Beste burger,

Ons volk heeft te maken met de zwaarste crisis sinds decennia. Alle sectoren staan onder druk en iedereen kan steun gebruiken. Hoe waardeert de overheid in deze moeilijke tijd een ziek bedrijf als KLM? Door miljarden euro’s staatssteun te reserveren.

Cartoon door Ava

En hoe waardeert de overheid in deze moeilijke tijd haar nieuwe helden die werken in de zorg? Met een enthousiast applaus.

Schril contrast
Wat een schril contrast, vooral als we bedenken dat de zorgsector jarenlang heeft moeten bezuinigen tegenover de eerdere verliesgevende kapitaalinjecties van de overheid in KLM.

Het is belangrijk om te beseffen dat elk bedrijf in financieel zwaar weer terecht kan komen. Als dit het geval is zal zo’n bedrijf, om faillissement te voorkomen, haar strategie moeten aanpassen. Lees verder >

Beste Nederlander,

Wij zijn nu vooral bezig met overleven en we proberen zoveel mogelijk rekening te houden met elkaar.

cartoon
Cartoon door AVA

Niet alleen applaudisseren wij voor onze nieuwe helden in de zorg, maar we proberen ook onze ondernemers te steunen in deze zware tijd. En we doen hierbij met succes een beroep op elkaars verantwoordelijkheidsgevoel en maken geen misbruik van steunmaatregelingen.

Hulde aan Nederland!

Valt het u daarom niet op dat er één partij in Nederland is waarvoor andere regels gelden? Inderdaad, ik heb het hier over de KLM. Opnieuw moet de staat ingrijpen om dit bedrijf de hand boven het hoofd te houden en wordt er alvast € 4.000.000.000,00 gereserveerd. Lees verder >

We hebben elkaar nodig

Nu de vliegindustrie op zijn gat ligt, zie je dat mensen uit de sector de tijd hebben zich te roeren op sociale media. Politici als Jan Paternotte van D66 worden uitgemaakt voor dictator, thuiszittende piloten slaan wild om zich heen en ondertussen rent de heer Elbers van talkshow naar talkshow om zijn zaak te bepleiten.

Foto: Julio Rivera via Unsplash

Het huidige probleem van de luchtvaart is het probleem van heel Nederland. Wat zouden we zijn zonder Schiphol en KLM? Maar ook: wat zouden KLM en Schiphol zijn zonder de burgers van Nederland. Zonder de buren in de regio?

Schiphol en KLM kunnen niet zonder de regio. Heel veel KLM’ers en Schiphollers wonen in de regio. De best verdienende medewerkers in plaatsen als Bergen, Bloemendaal en Amsterdam-Centrum, de ‘vervangbare medewerkers’ tot in Lelystad, Purmerend en zelfs Wieringerwerf. Lees verder >

Post-corona vliegen: een rechtse hobby

Of goedkope vliegreizen definitief tot het verleden behoren, is nog maar de vraag. Toch zijn er vele redenen te bedenken waarom luchtvaart definitief tot een rechtse hobby is verworden.

“Cheap air travel is over. Voila.” Dit waren deze week de woorden van Alexandre de Juniac, de voorzitter van de vlieglobby IATA. Of die voorspelling uitkomt, is nog maar de vraag. De Juniac baseerde zijn voorspelling op de aanname dat social distancing aan boord van vliegtuigen blijvend de norm wordt.

Dat is natuurlijk lang geen uitgemaakte zaak. Ryanair-topman O’Leary noemde het al een idioot plan en stelde voor dat overheden dan maar voor die lege stoelen gaan betalen. Maar we kunnen er vrij zeker van zijn dat ook andere luchtvaartmaatschappijen zo in de wedstrijd zitten. Lees verder >

Eisen aan verduurzaming luchtvaart: een wassen neus

Als we klimaatverandering willen afremmen, is structurele krimp van luchtvaart de enige maatregel die zoden aan de dijk zet.

Verduurzaming wassen neus

Veel milieuorganisaties en politici maken zich hard om staatssteun voor KLM te verbinden aan harde klimaateisen. Een uitstekend idee. Maar ook met de beste politieke bedoelingen is de speelruimte beperkt. Inzetten op structurele krimp lijkt de beste optie.

Ongenadig hard wordt de luchtvaartsector geraakt door de coronacrisis. Zoveel is de afgelopen weken en maanden wel duidelijk geworden. Overal ter wereld zijn luchtvaartmaatschappijen in grote nood en blijken ze niet te kunnen overleven voor langer dan een paar maanden zonder miljardensteun van overheden. Lees verder >

Gastblog: BAS gehackt, wat nu?

Het lijkt er erg op dat het meldingssysteem BAS is gehackt en dat er mogelijk persoonsgegevens zijn gestolen.

Foto door NeONBRAND via Unsplash

Als dat zo is, is dan zijn uw gegeven in handen van lieden die er van alles mee kunnen doen. Er is een levendige handel op het “darkweb” van persoonsgegevens.

Dat kan iedereen, die ooit een melding van vliegtuigoverlast heeft gemeld, duur komen te staan. Ontspannen achterover hangen is dan niet verstandig.

Geen boete?
Het kan dan ook zomaar zijn dat BAS geen boete krijgt voor het onvoldoende beveiligen van persoonsgegevens. Heel vaak komen bedrijven en instellingen vrij met de schrik. Lees verder >

Sector toont slechts 3,5 procent van alle uitstoot

De uitstoot van de luchtvaart is vele malen groter dan wordt berekend met de huidige methodiek, betoogt gastauteur drs A. Tukkers in deze bijdrage. Van de totale CO2-uitstoot van ruim 26 miljard kilogram, wordt nog geen miljard kilogram meegeteld!

Foto door JESHOOTS.COM via Unsplash

Dit artikel is bedoeld om inzicht te geven in hoeverre de luchtvaart bijdraagt aan een toename van de broeikasgassen. Officieel wordt de invloed van het vliegen niet meegerekend, omdat hiervoor nog steeds geen eensluidende afspraken bestaan. Dat neemt niet weg dat de emissies er wel zijn.

Uitgaande van de dienstregeling van Schiphol met een onderverdeling naar bestemmingen op de lange en de middellange afstand zijn berekeningen uitgevoerd. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt dat met de huidige praktijk slechts het topje van de ijsberg in beeld komt, omdat alleen de emissies rond het opstijgen en landen worden gerapporteerd. Lees verder >

Les 11 uit de cursus schiphollen: Bijeenkomsten

Onze gastauteur ir Bob van Marlen is met deze les 11 uit de cursus schiphollen uiterst actueel. Op 16 juli aanstaande organiseert het Ministerie van I&W immers een ‘inloopbijeenkomst’ over Schiphol in Vijfhuizen. Lees deze les alstublieft voordat u het evenementje bezoekt.

Bijeenkomsten als onderdeel van het schiphollen (onbekende fotograaf, neem aub contact met ons op)

Ik heb het genoegen mogen meemaken om eens een zogenaamde voorlichtingsbijeenkomst in Uitgeest te bezoeken. Discussie was uit den boze. Er werd door LVNL uitgelegd dat men om capaciteitsredenen geen glijvluchten kon uitvoeren. Dus blijft men gewoon overjanken op 2000 voet (609 meter) hoogte of zelfs nog lager. Lees verder >

Nepparticipatie

Al een hele tijd zijn allerlei bewonersgroepen en bewonersvertegenwoordigers in gesprek met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit alles om te bekijken of luchtvaart al dan niet kan groeien. Men noemt het ‘participatie’.

Ik deed als voorzitter van de BTV Rotterdam tweemaal mee aan die participatiegesprekken. Steeds kwam ik thuis met een naar gevoel in mijn buik. Worden we hier door onze eigen overheid geschiphold? Zijn die ontzettend aardige ambtenaren nou bezig met ons op het verkeerde been te zetten? Na vandaag zou je dat denken.

Tijdens die gesprekken bleek al heel snel dat er verschillen waren waar te nemen tussen verschillende bewonersvertegenwoordigers en -organisaties. Zo zijn er vertegenwoordigers die vooral aan de eigen omgeving denken en organisaties die het grotere geheel zien. Vertegenwoordigers die het niet zo erg vinden dat hun overlast minder wordt of gelijk blijft en de extra ellende bij een ander terechtkomt. Lees verder >

Les 10 uit de cursus schiphollen: Presentatie-effecten

Geluidmaten en ‘grenzen’ worden niet zomaar gekozen. Hier is geen sprake van toeval, maar van een gerichte strategie. Dit komt tot uiting in de vele beleidsstukken die door de overheid, in samenwerking met de sector, zijn samengesteld en gepresenteerd. Daarover gaat deze les.

Figuur 1: Radarplots van oktober 2017: herrie ver buiten de 35 Ke-contour {bron: vlieghinder.nl)

Presenteer zogenaamde ‘geluidcontouren’ op basis van dB(A) Lden of LAeq (voorheen de Ke-eenheden), zodat de effect­en beperkt lijken voor een klein gebied rond de luchthaven en niet voor het gehele gebied waar men overheen zal vliegen. Dit verbloemt effectief de werkelijkheid, voor de Polderbaan een verpest geluid­belast gebied van Rotterdam via Amersfoort tot Alkmaar en zelfs Schoorl in Noord-Holland (figuren 1 en 2). Lees verder >