Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Wetten & regels

SchipholWatch: vóór een sterke MRS, tégen de huidige vleugellamme opzet

kantoor MRS

De MRS is gevestigd in kantorencomplex Transpolis in Hoofddorp (foto via Funda)

4.8
(112)

Het ministerie van Infrastructuur (I&W) wil graag weten wat de mensen denken over de huidige plannen om de Maatschappelijke Raad Schiphol in de wet te verankeren. Wij zijn vóór een sterke MRS, maar in de huidige vorm wordt een vleugellamme en verdeelde raad opgetuigd.

Deel op XDeel op Linkedin

Daarom diende de stichting vandaag een zienswijze in op de plannen van demissionair minister Mark Harbers. Iedereen kan zo’n zienswijze indienen tot en met 20 november 2023.

De lijst met verbeterpunten is lang. Het begint al bij de verkiezing van de bewonersvertegenwoordigers. Die werd bij het grote publiek niet of nauwelijks actief onder de aandacht gebracht, waardoor deze voor het grootste deel van de bevolking onbekend bleef. Alleen belangenorganisaties konden kiesmannen en/of vertegenwoordigers in spe aandragen, maar slechts weinig omwonenden zijn aangesloten bij zo’n organisatie, terwijl vrijwel iedereen in de verre omtrek van Schiphol te maken heeft met de activiteiten van de vliegindustrie.

Een belangrijk manco is de opdeling van de raad in regio’s waardoor vertegenwoordigers tegen elkaar worden opgezet. Als de ene vertegenwoordiger opkomt voor de belangen van zijn of haar achterban, is de kans groot dat dit ten koste gaat van de achterban van een andere vertegenwoordiger. Zo worden mensen tegen elkaar uitgespeeld, kan er moeilijk tot een gezamenlijke visie worden gekomen en worden als gevolg daarvan hinder en vervuiling rondgepompt over de verschillende deelregio’s in plaats van verminderd.

Vetorecht
Belangrijk is ook dat de huidige opzet weinig slagkracht garandeert. Het adviesrecht van de raad is een licht middel, waar deze en volgende ministers makkelijk omheen kunnen manoevreren. Een vetorecht zou beter recht doen aan de grote effecten die ontwikkelingen op en rond Schiphol kunnen hebben op grote groepen mensen in ten minste vier provincies.

SchipholWatch vindt dat de MRS veel meer slagkracht moet krijgen, vergelijkbaar met bij voorbeeld een Gezondheidsraad of de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Die instanties kunnen dwingende adviezen opleggen als de veiligheid of de gezondheid van mensen in gevaar dreigt te komen. Dat is in de luchtvaartindustrie niet anders: de uitstoot van kankerverwekkende stoffen, de milieuverontreiniging, de geluidsoverlast met ziekmakende gevolgen, de schade aan de economie door productiviteitsverlies als gevolg van slaapverstoring – deze sector creëert vele problemen die nodig moeten worden aangepakt.

Het zou beter zijn als de gekozen bewonersvertegenwoordigers zitting nemen in een raad van toezicht boven de MRS. De goedwillende doch ontoereikend uitgeruste burgers hoeven zich dan niet zelf bezig te houden met het complexe en omvangrijke dossier, maar slechts toezien dat de burgerbelangen voldoende worden gewaarborgd.

Betaald uit vliegbelastingen
De MRS kan dan worden ingevuld met deskundige en ervaren beleidsmakers en -bepalers die – net als de belangenbehartigers van de vliegindustrie – zich voltijds, volledig geïnformeerd en betaald met de materie kunnen bezighouden. Het budget voor zo’n MRS 2.0 moet worden opgebracht door een verhoging van de belastingen op luchtvaart. Het is immers deze industrie die het bestaan van de MRS noodzakelijk maakt.

Tegelijkertijd moet binnen de MRS worden afgestapt van een denkwijze die in het teken staat van de belangen van de sector. Niet langer moet via de MRS – zoals ook bij voorloper Omgevingsraad – worden gezocht naar draagvlak voor nog meer vliegverkeer, maar moeten de werkelijke belangen van de samenleving als geheel voorop komen te staan. Het belang van de sector loopt immers steeds minder vaak parallel met de maatschappelijke belangen. Zie hiervoor bijvoorbeeld de juridische procedures tegen krimp die KLM tot aan de Hoge Raad uitvecht tegen de Staat. En dus tegen de samenleving.

SchipholWatch is van mening dat in een democratie burgers primair overleggen met overheid en politiek om tot beleid te komen. Binnen de kaders die zo worden vastgesteld, mag een industrie als de luchtvaart actief zijn. Nu lijkt vaak het omgekeerde het geval: ‘Schiphol’ regeert en de restjes zijn voor de burgers. Dat is fundamenteel onjuist: het zijn de mensen die stemmen en die aanspraak mogen maken op mensenrechten, niet de bedrijven.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.8 / 5. Aantal stemmen: 112

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. B. van Marlen

  Ik krijg de indruk dat men vaak met meel in de mond meepraat met de kritiek, maar intussen gewoon achter de schermen doorgaat met wat men altijd al deed: verdere groei faciliteren. De adviesfunctie van die MRS is een te zwak middel, men kan dit gewoon terzijde leggen voor ‘de economische belangen’, of ‘het vestigingsklimaat’, of vanwege ‘de veiligheid’. Een vertegenwoordiging uit de reiswereld past er ook niet in, noch een uit de sector zelf. Tenslotte heb ik geen enkele fiducie in een voorzitter vanuit de VVD, nu dhr. Van Hijum is vertrokken! De toename van het vliegverkeer boven zgn. ‘optimale vaste routes’ zal een onleefbare situatie voor onderwonenden gaan opleveren, hier kan niet voldoende voor worden gewaarschuwd. Men wil dit in 2025 al gaan invoeren.

  Straks zitten we weer opgescheept met een centrumrechts kabinet waarin de VVD de boventoon voert en gaat men dit beleid gewoon doordrukken. Laat dit in ieder geval een stemwijzer voor u zijn!

  10
  • W Lieverst

   Het is net het doordrammen van de nieuwe pensioenwet. De burger heeft geen zeggenschap. Dit is nu de nieuwe bestuurscultuur.

   2
 2. Kijk naar de toekomst

  ROL VAN DE BRS, ORS EN MRS ?

  Waarschijnlijk wordt in onderstaande reactie ORS bedoeld i.p.v. BRS?

  Die ORS was namelijk de voorganger van de huidige MRS met destijds Van Geel als tijdelijk voorzitter.

  BRS staat voor: Bestuurlijke Regie Schiphol en bestaat louter uit bestuurders van provincies en gemeenten. Maar liefst 4 provincies en 56 gemeenten vallen hier onder! Voorzitter daarvan is Schiphol PvdA gedeputeerde Jeroen Olthof, die binnen het Provinciehuis Haarlem over een eigen “team luchtvaart” beschikt.

  Wat buiten de media bleef:

  I&W en andere ministeries sloten met deze BRS een deal om het gehele gebied van die 56 gemeenten (!) voortaan aan te duiden als: “NOVEX Schipholregio” met daarbij de HUB Schiphol als kern/basis.

  Tot zover even deze toelichting op de stand van zaken.

  4
 3. LVB

  Hieronder de BRS zienswijze Luchthavenverkeerbesluit (LVB-1) d.d. 26 maart 2021 interim voorzitter van Geel ) :

  “Er is geen helder juridisch kader waarop bewoners zich kunnen beroepen als hun individuele leefomstandigheden negatief worden beïnvloed. […] “
  “Het is denkbaar dat er door een toename van het vliegverkeer of door een cumulatie van geluid situaties ontstaan die niet langer als leefbaar kunnen worden aangemerkt. De rijksoverheid dient te erkennen dat er zulke situaties kunnen ontstaan.”
  “Daarnaast verdienen de omwonenden een helder antwoord van de rijksoverheid op de volgende vragen: welke basis leefkwaliteit hanteert de rijksoverheid als norm (normstelling), voldoet de leefsituatie van omwonenden hier ook inderdaad aan (monitoring), waarop kunnen de betreffende omwonenden aanspraak maken indien hun leefsituatie hier niet aan voldoet (wat) en waar kunnen zij zich daarvoor melden (hoe)? “
  “Alle thans geldende en voorziene regels en normen laten de omwonenden op dit punt met lege handen staan. Dit jaagt de maatschappelijke onzekerheid en onvrede in de nabije omgeving van Schiphol aan.”

  Het moge duidelijk zijn dat de huidige opzet van de opvolger van de BRS , de MRS ook bovenstaand uitspraak niet op gaat lossen

  5
 4. ad

  Helemaal eens met het voorstel van Schipholwatch. Een speciale regio-overkoepelende raad is wenselijk. Want onze regering die belangen zou dienen af te wegen en de burger en zaken als de gezondheid en klimaat voorop dient te stellen laat dat compleet afweten.
  In de vorige en huidige MRS praatclubs worden regio’s en naar ik begrijp zelfs mannelijke en vrouwelijke leden tegen elkaar uitgespeeld.
  Verdeel en heers lijkt garantie voor lelijkheid.

  8
 5. Bourree

  Schiphol in de naam blijft mij toch bevreemden.Worden wij nu echt serieus gehoord? Welke belangen dient deze raad? Als ik probeer respectvol om te gaan met onze medemens en medestanders dan zal ik mijn mening, die uiteraard altijd subjectief is, beheerst en voorzichtig beschrijven. Vertegenwoordigers van omwonenden proberen in overleg met de sector en de politiek tot adviezen te komen aan de minister. Hiermee krijgen bewoners het adviesrecht. Het zijn vrijwilligers. Zij overleggen daar met professionals die de geheimen van het tactisch onderhandelen door en door kennen en een heel ander belang behartigen. Namelijk economisch oneindig doorgroeien en geld.
  Het tegenovergestelde van een professional is een amateur. Tja, pfff, …no comment!

  De samenstelling van deze raad en de hieruit voortkomende niet-bindende adviezen geven de omwonenden geen reden tot een enorm vertrouwen. Het opkomen voor de belangen van ALLE gedupeerde omwonenden zou elke vergadering het uitgangspunt moeten zijn waar niet vanaf geweken kan en mag worden. Het waterbed-effect: De één opofferen ten voordele van een ander is juist wat we al jaren tegenkomen in de luchtvaart en geeft papieren schijnoplossingen die in de praktijk altijd slecht uitpakken voor omwonenden.Dit past niet bij een goedbedoelde belangenclub.
  Toch heb ik groot respect en waardering voor de mensen die zich inzetten voor verbeteringen van het leefklimaat van omwonenden van Schiphol. Je moet het maar willen…., je uiterste best doen tegen ongenuanceerde rintelende onzin.
  Hallo, daar aan de overkant van de tafel! Joehoe….hoort u ons?

  27
 6. Mikkie

  Heel goed. Top stuk, maar hoe komen we daar?

  10
 7. Mooie zienswijze van SW

  Heel goed Schipholwatch. Mooie, afgewogen zienswijze die goed aangeeft waar het mis gaat in de huidige opzet van de MRS. De gang van zaken rond de experimenteerregeling heeft als eerste test direct blootgelegd dat dit ons als omwonenden niet gaat helpen. De MRS laat zich uit elkaar spelen en heeft onvoldoende kennis. Met als gevolg dat we nu allemaal met veel meer herrie zitten (en bijbehorende kankerverwekkende emissies) en onze rechtspositie is aangetast door het ophogen van de grenswaarden te legitimeren. Enorm schadelijk in de nu lopende procedures van MOB, SW en RBV. En bloedlink, omdat het ministerie nu de kans krijgt deze situatie als startpunt voor het nieuwe LVB te gebruiken.

  PS kijken hoe lang het duurt voor een van de spindokters van de MRS weer met een mooi comment komt in een poging het frame te herschrijven.

  32

Geef een reactie

Translate