Luchtvaart – het lelijke eendje van de Nederlandse economie

Het is de hoogste tijd de luchtvaartsprookjes de wereld uit te helpen. Te beginnen uit Nederland. Een goed voorbeeld van zo’n sprookje: het belang voor onze economie.

Foto: Pete Nuij via Unsplash

In de luchtvaartsector werken volgens opgave van minister Cora van Nieuwenhuizen zo’n 110.000 mensen. Al die mensen samen zorgen voor een bijdrage aan de Nederlandse economie van circa 10 miljard euro. Omgerekend is dat 90.000 euro per persoon.

Ondanks de enorme kapitaalbehoefte van de luchtvaart ligt dat duidelijk onder het landelijk gemiddelde. De circa 9 miljoen werknemers in ons land zijn immers goed voor een bruto nationaal product van bijna 1000 miljard euro. Ofwel zo’n 20 procent boven dat van de luchtvaartmedewerker. Lees verder >

Adegeest toont wéér sjoemelberekening aan – nu stikstof

Dr ir Leon Adegeest toont opnieuw aan dat de milieuberekeningen rond vliegveld Lelystad zwaar gemanipuleerd zijn. De stikstofuitstoot is met liefst een factor 30 omlaag gerekend – ofwel slechts 3 procent van de te verwachten uitstoot is weergegeven in de officiële rapporten. Koren op de molen van stikstofstrijder Johan Vollenbroek, lijkt ons.

Links de gegevens zoals gepubliceerd in de milieu-effectrapportage voor vliegveld Lelystrad, rechts de gegevens waarmee de ingehuurde bureautjes gingen rekenen – een verschil van een factor 30 (!). Illustratie: Leon Adegeest via Twitter.

Adegeest liet eerder van de geluidsberekeningen rond Lelystad geen spaan heel. Die bleken op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur er zó ver naast te zitten dat de opening van het vliegveld opnieuw moest worden uitgesteld.

Ministerie wilde gegevens niet vrijgeven
Voor zijn nieuwste berekeningen vroeg Adegeest de zogenaamde invoergegevens op. Zeg maar de getallen waarmee het ministerie van Cora van Nieuwenhuizen aan de slag ging met het berekenen van de stikstof. Dat moest via een beroep op de wet openbaarheid bestuur (WOB) omdat de minister niet van plan was die gegevens op vrijwillige basis openbaar te maken. Lees verder >

GGD Amsterdam ook geschiphold?

In een advies aan de Gemeente Amstelveen over vlieghinder in de wijk Kronenburg, stelt de GGD Amsterdam dat er in dit gebied geen sprake is van nachtvluchten. Dat is niet correct: het onafhankelijke bureau Geluidconsult meet er zo’n 2400 per jaar, ofwel gemiddeld meer dan zes vluchten per nacht. Info van Schiphol vermeldt zelfs meer dan 3.500 nachtvluchten over dit gebied (zie update onderaan dit artikel).

Gemeente Amstelveen wil leegstaande kantoorgebouwen in de wijk Kronenburg ombouwen tot studentenwoningen en baseert zich daarbij op onvolledige informatie.

Het advies van de GGD is nu terechtgekomen in het bestemmingsplan, waarmee de Gemeente Amstelveen de bouw van duizenden extra studentenwoningen in de wijk Kronenburg mogelijk wil maken. De foute aanname leidt zo mogelijk tot politieke beslissingen op basis van onjuiste informatie. Lees verder >

Lden – een duivelse maat

De geluidsnorm Lden (Level day-evening-night) is een duivelse maat. Zelfs met een enorme groei van het vliegverkeer, stijgt het berekende Totaal Volume Geluid (TVG) nauwelijks. De normering blijkt maximaal toegesneden op groei van de luchtvaart, ten koste van bewoners.

Foto: Posessed Photographer via Unsplash

Dit blijkt uit gedetailleerde berekeningen door ir Bob van Marlen. Hij toont in een reeks artikelen aan dat het vliegverkeer binnen de door de overheid goedgekeurde grenswaarden vrijwel ongelimiteerd kan groeien omdat de berekende TVG nauwelijks toeneemt.

Eerder legde Van Marlen op deze site uit hoe via het normenstelsel op slinkse wijze iedere vorm van handhaving wordt omzeild. Toen bleek al dat de luchtvaart geen strobreed in de weg wordt gelegd door het rekenstelsel. Lees verder >

KLM: hoe nu verder?

Zojuist heeft minister Wopke Hoekstra toegezegd dat KLM voorlopig kan fluiten naar de iets meer dan 2,4 miljard euro staatssteun die nog niet was overgemaakt. Reden volgens de media: de piloten willen niet tekenen bij het kruisje.

Foto: Mika Baumeister via Unsplash

De piloten, verenigd in de VNV, hebben aangegeven dat zij niet binnen een dag willen tekenen voor een versobering van de arbeidsvoorwaarden voor een periode van vijf jaar. Dat is een feit, maar is dat wel de echte reden voor het afblazen van een deel van de staatssteun?

Het is immers logisch dat mensen niet staan te trappelen een groot deel van hun inkomen in te leveren. Ook al is dat inkomen zo hoog als van de piloten van KLM, ook deze mensen hebben hun uitgaven afgestemd op hun inkomsten. Dat betekent in veel gevallen hoge hypotheken, hoge aflossingen voor de sportauto en hoge alimentaties. Lees verder >

‘Maak een einde aan fiscale bevoordeling luchtvaart’

Op 2 oktober schreef journalist Mark Duursma in het NRC dat de corona-crisis niet de oorzaak is van de financiële problemen van de luchtvaart, maar dat het virus wel de zwaktes heeft blootgelegd van de sector. Gastauteur Hans Schendstok is het daarmee van harte eens: “Stop de fiscale bevoorrechting van de vliegindustrie”.

Foto: Aneta Pawlik via Unsplash

“De stelling van Duursma kan niet vaak genoeg worden herhaald, maar zou duidelijker moeten worden uitgelegd. Sinds het Verdrag van Chicago in 1944 werd ondertekend door 191 landen die thuisbasis zijn van een luchtvaartmaatschappij, ligt de hele sector wereldwijd aan het geldinfuus van de overheid. Lees verder >

Nieuwe navigatietechniek leidt tot nog meer overlast

Al sinds ongeveer 2010 fantaseren Schiphol en het Ministerie van Infrastructuur over het invoeren van een nieuw navigatiesysteem dat bekend staat als ‘performance based navigation’ (PBN) of NextGen. Dat systeem biedt operationele voordelen (lees: geld), maar zal het leven van een grote groep Nederlanders tot een ware hel maken.

Foto: @chairulfajar_ via Unsplash

Dit blijkt uit ervaringen van omwonenden van buitenlandse luchthavens die al langer geteisterd worden door geconcentreerde stromen van vliegtuigen over hun dak.

PBN maakt het voor Schiphol mogelijk nog meer vliegtuigen in kortere tijd af te handelen, geoptimaliseerde vliegpaden te gebruiken (‘goed voor de uitstoot’) en om de veiligheid te kunnen waarborgen bij hogere aantallen vliegbewegingen. Lees verder >

Vollenbroek eist inzage vergunningaanvragen vliegvelden

Vandaag heeft Johan Vollenbroek inzage geëist in de aanvragen voor een stikstofvergunning van de vliegvelden. Die aanvragen zouden volgens het verantwoordelijke ministerie van LNV tijdig zijn ingediend, maar de voorman van MOB vertrouwt dat niet.

Foto: Nikoli Afina via Unsplash

Dit blijkt uit zijn brief van vandaag aan het ministerie. “In uw besluit tot het afwijzen van handhaving op de wet natuurbescherming staat dat alle vier de vliegvelden per 1 oktober de aanvraag hebben ingediend. Wij ontvingen echter tot nog toe geen kopie van die aanvragen.”

Vollenbroek is voorman van de stichting Mobilisation for the Environment (MOB). Hij gebruikt de Wet openbaarheid bestuur (WOB) om inzage te krijgen, maar biedt het ministerie nog een uitweg door de aanvragen van de vliegvelden rechtstreeks te mailen aan MOB als belanghebbende in deze zaak. Lees verder >

Geen belasting meer op leven, maar op vervuilen

Alle Nederlanders samen betalen 64 miljard euro aan inkomstenbelasting. Dat is meer dan 7.000 euro per werkende Nederlander. Kunnen we die collectieve last niet vervangen door een slimmere belasting?

Foto: Claudio Schwarz via Unsplash

De inkomstenbelasting is in feite een belasting op leven. Zolang u niet dood bent en werkt, bent u verplicht een groot deel van uw inkomen af te dragen aan de staat. Die doet daar allerlei mooie dingen van, maar geeft ook veel geld uit aan zaken als staatssteun voor KLM en belastingvrijstellingen voor sterk vervuilende sectoren.

Dat kan veel slimmer, denken innovatieve economen. Vervang de belasting op leven door een belasting op vervuiling en de goedwillende burger krijgt direct een uitstekend motief om zijn eigen klimaatvoetafdruk te minimaliseren. Lees verder >

Minister bekent: handhaven Schiphol kan niet

Vandaag stuurde minister Cora van Nieuwenhuizen een brief aan de Tweede Kamer waarin staat wat omwonenden allemaal al wisten: handhaven van Schiphol kan niet. De reden? Dan zijn er geen half miljoen vluchten mogelijk.

Tweede kamerlid Suzanne Króger is verbijsterd over antwoorden van minister Van Nieuwenhuizen.

Ontluisterend eerlijk voor de minister die alom bekend staat als zich graag baserend op mindervalide cijfermateriaal.

‘Anders is er niet zoveel herrie mogelijk’
Op een vraag van kamerlid Suzanne Kröger meldde Van Nieuwenhuizen dat “het niet mogelijk is om zowel te handhaven op het huidige stelstel als op het nieuwe stelsel. Binnen de grenswaarden van het huidige stelsel kan Schiphol niet de 500.000 vliegtuigbewegingen afhandelen op de banen die de minste hinder veroorzaken.” Lees verder >