Les 20 uit de cursus schiphollen: Vliegveld op zee

Veel mensen bepleiten nu een vliegveld in zee om omwonenden te ontlasten. Dit concept is succesvol toegepast in bij voorbeeld Japan. Hoewel het geen oplossing is voor de negatieve klimaatbijdrage van het vliegen, valt er toch wat voor te zeggen.

Een vliegveld op zee is technisch haalbaar, het kunstje is vaker vertoond.

Een land met zoveel waterbouw­kundige expertise zou tot zo’n oplossing in staat moeten zijn. Maar vanuit uw (korte termijn) belangen is het wellicht handiger om hiervoor een rookgordijn op te trekken.

Het laten betalen van zo’n project door de gebruikers (de vliegconsumenten dus) via hogere ticketprijzen of een CO2-taks zou de concurrentiepositie immers benadelen. Lees verder >

Les 21 uit de cursus schiphollen: Salami-tactiek

Het is belangrijk om verslechtering van het leefmilieu heel geleidelijk te doen plaatsvinden, zodat omwonenden niet teveel schrikken of het te gauw doorkrijgen. Het devies is dus: opknippen in kleine te behappen stukjes. De retoriek is hiermee doorspekt, zoals u in deze les kunt lezen.

Foto: Ramon Kagie via Unsplash

De nieuwe MER Schiphol 2018 geeft nogal gemor, hoe moeten we dat nu handig opvangen?

Het antwoord is: gebruik ‘nieuwe’ termen als ‘beperkt groeien’, ‘niet de volledige groeiruimte benutten’, ‘gematigde groei’, ‘gecontroleerde groei ook, waarbij per jaar slechts een beperkt aantal nieuwe vluchten mogelijk is’. Dat klinkt toch al heel wat beter, niet? Zeg zelfs: ‘40.000 extra vluchten in drie jaar tijd is veel te snel’. Lees verder >

2019: schiphollen in nóg hogere versnelling

2019 was een mooi jaar voor Schiphol-watchers. Veel ontwikkelingen en onthullingen, maar helaas ook weer meer onwaarheden, leugens en verdraaiingen uit de sector. Een overzicht.

Weer een jaar van schiphollen achter de rug. Tot 2020!

In januari 2019 gooide KLM als eerste weer olie op het vuur door met de zogenaamde wereld-deal weken te starten. Terwijl zetbaas Piet Elbers enige maanden daarvoor nog moord en brand schreeuwde over het verlies van de hubfunctie, startte hij een ‘responsibele’ actie om meer vakantiegangers in de vliegtuigen te krijgen.

Enige dagen later meldde onderzoeker Jasper Faber van CE Delft dat alle noodzaak voor groei van Schiphol ontbreekt tijdens een discussieavond in Pakhuis De Zwijger op initiatief van NRC Handelsblad. Lees verder >

Les 19 uit de cursus schiphollen: NADP2

U heeft ongetwijfeld wel eens gehoord of gelezen over het zogenaamde ‘binnengebied’ en het ‘buitengebied’ van een luchthaven. In het binnengebied is de vliegtuigoverlast werkelijk abominabel, terwijl in het buitengebied totaal geen sprake zou zijn van vliegtuigherrie.

Foto: Kelly Sikkema via Unsplash

De werke­lijkheid is echter anders, want veel grotere gebieden hebben te maken met vliegtuiglawaai dan de sector en de overheid gezamenlijk beweren. De rapporten van Explane laten dit dan ook steeds duidelijker zien. Mijn compliment voor het ontmaskerende karakter hiervan!

Met vrij weinig publiciteit werd enkele jaren geleden de nieuwe startprocedure NADP2 ingevoerd die minder hinder zou geven. Zou het werkelijk zo zijn? Lees verder >

Les 18 uit de cursus schiphollen: Belevingsvlucht

Het is al weer een tijdje geleden, en deze les gaat over nieuwe vliegvelden, zoals Lelystad Airport, die al helemaal niet kunnen zonder nog meer mensen in het lawaai en in de vervuiling te zetten.

Foto: Kayla Velasquez via Unsplash

Laat staan het klimaat te ontlasten en duurzaam te worden. Ik vond het geniaal, mensen ervan proberen te over­tuigen dat het allemaal niet zo erg zal gaan worden.

Het is zeker van gelijk niveau met de term ‘milieu­baan’ die de zogenaamde ‘polder­baan’ (ook al een eufemisme) in 2003 meekreeg!

Zit u er weer klaar voor? Daar gaan we dan.

Om aan te geven dat het allemaal wel zal meevallen met de herrie is de techniek van de ‘belevings­vlucht’ toe te passen. Lees verder >

Les 17 uit de cursus schiphollen: Fijnstof

Er zijn meer soorten uitstoot dan alleen CO2. Het zal u niet ontgaan zijn dat stikstof best wel een probleempje gaat worden in ons overvolle landje, met al die boeren met tractoren in Den Haag.

Foto: Spencer Pugh via Unsplash

Jammer dat ze niet even een tussenstop gemaakt hebben bij onze nationale luchthaven! Miscchien komt dit nog, sommige protestborden lieten dit een beetje doorschemeren.

Maar ook de hele kleine deeltjes krijgen steeds meer aandacht en dat is niet onterecht. Ze komen letterlijk overal voor en blijken veel schadelijker dan aanvankelijk werd gedacht.

Creatief
De vliegsector die inzet op groei moet dan ook heel creatief te werk gaan om hier een ‘uitdaging’ of ‘kans’ van te maken. Lees verder >

Les 16 uit de cursus schiphollen: Vliegtax

Vliegen is te goedkoop voor de vervuiling die het veroorzaakt. In steeds meer delen van de maatschappij wordt dit herkend en erkend. Het is dus zaak om een slimme truc te bedenken en een beetje met de kritiek mee te buigen, maar natuurlijk wel zo dat het geen enkel probleem zal opleveren.

Foto door Rita Ox via Unsplash

U zult wel gemerkt hebben dat de weerstand tegen de luchtvaart aan het toenemen is. De groei van Schiphol en andere vliegvelden en de opbouw van Lelystad Airport geven aanleiding tot groeiende protesten van bur­gers, die zich tegenwoordig via Facebook of Twitter uiten. Men vraagt steeds meer om een ‘eerlijke prijs’ voor vliegen. Lees verder >

Les 15 uit de cursus schiphollen: Monddood maken

Herhaaldelijk komen gemeenten in de omgeving van Schiphol in de knel bij het plannen van nieuw­bouw, en niet alleen door de stikstofproblematiek.

Foto door Gabriel Matula via Unsplash

Vanuit de luchtvaartbranche wordt vaak gezegd dat men nu eenmaal weet dat er hinder kan optreden als je bij een luchthaven gaat wonen.

Zelfs sommige omwonenden nemen dit argument klakkeloos over en laten zich daarmee gewoon inpak­ken.

Ethiek
Om het recht te behouden mensen te onderwerpen aan een enorme hoeveelheid lawaai en vervuiling en hiermee door te kunnen gaan, heeft de vliegsector de truc ‘Monddood maken’ bedacht. Je moet er maar opkomen. Het illustreert overduidelijk de ethiek van deze lieden. Lees verder >

Les 14 in de cursus schiphollen: Veiligheid

Ook deze truc is niet erg uitgebreid, maar wel essentieel voor succes. Geen zinnig mens zal ooit minder veiligheid wensen.

Foto door Aaron Barnaby via Unsplash

Doorgroeien heeft natuurlijk de consequentie dat we tegen grenzen aanlopen.

Lastig met al dat gezeur over het milieu en geluidoverlast, maar er is een goede remedie, namelijk het organiseren van een debat over veiligheid. Dit zou kunnen worden aangekaart door piloten, want niemand wil uiteindelijk een onveilige situatie.

Winner
Dit argument is een absolute winner. Dit is al gebleken bij het prioriteren van de nachtbaan voor landend verkeer over Groet, Castricum, en Uitgeest.

Zo kunt u straffeloos 50 tot 70 vluchten over dorpen en steden laten vliegen de hele nacht door en beloven dat er ooit een oplossing komt. Lees verder >

Les 13 uit de cursus schiphollen: De rekenfout

Deze keer weer een korte les, maar wel een handige, want wie kan het ooit narekenen?

Foto door Wim van ’t Einde via Unsplash

Nogmaals, ik spreek u aan als ware u een voorstander van luchtvaartgroei, dat u dat maar weet, ook al bent u dat niet en ik zeker niet!

Een heel goed werkende truc is het erkennen van zogenaamde ‘rekenfouten’ als men erachter komt dat de werkelijkheid in termen van lawaai en andere milieueffecten afwijkt van hetgeen werd voorgesteld.

Op deze wijze geeft u gehoor aan ongerustheid, we zijn immers allen mensen die fouten kunnen maken. Al dan niet bewust.

Uiteraard dienen dergelijke fouten niet te worden hersteld, want dat zou capaciteit kosten. Lees verder >