Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Schiphollen

Oprekken geluidsgrenzen Schiphol in strijd met de wet, dubieuze rol MRS

Schiphol vertrekhal

foto: Pim de Boer via Unsplash

4.8
(205)

De ‘experimenteerregeling’ die minister Mark Harbers (Infrastructuur) op 31 maart 2024 per decreet wil laten ingaan is in strijd met de Wet luchtvaart. De oprekking van de geluidsgrenzen in deze regeling heeft slechts tot doel meer vliegverkeer mogelijk te maken, niet om de geluidshinder terug te dringen zoals Harbers beweert.

Deel op XDeel op Linkedin

Dit blijkt uit twee rapporten die Harbers verzuimde naar de Tweede Kamer te sturen. De documenten werden deze week ontdekt door SchipholWatch op de website luchtvaartindetoekomst.nl. Daar stonden ze verstopt tussen honderden andere documenten.

Na het bestuderen van de rapporten is direct duidelijk waarom deze niet naar de Tweede Kamer zijn gestuurd. Klip en klaar staat erin te lezen dat de experimenteerregeling 460.000 vliegbewegingen op Schiphol mogelijk moet maken, terwijl er niet eens 400.000 vluchten passen binnen het geldende Luchthavenverkeersbesluit uit 2008 (LVB2008) wanneer het anticiperend (lees: niet) handhaven wordt stopgezet.

Dat het anticiperend handhaven zijn langste tijd heeft gehad is te danken aan onder meer de rechtszaak die stichting RBV voert tegen het ministerie en waarin wordt geëist het vliegverkeer binnen de grenzen van de Europese rechten van de mens te brengen en de overlast en vervuiling dus sterk te reduceren. De argumenten van de stichting nopen de minister nu al om een steviger juridische basis te zoeken voor de ontwikkelingen rond Schiphol.

Niet eens 400.000 vluchten mogelijk
Maar dat blijkt niet te kunnen zonder weer te sjoemelen met de geluidsnormen, zo toonden wij eerder al aan. Adviesbureau To70 – met directeur Ruud Ummels die de voorgenomen krimp van Schiphol vooringenomen “krankzinnig” noemde – bleek veel te optimistisch te zijn geweest over het aantal vliegbewegingen dat binnen de grenzen van het geldende Luchthavenverkeersbesluit mogelijk waren na afschaffing van het anticiperend handhaven. Nieuwe berekeningen toonden aan dat er niet eens 400.000 vluchten mogelijk zijn.

Maar dat kan de minister niet verkopen aan de vliegindustrie en dus wordt de experimenteerregeling verzonnen. Die verschuift ‘geluidsruimte’ van de preferente banen naar de secundaire banen zodat meer mensen meer overlast gaan ervaren. Zodat Schiphol op papier keurig aan de regels voldoet.

Draaiende MRS
De Maatschappelijke Raad Schiphol – een burgerforum dat meepraat over de ontwikkelingen op het vliegveld – keurt de regeling in eerste instantie af, maar stemt enkele weken later op miraculeuze wijze alsnog in onder dreiging van het ministerie.

Minister Harbers zet vervolgens NLR aan het werk om de experimenteerregeling vorm te geven. Dat leidt in februari van dit jaar tot het rapport met de veelzeggende titel ‘Vervangende grenswaarden voor een regeling om het strikt preferentieel baangebruik te kunnen voortzetten’. Vanwege de politieke en juridische gevoeligheid van dit gesjoemel wordt bureau To70 gevraagd om een contra-expertise.

Ondanks de pro-luchtvaart-instelling van To70-directeur Ummels liegt dat tweede rapport er niet om. Geconstateerd wordt dat de experimenteerregeling niet voldoet aan de wettelijk verplichte gelijkwaardigheid. En dat het voorgestelde baangebruik niet aansluit op de geldende regels van het Luchthavenverkeersbesluit 2008.

NLR komt vervolgens met een aanpassing op de oorspronkelijke plannen. Via een volstrekt oncontroleerbare ‘nieuwe meteotoeslag’ en een ‘schalingsfactor’ worden de berekeningen alsnog passend gemaakt. Om dit voor elkaar te krijgen, moeten volgens NLR “keuzes worden gemaakt”.

Objectiviteit ver te zoeken
Terwijl het toetsen van de gelijkwaardigheid ten opzichte van vorige besluiten objectief zou moeten gebeuren om de leefomgeving van omwonenden te beschermen. Daarin passen geen discutabele of controversiële “keuzes”.

NLR signaleert dat er “keuzes” moeten worden gemaakt in een objectieve beoordeling.

Zo verliest NLR zich in een ondoorzichtige brij van nieuwe parameters en rekentrucs, precies zoals het RIVM in 2021 al vaststelde. Die noemde de bepaling van de gelijkwaardigheidscriteria niet transparant en deels gebaseerd op verouderde gegevens. Het instituut zegt hier in nette bewoordingen dat het ministerie gewoon aan het sjoemelen is.

Passage op de website van RIVM met grote twijfels over rekenwijze en actualiteit van de gegevens.

Het ministerie denkt via de gemankeerde geluidsberekeningen aan te tonen dat aan het gelijkwaardigheidsbeginsel is voldaan. Maar het vergeet hierbij dat de Commissie MER voor het LVB2008 eerder heeft geoordeeld dat niet is aangetoond dat dit besluit zelf voldoet aan de gelijkwaardigheidscriteria. De toetsingscommissie merkte subtiel op dat het gaat om complexe berekeningen waarbij het voor de uitkomsten nogal uitmaakt welke variabelen worden gehanteerd.

De Commissie MER gelooft ook al niet in de gelijkwaardigheid.

De commissie reageerde met deze kanttekening op een quick & dirty milieu-effectrapportage voor het LVB2008. Die zou op een later tijdstip worden vervangen door een uitgebreider rapportage. Hoewel verplicht in de wet, is die er om onduidelijke redenen nooit meer gekomen.

Besluit heeft geen formele rechtskracht
Dat het LVB2008 geen rechtsgeldige toetsing kan opleveren, blijkt verder uit een uitspraak van de rechter in een door Mobilisation for the Environment aangespannen rechtszaak over handhaving van de geluidsgrenzen. De rechter oordeelt in het vonnis dat het LVB uit 2008 geen enkele formele rechtsgeldigheid heeft. De reden daarvoor: het LVB is vastgelegd via een algemene maatregel van bestuur. Burgers kunnen geen bezwaar of beroep aantekenen tegen zo’n maatregel, waardoor het besluit geen formele rechtskracht krijgt. Ook bekrachtigt de rechter dat er geen complete passende beoordeling is uitgevoerd.

Op basis van deze uitspraak mag de gelijkwaardigheid van de experimenteerregeling dus helemaal niet getoetst worden aan de LVB2008.

Gelijkwaardige bescherming onvolledig getoetst
Maar er is nog veel meer mis met de toetsing. Immers hebben de minister en de ingehuurde bureaus slechts getoetst aan een beperkte set van vier zelfgekozen geluidsnormen, terwijl in de Wet luchtvaart de gelijkwaardigheid veel breder is gedefinieerd. Zo blijven belangrijke effecten van de verruiming buiten het zicht. Aan de criteria voor gelijkwaardige veiligheid en luchtkwaliteit wordt zelfs helemaal geen aandacht besteed.

De Commissie MER geeft al sinds 2003 aan dat de gelijkwaardige bescherming voor de veiligheid wordt geschonden. Dat is hoogstwaarschijnlijk de reden dat het ministerie dit aspect buiten de huidige beoordeling heeft gehouden.

In de Tweede Kamer (en aan de wijfelende MRS) stelde de minister dat de experimenteerregeling is bedoeld om het preferentieel baangebruik te kunnen voortzetten. Dat is het gebruik van de startbanen op zo’n manier dat voor het minste aantal mensen overlast wordt veroorzaakt.

Verschuiving herrie naar dichtbevolkt gebied
Maar in de regeling verschuift de minister juist overlast vanaf de preferente banen naar de minder preferente banen zoals de Aalsmeer- en Buitenveldertbaan. Dat staat haaks op de intentie van het door I&W zo bejubelde preferentieel baangebruik. Het is ronduit schijnheilig om te zeggen de overlast te willen beperken, maar deze tegelijkertijd te vergroten met opeenvolgende tijdelijke regelingen.

Met de experimenteerregeling verschuift Harbers vliegherrie naar dichtbevolkt gebied in Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen.

Het verkooppraatje van de minister – “minder hinder, preferent vliegen” – is aalglad, maar het echte doel van zijn regeling is om 460.000 vluchten te faciliteren waar volgens de regels van het LVB2008 niets eens 400.000 vluchten mogelijk zijn.

Rechter doorzag smoes Harbers
Dat constateerde ook de voorzieningenrechter al in het kort geding dat KLM aanspande tegen de krimp van Schiphol. Hij doorzag de smoes van Harbers en stelde dat de regeling louter was bedoeld om het aantal vluchten te kunnen maximaliseren door met de geluidsgrenzen te schuiven.

Diezelfde mening had ook de Maatschappelijke Raad Schiphol in eerste instantie. De raad sprak uit dat er met de experimenteerregeling illegale activiteiten achteraf werden gelegitimeerd en gefaciliteerd. Kort daarna kwam de MRS onder druk van het ministerie tot een nieuw advies. De minister had gedreigd zonder positief advies de krimp van Schiphol af te blazen en niet te gaan werken aan het verminderen van de nachtvluchten.

Alle dreigementen vanuit I&W werden knap samengevat in een reactie op deze site door Matt Poelmans, één van de MRS-leden die de omwonenden vertegenwoordigen. Hij noemt het tweede advies ondanks de groeiende overlast voor omwonenden “verstandig” en “een meesterzet”. Veel bijval voor deze opinie krijgt hij niet van de lezers van SchipholWatch, gezien het ene duimpje onder zijn bijdrage.

Hij gaat in zijn reactie voorbij aan het feit dat volgens de geldende wetgeving en zonder het anticiperend handhaven Schiphol had moeten krimpen naar minder dan 400.000 vliegbewegingen.

De MRS werd dus op onheuse gronden gechanteerd door de minister, en kort daarna ook ronduit voor gek versleten. Op dezelfde dag dat MRS het tweede, positieve advies uitbracht over de experimenteerregeling, stuurde minister Harbers ‘s avonds een brief naar de Tweede Kamer waarin hij meldde Schiphol niet te krimpen naar 440.000 vluchten, maar slechts naar 452.500 vluchten. Leden van de MRS stonden perplex, maar konden hun advies toen niet meer veranderen.

Omwonenden weer het slachtoffer
Omwonenden zijn opnieuw het slachtoffer van al dit gekonkel met geluidsgrenzen en gesjoemel met berekeningen. Zij worden weer geconfronteerd met veel meer overlast dan wettelijk is toegestaan. Terwijl de oplossing heel simpel is: hanteer de bestaande wetgeving, zonder tijdelijke regelingen en zonder sjoemelberekeningen, en start met handhaven. De krimp die dan noodzakelijk wordt, komt volledig ten goede aan de leefomgeving.

Volgende week is er een luchtvaartdebat in het parlement. De Tweede Kamer kan de experimenteerregeling van Harbers nog afschieten, maar dat zal niet makkelijk worden. De minister zal dan naar verwachting gaan uitleggen dat hij niet meer terugkan omdat Schiphol de 460.000 vluchten inmiddels heeft vergeven. Toch wordt het de hoogste tijd – ook gezien de lopende en verwachte juridische procedures – dat I&W eindelijk eens echt rekening gaat houden met de belangen van omwonenden. Niet op papier, maar in het echt.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.8 / 5. Aantal stemmen: 205

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Matt Poelmans

  Vooropgesteld dat MRS en SW hetzelfde doel nastreven, zijn diverse verwijten in dit artikel onterecht, bijvoorbeeld:

  “Hij gaat in zijn reactie voorbij aan het feit dat volgens de geldende wetgeving en zonder het anticiperend handhaven Schiphol had moeten krimpen naar minder dan 400.000 vliegbewegingen.”

  Het ORS/MRS-bewonersstandpunt is al jaren dat Schiphol de groei naar 500.000 vluchten niet heeft verdiend en terug moet naar 400.000 vluchten. Dat is eigenlijk geen krimp maar het inleveren van illegaal verworven voordeel. Harbers is de eerste minister die dit bewonersstandpunt overneemt. Uit de recente rechtszaken blijkt dat de Experimenteerregeling de enige manier is om daarmee een begin te maken. Wie anders beweert heeft ongelijk.

  “Zij worden weer geconfronteerd met veel meer overlast dan wettelijk is toegestaan. Terwijl de oplossing heel simpel is: hanteer de bestaande wetgeving, zonder tijdelijke regelingen en zonder sjoemelberekeningen, en start met handhaven. De krimp die dan noodzakelijk wordt, komt volledig ten goede aan de leefomgeving.”

  Ook dit is wensdenken, de bestaande wetgeving is niet te handhaven. Simpele oplossingen zijn politiek niet haalbaar en via de rechter blijkbaar ook niet afdwingbaar.

  1
  • MRS logica?

   ‘Ook dit is wensdenken, de bestaande wetgeving is niet te handhaven. Simpele oplossingen zijn politiek niet haalbaar en via de rechter blijkbaar ook niet afdwingbaar.’

   Als dat zo is dan verruim je als MRS met je goedkeuring aan de experimenteerregeling een systeem waarvan je zelf zegt dat het niet gehandhaafd kan worden. Waarom dan zoveel weggeven? Maar het is vast van een briljante logica die wij gewone stervelingen niet zien.

   De enige reden dat de minister nu een (tijdelijke) krimp inzet is de juridisch zwakke positie van de Staat en de dreiging van o.a. RBV. Het is niet de verdienste van de experimenteerregeling. Die maakt onze positie als omwonenden juist zwakker. Dus stop met het meehelpen onwenselijke zaken te legitimeren.

   En dat zagen jullie zelf ook, het oorspronkelijke MRS advies was zo gek niet.

   15
   • Matt Poelmans

    De MRS logica – die door 9 van de 10 bewonersvertegenwoordigers en alle deskundigen wordt gesteund – leidt ertoe dat Schiphol vanaf volgend jaar krimpt. Bovendien wordt de bestaande wetgeving verbeterd zodat iedereen erop vooruitgaat. Minder vliegverkeer en een eerlijker verdeling, tel uit je winst.

    1
    • Daar komt de aap uit de mouw

     Niet echt een antwoord, maar wel toch heel interessant. De aap komt uit de mouw lijkt: De MRS vindt dit een ‘eerlijker’ verdeling!!

     Maar:
     a) daar is deze experimenteerregeling niet voor bedoeld.
     b) de regeling doet precies iets anders dan hoe hij wordt verkocht door MRS en minister. Niet vliegen volgens het preferente stelsel, maar meer vliegen vanaf de secundaire banen. Iets anders doen dan hoe je het verkoopt is toch moeilijk ‘eerlijker’ te noemen.
     c) een keuze van herverdelen is niet aan de MRS en zeker op dit moment. Ze lag ook niet voor, Nu moest puur de experimenteerregeling getoetst worden.
     d) op welk moment is de achterban en zijn de omwonenden in het algemeen daarbij geraadpleegd? Of vonden jullie dat niet nodig?
     e) een regeling die volgens het artikel strijdig is met de Wet Luchtvaart, iets wat door de MRS niet is tegengesproken of weerlegd, kun je ook moeilijk ‘ eerlijker’ noemen. Als het artikel er op die punten naast zit, zou het goed zijn als de MRS wil aangeven op welke punten het artikel feitelijk niet klopt.
     f) jullie eerste advies vond de experimenteerregeling ook niet kunnen. Wat is er feitelijk anders geworden in die paar weken -anders dan druk vanuit IenW- waardoor het nu in enen wel een goed idee zou zijn? En het zelfs tot een ‘eerlijker’ verdeling zou leiden….

     Misschien wordt het tijd dat de MRS eens een artikel aanlevert bij SW waarin ze op deze -en alle andere- vragen helderheid geeft en haar overwegingen prijs geeft. Anders dan de holle retoriek tot nu toe. Voor een meesterzet is er vooralsnog weinig bijval hier op de site. Voor een forum wat zijn bestaansrecht nog moet verdienen lijkt me dat een riskante ontwikkeling.

     4
 2. ONDRAGELIJKE HERRIE DAG IN DAG UIT!

  De extreme herrie is hier ondragelijk onder de Aalsmeerbaan en megatonnen zwaar kankerverwekkend gif wordt dag in dag uit over onze leefomgeving uitgestort. Echt zó bizar dat de startende vliegtuigen nu gewoon regelrecht over de woonkernen gejaagd worden. Dit was voorheen nooit zo 100% zeker en BAS heeft dat mij ook gezegd dat de vliegroutes zijn aangepast! En nu is de overlast hier nóg eens vele malen erger. De vliegtuigen starten over dichtbevolkte woonkernen direkt áchter de “secundaire” Aalsmeerbaan op geringe hoogtes van vaak minder dan 300 mtr met extreme decibellen tot wel 98.7dB gemeten door meetpunt nm40 Sonos online niet ver van ons huis. Vier dichtbevolkte woonwijken (3x Oranjewijken en Nieuw-Oosteinde) en lint bebouwing woningen op minder dan 1500 mtr afstand tot de Aalsmeerbaan —> Aalsmeerderdijk 66,5 mtr (!), Pontweg 230 mtr, Oosteinderweg 500 mtr, Hoge Dijk 550 mtr, Machineweg 600 mtr, Aalsmeerderweg 900 mtr, 3 woonwijken Oranje en een grote woonwijk Nieuw-Oosteinde 1000-1200 mtr, Hornweg 1500 mtr. Allemaal gelegen vrijwel direkt ónder de uitvliegroute starten Aalsmeerbaan in de binnenste ring van de 20 Ke geluidszone. Géén uitwaaiering van vliegtuigen, álles wat start vanaf de Aalsmeerbaan komt ook daadwerkelijk zéér laag over onze daken. Aalsmeer-Oost is hierdoor totaal ONLEEFBAAR door vliegtuig-TERREUR iedere dag opnieuw! Politiek Den Haag kijkt weg en vind het allemaal wel best. Mensheid is hard op weg zichzelf uit te roeien en de vliegtuigen hebben daar een mega groot aandeel in! Géén toekomst voor generaties na ons, alles moet kapot mens, dier en milieu… hoe triest… gaaf land NL.

  21
 3. HansB

  In de krant stond recent een groot artikel dat wij Nederlanders veel te weinig bewegen. Dat artikel ontlokte een lezer in een ingezonden brief de volgende reactie: “Bewegen – waar dan? De inrichting van de openbare ruimte staat haaks op beleid dat beweging moet stimuleren”. Ik kan dat volmondig onderschrijven. Laatst maakten we een wandeling door het prachtige duingebied tussen Katwijk en Den Haag. Het was er geen moment stil. Links van ons passeerden opstijgende vliegtuigen vanaf de Kaagbaan, rechts van ons passeerden dalende vliegtuigen richting Polderbaan en Zwanenburgbaan. De rust die wij zochten was ver te zoeken. Naast wonen in Schipholbunkers worden wij dus ook geacht oordoppen in te doen als we in natuurgebieden de rust trachten op te zoeken.

  23
 4. Josje

  Je kunt als MRS nog zoveel inzetten op juridische strategie, als je principes en waarden loslaat help je mee illegale praktijken te faciliteren en laat je de onderlinge solidariteit tussen onderwonenden los. Wat er dan gebeurt is helaas voorspelbaar, Zie deze schrijnende melding uit Uithoorn vandaag op Vliegherrie.nl: ‘Met dank aan de maatschappelijk raad Schiphol (vertegenwoordigers van de omwonenden) zal de Aalsmeerbaan meer worden ingezet als primaire baan. Andere MRS delegaties gingen akkoord ondanks protesten van het buitengebied ( Uithoorn en Amstelveen en dus ook Mijdrecht, Vinkeveen, Loosdrecht Hilversum Bussum, Diemen Zuid-Oost etc.) met deze experimenteerregeling. Fijn voor de bewoners van Uithoorn en Amstelveen en de anderen waar de vliegtuigen op 400 – 600 meter overgieren! De geluidsnormen van het buitengebied Aalsmeerbaan worden hiermee, met toestemming enorm verhoogd en de vele overschrijdingen uit het verleden gelegaliseerd. (…) Het is verschrikkelijk en onleefbaar. Nederland wordt geregeerd door Schiphol en de MRS laat zich chanteren. Wat een drama speelt zich hier af. Zelfs Schoorl, Bergen, Petten de Beemster Purmerend en Alkmaar zijn nu de nieuwe melders op deze website. Stiekem wordt het onleefbare gebied van laagvliegers uitgebreid over de provincies, en dat met toestemming van de bewoners en de politiek.’
  Wie denkt het spel slim mee te spelen met de partijen die grote belangen hebben in deze kwestie – Schiphol en de overheid – laat mensen in de eigen achterban als een baksteen vallen. Helpt mee aan ‘dirtywashing’ van de smerige praktijken die al zo lang gangbaar zijn – nietsontziende herrieterreur in bewoond gebied, het loslaten van ieder fatsoen of scrupules. De melder in kwestie op Vliegherrie.nl denkt dat bewonersgroepen zich onderling tegen elkaar hebben laten uitspelen en hoopten hun eigen belangen hiermee het best te dienen. Dit is een heilloze weg. Het gaat niet zonder rechtvaardigheid en solidariteit. Het gaat niet zonder een visie op waar het naar toe moet, voor iedereen. Niet blij zijn dat de ergste ellende er nu bij een ander bij komt in plaats van bij jezelf. Alleen een partij die één specifieke bewonersgroep vertegenwoordigt kan met open vizier puur voor het eigen belang strijden. Een maatschappelijke raad kan kiezen tussen twee dingen: of opkomen voor het collectief van alle bewonersgroepen die men vertegenwoordigt, en zich niet van het gezamenlijke doel te laten afbrengen door afspraken die dit ondermijnen . Of zich laten verleiden tot meespelen van het belangenspel en iedere geloofwaardigheid verliezen. In het verleden is dit helaas al te vaak gebeurd, waardoor het Schiphollen tot op heden onverminderd is voortgegaan. De MRS, blijkbaar ook nog trots dat ze de krimp waarmee ze door de minister werd gechanteerd heeft veilig gesteld (op zich al erg goedgelovig) heeft nu als een langzaam in kokend water opgewarmde kikker (het Schiphollen van de afgelopen decennia) niet eens door hoe absurd het is om getekend te hebben voor deze verschrikkelijke experimenteerregeling. Niet alleen erg voor de mensen onder de Aalsmeerbaan, ook een gevoelige knauw voor het vertrouwen en de hoop van alle gedupeerden van de luchtvaartsector.

  25
  • G.H.C. Houdijk

   Als zo duidelijk wettelijke grenzen worden overschreden, is er maar één antwoord: daag ze voor de rechter tot in hoogste instantie!!!
   Verder is nu toch wel genoeg aangetoond dat praatclubs als MRS en diverse CRO’s alleen functioneren als schaamlapoen voor een sector die met gedogen van een losgezongen overheid zijn gang gaat. Bewoners- en andere belangengroepen in het luchtvaart-/klimaatdossier doen er goed aan zich landelijk te organiseren en een sterke juridische vuist te maken. Niet praten maar procederen!

   20
  • De spijker op zijn kop, doe er wat mee MRS

   Wow, dit is precies zoals het is. De MRS die zelf denkt heel slim te zijn en zichzelf schromelijk overschat. Waarin eigen belangen prevaleren. De krampachtige spin en holle eigen PR van sommige leden. Alle principes loslatend, lekker meeveren met de wensen van de sector.

   Daarmee verzwakken ze de juridische positie van ons allemaal. Want ze legitimeren nu een illegale situatie waarmee een enorme groei mogelijk is gemaakt tov wat mag. Dat schaadt nu al lopende procedures van RBV, MOB en SW. En met de aankomende stelselovergang waarbij de sectoren en ministerie snel weg willen van vliegtuigaantallen, is het uitgangspunt voor de nieuwe milieunormen straks dus deze door de MRS gelegitimeerde situatie.

   Ik houd mijn hart vast als deze MRS ons belang moet bewaken bij die overgang. De goede niet te na, maar die mix van naïviteit, eigen belangen eerst, onkunde en overschatting is een recept voor ellende.

   16
  • dirk

   zeer goed omschreven, dank u !

   2
 5. ad

  De opening van deze rake SW bijdrage zegt genoeg:
  “De ‘experimenteerregeling’ die minister Mark Harbers (Infrastructuur) op 31 maart 2024 per decreet wil laten ingaan is in strijd met de Wet luchtvaart. De oprekking van de geluidsgrenzen in deze regeling heeft slechts tot doel meer vliegverkeer mogelijk te maken, niet om de geluidshinder terug te dringen zoals Harbers beweert”.
  We hebben te maken met een VVD minister, dan weet je precies wat je krijgt, namelijk vrijheid die de één krijgt en neemt ten koste van de vrijheid van de ander, de VELE anderen. Moeten we dat Vrijheid noemen? Moeten we dat democratie noemen?

  25
 6. Geert

  Zojuist weer wat gedoneerd,alleen via de rechter kan er wat bereikt worden.
  Er wordt zoveel gezwendeld dat alleen via deze weg wij het geluid en de viezigheid die om ons heen beweegt kunnen verminderen want sommige zwendel kan een gewoon mens niet doorzien.
  Daarom vindt ik het heel knap wat SW hier doet.
  Kijk naar Tatasteel en Chemours,die weg moeten we bewandelen maar dat gaat niet zonder financiële offers.

  24
 7. Lenie

  Waar een wil is, is een weg. Ik mis bij overheden en Schiphol elke wil om iets te verbeteren aan de situatie voor de omwonenden. Sterker uitgedrukt: Dit is pure onwil.

  26
 8. Haes

  @ bourree
  Uw reactie zou in hoofdletters en onderstreept geplaatst moeten worden, zo uitermate terecht is wat u zegt.
  Onze overheden hebben er een zorgwekkend handje van om hun burgers eerst in de knel te brengen en hen vervolgens te negeren cq te manipuleren en bedriegen. Ik citeer graag uw besluit:
  “We zullen dit proces moeten keren. Hoe dan ook!!!

  22
 9. Matt Poelmans

  KRIMP SCHIPHOL WERELDPRIMEUR
  Ook SW erkent dat de rechter krimp naar 400.000 vluchten zonder Balanced Approach heeft verboden. Krimp naar 460.000 vluchten mocht wel met de Experimenteerregeling. Dat betekent dat vanaf 2024 het maximum van 500.000 vluchten vervalt.
  Hoe de verdeling van de overlast uitvalt zal blijken tijdens het experiment dat de MRS kritisch gaat volgen. Mocht dit onverhoopt te weinig hindervermindering opleveren, dan is het experiment mislukt en geldt de oude situatie. Daarom heeft de MRS terecht gekozen om de eerste krimp met 40.000 vluchten veilig te stellen.
  Anders dan eerder werd gehoopt zal de natuurvergunning helaas geen krimp opleveren.

  8
  • Inhoudelijk standpunt MRS?

   Waarom zou de natuurvergunning geen krimp opleveren? Denkt de MRS -of uw deel daarvan- dan dat deze vergunning helemaal deugdelijk in elkaar zit, rechtmatig is afgegeven en het aanvechten daarvan bij de rechter geen zin heeft? Daar denken veel organisaties zo te lezen anders over in ieder geval. Tenzij er goede argumenten voor zijn vind ik het een verontrustende gedachte dat de MRS er zo goedgelovig en vooral zo weinig strijdbaar in zit.

   En wat betreft dit artikel, wat heeft u er op te zeggen dat het gelijkwaardigheidsbeginsel geschonden zou worden met deze experimenteerregeling? En dat de regeling geluidsruimte verhuist van preferente banen naar niet preferente, in tegenstelling tot hoe het ministerie het verkoopt?. Dat is de kern van het artikel. Wat vindt de MRS van die twee punten, of in ieder geval u als een van de vertegenwoordigers in de MRS?

   22
   • Rob

    Alleen het buitengebied van de Aalsmeerbaan had een minderheidsstandpunt. Dus ook het binnengebied was van mening (met alle kritiek die de MRS ook deelt op de regeling) dat omwonenden beter af zijn met deze krimp naar 460k (als eerste stap). Het is dus geen kwestie van andere banen tegen de Aalsmeerbaan. De kwestie is de inschatting van de juridische positie. En bij de sector gaat daarbij de vlag uit indien de tweede kamer de regeling zou verbieden, zoals SW vraagt. Dan gaan ze onmiddellijk extra vluchten claimen bij Schiphol. Bij de rechter is het verwerpen van de regeling door een leger advocaten van de luchtvaartsector niet gelukt. Het domste zou zijn om ze via de politiek alsnog hun zin te geven.

    6
    • dirk

     Gezien de afgelopen dagen onder de Aalsmeerbaan , is het drama zich al aan het voltrekken , deze baan is Non-stop in gebruik bij oosten, westen en zuidelijke richtingen , wij hebben er totaal geen vertrouwen in , de secundaire banen , in ons geval de Aalsmeerbaan is echt een groot drama voor Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen , 2e rangs burgers .dus de beslissing die genomen is, daar staan wij totaal niet achter !

     7
   • Experimenteer maar dan echt zinnig

    Wat denkt u daarnaast van het gelijkheidsbeginsel met het instellen van preferente banen? Ik zeg al jaren, de krimp moet gelden voor alle banen. Het over de schutting gooien naar een andere baan is de oplossing niet. Voor niemand. In het verleden is de verdeling preferent/ niet preferent verzonnen om de belasting te verschuiven. Nu verschuift het weer wat terug lijkt het wel. Maar niemand is geholpen met ge-Ping-Pong over de banen.

    De groei van Schiphol van afgelopen decennium is zodanig dat de overbelasting overal te groot is, 21 van de 24 uur per dag.

    Er had een Experimenteerregeling gemaakt moeten worden om overal de overlast te beperken. Die had er als volgt uit moeten zien:
    -Experimenteer met hoger vliegen, vanuit echte glijvluchten van grote hoogte,
    -Experimenteer met nooit meer bochten vliegen over woonplaatsen
    -Experimenteer met nooit meer over woonplaatsen vliegen maar er ruim omheen (dus niet dat geklets over woonkernen vermijden, nee hele woonplaatsen vermijden dus)
    -Experimenteer met hoe ervoor te zorgen dat er volledig volle toestellen overal naartoe vliegen, voeg vluchten samen die niet vol zijn, laat logistieke experts ernaar kijken
    -Experimenter met nooit meer vliegen tijdens slaapuren van burgers
    -Experimenter met het stoppen van die asociale 2 vrachtvliegtuigen in de nacht waar iedereen wakker van wordt.

    Daarnaast heb ik begrepen dat de mogelijkheid al is gegeven in de Natuurvergunning om weer te groeien naar 500.000. Hoe dan 460.000 veiliggesteld?

    9
   • Matt Poelmans

    Als gekozen bewonersvertegenwoordiger vind ik uiteraard dat de natuurvergunning ten onrechte is afgegeven en het aanvechten bij de rechter zeker zin heeft. Dat zal ook gebeuren, maar de praktijk leert dat dit jaren kan duren. Daarop wil ik niet wachten.

    Het gelijkwaardigheidsbeginsel is een collectieve norm die in de praktijk geen enkele bescherming biedt. De Experimenteerregeling gaat onderzoeken hoe de 2 systemen om de geluidshinder te verdelen (grenswaarden in handhavingspunten en/of preferentieel baangebruik) zijn te combineren om de beste individuele bescherming tegen lokale geluidsbelasting te bieden. De regeling is een tijdelijk experiment waarvan de uitkomst niet vaststaat. Het is voorbarig daarop vooruit te lopen. Welke uitkomst dan ook wordt pas van kracht nadat een nieuw Luchthavenverkeersbesluit (LVB) is vastgesteld.

    1
 10. Riny Sprengers

  In de zuidoosthoek is gevochten als leeuwen om een minderheidsstandpunt in het advies te krijgen. Zelfs dat kostte ongelofelijk veel moeite bij voorzitter en staf. Maar de clustervertegenwoordigers van de andere banen waren gewoon blij dat het probleem over een andere heg werd geflikkerd. Hun redenering was dat de pijn cq de herrie verdeeld moest worden om de belofte van krimp binnen te hengelen. En zo worden bewoners voorgelogen en per baan tegen elkaar uitgespeeld. Maar er is geen krimp. het ministerie werkt aan achteraf legalisatie van illegale gedoogde groei middels een experimenteerregeling.
  De meerderheid van MRS heeft zich tot ons grote verdriet laten manipuleren. Dus binnen de MRS zal echt een gesprek moeten komen over doelstelling, wijze van functioneren en kennisniveau.

  34
 11. Johan

  Ik ben te moe om echt te reageren, maar zes uur kunnen slapen op door Schiphol gedicteerde tijden. Alles komt te laag en te luid over en sproeit dan ook nog eens PFAS over ons heen.

  39
 12. Johan Duin

  Eigenlijk moet je dit allemaal niet lezen het is zo teleurstellend dat je elke keer door de overheid op een ander been wordt gezet.
  Een overheid die keer op keer achteraf ons behandeld als onwetende .
  Blijkbaar woont niemand van de beleidsmakers onder de aanvliegroute van Schiphol. dan weten ze wat Schiphol veroorzaakt.
  Ik zelf ben gestopt met het melden bij B.A.S het vaak ik al excuses heb gehad en beticht ben onwaarheden te vertellen over de handhaving. LVL benaderen heeft geen zin praten met dezelfde mond.

  28
 13. HansB

  Telkens opnieuw blijkt dat de overheid er alleen is voor de belangen van Schiphol. De omwonenden die veel overlast ondervinden, de milieubelasting, en de vraag of Schiphol als hub nu echt wel zo’n banenmotor is, worden ervaren als stoorzenders. Stoorzenders die goedschiks dan wel kwaadschiks buiten spel gezet moeten worden. Ik hoop dat 22 november een keerpunt gaat worden.

  45
 14. Rink

  Vertrouwen in onze overheid ligt op diepvries temperatuur. Tevens zorgwekkend dat liegen het nieuwe normaal is geworden. Daar zit geen fijne toekomst in.

  2
 15. Aland Van Valkenburg

  Ten tijde van de besluitvorming rond de tramlijn naar Uithoorn speelde er iets vergelijkbaars. Er was een nieuwe wet over geluidhinder op komst. De stadsregio Amsterdam en de gemeente Uithoorn gingen shoppen in de twee wetten, de oude en de nieuwe. Een belangrijk verschil was het al dan niet bij elkaar optellen van geluidsbronnen, waaronder de tram en de luchtvaart. De toen geldende geluidscontour liep door de wijk Legmeer. Dit shoppen is één. Twéé is dat inmiddels blijkt dat die geluidscontour boterzacht was, de werkelijkheid is dat deze geluidscontour een flink stuk verderop hoort te liggen, en in werkelijkheid conflicteert met de tramlijn.

  Mijn vertrouwen in de overheid zit lager dan de diepste metrotunnel

  40
 16. WE ZIJN DICHT

  De tijd van verschuilen achter ‘het kan niet’ is wel voorbij.

  Zeker omdat de huidige stand van zaken strategisch stap voor stap is uitgedacht. Zonder enig oog en gehoor te hebben voor omwonenden, leefomgeving en klimaat. Oneigenlijke gronden genoeg (chantage naar MRS begrijp ik, naar de hand zetten van onderzoeken, onjuiste en onvolledige gegevens aanleveren aan de Commissie Luchtvaart, MRS en TK, tegen internationale verdragen in etc etc)

  Het lijkt me een prima moment om de oplossing te zoeken in het s nachts sluiten van de luchthaven (tussen 22:00-08:00 uur). Want, simpel, er konden afgelopen seizoen ook vluchten vervalen vanuit de luchthaven. Dat kan natuurlijk gewoon weer. Nu niet om redenen personeelstekort, te weinig beveiligers, stakingen of technische problemen, maar gewoon simpel WE ZIJN DICHT. WE ARE CLOSED. NOUS SOMMES FERMÉE. WIR SIND GESCHLOSSEN.

  48
 17. Rob

  Ik ben ook voor verdere krimp en dan naar 250K wat genoeg is voor de Nederlandse markt. Voor wat betreft de juridische positie in het kader van de geluidsregels en de experimenteerregeling is het goed om te kijken naar de uitspraken van de rechter hierover. De stukken die SchipholWatch nu aanhaalt waren daarbij al bekend en zijn meegenomen in de uitspraken. De voorzieningenrechter wilde de experimenteerregeling en het opheffen van anticiperend handhaven verbieden waardoor Schiphol weer richting 500.000 vluchten kon gaan. In hoger beroep is dit verworpen en heeft de rechter de minister toegestaan om een regeling vast te stellen zoals nu is gedaan. Dit tot zware teleurstelling van de airlines en hun leger advocaten. Nog lang niet genoeg krimp en een eerste stapje, maar zonder experimenteerregeling hadden we nu zelfs meer vluchten gehad. Iets wat de sector nog steeds probeert door in cassatie te gaan tegen het besluit in hoger beroep. Verdere krimp zal afgedwongen moeten worden met rechtszaken zoals door MOB met betrekking tot stikstof en RBV met betrekking tot rechten van de mens.

  42
 18. Bourree

  Zoveel onrecht voor de omwonenden. Ik weet het niet meer. Een parlemantaire enquete? Toch maar weer naar de rechter? Een massaclaim? Teveel onwaarheden, gesjoemel en viezigheid. Het gevoel is Hopeloos, Hulpeloos Mismoedig, Teneergeslagen, Wanhopig, Desperaat, Radeloos. Het leven dat wij onder de vlieggoten moeten leven kun je geen leven meer noemen. Wij zijn gevangenen in onze eigen ongezonde onleefbare omgeving. Ik ben kotsmisselijk van de onmacht. Buitenspel gezet in mijn eigen leven! Door een bedrijf dat zich niets aantrekt van de omgeving waarin ze geld willen verdienen. We zullen dit proces moeten keren. Hoe dan ook!!!

  103

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd, maar wel gebruikt om een bevestigingslink te sturen. Zonder geldig e-mail adres ontvangt u deze link uiteraard niet. Na bevestiging wordt uw reactie geplaatst.

Translate