Vliegindustrie vervuilt het debat expres

In de discussie over de toekomst van de luchtvaartindustrie worden luchtvervuiling, lawaai, ruimtebeslag en economie steeds uit elkaar getrokken. Daarmee wordt de discussie onzuiver en onoverzichtelijk. En dat gebeurt niet per ongeluk.

Alfred Blokhuizen
Alfred Blokhuizen pleit voor het integraal behandelen van de luchtvaartproblematiek en tegen het losknippen van deelonderwerpen (eigen foto).

Luchtvaart is zwaar vervuilend. Het debat óver de luchtvaart is vaak sterk vervuild. Er worden trucs uitgehaald om de grote problemen te verhullen die de sector veroorzaakt voor de samenleving.

Zo hoor je de politiek praten over minder lawaaiige vliegtuigen. Maar die zijn zeker niet minder vervuilend, misschien zelfs vervuilender. Minder vervuilende vliegtuigen maken op hun beurt niet per definitie minder herrie, mogelijk maken ze zelfs méér herrie. Lees verder >

Vliegen vergroot sociale ongelijkheid

Slechts een klein deel van de wereldbevolking heeft toegang tot vliegreizen. De negatieve effecten van het vliegverkeer komen echter op ieders bordje terecht.

Afbeelding van Lars_Nissen via Pixabay

Voor ons westerlingen lijkt het of vliegen de gewoonste zaak van de wereld is. Onze kranten staan vol met advertenties voor goedkope vluchtjes, vaak gaat het tijdens een etentje met vrienden over de laatste vliegreis en een weekendje weg naar een verre bestemming was tot voor kort überhip. Zelfs als we zelf nooit vliegen, doet de maatschappij ons geloven dat de meeste mensen dat wél doen.

De realiteit is echter dat de overgrote meerderheid van de mensen nog nooit één stap heeft gezet in een vliegtuig. Zelfs in een land als Groot-Brittannië, waar meer wordt gevlogen dan in welk ander land, vliegt slechts één op de twee mensen in een willekeurig jaar. Lees verder >

De onhoudbare uitzonderingspositie van de burgerluchtvaart

ANALYSE – Sinds enige tijd begeef ik mij als advocaat op het gebied van de luchtvaart. Gaandeweg val ik van de ene verbazing in de andere naarmate ik mij meer in de materie verdiep. Niet in de laatste plaats geholpen door enkele deskundige cliënten ben ik steeds meer te weten gekomen over de (juridische) achtergronden van de (inter-) nationale luchtvaart.

Afbeelding van Daria Nepriakhina via Pixabay

“All animals are equal, but some are more equal than others.”
George Orwell, Animal Farm

In het bijzonder valt de uitzonderingspositie van de luchtvaart op tal van terreinen op. Hierbij valt te denken aan lagere of ontbrekende geluids- en milieunormen (onder meer stikstof, (ultra-) fijnstof en CO2) en het ontbreken van belastingdruk. Lees verder >

Gaat KLM opnieuw op de pijnbank inzake biofuel?

Dinsdag 22 september aanstaande behandelt het College van Beroep van de Stichting Reclame Code een zaak inzake een persbericht uit februari 2020 dat de Italiaanse koffiebrouwer Lavazza is toegetreden tot het Corporate Biofuel Programma.

Screenprint Youtube van promotiefilmpje KLM biofuel.

In 2013 en in in juli dit jaar kreeg KLM al een tik op de vingers van de Reclame Code Commissie vanwege misleidende reclame over biofuel. Kennelijk wil KLM nog een keer op de pijnbank. Het verweerschrift van KLM rammelt namelijk aan alle kanten.

Het lijkt een onschuldig persbericht: Lavazza treedt toe tot het Corporate Biofuel Programma, en dat is goed nieuws want hiermee draagt Lavazza bij aan een duurzame toekomst van de luchtvaart. Sustainable aviation fuel (SAF) kan namelijk bijdragen aan maar liefst 85 procent CO2-reductie in vergelijking met fossiele brandstoffen. Dit is allemaal wetenschappelijk bewezen. Lees verder >

Een perspectief uit de cockpit

Ook mensen uit de luchtvaart lezen SchipholWatch, onder wie piloten. Recentelijk raakten we in gesprek met één van hen. Een gezagvoerder van een verkeersvliegtuig die steeds vaker nadenkt over de gevolgen van zijn werk voor het milieu en het leefklimaat. En daar ook met zijn collega’s over discussieert. Wij nodigden hem uit zijn verhaal te doen – een perspectief vanuit de cockpit dus.

Foto: Dragoș Grigore via Unsplash

“Wie ik ben maakt voor jullie niet uit, wat ik doe des te meer. Ik ben iemand waaraan de meeste van de volgers van SchipholWatch een hekel hebben. En daar wil ik verandering in brengen. Ik ben piloot op een groot verkeersvliegtuig. Lees verder >

Luchtvaartnota: meer van hetzelfde, maar dan erger

ANALYSE – De nieuwe ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050 is recent door IenW gepubliceerd. Dit document is een waar ‘kroonjuweel’ in het decennia heersende scala van list en bedrog ter bevord­ering van de luchtvaartsector.

Illustratie uit de besproken luchtvaartnota van minister Van Nieuwenhuizen.

Er is met veel kri­tiek op gereageerd, en mijns inziens terecht. Men zegt onder meer dat het niet getuigt van ‘realiteitszin’. Dat is niet helemaal waar, maar men moet bedenken waar dit ministerie voor staat: voor de werkgelegenheid, met name die van de werkgever, voor internationale aandeel­houders, het merendeel (circa 70 procent) bestaande uit private lieden uit China en de VS, dus veelal niet eens wonend in dit land, voor de uit de hand gegroeide reisbranche, maar zeker niet voor die­genen die onder de lucht­vaartterreur moeten lijden. Lees verder >

Inspectie: 97 dB van taxiënde vliegtuigen is verwaarloosbaar

Maastricht Aachen Airport (MAA) sjoemelt ook bij het berekenen van de geluidsoverlast. Zo wordt het lawaai van taxiënde vliegtuigen afgedaan als verwaarloosbaar en houdt de berekening op als een vliegtuig de grond raakt.

Illustratie: screenprint van video door Ger Willems, vlakbij vliegveld Beek.

De overlast van taxiënde en op de motoren afremmende vliegtuigen wordt daarom niet meegenomen in de geluidsberekeningen rond MAA.

Het onafhankelijke geluidsbureau Cauberg-Huyen toonde in 2018 al aan dat het lawaai door taxiën piekwaardes kent tot 97 db(A) en dat het dus wel degelijk relevante bronnen van geluidsoverlast zijn. Zelfs als het wordt uitgemiddeld, zoals de usance is in de luchtvaartsector. Lees verder >

Het raadsel van de ‘verdwenen’ overlast

Het is weer jaarverslagentijd. Dus nu komen ook de verslagen van milieudiensten op tafel. We zien dat een groot deel van de overlastmeldingen in het niets verdwijnen. De rapportages zijn hiermee ongeloofwaardig.

Foto: Anna Gru via Unsplash

Uit de overlastmeldingen van de Rotterdamse luchthaven blijkt dat ruim 10 procent van de melding wordt veroorzaakt door vliegverkeer op Schiphol.

Deze meldingen worden niet meegenomen bij de berekeningen over Zestienhoven. Echter wordt deze overlast ook niet opgeteld bij de overlastmeldingen van Schiphol.

‘Geen afspraken over, dus gebeurt het niet’
Desgevraagd op een bewonersavond in Lansingerland gaf de milieudienst DCMR aan dat daar geen afspraken over zijn gemaakt en dat de meldingen daarom niet worden doorberekend aan Schiphol. Lees verder >

Vliegveld Beek: verlenging startbaan tegen ICAO-regels

Niet alleen op Schiphol wordt geschiphold. Ook op vliegveld Beek bij Maastricht kunnen ze er wat van. Het vliegveld maakt al meer dan vijftien jaar, met toestemming van de tandeloze Inspectie Leefomgeving & Transport, gebruik van een strook asfalt die niet als startbaan mag worden gebruikt.

Ook rond het vliegveld bij Maastricht is het schiphollen ingeburgerd. (foto: Peter Scholten via Unsplash)

Maastricht Aachen Airport, zoals het veld officieel is omgedoopt, kampte met het probleem geen al te grote vliegtuigen te kunnen faciliteren. De gecombineerde start- en landingsbaan met een lengte van 2500 meter was daar net 250 meter te kort voor.

Rond de eeuwwisseling besloot de directie dan ook 250 meter extra baan aan te leggen. Om dat te kunnen doen zonder vergunningen, bedachten de managers de list om dit extra stukje baan niet de noemer ‘runway’ te geven, maar het te betitelen als ‘stopway’. Lees verder >

We hebben elkaar nodig

Nu de vliegindustrie op zijn gat ligt, zie je dat mensen uit de sector de tijd hebben zich te roeren op sociale media. Politici als Jan Paternotte van D66 worden uitgemaakt voor dictator, thuiszittende piloten slaan wild om zich heen en ondertussen rent de heer Elbers van talkshow naar talkshow om zijn zaak te bepleiten.

Foto: Julio Rivera via Unsplash

Het huidige probleem van de luchtvaart is het probleem van heel Nederland. Wat zouden we zijn zonder Schiphol en KLM? Maar ook: wat zouden KLM en Schiphol zijn zonder de burgers van Nederland. Zonder de buren in de regio?

Schiphol en KLM kunnen niet zonder de regio. Heel veel KLM’ers en Schiphollers wonen in de regio. De best verdienende medewerkers in plaatsen als Bergen, Bloemendaal en Amsterdam-Centrum, de ‘vervangbare medewerkers’ tot in Lelystad, Purmerend en zelfs Wieringerwerf. Lees verder >