Explane zorgt voor 60 procent meer klachten

In het derde kwartaal van gebruiksjaar 2019 noteerde het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) in totaal 96.341 klachten, een stijging van 14 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Screenprint van de website bezoekbas.nl

In dezelfde periode werd onze app Explane in ons land maar liefst ruim 36.000 keer gebruikt voor het rapporteren van vliegherrie – inclusief het gemeten geluidsniveau, de exacte locatie en het bijbehorende vliegtuig.

132.869 meldingen in drie maanden tijd
Opgeteld komen de klachten van BAS en de meldingen met Explane uit op een onvoorstelbare 132.869 registraties, ofwel een groei van bijna 60 procent ten opzichte van het derde kwartaal in 2018, toen Explane nog niet bestond. Lees verder >

Campagne Greenpeace tegen vies Schiphol

“Deze vier vieze feiten moet je weten over de grote vervuiler Schiphol”, zo start de nieuwste promo van Greenpeace voor de landelijke actie ‘Noodlanding voor het klimaat’.

Foto: Greenpeace

Eerder al verzamelde Greenpeace in een twintigtal brainstormsessies meer dan 1.500 ideeën voor acties tegen de luchtvaart. Binnenkort worden de beste ideeën geselecteerd om in de praktijk te brengen.

Tegenstanders van de (groei van) luchtvaart worden door Greenpeace van harte uitgenodigd deel te nemen aan de actie. U kunt zich opgeven via de site van de milieubeschermers.

Bekijk ook de promo van Greenpeace: Lees verder >

Les 14 in de cursus schiphollen: Veiligheid

Ook deze truc is niet erg uitgebreid, maar wel essentieel voor succes. Geen zinnig mens zal ooit minder veiligheid wensen.

Foto door Aaron Barnaby via Unsplash

Doorgroeien heeft natuurlijk de consequentie dat we tegen grenzen aanlopen.

Lastig met al dat gezeur over het milieu en geluidoverlast, maar er is een goede remedie, namelijk het organiseren van een debat over veiligheid. Dit zou kunnen worden aangekaart door piloten, want niemand wil uiteindelijk een onveilige situatie.

Winner
Dit argument is een absolute winner. Dit is al gebleken bij het prioriteren van de nachtbaan voor landend verkeer over Groet, Castricum, en Uitgeest.

Zo kunt u straffeloos 50 tot 70 vluchten over dorpen en steden laten vliegen de hele nacht door en beloven dat er ooit een oplossing komt. Lees verder >

Algemeen overleg luchtvaart op 11 september: groei moet worden verdiend

Het algemeen overleg over de luchtvaart in de Tweede Kamer is met een uur verlengd vanwege het grote aantal onderwerpen dat wordt behandeld.

De Tweede Kamer (foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Husky)

Belangrijke onderwerpen die op de agenda staan zijn onder meer het selectiviteitsbeleid Schiphol – Lelystad, de verkeersverdeling tussen de twee luchthavens waarover de Kamer al eerder een motie aannam dat autonome groei niet mag.

Tot op heden heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geen uitsluitsel gekregen van Brussel over de derde versie van het ingediende voorstel.

Even later worden de voorgenomen vliegroutes boven de noordzijde van de Veluwe besproken, gevolgd door de brief die mevrouw de minister Cora van Nieuwenhuizen vlak voor het zomerreces op 5 juli aan de Kamer stuurde. Lees verder >

Amstelveners geven minister woedende brief mee

Mevrouw de minister Cora van Nieuwenhuizen bezocht maandag 2 september jongstleden in het diepste geheim de wijk Randwijck in Amstelveen-Noord, recht onder de aanvliegroute naar de Buitenveldertbaan. Daar trad ze in gesprek met de nieuwe burgemeester Tjapko Poppens (ex-KLM) en de wethouders Herbert Raat (VVD) en Floor Gordon (D66). Daarna mocht een handjevol bewoners zijn zegje doen.

Buurthuis Villa Randwijck in Amstelveen, plaats van de ontmoeting van enkele burgers met mevrouw de minister Van Nieuwenhuizen. (foto: villarandwijck.nl)

Namens de zwaar door de luchtvaart getroffen bewoners van Amstelveen ontving de minister een brief waarin de grieven van de burgers worden uiteengezet en een tiental ongevraagde adviezen wordt gegeven. “Op stevig karton, zodat de brief niet in de eerste de beste prullenbak kan worden gefrommeld”, aldus één van de schrijvers. Een samenvatting. Lees verder >

Milieubeschermers blokkeren kerosine-trein

Op 11 augustus jongstleden blokkeerden Zweedse milieubeschermers, verenigd in de actiegroep Flyglarm Arlanda, een trein met kerosine, bestemd voor het vliegveld Arlanda bij Stockholm.

Foto door Ankush Minda via Unsplash

Maar liefst veertien wagons met fossiele kerosine werden zo verhinderd het station binnen te rijden. Het treinbedrijf werd zo gedwongen de activiteiten 24 uur stil te leggen. Het management van het bedrijf was vantevoren ingelicht over de actie.

Geen zicht op beperking emissies
Sinds 1990 is de uitstoot van internationale vluchten vanuit Zweden met 61 procent gestegen en er bestaat nog steeds geen realistische strategie om de emissies terug te brengen. Dit maakt de luchtvaart tot één van de slechtst presterende sectoren op het terrein van uitstootbeperking. Lees verder >

Les 13 uit de cursus schiphollen: De rekenfout

Deze keer weer een korte les, maar wel een handige, want wie kan het ooit narekenen?

Foto door Wim van ’t Einde via Unsplash

Nogmaals, ik spreek u aan als ware u een voorstander van luchtvaartgroei, dat u dat maar weet, ook al bent u dat niet en ik zeker niet!

Een heel goed werkende truc is het erkennen van zogenaamde ‘rekenfouten’ als men erachter komt dat de werkelijkheid in termen van lawaai en andere milieueffecten afwijkt van hetgeen werd voorgesteld.

Op deze wijze geeft u gehoor aan ongerustheid, we zijn immers allen mensen die fouten kunnen maken. Al dan niet bewust.

Uiteraard dienen dergelijke fouten niet te worden hersteld, want dat zou capaciteit kosten. Lees verder >

Protest Extinction Rebellion op Schiphol

Op zaterdag 7 september aanstaande organiseren de milieubeschermers van Extinction Rebellion (XR) een grote demonstratie op Schiphol tegen uitbreiding van de luchtvaart.

Foto: Dose Media via Unsplash

Iedereen die vreedzaam wil meedoen aan deze legale en bij de Gemeente Haarlemmermeer aangemelde protestactie is van harte welkom. De actie wordt zo uitgevoerd dat geen dreiging van de demonstratie uitgaat richting beveiligers of reizigers.

Positief
Het doel van de demonstratie is om op positieve wijze aandacht te vragen voor de standpunten van XR, zoals het inperken van het gebruik van fossiele brandstoffen en de noodzaak tot krimp van de luchtvaart. Lees verder >

KLM dwarsboomt onderzoek naar geruchten nazi-verleden

In zijn nieuwste boek Het Instituut schrijft onderzoeker dr Gerard Aalders, voorheen werkzaam bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD), over een grijs hoofdstuk uit de bedrijfsgeschiedenis van KLM. Het bedrijf zou nazi’s behulpzaam zijn geweest om vlak na de oorlog te vluchten naar Zuid-Amerika. KLM blies op het laatste moment nader onderzoek af onder het mom van te hoge kosten.

Dr Gerard Aalders, historicus die in zijn tijd bij het NIOD een voorstel maakte om het naoorlogse verleden van de KLM te onderzoeken, maar geen fiat kreeg van het luchtvaartbedrijf. Foto door Swagerman – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52698591

“In maart 2008 kwam plotseling KLM in beeld. In de internationale pers waren artikelen verschenen met de strekking dat KLM na de oorlog welbewust voortvluchtige nazi-misdadigers naar Zuid-Amerika had vervoerd. Joodse belangenorganisaties begonnen zich te roeren. De KLM vreesde voor zijn goede naam en mogelijk zelfs een boycot. Lees verder >

Hoe Buitenveldert al 10 jaar wordt besodemieterd door Schiphol

In 2008 rekende Schiphol voor aan de bewoners van Amsterdam Buitenveldert en Amstelveen-Noord dat een verdere groei van de luchthaven voor hen zou resulteren in minder overlast. Ruim 10 jaar later blijkt de beloofde hinderbeperking omgebogen tot anderhalf keer zoveel vliegterreur.

Foto: Ronnie Overgoor via Unsplash

Op 16 april 2008 presenteerde Schiphol tijdens een bijeenkomst van de Alders-tafel de voorspelling dat de 33.000 vliegtuigbewegingen van dat moment op de Buitenveldertbaan zou dalen naar 27.000 bij een groei naar een totaal aantal bewegingen van 450.000.

Dat zou een vermindering betekenen van ongeveer 20%. Bij een totale capaciteit van 510.000 vlb zou het aantal bewegingen op de Buitenveldertbaan alsnog afnemen van 33.000 naar 30.000, ofwel met 7 procent. Lees verder >