Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Schiphollen

Experimenteerregeling puur bedoeld om capaciteit te vergroten, aldus Schiphol

opgerekte geluidsgrenzen

Overzicht van veranderde geluidsgrenzen door de experimenteerregeling (illustratie uit Schiphol-presentatie)

4.7
(158)

Medio oktober schreven we al dat de omstreden experimenteerregeling van minister Mark Harbers puur bedoeld is om meer vliegverkeer mogelijk te maken dan wettelijk is toegestaan en niet om de geluidsoverlast te verminderen. Dit bevestigt Schiphol nu zelf.

Deel op XDeel op Linkedin

Dat gebeurt in een presentatie door Schiphol van 21 februari 2023 voor de toenmalige Omgevingsraad waarin het vliegveld uitlegt waarom er geschoven moest worden met ‘geluidsruimte’ van de primaire naar de secundaire banen. De presentatie is een aanvulling op het rapport van NLR en de contra-expertise door To70.

In het document probeert Schiphol uit te leggen waarom de grenswaarden voor het geluid op handhavingspunten in met name de zuidoosthoek (Aalsmeer en Uithoorn), Amsterdam, Amstelveen en Zwanenburg moeten worden opgehoogd. Want juist daar worden de grenswaarden keer op keer overschreden die zijn vastgelegd in het Luchthavenverkeersbesluit uit 2008.

Groei faciliteren
De overschrijdingen zijn vooral het gevolg van de groei van het vliegverkeer in de jaren tot aan de coronaperiode. De wijzigingen worden door Schiphol vrijwel allemaal verkocht als veiligheidsverhogende maatregelen, maar zijn stuk voor stuk gericht op het vergroten van de capaciteit.

Volgens de minister – en volgens de Maatschappelijke Raad Schiphol die instemde met het plan – gebeurt dat om strikt gebruik van de primaire banen mogelijk te maken, maar merkwaardig genoeg leidt het juist tot extra herrie voor omwonenden in de aanvliegroutes naar de secundaire Aalsmeer-, Buitenveldert-, Zwanenburg- en Oostbaan.

Zo staat er in het document te lezen dat de verhoging van de grenswaarden in Amsterdam het gevolg is van “een toename van het gebruik van de Oostbaan”. Die toename is het gevolg van onder meer de verhoogde inzetbaarheid van die baan.

“Door het verstevigen van de Oostbaan kan deze baan door meer vliegtuigtypes worden gebruikt als landingsbaan. Een merkbaar gevolg van deze maatregel is een verhoogd gebruik van de Oostbaan als landingsbaan in plaats van de Buitenveldertbaan.”

Grote toestellen op Oostbaan
Dat heeft dus niets te maken met minder hinder, maar wel met meer vliegen. Schiphol heeft de Oostbaan opgewaardeerd zodat vrijwel alle toestellen er nu gebruik van kunnen maken. De baan werd eerder voornamelijk ingezet voor kleinere zakenvliegtuigen, maar Amsterdammers melden op vliegherrie.nl in toenemende mate grote toestellen die laag over de stad scheren.

Goed nieuws voor mensen onder de aanvliegroute naar de Buitenveldertbaan, zo zou de nietsvermoedende lezer kunnen concluderen na deze verklaring van Schiphol. Maar dat is te vroeg gejuicht. Want: “De geluidsbelasting in Amstelveen en Buitenveldert neem ook toe als gevolg van een toename van het gebruik van de Buitenveldertbaan.”

Dus ondanks het extra gebruik van de Oostbaan, die vluchten overneemt van de Buitenveldertbaan, neemt het aantal vluchten van en naar de Bulderbaan toe. Dat heeft weer niets te maken met hinderbeperking, maar alles met groei.

Even verderop meldt Schiphol doodleuk dat de inzet van de Buitenveldertbaan structureel is onderschat en dat ook daarom verhoging van de grenswaarden noodzakelijk is (om zoveel mogelijk vliegtuigen te kunnen afhandelen).

Bewoners Aalsmeerbaan extra de klos
De Onderzoeksraad heeft al lange tijd zware kritiek op de veiligheid van het vliegverkeer van en naar Schiphol. Eén van de maatregelen die nu is genomen is om betere zichtcondities te eisen voor de inzet van start- en landingsbanen die elkaar kruisen.

Maar meer veiligheid mag in de ogen van Schiphol natuurlijk niet leiden tot een lagere capaciteit. Om de minimale zichtcondities toch te kunnen implementeren, is ervoor gekozen de Aalsmeerbaan vaker in te zetten als startbaan en de Zwanenburgbaan als landingsbaan.

Nog zo’n maatregel is dat Schiphol ‘s avonds en ‘s nachts liever geen gebruik meer maakt van een baancombinatie waarin startend verkeer het landende verkeer in de weg zit. “Een merkbaar gevolg van deze maatregel is een verhoogd baangebruik van de Aalsmeerbaan als startbaan.” Dit geldt dus als het donker is, als de mensen in Aalsmeer en Uithoorn zouden willen gaan slapen.

En dan rept de presentatie nog over de inzet van een “geoptimaliseerde vertrekprocedure” (NADP2 voor de kenners) die moet leiden tot “minder geluidsbelasting” en “meer uniform vlieggedrag”. Dat laatste is luchtvaarttaal voor het vergroten van de capaciteit, van de lagere geluidsbelasting is bij de nieuwe vertrekprocedure geen sprake. Integendeel, gezien de meldingen op vliegherrie.nl.

Alle trucs uit de kast
Al met al komt het ontluisterende beeld naar voren van een vliegveld dat alle trucs uit de kast heeft getrokken om zoveel mogelijk vluchten te faciliteren en tijdelijke regelingen keihard nodig heeft om dat dat binnen de wettelijke grenzen uit het luchthavenverkeersbesluit te kunnen blijven doen. Zelfs nu dit al jarenlang leidt tot nog meer overlast in de drukstbevolkte wijken in de regio.

Schiphol bagatelliseert de gevolgen van de experimenteerregeling door de verwachting uit te spreken dat in 2024 de geluidsbelasting overal zal afnemen ten opzichte van 2019. Dat moet dan worden gerealiseerd door de krimp van Schiphol – volgens het document tot 460.000 vliegbewegingen.

Situatie 2019 niet de norm
Echter, de overlast in 2019 is niet de norm voor een eventuele verbetering, omdat in dat jaar – net voor corona – volop werd gevlogen en alle grenzen werden overschreden – er was sprake van een ronduit illegale situatie.

De echte norm is wat is vastgelegd in het Luchthavenverkeersbesluit. Dat dateert uit 2008 en volgens berekeningen van To70 zijn binnen dat besluit zonder ‘tijdelijke’ regelingen niet eens 400.000 vluchten mogelijk.

Het is bovendien nog maar zeer de vraag of de krimp van Schiphol doorgaat. Na decennialang met een kluitje in het riet te zijn gestuurd, moeten omwonenden afwachten of de minister in staat zal blijken de krimp door te zetten. KLM en consorten voeren een keiharde juridische strijd om er onderuit te komen, tot aan de Hoge Raad toe inmiddels.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.7 / 5. Aantal stemmen: 158

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. W Lieverst

  In Weesp wordt een wijk gebouwd. Aldaar wordt in de hypotheekakte opgenomen dat je niet kunt reclameren over het lawaai van overvliegende vliegtuigen. Dit heb ik van horen zeggen.

 2. P.Limburg

  Schiphol heeft “praatpalen” neergezet die het geluidoverlast op de grond te meten.
  Als ik zelf naast de paal gaat meten kom ik tot de verbluffende ontdekking dat de door mij gemeten waarden 73% hoger is dan wordt vermeld.
  Hoezo eerlijke registratie vanonder de Aalsmeerbaan wij worden als bewoners gewoon in de maling genomen.

  16
  • Dirk

   Dat zou wel heel erg zijn , masr niet verrassend

   7
  • W Lieverst

   Dit is inderdaad voor de bühne. In de luchtvaartnota is opgenomen dat geluidsgehinderden alleen recht hebben woningisolatie en dat reclameren over het lawaai verders geen zin heeft.

 3. H

  Welke rechtzaken lopen er nu allemaal om dit te stoppen? Kan er nog een bij? En wat doet ze in de Stopera voor de bewoners?

  9
 4. HansB

  Wordt het niet eens tijd dat makelaars verplicht worden melding te maken van geluidsoverlast van Schiphol? In Warmond, direct onder de in- en uitvliegroute van de Kaagbaan, komen woningen en appartementen op Mariënhof, “wonen tussen landgoederen en monumenten”. Een “droomplek” aldus de ronkende brochure. Over vliegtuiglawaai wordt geen woord gerept: “Hier is het straks heerlijk rustig wonen in een bruisende omgeving”. Nou mij niet gezien, bijna permanent het geluid van straalmotoren boven je hoofd! Van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat.

  33
  • Reactie door auteur

   SchipholWatch

   Onlangs heeft de Rotterdamse bewonersvereniging BTV over zo’n geval (Wilderszijde) een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie. En gewonnen. Dezelfde melding werd ook gedaan bij de Autoriteit Consument en Markt, en die heeft deze in behandeling genomen. De ingediende klacht en alle processtukken zijn beschikbaar. Mail ons als u deze wilt ontvangen, zodat u zelf eenvoudig ook een klacht wilt indienen. Knippen en plakken, kost u niet veel tijd. Zie https://schipholwatch.nl/2023/10/11/codecommissie-website-woningbouwproject-misleidend-wegens-verzwijgen-vliegherrie/

   21
   • HansB

    De kwestie Wilderszijde is mij bekend, zij maken het nog veel bonter. Een makelaar moet wijzen op “verborgen gebreken” bij de koop van een bestaand huis. Lawaaioverlast is in feite ook een verborgen gebrek. Zeker als er in een verkoopbrochure geen woord over wordt gerept. In de gemeente Teylingen (waar Warmond onder valt) wordt veel overlast van Schiphol ervaren (en gemeten) en ook is er een duidelijke toename in het aantal passerende vliegtuigen geconstateerd. Dat bleekt uit een jaarrapportage Vliegtuiggeluid 2022 opgesteld door de Omgevingsdienst West-Holland. Dus “heerlijk rustig wonen” is een compleet verkeerde voorstelling van zaken.

    18
    • W Lieverst

     In Weesp wordt een wijk gebouwd. Aldaar wordt in de hypotheekakte opgenomen dat je niet kunt reclameren over het lawaai van overvliegende vliegtuigen. Dit heb ik van horen zeggen.

  • HINDERVERZWARING IPV HINDERVERMINDERING

   Steeds vaker en steeds meer decibellen ook in Zevenhoven, GemeenteNieuwkoop ca. 15km ten zuiden van Schiphol. Bij zuidelijke wind starters van Aalsmeerbaan en Kaagbaan, bij noordelijke wind landers naar Aalsmeerbaan, Kaagbaan en Zwanenburgbaan met erboven starters van Zwanenburgbaan, Polderbaan en/of Buitenveldertbaan.
   (Dit geldt voor de hele gemeente Nieuwkoop)

   Metingen postcode 2435 met de Explane app in JULI achtereenvolgend:
   Jaar/ aantal metingen/ gemiddeld geluidsniveau

   2019. 53x. 69,43
   2020. 90x. 67,32
   2021. 177x. 65,93
   2022. 815x. 71,90
   2023. 1403x. 74,68

   De aantallen zijn een fractie van hetgeen hier over en langs vliegt en getuigen van een gigantische overschrijding van de geluidsnormen in dit gebied, die jaarlijks erger wordt door Next-Gen, DAP2 of welke methode dan ook. Recente metingen komen dichter in de buurt van de 80.

   Iedereen snapt dat Schiphol/Ministerie van I&W dit soort vergelijkingen niet op prijs stelt. Inmiddels worden praktisch alle metingen gesaboteerd door uitzetten van de receiver/transponder.

   Het Ministerie/“onze” Overheid moet zich eens realiseren dat ze er zijn voor de Gemeenschap, worden betaald door de Gemeenschap met Gemeenschapsgeld en dat ze vroeg of laat VERANTWOORDING en REKENSCHAP moeten geven voor hun acties.
   HOPELIJK HEBBEN ZE DAAR DAN NOG EEN HERINNERING AAN.

   16
  • dirk

   Zal het niet eens tijd worden dat mensen onder de Aalsmeerbaan, buitenveldertbaan etc , eens planschade gaan indienen bij het ministerie, individueel maar gebundeld op basis van WOZ …, het veranderen van omgeving waar geen bestemmingsplan voor is… het lijkt mij dat dit niet kan en mag , en daarvoor gecompenseerd moet worden , is dit ooit wel eens geprobeerd ? , woekerrentes zijn tenslotte ook aangepakt , , ik weet zeker dat dit een hele grote groep mensen zal opleveren en dat dit enorm veel geld gaat kosten , tenslotte zullen ze iedereen moeten compenseren , planschade is een juridische instrument.

   9
 5. Schiphollen met behulp van I&W

  En zo gaat het Schiphollen gewoon door.

  Met behulp van de ministeries van I&W voor dit experiment en LNV voor de natuurvergunning.

  Lang leve onze bananenrepubliek!

  38
 6. Alles zit propvol

  De geluidscontourenvlek is veel groter dan op het kaartje is aangegeven. De geluidsbelasting dus ook. Als je op enig moment van de dag kijkt op Flightradar24, dan is ook de Polder-donderbaan continu in gebruik. Om de 2 minuten een vliegtuig, en dag en nacht in gebruik.

  Volgens mij is de expirimenteerregeling zo in elkaar gezet dat alle banen nu volledig volgevlogen worden met elke 2 minuten een vliegtuig.

  40
  • Annet de Jager

   Ook over Hillegom is het vliegverkeer dramatisch toegenomen, ook in de weekenden, avond en nacht om de 2 minuten richting of vanaf zee kan ik languit op de bank waarnemen. Gelukkig met nieuw isolerend glas hoor je ze niet meer, maar in de zomer…..
   In de weekenden zien we ze vaak vlak overkomen omdat ze snel wegdraaien vanaf de baan waar ze opstijgen. Ik zeg niet dat vliegen niet meer zou mogen en er speelt uiteraard een enorm groot economisch belang, maar inperken en maatregelen tegen geluid – en gezondheidsoverlast blijft zoeken waar dit te halen valt. Heel veel succes met de aandacht die Schipholwatch eraan besteedt.

   5
   • R

    ook hier in Lisse! opstijgen van de kaagbaan vooral nog even tussen 22:00 en 23:00 uur alle prijsvechters naar engeland er nog even uitstampen! de corridoors worden ook erg ruim genomen! die korte vluchten mogen naar lelystad! schiphol is ongebreideld doorgegroeid en nu een plaag ze vliegen overal! voor zo’n klein land is het niet meer te doen! schiphol als hub afschaffen dat zou al schelen.

  • W Lieverst

   Een paar jaar geleden hoorde je nagenoeg nooit een vliegtuig over de Noordoostpolder vliegen. Nu is het al met enige regelmaat. Dit is natuurlijk om de bewoners alvast te laten wennen aan Lelystad Airport.
   Ondanks dat het controversieel is verklaard, gaat het open. Let maar op!

 7. Wat heeft die MRS zich in de luren laten leggen

  Tjonge, wat heeft de MRS zich in de luren laten leggen. Deze presentatie was notabene voor hen.

  Maar gelukkig vinden ze het zelf een ‘meesterzet’ en leidt het tot een ‘ eerlijker verdeling’.

  26
  • Oscar

   Iedereen ziet steeds meer wat een club met criminelen Schiphol en de besluitvormers eromheen zijn. Alles wat er besloten wordt is omringt door leugens en bedrog.

   Zelfs Harbers en onze eigen overheid ( zowel lokaal als landelijk ) bedriegen en besodemieteren ons. Kies uw kant, blijkbaar heeft schiphol zoveel macht, dat zelfs de politiek naar haar pijpen danst.

   43
  • Rob

   Na die presentatie zijn de KLM en andere airlines naar de rechter gestapt. En de voorzieningenrechter heeft toen de experimenteerregeling verboden waardoor Schiphol weer richting de 500K vluchten zou gaan. In hoger beroep heeft de rechter dit vonnis vernietigd en de experimenteerregel toegestaan. De MRS heeft ook kritiek op de regeling en wil meer krimp , maar waarom zou de MRS de airlines tegemoet komen en zoals de sector wil de experimenteerregeling blokkeren.

   11
   • W Lieverst

    Stillere vliegtuigen betekent automatisch meer vluchten.
    Ik ben benieuwd wat Brussel zegt over het inkrimpen van het aantal vluchten.

  • dirk

   Inderdaad, de MRS is duidelijk niet capabel genoeg , ofwel ze zijn net zo corrupt , het is echt onbegrijpelijk dat de MRS heeft ingestemd met alles , ze hebben de omwonenden gewoon verkocht …… worden deze artikelen ook gedeeld met politieke partijen ?

   2
  • Riny Sprengers

   nee, dat vindt de MRS geen meesterzet. De vertegenwoordiger heeft een minderheidsstandpunt afgedwongen. En die had liever steun gekregen voor het niet goedkeuren van dit experiment, maar de andere bewonersvertegenwoordigers waren blij met de verleggen van het probleem naar Aalsmeerbaan en daarmee was discussie beslecht ten nadele van de zuidoosthoek.

   1
 8. Wilfried

  Door d.m.v. een z.g. ‘experimenteerregeling’ groei te legitimeren, midden in een klimaatcrisis valt uiteraard niet te rijmen. En dat maar liefst 50 jaar na dato waarbij de wereld wakker werd geschud -achteraf gezien dus helemaal niet- door vetgedrukte krantenkoppen met de tekst ‘GRENZEN AAN DE GROEI’ gepubliceerd door de Club van Rome. Daarna zijn er 50 kostbare jaren onnodig weggegooid, die er eigenlijk voor bedoeld waren om ons en de politiek tot inkeer te doen komen van: “waar zijn we in hemelsnaam toch mee bezig”. Nu zijn we te laat en dramt de luchtvaart en luchtvaartminnende politiek nog altijd als een klein kind door om via smoesjes nog steeds haar zin te krijgen, ook al weet ze dat ze fouter dan fout zit. Een flinke draai om de oren door middel van een verpletterende rechtszaak of een politieke aardverschuiving op 22 november is nog het enige om hier verandering in aan te kunnen brengen. Het kapitalisme en neo-liberalisme met aansturing van de VVD hebben dit anno nu finaal uit de hand laten lopen.

  60
  • W Lieverst

   De klimaat crisis? Hoe verhoudt de stikstof uitstoot van een boerderij zich tot de uitstoot van een vliegtuig?

 9. Rob

  Helemaal mee eens dat Schiphol verder moet krimpen. En dan lager dan 400.000 naar 250.000 want meer is niet nodig voor goede bereikbaarheid van Nederland. De Hub is enkel een KLM belang en geen nationaal belang. Over wat wettelijk is toegestaan heeft de rechter zich uitgesproken. De voorzieningenrechter gaf opdracht om het overschrijden van de grenswaarden te continueren en verbood het om andere capaciteitsbeperkende regelingen vast te stellen. In hoger beroep is dit verworpen en is de minister toegestaan om de experimenteerregeling vast te stellen. En de sector is zoals afsluitend genoemd in het artikel in cassatie gegaan tegen dit besluit.
  De conclusie kan dan ook zijn dat de geluidswetgeving weinig bescherming biedt voor omwonenden (de genoemde grenswaarden kunnen overigens ook aangepast worden, zo zijn deze bij de Buitenveldertbaan eerder vrijwel verdubbeld). De zogenaamde gelijkwaardigheidscriteria zijn de grens, en dit totaal voor Schiphol ligt veel hoger dan binnen de bestaande grenswaarden past. Dit is ook de reden dat RBV voor de verdere krimp procedeert op basis van de rechten van de mens (en niet op basis van de bestaande geluidswetgeving). Daarnaast is maar de vraag of de natuurvergunning standhoudt , maar dit wordt een jarenlange procedure tot aan de hoge raad.

  45

Geef een reactie

Translate