Les 19 uit de cursus schiphollen: NADP2

U heeft ongetwijfeld wel eens gehoord of gelezen over het zogenaamde ‘binnengebied’ en het ‘buitengebied’ van een luchthaven. In het binnengebied is de vliegtuigoverlast werkelijk abominabel, terwijl in het buitengebied totaal geen sprake zou zijn van vliegtuigherrie.

Foto: Kelly Sikkema via Unsplash

De werke­lijkheid is echter anders, want veel grotere gebieden hebben te maken met vliegtuiglawaai dan de sector en de overheid gezamenlijk beweren. De rapporten van Explane laten dit dan ook steeds duidelijker zien. Mijn compliment voor het ontmaskerende karakter hiervan!

Met vrij weinig publiciteit werd enkele jaren geleden de nieuwe startprocedure NADP2 ingevoerd die minder hinder zou geven. Zou het werkelijk zo zijn? Lees verder >

Les 18 uit de cursus schiphollen: Belevingsvlucht

Het is al weer een tijdje geleden, en deze les gaat over nieuwe vliegvelden, zoals Lelystad Airport, die al helemaal niet kunnen zonder nog meer mensen in het lawaai en in de vervuiling te zetten.

Foto: Kayla Velasquez via Unsplash

Laat staan het klimaat te ontlasten en duurzaam te worden. Ik vond het geniaal, mensen ervan proberen te over­tuigen dat het allemaal niet zo erg zal gaan worden.

Het is zeker van gelijk niveau met de term ‘milieu­baan’ die de zogenaamde ‘polder­baan’ (ook al een eufemisme) in 2003 meekreeg!

Zit u er weer klaar voor? Daar gaan we dan.

Om aan te geven dat het allemaal wel zal meevallen met de herrie is de techniek van de ‘belevings­vlucht’ toe te passen. Lees verder >

Les 17 uit de cursus schiphollen: Fijnstof

Er zijn meer soorten uitstoot dan alleen CO2. Het zal u niet ontgaan zijn dat stikstof best wel een probleempje gaat worden in ons overvolle landje, met al die boeren met tractoren in Den Haag.

Foto: Spencer Pugh via Unsplash

Jammer dat ze niet even een tussenstop gemaakt hebben bij onze nationale luchthaven! Miscchien komt dit nog, sommige protestborden lieten dit een beetje doorschemeren.

Maar ook de hele kleine deeltjes krijgen steeds meer aandacht en dat is niet onterecht. Ze komen letterlijk overal voor en blijken veel schadelijker dan aanvankelijk werd gedacht.

Creatief
De vliegsector die inzet op groei moet dan ook heel creatief te werk gaan om hier een ‘uitdaging’ of ‘kans’ van te maken. Lees verder >

Les 16 uit de cursus schiphollen: Vliegtax

Vliegen is te goedkoop voor de vervuiling die het veroorzaakt. In steeds meer delen van de maatschappij wordt dit herkend en erkend. Het is dus zaak om een slimme truc te bedenken en een beetje met de kritiek mee te buigen, maar natuurlijk wel zo dat het geen enkel probleem zal opleveren.

Foto door Rita Ox via Unsplash

U zult wel gemerkt hebben dat de weerstand tegen de luchtvaart aan het toenemen is. De groei van Schiphol en andere vliegvelden en de opbouw van Lelystad Airport geven aanleiding tot groeiende protesten van bur­gers, die zich tegenwoordig via Facebook of Twitter uiten. Men vraagt steeds meer om een ‘eerlijke prijs’ voor vliegen. Lees verder >

Les 15 uit de cursus schiphollen: Monddood maken

Herhaaldelijk komen gemeenten in de omgeving van Schiphol in de knel bij het plannen van nieuw­bouw, en niet alleen door de stikstofproblematiek.

Foto door Gabriel Matula via Unsplash

Vanuit de luchtvaartbranche wordt vaak gezegd dat men nu eenmaal weet dat er hinder kan optreden als je bij een luchthaven gaat wonen.

Zelfs sommige omwonenden nemen dit argument klakkeloos over en laten zich daarmee gewoon inpak­ken.

Ethiek
Om het recht te behouden mensen te onderwerpen aan een enorme hoeveelheid lawaai en vervuiling en hiermee door te kunnen gaan, heeft de vliegsector de truc ‘Monddood maken’ bedacht. Je moet er maar opkomen. Het illustreert overduidelijk de ethiek van deze lieden. Lees verder >

Les 14 in de cursus schiphollen: Veiligheid

Ook deze truc is niet erg uitgebreid, maar wel essentieel voor succes. Geen zinnig mens zal ooit minder veiligheid wensen.

Foto door Aaron Barnaby via Unsplash

Doorgroeien heeft natuurlijk de consequentie dat we tegen grenzen aanlopen.

Lastig met al dat gezeur over het milieu en geluidoverlast, maar er is een goede remedie, namelijk het organiseren van een debat over veiligheid. Dit zou kunnen worden aangekaart door piloten, want niemand wil uiteindelijk een onveilige situatie.

Winner
Dit argument is een absolute winner. Dit is al gebleken bij het prioriteren van de nachtbaan voor landend verkeer over Groet, Castricum, en Uitgeest.

Zo kunt u straffeloos 50 tot 70 vluchten over dorpen en steden laten vliegen de hele nacht door en beloven dat er ooit een oplossing komt. Lees verder >

Les 13 uit de cursus schiphollen: De rekenfout

Deze keer weer een korte les, maar wel een handige, want wie kan het ooit narekenen?

Foto door Wim van ’t Einde via Unsplash

Nogmaals, ik spreek u aan als ware u een voorstander van luchtvaartgroei, dat u dat maar weet, ook al bent u dat niet en ik zeker niet!

Een heel goed werkende truc is het erkennen van zogenaamde ‘rekenfouten’ als men erachter komt dat de werkelijkheid in termen van lawaai en andere milieueffecten afwijkt van hetgeen werd voorgesteld.

Op deze wijze geeft u gehoor aan ongerustheid, we zijn immers allen mensen die fouten kunnen maken. Al dan niet bewust.

Uiteraard dienen dergelijke fouten niet te worden hersteld, want dat zou capaciteit kosten. Lees verder >

Les 12 uit de cursus schiphollen: Omgaan met weerstand

Met de ongebreidelde groei komt ook steeds meer verzet. Maar wees niet ongerust, de meeste mensen zijn egoïsten die niet verder nadenken dan hun neus lang is en zodra ze iets kunnen besparen achter zo’n aanbod aanlopen.

Foto door Clem Onojeghuo via Unsplash

Het klimaat zal ze een zorg zijn. Niet voor niets belooft de terugkeer van de F1 een succes te worden. U heeft de macht en u kunt altijd het recht veroveren om overal in Nederland een onnoemelijke hoeveelheid herrie en vervuiling te produceren. Niemand die u tegenhoudt. Toch is het handig om te weten hoe u om moet gaan met weerstand.

NIMBY
Bij een nieuwe situatie zijn er altijd mensen die nu worden belast en hopen op verbetering, ook al is die slechts tijdelijk door verdere groei. Dit zijn uw medestanders. ‘Not in my backyard’ is een goed hanteerbaar credo. Lees verder >

Les 11 uit de cursus schiphollen: Bijeenkomsten

Onze gastauteur ir Bob van Marlen is met deze les 11 uit de cursus schiphollen uiterst actueel. Op 16 juli aanstaande organiseert het Ministerie van I&W immers een ‘inloopbijeenkomst’ over Schiphol in Vijfhuizen. Lees deze les alstublieft voordat u het evenementje bezoekt.

Bijeenkomsten als onderdeel van het schiphollen (onbekende fotograaf, neem aub contact met ons op)

Ik heb het genoegen mogen meemaken om eens een zogenaamde voorlichtingsbijeenkomst in Uitgeest te bezoeken. Discussie was uit den boze. Er werd door LVNL uitgelegd dat men om capaciteitsredenen geen glijvluchten kon uitvoeren. Dus blijft men gewoon overjanken op 2000 voet (609 meter) hoogte of zelfs nog lager. Lees verder >

Les 10 uit de cursus schiphollen: Presentatie-effecten

Geluidmaten en ‘grenzen’ worden niet zomaar gekozen. Hier is geen sprake van toeval, maar van een gerichte strategie. Dit komt tot uiting in de vele beleidsstukken die door de overheid, in samenwerking met de sector, zijn samengesteld en gepresenteerd. Daarover gaat deze les.

Figuur 1: Radarplots van oktober 2017: herrie ver buiten de 35 Ke-contour {bron: vlieghinder.nl)

Presenteer zogenaamde ‘geluidcontouren’ op basis van dB(A) Lden of LAeq (voorheen de Ke-eenheden), zodat de effect­en beperkt lijken voor een klein gebied rond de luchthaven en niet voor het gehele gebied waar men overheen zal vliegen. Dit verbloemt effectief de werkelijkheid, voor de Polderbaan een verpest geluid­belast gebied van Rotterdam via Amersfoort tot Alkmaar en zelfs Schoorl in Noord-Holland (figuren 1 en 2). Lees verder >