel op Linkedin

“De ontwikkelingen in de luchtvaartsector staan volop in de publieke belangstelling. Luchtvaart heeft negatieve gevolgen voor de leefbaarheid (geluidsoverlast), de volksgezondheid (uitstoot kankerverwekkende stoffen), het klimaat (CO2-emissies), het milieu (bodem- en luchtvervuiling) en de natuur (stikstofuitstoot)”, zo schrijven ze in een brief aan de commissies die de nieuwe verkiezingsprogramma’s opstellen.

“De economische voordelen zijn geringer dan gedacht en de werkgelegenheid in de sector legt beslag op schaarse capaciteit. De bewonersorganisaties vragen om een helder en duidelijk standpunt, bij voorkeur rekening houdend met deze overwegingen.”

De brief legt uit wat de huidige stand van zaken is en documenteert die grondig met tal van verwijzingen naar wetenschappelijk en onafhankelijk onderzoek.

Luchtvaartnota herzien
De bewoners hopen vurig op een herziening van de omstreden Luchtvaartnota 2020-2050 waarin wordt voorgesorteerd op groei van Schiphol naar 800.000 vluchten jaarlijks. Ondanks de tijdelijke krimpplannen van het huidige demissionair kabinet, blijft groei als een zwaard van Damocles boven hun hoofd hangen.

De vliegindustrie loopt ondertussen tegen alle grenzen aan, zo menen de organisaties. Klimaat, milieu, natuur en leefbaarheid staan onder hoge druk. Bovendien beperken vliegvelden de mogelijkheden om voldoende woningen te bouwen.

“Tegelijkertijd heeft de luchtvaartindustrie geen realistische oplossingen voor de problemen. Jarenlang werden mooie vergezichten geschetst over elektrisch vliegen, waterstofvliegtuigen en alternatieve brandstoffen. Maar deskundigen zijn het er unaniem over eens dat het slechts gaat om schijnoplossingen die ofwel te laat komen ofwel niet schaalbaar zijn naar de omvang die nodig is voor het huidige vliegverkeer.”

Benoem krimp van de luchtvaart
De bewoners pleiten er dan ook voor krimp van de luchtvaart te benoemen in de nieuwe verkiezingsprogramma’s. “Niet als doel op zich, wel als enig realistisch alternatief voor de methoden die door de industrie zelf worden aangedragen.”

“Zonder krimp van de luchtvaart wordt de opgave voor alle andere economische sectoren onevenredig zwaarder”, zeggen de omwonenden.

Voor al te heftige economische gevolgen hoeven de partijen nauwelijks te vrezen, zo legt de brief uit. Het CBS geeft aan de luchtvaart slechts 0,2 procent van onze economie uitmaakt, mede vanwege de grote massa’s overstappers die nauwelijks economische waarde vertegenwoordigen.

Geen banenverlies
Voor massaal banenverlies hoeven partijen evenmin te vrezen. Tegenover de 100.000 banen in de luchtvaart, staan 430.000 vacatures die op dit moment moeilijk in te vullen zijn. “Als samenleving hebben we geen banen nodig, maar juist de mensen die nu vastzitten in een sector die onmogelijk duurzaam kan voortbestaan.”

De brief aan de politieke partijen is een gezamenlijk initiatief van SATL, stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder, Platform Vliegoverlast Amsterdam, vereniging BTV-Rotterdam, de Alliantie pleinAIR Maastricht, de Kerngroep Stop4deroute en SchipholWatch.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.7 / 5. Aantal stemmen: 194

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Willem Verbrugh

  Geluids- en milieuoverlast door de luchtvaartindustrie kan een stuk minder maar dat kost geld en zolang de Tweede Kamer niet de burger ondergeschikt maakt aan de winst voor de luchtvaart hoef ik geen verkiezingsplan.
  Als de burger/kiezer wel voorgaat, zie ik graag slepen van Gate naar baan met motoren uit, schonere brandstof, boetes voor geluidsoverlast per normovertredende vlucht en de norm is stilte van de klasse. Tot slot een inventarisatie van alle vluchthandelingen die kosten besparen, maar meer overlast veroorzaken.

  10
 2. PvdD

  Tot nu toe blijkt maar 1 partij echt minder overlast wat betreft lawaai en vervuiling na te streven.
  En dat is de Partij voor de Dieren.
  En dan met name Lammert van Raan: hij probeert via moties vermindering van de vliegindustrie te regelen en ook bewustwording bij de andere partijen.

  42
 3. Jaap de Groot

  Ik kan niet eens meer mijn woonplaats op dat kaartje zien. Zoveel lijntjes lopen er over heen.

  28
 4. rrustema

  Op luchtvaartnieuws.nl lees ik https://www.luchtvaartnieuws.nl/nieuws/categorie/72/algemeen/ja21-meest-pro-luchtvaart-groenlinks-en-pvdd-meest-kritisch over de provinciale verkiezingen:

  “heeft D66 het economie-argument verlaten. Ook GL, BBB, PvdD, SGP, BIJ1 en SP noemen dit argument niet”

  “GL, PvdA, PvdD, BBB, Volt, SGP, BIJ1 en DENK willen geen groei.”

  “GL, PvdD, BBB, Volt, BIJ1 en SP willen Lelystad niet open als overloopvliegveld.”

  “GL, PvdA, PvdD, BBB, Volt, SGP, BIJ1 pleiten voor extra vliegbelasting.”

  “VVD, CDA, D66, JA21, FvD, Volt en SP zien mogelijkheden tot verduurzaming van de luchtvaart.” (oei, dat is wel een beetje dom).

  28
 5. Rien

  Hoe brengen we Schipholwatch onder de ogen van een véél breder publiek??
  Het aantal reacties en likes is onrustbarend gering: niet meer dan tientallen.
  Willen we een vuist kunnen maken, dan zullen we toch echt naar tien- tot honderdduizende “aanhangers” moeten. Anders blijft het rommelen in de marge!

  28
  • Henk Visser

   RIEN, Ik ben het helemaal met je eens. SW en Vlieghinder.nl zouden veel prominenter in de media moeten verschijnen. Maar daar ligt de crux. Ons medialandschap wordt gedomineerd door rechts en nog maar in twee grote conglomeraten samengeperst. Ook de audio/visuele media is opgeschoven naar rechts. Alleen opvallende acties als het aan de ketting leggen van privé jets haalt het nieuws.
   Zomaar een idee. Er zijn wat BN’rs die wel een warm hart hebben voor krimp. Een grote manifestatie met deze sympathisanten. Met TV en schrijvende pers. Laten we in ieder geval gaan nadenken hoe we onze zaak een breder platform kunnen geven.

   3
   • Musje

    Eens. Waar ik ook aan dacht..Misschien moeten we meer de nadruk leggen op het afschaffen van de HUB functie ipv het bredere ‘krimp schiphol’. Als ik zo om me heen hoor en lees, zijn er veel mensen tegen ( of in elk geval níét enthousiast vóór) krimp van Schiphol omdat ze bang zijn dat hun geliefde vliegvakanties in gevaar komen. Wat nou als we focussen op de HUB, en duidelijk maken dat dat iets is dat NIETS bijdraagt aan de economie, en sluiting geen gevolgen heeft voor Nederlanders die “lekker” naar de zon willen. En bovendien benadrukken dat HUB sluiting veel kansen biedt voor de zo noodzakelijke woningbouw in bepaalde gebieden. Zou een dergelijke aanvliegroute 😉 van onze zaak misschien een bredere steun krijgen??

    4
 6. anton

  PROFFESSOR Mendes weet wel raad!!!

  0
 7. Oude vs Nieuwe Politiek

  Vooralsnog moet er in de partijprogramma’s ongeveer het volgende hebben gestaan:
  Schiphol en zijn luchtvaart is een staat binnen Nederland. Zij bepalen en wij betalen. We volgen al hun onuitvoerbare ideeën zonder kritische vragen te stellen en verdedigen hun geitenpaadjes met verve. Ook door soms de waarheid wat te verdraaien of zelf wat geitenpaadjes voor ze te verzinnen.
  Duurzaamheidsbeloftes en technische innovatiebeloftes van de luchtvaart zijn voldoende, er uitvoering aan geven en ze te implementeren is niet nodig.
  Burgers hoeven niet hun benodigde nachtrust te krijgen. Overdag is het ook niet nodig dat ze rust krijgen. 20 uur van de 24 uur volvliegen per etmaal is prima. Dat is “in balans met de omgeving.”
  Het behouden van de hub is goed voor de fossiele industrie. We laten buiten beschouwing wat het doet met ons klimaat en de natuur in Nederland, in Europa en wereldwijd.
  Uitstoot van Stikstof, CO2 en ZZS’en zijn onbelangrijk omdat de luchtvaart doet alsof dat er niet is. Bovendien wentelen we de CO2 en stikstofproblemen af op andere sectoren, zoals de boeren.

  ==>Omwonenden en (letterlijk) het land Nederland wachten met smart op het rechtzetten van ook dit Ongekende Onrecht. De nieuwe politiek vraagt om oplossingen die recht doen aan een gezonde en leefbare leefomgeving en het daadkrachtig aanpakken van de wereldwijde klimaatverandering. Te beginnen met het aan banden leggen van het overmatige (hub)vliegverkeer.

  65
 8. Wilfried

  De luchtvaart alsmede de luchtvaart minnende politieke partijen VVD, FVD en PVV moeten eens úitermate stevig worden gewezen op het z.g. Carbon-budget, d.w.z. wat er nog mag maximaal mag worden uitgestoten aan CO2 en andere broeikasgassen, omdat dit budget rond 2030 aan het opraken is om nog tenminste onder de 2 graden opwarming mondiaal te blijven, zoals duidelijk is afgesproken in Parijs. Blijven zij oneindig hun gang gaan, dan vrees ik dat we richting de 3 graden opwarming gaan in het jaar 2100 (2,7 graden heb ik laatst nog gelezen). De gevolgen van 1,2 graden opwarming zijn inmiddels al zo prominent zichtbaar, wat als we daar nog eens anderhalve graad extra opwarming bovenop krijgen. 800.000 vluchten in NL per jaar, je moet er toch écht niet aan denken zeg, dan betekent dat automatisch exit leefbare Aarde. Wil je dat je kinderen en kleinkinderen aandoen? Zo moet er ook véél meer en véél duidelijker ook over worden gedebatteerd in de 2e Kamer. De tijd van rekken en uitstellen is er gewoon domweg niet meer.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_budget

  53
 9. Rob

  Prima brief. Vraag mij wel af of het nodig is om een nieuwe luchtvaartnota op te stellen. De huidige nota stelt dat er een afweging nodig is tussen verschillende publieke belangen : 3 omgevingsbelangen en het belang bereikbaarheid. Daarbij kan je uitkomen op een scenario van 800K (met allerlei irrealistische veronderstellingen) , maar ook op meer realistisch scenario’s zoals de 440K van het huidige kabinet. Hangt er maar vanaf hoe je de verschillende belangen gaat wegen. Voor verdere krimp is een nieuwe luchtvaartnota niet nodig.

  7
  • SK

   Misschien niet nodig voor krimp maar om later ‘misverstanden’ te voorkomen is duidelijkheid wel wenselijk. Zo ‘dacht’ Schiphol al eerder dat voor hun geen natuurvergunning noodzakelijk was.

   3
 10. ir. B. van Marlen

  Dit is een heel nodig verzoek. We moeten naar een heel ander beleid t.a.v. de luchtvaart, die op allerlei slinkse wijzen steeds een uitzonderingspositie heeft weten te krijgen. Groei kan gewoon niet meer.

  Samengaan van PvdA en Groen Links kan een nieuwe richting betekenen, maar dan moet de PvdA wel heel duidelijk afstand nemen van het fnuikende luchtvaartbeleid, dat ze decennia hebben uitgeoefend, met luchtvaartvazallen als: Netelenbos, Alders, Benschop, etc., die (al dan niet dik betaald) maar al te graag met de leugens meededen voor ‘de economie en de werkgelegenheid’.

  Inmiddels mogen de pretvliegers Transavia, Tui en Corendon nu de hele nacht doorvliegen op de Polderbaan (Leugenbaan), en is er geen respijt meer voor onderwonenden. Overdag is bij ons een ware terreur van honderden vliegtuigen per etmaal ingezet. Alles onder het mom van ‘minder hinder’. Straks onder de vaste routes wordt dit nog veel erger! Het is allemaal toegestaan door de Wet Luchtvaart, met de te hoge geluidsnormen. In de media lees je er niets over. Hoe kan dat?

  82

Geef een reactie

Translate