Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Milieuvervuiling

Omgevingsdienst weigert vragen over PFAS-installatie Schiphol

PFAS-menginstallatie

Schiphol is druk bezig met PFAS-grond. Hier een menginstallatie op het eigen terrein (foto: ODNZKG)

4.7
(202)

Op 6 juli jongstleden nodigde de gemeente Haarlemmermeer mensen uit vragen te stellen over de PFAS-reiniging die Schiphol wil gaan bouwen. Dat doen we dan graag, maar vandaag ontvingen we het bericht van de Omgevingsdienst dat we geen antwoorden krijgen.

Deel op XDeel op Linkedin

Wat is het geval? Schiphol hoopt een fabriek te bouwen waarin het gifgrond, zwaar verontreinigd met forever chemical PFAS, te reinigen op basis van een procedé dat zich nog in de experimentele fase bevindt. Het vliegveld hoopt hiervoor niet de effecten op het milieu in kaart te hoeven brengen.

Naar het zich laat aanzien, vindt de verantwoordelijke gemeente Haarlemmermeer dat wel welletjes. Wat kan er immers misgaan bij een bedrijf dat eerder al heeft aangetoond onzorgvuldig om te springen met het levensgevaarlijke goedje?

Geen milieu-effectrapportage nodig
Op 6 juli jongstleden maakt de gemeente dan ook bekend dat Schiphol geen zogenaamde milieu-effectrapportage (MER) hoeft op te stellen voor de installatie aan de Tweeduizend El in Badhoevedorp. Het publiek werd uitgenodigd om vragen te stellen over dit besluit.

In samenwerking met een vrijwilliger die specialist is op het gebied van bodemzaken en vergunningen gaan we dus aan de slag en stellen de Omgevingsdienst – die de zaak behandelt in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer – een aantal vragen over de gang van zaken.

Onder meer willen we weten waarom PFAS niet wordt gezien als een gevaarlijke stof waardoor de overheid mede tot de twijfelachtige conclusie kan komen dat de MER achterwege kan blijven. Ook stellen we de vraag waarom wordt voorbijgegaan aan de Richtlijn Industriële Emissies, terwijl er toch duidelijk sprake is van een saneringsplicht.

Ook zetten we vraagtekens bij de berekening van de stikstofdepositie van dit project. Schiphol lijkt daarbij de salami-tactiek te hebben toegepast door het opdelen van het geheel in deelprojecten. Meerdere rechters hebben zo’n rekenwijze al eerder onderuitgehaald.

Geen antwoorden
Ondanks de vriendelijke uitnodiging van de gemeente vragen te stellen over de beslissing, ontvingen we vandaag doodleuk een kort briefje van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) dat men niet van plan is met antwoorden te komen.

Volgens de milieupolitie gaat het slechts om een voorbereidende beslissing in het traject om te komen tot een vergunning. Een concept van die vergunning wordt later ter inzage gelegd, kan iedereen vragen “als zienswijze inbrengen”. Die vragen “zullen dan bij de besluitvorming worden betrokken”, aldus de dienst.

“We zien dan ook geen aanleiding om inhoudelijk op uw vragen in te gaan”, zo besluit ODNZKG. SchipholWatch ziet dit als een uitermate teleurstellende reactie die wederom bevestigt dat er voor Schiphol andere regels gelden dan voor de rest van ons land.

Het getuigt ook van weinig fatsoen om mensen uit te nodigen vragen te stellen en vervolgens te weigeren met antwoorden op de proppen te komen.

Inmiddels heeft ook fractievoorzitter Peter Boerman van GroenLinks in Haarlemmermeer vragen gesteld over de bouw van de PFAS-installatie. Het college daar zal de vragen wél moeten beantwoorden.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.7 / 5. Aantal stemmen: 202

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Anton

  Nederland is een gaaf landje want dit kan toch allemaal maar!!!!!!!! Helaas
  De Schipholbeerput kon nog weleens zo diep zijn dat als de deksel eraf gaat de gevolgen desastreus konden uitpakken. En KLM zal er ook alles aan doen om de deksel erop te houden. En de andere medeplichtigen Amsterdam, Haarlemmermeer, Het Rijk.
  Je zal de dag bijna vrezen want de doorsnee Nederlander is (gewild of ongewild) hiervan niet op de hoogte. Weer een deuk in het toch al wankele vertrouwen.

  18
 2. Sander

  Erg sterk stuk en zeer goed onderbouwd!

  Juist daarom vind ik het jammer dat de schrijver zich laat verleiden om te eindigen met een gevoel/emotie, dit doet mijns inziens de eerdere sterke feitelijke uiteenzetting ernstig tekort.

  “SchipholWatch ziet dit als een uitermate teleurstellende reactie die wederom bevestigt dat er voor Schiphol andere regels gelden dan voor de rest van ons land.”

  4
 3. Pieter

  Dit is een hele rare manier van handelen van de Omgevingsdienst. Het lijkt wel alsof zij op voorhand t.b.v. de beoordeling van de aanvraag, alvast willen weten welke mogelijke zienswijzen/bezwaren ingediend kunnen worden. Vooroverleg om problemen te voorkomen vindt dan wel met de aanvrager plaats (Luchthaven) maar niet met de andere partijen. Dat riekt naar handelen met voorkennis.

  13
 4. Onpartijdig?

  Eind juli stond er een artikel in het FD met als onderwerp: Overheid moet omwonenden beter beschermen tegen de risico’s van de zware industrie. Chemours, Tata, Schiphol.

  De omgevingsdiensten werden daar genoemd als mogelijk onpartijdig alternatief voor de Inspectie, die eveneens onder de verantwoordelijkheid van het betreffende ministerie valt en per definitie dus altijd partijdig.

  Dit artikel lezend kun je je afvragen of die onpartijdigheid bestaat?

  44
 5. Mike

  Sinds wanneer is NVLS een afvalverwerker ?
  Horen daar niet allemaal vergunningen en inspecties bij ?

  28
  • Cornelis Bom

   Schiphol en vergunningen,denk even aan de Polderbaan waar nog steeds geen vergunningen voor zijn afgegeven.
   Dit terwijl deze al lange tijd in gebruik is,zodat al het vliegverkeer van 7:00 in de ochtend tot na 22:00 over de woonwijken van Uithoorn vliegen .
   Daarbij wordt er niet geschuwd om geluid overschrijdingen van meer dan 80 decibel en vlieghoogten lager zijn dan toegestaan zijn!
   Bespottelijk!

   18
 6. Eef

  Deze omgevingsdienst (ten dienste van provincies en gemeenten) kneep blijkbaar ook een oogje toe toen vorig jaar duizenden tonnen PFAS grond, die een aantal jaar daarvoor door de provincie Noord-Holland op het perceel hoek Incheonweg-Aalsmeerderweg Rozenburg gestort werden, over zo’n 5 hectare poldergrond verspreid werd.

  De grond, afkomstig van het tracé van de nieuwe busbaan op Schiphol-Oost heeft daar een aantal jaar toegedekt en achter hekken gelegen omdat ze blijkbaar te zwaar vervuild was om er een busbaan overheen te leggen …
  Toen de grond werd aangevoerd moesten de vrachtwagens die de grond aanvoerden en de kranen die het depot maakten allemaal overdrukcabines hebben vanwege de giftigheid van de grond en werden de vrachtwagens schoon gespoten voordat ze het terrein mochten verlaten.

  Vorig jaar verscheen er tot mijn grote verbazing een grote zeefinstallatie op het terrein, de hekken en afdekking werden verwijderd en de zeef begon, onder toezicht van mannen met korte broeken en met peuken in de mond, het puin uit de hopen te zeven.
  Het puin werd met vrachtwagens afgevoerd en de uitgezeefde grond werd over een gebied uitgespreid over de rest van het perceel dat minstens 20 keer zo groot is dan het oorspronkelijke depot.

  Toen ik hierover navraag bij de gemeente Haarlemmermeer deed werd mij verteld dat de normen voor PFAS gedurende de afgelopen jaren gewijzigd waren …

  Het meest kwalijke vind ik eigenlijk dat provincie Noord Holland het perceel nu verpacht heeft aan een akkerbouwer die dit jaar de grond heeft opgegeven als “braakland”.
  Als er volgend jaar aardappels op deze ”akker” geteeld worden eet ik voortaan alleen nog rijst en pasta …

  51
  • Mike

   Moet je dus voorstellen dat over, zeg 10 jaar, hier huizen gebouwd zijn (want al die ruimte kan beter gebruikt worden) en je kindje dan lekker in de zandbak speelt … 😳🤨

   22
 7. Mike

  Het is hier toch Nederland…. ??
  Als het de luchtvaart betreft of bepaalde andere grote bedrijven, is het hier soms net Rusland. Allemaal geheime missies, waar je geen vragen over mag stellen of kritiek op mag hebben.
  Enig verschil is dat je hier (nog) niet wordt opgepakt en vast gezet, maar je wordt wel te kijk gezet met allerlei benamingen als ‘azijnzeiker’, ‘veelklager’, ‘milieudrammer’ e.d..
  De media lijkt op dat vlak net zo gecontroleerd als in Rusland. Vrijwel geen enkel dagblad, welk kritisch durft te schrijven over de luchtvaart.

  Ik zie hier steeds maar één conclusie en dat is dat o.a. dat SW het steeds bij het rechte eind heeft. Anders zou men wel met onderbouwde tegenreactie komen én evenzo SW niet zo tegenwerken.

  79

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd, maar wel gebruikt om een bevestigingslink te sturen. Zonder geldig e-mail adres ontvangt u deze link uiteraard niet. Na bevestiging wordt uw reactie geplaatst.

Translate