Gastblog: BAS gehackt, wat nu?

Het lijkt er erg op dat het meldingssysteem BAS is gehackt en dat er mogelijk persoonsgegevens zijn gestolen.

Foto door NeONBRAND via Unsplash

Als dat zo is, is dan zijn uw gegeven in handen van lieden die er van alles mee kunnen doen. Er is een levendige handel op het “darkweb” van persoonsgegevens.

Dat kan iedereen, die ooit een melding van vliegtuigoverlast heeft gemeld, duur komen te staan. Ontspannen achterover hangen is dan niet verstandig.

Geen boete?
Het kan dan ook zomaar zijn dat BAS geen boete krijgt voor het onvoldoende beveiligen van persoonsgegevens. Heel vaak komen bedrijven en instellingen vrij met de schrik. Lees verder >

Sector toont slechts 3,5 procent van alle uitstoot

De uitstoot van de luchtvaart is vele malen groter dan wordt berekend met de huidige methodiek, betoogt gastauteur drs A. Tukkers in deze bijdrage. Van de totale CO2-uitstoot van ruim 26 miljard kilogram, wordt nog geen miljard kilogram meegeteld!

Foto door JESHOOTS.COM via Unsplash

Dit artikel is bedoeld om inzicht te geven in hoeverre de luchtvaart bijdraagt aan een toename van de broeikasgassen. Officieel wordt de invloed van het vliegen niet meegerekend, omdat hiervoor nog steeds geen eensluidende afspraken bestaan. Dat neemt niet weg dat de emissies er wel zijn.

Uitgaande van de dienstregeling van Schiphol met een onderverdeling naar bestemmingen op de lange en de middellange afstand zijn berekeningen uitgevoerd. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt dat met de huidige praktijk slechts het topje van de ijsberg in beeld komt, omdat alleen de emissies rond het opstijgen en landen worden gerapporteerd. Lees verder >

Les 11 uit de cursus schiphollen: Bijeenkomsten

Onze gastauteur ir Bob van Marlen is met deze les 11 uit de cursus schiphollen uiterst actueel. Op 16 juli aanstaande organiseert het Ministerie van I&W immers een ‘inloopbijeenkomst’ over Schiphol in Vijfhuizen. Lees deze les alstublieft voordat u het evenementje bezoekt.

Bijeenkomsten als onderdeel van het schiphollen (onbekende fotograaf, neem aub contact met ons op)

Ik heb het genoegen mogen meemaken om eens een zogenaamde voorlichtingsbijeenkomst in Uitgeest te bezoeken. Discussie was uit den boze. Er werd door LVNL uitgelegd dat men om capaciteitsredenen geen glijvluchten kon uitvoeren. Dus blijft men gewoon overjanken op 2000 voet (609 meter) hoogte of zelfs nog lager. Lees verder >

Nepparticipatie

Al een hele tijd zijn allerlei bewonersgroepen en bewonersvertegenwoordigers in gesprek met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit alles om te bekijken of luchtvaart al dan niet kan groeien. Men noemt het ‘participatie’.

Ik deed als voorzitter van de BTV Rotterdam tweemaal mee aan die participatiegesprekken. Steeds kwam ik thuis met een naar gevoel in mijn buik. Worden we hier door onze eigen overheid geschiphold? Zijn die ontzettend aardige ambtenaren nou bezig met ons op het verkeerde been te zetten? Na vandaag zou je dat denken.

Tijdens die gesprekken bleek al heel snel dat er verschillen waren waar te nemen tussen verschillende bewonersvertegenwoordigers en -organisaties. Zo zijn er vertegenwoordigers die vooral aan de eigen omgeving denken en organisaties die het grotere geheel zien. Vertegenwoordigers die het niet zo erg vinden dat hun overlast minder wordt of gelijk blijft en de extra ellende bij een ander terechtkomt. Lees verder >

Les 10 uit de cursus schiphollen: Presentatie-effecten

Geluidmaten en ‘grenzen’ worden niet zomaar gekozen. Hier is geen sprake van toeval, maar van een gerichte strategie. Dit komt tot uiting in de vele beleidsstukken die door de overheid, in samenwerking met de sector, zijn samengesteld en gepresenteerd. Daarover gaat deze les.

Figuur 1: Radarplots van oktober 2017: herrie ver buiten de 35 Ke-contour {bron: vlieghinder.nl)

Presenteer zogenaamde ‘geluidcontouren’ op basis van dB(A) Lden of LAeq (voorheen de Ke-eenheden), zodat de effect­en beperkt lijken voor een klein gebied rond de luchthaven en niet voor het gehele gebied waar men overheen zal vliegen. Dit verbloemt effectief de werkelijkheid, voor de Polderbaan een verpest geluid­belast gebied van Rotterdam via Amersfoort tot Alkmaar en zelfs Schoorl in Noord-Holland (figuren 1 en 2). Lees verder >

‘Fly responsibly’

De nieuwe campagne van KLM om reizigers op te roepen bewuster te vliegen. Een oproep om vaker de trein te nemen, of een afspraak per conference call af te handelen, en als je wel vliegt de CO2-uitstoot te compenseren.

Tweede Kamerlid Suzanne Kröger (foto: groenlinks.nl)

Het FD vroeg om een reactie, en die gaf ik: “De luchtvaart moet fundamenteel veranderen en net als andere sectoren emissievrij worden. Eerste stapjes van de KLM zijn mooi, zeker als ze oprecht zijn en niet bedoeld om verdere groei van de uitstoot te maskeren.”

Maar, de oproep zette me aan het denken. Steeds vaker zie je reclames van bedrijven die een oproep doen aan de consument om andere keuzes te maken. Laatst de campagne van Coca-Cola met als slogan: “Don’t buy us if you don’t help us recycle”. En wat zeg je dan eigenlijk als bedrijf? Over je eigen rol, en de rol van de overheid als marktmeester en beschermer van het publieke belang? Lees verder >

Stof tot spreken: ultrafijnstof rond Schiphol

Ultrafijnstof veroorzaakt al na korte tijd bij kinderen en volwassenen een vermindering van de longfunctie. Bij volwassenen is ook een verandering van de hartfunctie gesignaleerd.

Foto: JC Gellidon via Unsplash

Dit blijkt uit een onderzoek naar de gevolgen van ultrafijnstof rond de luchthaven Schiphol door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het rapport werd op donderdag 27 juni 2019 gepubliceerd. “Nog niet eerder is er zo’n uitgebreid onderzoek gedaan naar ultrafijnstof van vliegverkeer en gezondheid”, aldus het instituut.

“Gemiddeld genomen zijn de veranderingen klein en hoeven ze niet tot gezondheidsklachten te leiden. Deze veranderingen kunnen groter zijn voor mensen die er gevoelig voor zijn, bijvoorbeeld omdat ze astma of hartaandoeningen hebben.” Lees verder >

Harde landing

Men moet accepteren dat vliegen erg vervuilend is en echt niet meer die glorieuze baan oplevert.

Foto: alfredblokhuizen.nl

Op de sociale media lees je tegenwoordig steeds vaker strijdbare piloten, verkeersleiders en andere belanghebbenden bij de luchtvaart. Dat gaat er soms best wel ruig aan toe. Beledigingen vanuit die hoek, richting voor hun belangen opkomende omwonenden van vliegvelden, zijn intussen aan de orde van de dag.

Menigmaal onderuitgehaalde argumenten worden herhaald en herhaald. “Schoner en stiller” zijn van die argumenten die maar niet kunnen worden waargemaakt, omdat dat beetje schonere ongedaan wordt gemaakt door de toename van vluchten en dat tikkeltje stillere wordt weer ongedaan gemaakt door het vaker vliegen met steeds grotere toestellen. Lees verder >

Les 9 uit de cursus schiphollen: Doorgroeien

U begint langzamerhand een expert te worden in het liegen en bedriegen door de vliegsector en de overheid. U zou met de kennis uit de lessen 7 en 8 al uitstekend kunnen functioneren bij het Ministerie van Infrastructuur en Water­staat als hulpje van mevrouw de minister Van Nieuwenhuizen.

Foto: Samuel Zeller op Unsplash

In deze les leert u hoe we kunnen doorgroeien, want echte beperkingen gelden voor de sector niet. De vroegere oproep tot een ‘ethisch reveil’ door het CDA moet u maar niet al te letterlijk nemen. Die was bedoeld voor anderen.

Benadruk steeds dat groei kan samengaan met minder hinder, de zogenaamde ‘dubbeldoelstelling’, en onderbouw dit met uw rapportages. Ook al kan een ieder aanvoelen dat dit een leugen is, blijf het herhalen. Lees verder >

Les 8 uit de cursus schiphollen: Grenswaarden

De betekenis van handhaven in juridische zin is: ‘controle door politie, justitie of een toezichthouder op de naleving van bepaalde wet- en regelgeving’. Rij je te snel, dan kun je een boete verwachten. Als dit niet zou gebeuren, dan zou het aantal hardrijders snel toenemen.

Foto door VanveenJF op Unsplash

Je zou verwachten dat als er teveel vliegtuigherrie wordt geproduceerd, dat er dan ook sancties worden opgelegd. Niets is minder waar voor Schiphol en andere vliegvelden!

Groei je te hard in het aantal vliegbewegingen of maak je teveel herrie, dan worden de afgesproken grenzen gewoon verruimd.

Volksverlakkerij
Een beter voorbeeld van volksverlakkerij is nauwelijks denkbaar. Deze les gaat over de manier waarop de schijn van handhaving wordt hooggehouden. Lees verder >