Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Update, Vliegtuiglawaai

Twijfels over statistieken BAS door sterk afwijkende cijfers bij vliegherrie.nl

site vliegherrie.nl

illustratie: vliegherrie.nl

4.6
(194)

Waar het officiële meldpunt BAS van Schiphol steeds pontificaal meldt dat een klein aantal personen verantwoordelijk is voor het grootste deel van de overlastmeldingen, geven de cijfers van vliegherrie.nl een heel ander beeld.

Deel op XDeel op Linkedin

Uit analyse van de meldingen op vliegherrie.nl blijken de honderd mensen die het vaakst melden samen goed te zijn voor 41 procent van alle 283.150 meldingen die geregistreerd zijn.

Naar aanleiding van reacties op dit bericht is een fout ontdekt in de aangeleverde data. Vliegherrie.nl blijkt eerder slechts de meldingen van het afgelopen jaar te hebben aangeleverd en heeft deze betrokken op het totaal aantal meldingen. De strekking van het verhaal blijft ongewijzigd. Het artikel is aangepast met de juiste cijfers.

De persoon met (veruit) de meeste meldingen komt tot 4032 meldingen in twee jaar en drie maanden – de periode sinds de oprichting van de website. Dat is 1,42 procent van het totaal. Zevenendertig personen maakten meer dan 1000 meldingen.

Veelmelder meldt nog geen procent van de overlast
De 4032 meldingen van de aanvoerder in de lijst zijn omgerekend 34 meldingen per week, terwijl deze persoon woont in een gebied waar gemiddeld 230 vliegtuigen per dag overheen vliegen. Van de 1600 keren overlast per week meldt hij of zij er 34 – dat is slechts 2 procent van de keren dat deze melder ongevraagd wordt geconfronteerd met de.overlast van Schiphol.

De cijfers staan in schril contrast met die van BAS, het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol. Dat is een samenwerking tussen Schiphol zelf en de luchtverkeersleiding. Vrijwel zonder uitzondering meldt deze instantie dat het merendeel van de meldingen afkomstig is van slechts enkele tientallen personen.

Dat roept vragen op over de betrouwbaarheid van die eigen cijfers van Schiphol of op zijn minst over de manier van registreren van meldingen en over de omslachtige werkwijze van die site.

BAS geeft niets om persoonlijk verhaal
De verschillen met vliegherrie.nl zijn des te opvallender omdat bezoekers van deze site doorgaans meer moeite moeten doen om een melding te maken. Immers worden zij verplicht een omschrijving in te voeren. Bij BAS is dat overbodig. Daar wordt niet gevraagd naar een omschrijving omdat Schiphol en de verkeersleiding toch niets doen met al die persoonlijke en vaak schrijnende verhalen.

Een opmerkelijk verschil tussen BAS en vliegherrie.nl is bovendien dat de meldingen op de laatste site openbaar zijn en kunnen worden doorgelezen door iedereen met belangstelling voor de problematiek.

BAS produceert slechts gortdroge statistieken. Weliswaar stelt het ministerie van Infrastructuur die cijfers mee te nemen in de beleidsbepaling, maar tot op heden is daar niets van te merken. De situatie is sinds de oprichting van BAS alleen maar erger geworden voor omwonenden.

Nog steeds geen cijfers van BAS ontvangen
Recentelijk publiceerde een gepensioneerd piloot een eigen interpretatie van de BAS-cijfers. Hij had daarvoor inzage gekregen in de cijfers van het aanspreekpunt en kwam opnieuw met de conclusie dat veruit de meeste meldingen afkomstig zijn van een zeer kleine groep van omwonenden. Daarmee bagatelliseert hij welbewust en op kwaadaardige wijze de overlast die door honderdduizenden bewoners in de regio wordt ervaren.

In plaats van het verdachtmaken van omwonenden zou de vliegindustrie er beter aan doen juist in gesprek te gaan met frequente melders. Het zijn doorgaans de mensen die het meest psychisch en/of fysiek te lijden hebben onder de herrieterreur. Daarbij kan niet worden uitgesloten dat juist deze mensen ernstig verlegen zitten om hulp of bijstand.

Op ons verzoek dezelfde cijfers van BAS te mogen ontvangen om te controleren of de berekeningen van de piloot kloppen, mochten we tot op heden geen inhoudelijk antwoord ontvangen. “Wegens vakantietijd duurt het allemaal wat langer”, aldus schreef een Schiphol-medewerker aan de ongeduldige redactie van SchipholWatch.

Ontwikkeling vliegherrie.nl
Sinds de oprichting in juli 2021 is vliegherrie.nl steeds aangepast aan de hand van wensen en ideeën van bezoekers. Zo heeft de site nu de mogelijkheid een ‘duimpje’ te geven als een melding aanspreekt. Dat geeft de site de mogelijkheid een overzicht te presenteren van de meest gewaardeerde meldingen. Doorgaans zijn dat de schrijnendste persoonlijke verhalen, waarin veel mensen zich herkennen.

Een andere uitbreiding is het overzicht per gemeente. Met één druk op de knop kan de bezoeker zien hoeveel meldingen uit zijn of haar omgeving komen en wat de ‘buren’ ervaren. Het geeft bezoekers het schamele besef niet alleen te staan en dat de vliegterreur ook door mensen uit de eigen omgeving wordt ervaren.

Vliegherrie.nl is op initiatief van SchipholWatch opgericht om politici, journalisten en wetenschappers meer inzage te geven in de ernst van de vliegtuigoverlast in ons land. Het initiatief is omarmd door een groot aantal milieu- en politieke organisaties zoals Greenpeace, Milieudefensie, Extinction Rebellion en Partij voor de Dieren. Maar ook door bewonersgroepen als BTV-Rotterdam en SATL-Lelystad.

Regelmatig brengt de site wetenschappers en journalisten in contact met melders. Zij kunnen zo hun verhaal doen, waarna artikelen verschijnen en wetenschappelijk onderzoek (en hier) leidt tot nieuwe inzichten. SchipholWatch publiceert sinds dit voorjaar een reeks persoonlijke verhalen van mensen die dagelijks te maken hebben met het vlieglawaai.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.6 / 5. Aantal stemmen: 194

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Roland

  “Geacht” team BAS,

  op grond van uw zonder meer geautomatiseerde antwoord mag ik u het volgende mededelen (en ik hoop dat dit aan de belanghebbenden medegedeeld wordt!!!!!!!!!!!!):

  – inmiddels moge duidelijk zijn dat alle wetgeving in de afgelopen 30 jaar onder valse voorwendselen heeft plaats gevonden, er zijn leugens op leugens gestapeld om
  één ding voor elkaar te krijgen: groei van de luchtvaart, en het is ze gelukt ook! DUS UW ANTWOORD DOET MIJ BIJZONDER WEINIG!!!!!!!
  Wij bewoners delven ENORM het onderspit, zie maar een dag als 18/10 met 190 startende ultra-laagvliegers over ons huis – gewoon ABSURD, de dag ervoor 287, de dag ervoor 306!!!!!!!!

  – er is GEEN ENKEL overleg geweest met ons bewoners omtrent verzwaring van de omstandigheden sinds de opknapbeurt van de Zwanenburgbaan in mei jl., we worden
  maar geacht te accepteren dat er steeds meer vliegtuigen op mindere hoogte hier over op stijgen, opdat de rest het “rustiger” heeft, maar het is hier inmiddels VOLSTREKT ONLEEFBAAR GEWORDEN!!!!!!!
  “Het is vervelend om te horen dat u een dusdanige overlast heeft ervaren van het vliegverkeer op Schiphol” – WABLIEF?????????
  ER IS ECHT GEEN WISKUNDEDIPLOMA VOOR NODIG OM TE CONSTATEREN DAT 16 UUR IN DE 85dB PER DAG GEWOON VERKRACHTING VAN JE WELZIJN EN OVERTREDING VAN
  ALLE REGELS VAN HET FATSOEN EN DE WAARDIGHEID VAN DE MENS IN DIT LAND ZIJN!
  DE POGING ALLEEN AL OM DIT TE RECHTVAARDIGEN IS CRIMINEEL/IMMOREEL EN GEWETENLOOS TE NOEMEN, MAAR VERSCHUILT U ZICH VOORAL MAAR ACHTER DE FOUTE “REGELTJES”!!!!!!!!!!

  KAPOT GAAN WE HIER!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ECONOMISCH BELANG VAN SCHIPHOL MOET NOG BEWEZEN WORDEN, WANT ER GAAT NOG STEEDS HEEEEEEEEEEEEEEEL VEEL BELASTINGGELD NAAR DE LUCHTVAART,
  DAT ALLE NORMEN VOOR VEILIGHEID, GELUIDSBELASTING EN GEZONDHEID TEN KOSTE VAN DE BEVOLKING ROND DIT MEGALOMANE VLIEGVELD MIDDEN IN DE RANDSTAD AL LANG
  ZONDER ENIGE HANDHAVING WORDEN OVERTREDEN IS GEEN GEHEIM MEER, ER ZIJN GEZONDHEIDSRISICO’S VOOR ARBEIDNEMERS EN BEWONERS,
  HET IS INMIDDELS TOTAAL ABSURD!!!!!!!!!!

  NOU U WEER!!!!!!!!!!!!!!
  WAT EEN SCHANDE!!!!!!!

  ER IS EEN BEWEGING GAANDE OM” BAS” BUITENSPEL TE ZETTEN, WANT ER IS NOG GEEN VLIEGTUIG MINDER OM GEVLOGEN SINDS DEZE IDIOTE SCHIPHOL-CLUB OPGERICHT IS,
  ALLE KLACHTEN NEGEREND, NOOIT VOOR VERBETERING GEZORGD HEBBEND, HET IS MOOI GEWEEST, BAS, DOEI!!!!

  Geachte heer Kramer,

  Het is vervelend om te horen dat u een dusdanige overlast heeft ervaren van het vliegverkeer op Schiphol

  Naar aanleiding van uw vragen, gesteld op 20 oktober mail ik u het onderstaande;

  De rijksoverheid (het ministerie van Infrastructuur en Milieu) is het bevoegd gezag voor de luchthaven Schiphol. Zij bepaalt de regels waaraan de luchtvaart en de luchthaven zich moeten houden. Deze regelgeving is vastgelegd in de Wet luchtvaart, die is bekrachtigd door het parlement.

  De Wet luchtvaart bevat onder andere

  •regels voor Nederlandse luchtvaartuigen;
  •regels voor het luchtverkeer boven Nederland en een deel van de Noordzee;
  •de aanwijzing van vliegvelden, met voor elk vliegveld onder meer de geldende geluidszones en grenswaarden voor geluidoverlast;
  •de luchtverkeersbeveiliging en luchtverkeersdienstverlening (LVNL).

  De overheid streeft naar een balans tussen het economische belang van Schiphol voor Nederland en het beschermen van de omgeving van de luchthaven. De geluidoverlast en veiligheidsrisico’s voor omwonenden moeten aanvaardbaar blijven en de uitstoot van schadelijke stoffen beperkt. Kern van de Schipholwet (onderdeel van de Wet luchtvaart) is dat Schiphol naar eigen inzicht mag groeien en zich mag ontwikkelen, mits dit gebeurt binnen duidelijke en harde grenzen voor veiligheid, geluid en luchtkwaliteit.

  Het kabinet heeft de ambities voor Schiphol op middellange en lange termijn beschreven in de Luchtvaartnota. In deze nota staat het netwerk van verbindingen met de belangrijkste steden en gebieden in de wereld centraal en staan duurzaamheid en het behoud van de concurrentiepositie van Schiphol voorop.

  Ten aanzien van het luchtruim is de rijksoverheid verantwoordelijk voor de regelgeving voor het gebruik van het Nederlandse luchtruim en de indeling ervan. Daarnaast is de rijksoverheid verantwoordelijk voor de beleidsmatige aansturing van de in Nederland werkzame luchtverkeersleidingsorganisaties en behartigt zij de Nederlandse belangen binnen het Europese luchtruim.

  Zie voor meer informatie over het beleid en de wetgeving voor de luchtvaart de website van de Rijksoverheid (hier vindt u de onderwerpen Luchthavens, Luchtruim en Luchtvaart).

  Hoe zorgvuldig regels ook zijn vastgelegd, zonder goed toezicht op de naleving zijn deze nutteloos. In de Wet luchtvaart is vastgelegd wie verantwoordelijk is voor dat toezicht en hoe wordt gecontroleerd of de luchtvaartsector –luchthaven, luchtvaartmaatschappijen en luchtverkeersleiding – zich aan de regels houdt.

  De wet stelt dat van elk vliegtuig moet worden geregistreerd waar het vliegt en hoe hoog. De luchtvaartsector is verplicht deze informatie vast te leggen met een geavanceerd radarsysteem en te bepalen wat het effect is van het vliegverkeer op milieu en veiligheid. De sector moet deze gegevens doorgeven aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

  De Inspectie controleert of de gegevens op de juiste manier zijn ingewonnen en toetst vervolgens de milieueffecten en risico’s aan de regels. Als een van de regels is overtreden, grijpt de Inspectie in door een boete of een sanctie op te leggen, zoals het sluiten van een bepaalde vliegroute. Twee keer per jaar, vóór het winter- en het zomerseizoen, rapporteert de Inspectie in een Handhavingsrapportage over de naleving van de regels en eventuele boetes en sancties die zij heeft opgelegd. De rapportages zijn voor iedereen toegankelijk.

  Voor meer informatie over de Inspectie Verkeer en Waterstaat: http://www.ilent.nl

  In antwoord op uw verdere vraag kunnen wij tot u het beste antwoorden wat we wel maar ook wat we niet kunnen. Het heeft overigens wel degelijk zin heeft om de meldingen bij ons te laten registreren.

  Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) is het informatieloket voor de omgeving en het meldpunt voor hindermeldingen over het vliegverkeer rondom Schiphol. Op bezoekbas.nl vindt u handige informatie over verschillende onderwerpen, zoals baangebruik, vliegroutes, baanonderhoud en wet- en regelgeving. Ook kunt u bij BAS een melding doen als u hinder ervaart van vliegverkeer rondom Schiphol.

  BAS is een stichting gestart in 2007 door LVNL en Schiphol. Het bestuur van BAS bestaat uit twee leden van beide organisaties. Verder bestaat het team uit een manager, een aantal medewerkers en een kernteam met leden vanuit Schiphol, de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

  BAS informeert omwonenden en andere betrokkenen over het vliegverkeer van en naar Schiphol. U kunt meer lezen over bijvoorbeeld het geplande onderhoud aan de banen, het actuele baangebruik en over onderwerpen als geluidshinder en luchtkwaliteit. Ook is BAS het eerste aanspreekpunt bij hinder van vliegverkeer. Via onze website kunt u een melding doen van hinder. Wij brengen ervaren hinder in kaart en rapporteren daarover aan Schiphol, LVNL, het ministerie van IenW en de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS). De rapportages van hindermeldingen leveren input voor het Minder hinder-programma van Schiphol en LVNL. 

  Dagelijks zijn er verschillende partijen betrokken bij alles rondom de luchthave

  8
 2. VERSCHIL

  Een ander verschil tussen BAS en Vliegherrie is dat BAS je kan beperken in je toegang tot je eigen meldingen. Ik kan alleen de laatste 1000 meldingen inzien, alle vragen daarover worden afgedaan als een storing.
  Dit heb ik nu voor de 3e keer, de andere 2 keer is door tussenkomst van de Inspectie het beperkte inzicht voor korte tijd opgeheven.
  Zijn we dan weer een maand verder, dan is het weer zo.
  Echt schandalig!

  Inmiddels heb ik een dossier zo dik!!!!! Dit komt een keer heel goed van pas.

  7
 3. Hoe BAS ook rapporteert, de kerosine hub is achterhaald

  Meldingen bij BAS zorgen voor het aanpassen van het luchtvaartbeleid door I&W, wordt gezegd. Echter, het creative boekhouden van de meldingen door BAS zorgt juist voor het in de vorm kunnen gieten van het luchtvaartbeleid van ‘meer, meer, meer’. Dat is de enige reden dat ‘onafhankelijk’ BAS is opgericht. Een nep zoethoudertje. Een rookgordijn. Ik meld al jaren niet meer bij BAS, dat heeft geen enkele zin.

  De megalomane luchtvaart in Nederland, die ooit begonnen is als een win-win-win plan voor Shell, KLM en de Nederlandse schatkist met de toen opgerichte kerosine tank hub, is ingehaald door de tijd en de wereld waarin we nu leven. Zoals Suzanne Kröger (GL) op X kortgeleden ongeveer schreef: wij -als voorouders- hebben de plicht de aarde goed achter te laten voor volgende generaties. Die opdracht geldt zeker voor de fossiele brandstoffen slurpende luchtvaart. De kerosine hub is een achterhaald, egoïstisch, vernietigend, ronduit asociaal fenomeen en zou per direct moeten worden afgeschaft en de Nederlandse luchtvaart zou meteen moeten worden afgeschaald tot een ecologische nog uit te leggen voetafdruk voor de generaties na ons.

  14
 4. B. van Marlen

  Ik vind BAS een heel dubieuze club en meldt tegenwoordig op http://www.vliegherrie.nl. Hoe men met zgn. ‘klachten’ omgaat kunt u op mijn website lezen. Reacties die ik regelmatig krijg op X vanuit de luchtvaartsector zijn er alrijd op gericht omwonenden weg te zetten als ‘zeurpieten’, ‘mensen die maar moeten verhuizen’, of ‘mensen die maar naar een psycholoog moeten gaan’, of ‘slechts een minderheid’. Of erger nog: je wordt een ‘charlatan’ of ‘leugenaar’ genoemd! Zo legt men het probleem nooit bij zichzelf, maar altijd bij de ander. Nooit erkent men de geografisch enorme overschrijding van de WHO-aanbevelingen (maximaal 45 dB(A) lden).

  Dit is een gevolg van de manipulaties van de overheid met de sector bij de overgang van Ke naar Lden en het verankeren van geluidsmaten die gebaseerd zijn op het weglaten van heel veel herrie (Ke met afkap van 65 dB(A)) door deze ‘gelijkwaardig’ te maken (Lden en Lnight). Er werd rond 2000 al voor gewaarschuwd door geluidsdeskundige prof. Berkhout, maar de PvdA had hier lak aan en dramde het nieuwe rammelende stelsel er doorheen!

  Het vuile spel van verzieken van vooral het buitengebied rond Polderbaan (een echte leugenterm!) en Kaagbaan gaat nog veel verder in de Luchtruimherziening vanaf 2025. Er moet nu eens paal en perk gesteld worden aan dit leugenachtig en misdadig beleid. En dan heb ik het nog niet eens over alle andere negatieve aspecten van de luchtvaart, waaronder emissies van CO2, ZZS en stikstof.

  Er is gewoon geen ruimte in dit land voor een dergelijke hoeveelheid vliegtuigbewegingen, zonder de leefomgeving ernstig aan te tasten. ‘Stillere en zuinigere’ vliegtuigen gaan dit niet veranderen.

  17
 5. E.C. Lehr

  Ik heb tot drie keer toe BAS gevraagd om in hun jaar- en kwartaalreportages het totaal aantal melders en totaal aantal meldingen op te geven. Vraagstelling: ‘zou u voor de duidelijkheid en voor een goed begrip van de cijfers in ‘t vervolg in kwartaal- en jaaroverzichten het totaal aantal melders en totaal aantal meldingen willen opnemen ?’
  Antwoord tot nog toe, in april 2023: ‘ Wij zijn aan het overwegen om dit in toekomstige kwartaal- en jaarrapportages te publiceren. Echter is hier nog geen beslissing over gemaakt. Wanneer wij dit zullen aanpassen, zal u daarvan op de hoogte gebracht worden’.
  Zolang ze dit niet doen, doen ze geen recht aan de cijfers. Het CBS gaf wel een overzicht per kwartaal over 2022 van aantallen melders bij Bas en bij Vliegherrie. Zomer 2022 waren er 6000 melders bij BAS tegenover ca. 2900 op Vliegherrie. Vliegherrie had toen, als ik me goed herinner, in die periode tussen de 5 en 7000 melders.

  5
 6. HansB

  Op de website van BAS lees ik: “BAS is een stichting gestart in 2007 door LVNL en Schiphol”. Het is dus een slager die zijn eigen vlees keurt. Zegt dat al niet genoeg?

  9
 7. Robert Bleeker

  Geachte redactie Schipholwatch,

  De door mij gisteravond (d.d. 19-10-2023 / 19:45 uur) geplaatste bijdrage op SW is in het geheel niet op de site terug te vinden.

  Zover mijn mijn herinnering in dezen strekt, wordt een bijdrage direct na het uploaden daarvan zichtbaar, hetgeen dit keer echter niet geschiedde.

  Toen ik de plaatsingknop wederom indrukte, gebeurde er niets, behalve dan, dat de tekst gewoon zichtbaar bleef in het schrijfvenster en dat een mededeling verscheen, die meldde, dat ik al op plaatsen had gedrukt.

  Aan dit euvel zal ongetwijfeld een onzijdig technisch mankement ten grondslag liggen. Daarom zou ik graag van u vernemen, waaruit dat defect precies zou bestaan, zodat mijn tweede poging tot plaatsing wel succesvol zal verlopen.

  Omdat ik een vorige keer ook al een vergelijkbaar probleem ondervond – en dat toen wijtte aan de aanwezigheid van links – had ik de links deze keer onderaan het epistel als “droge” regels neergezet.

  Mvg,
  Robert Bleeker

  • Sara

   Misschien moet u uw reactie nog goed keuren? Dan komt hij alsnog in beeld. Er is dan als het goed is een link in uw mailbox?

   1
 8. Dirk

  Ik heb mijn account gekoppeld aan overmijndak , die meld non stop. BAS kijkt maar ff , overlast is overlast ., ik denk dat ik makkelijk over 34 x per week ga als in de mails moet geloven , iedereen zou zich moeten registreren daar !!

  6
 9. E.C. Lehr

  Ik stel voor om het woord ‘overlast’ te vervangen door ‘zware overbelasting’ onder vliegroutes in een straal van 50 km. rond Schiphol. En trouwens, vliegroutes ? Alles in dat gebied is inmiddels ‘vliegroute’ afhankelijk van weer, wind en verkeersaanbod. (zie radarbeelden en melding op vliegherrie).

  14
 10. Jaap de

  BAS verstrekt ieder kwartaal (en ook aan het eind van het jaar) een overzicht per plaats van het aantal meldingen, aantal meldingen ‘s nachts en het aantal melders van klachten. En, nog fijnmaziger, op hun site bij het tabje “Meldingen in Zicht” (rechts boven) kun je zelfs op postcode niveau het aantal melders van klachten zien. Degenen die aan de juistheid en volledigheid van de cijfers van BAS twijfelen kunnen hiermee misschien zien of dat terecht is.

  4
 11. Reactie door auteur

  SchipholWatch

  Naar aanleiding van reacties op dit bericht is een fout ontdekt in de aangeleverde data. Vliegherrie.nl blijkt eerder slechts de meldingen van het afgelopen jaar te hebben aangeleverd en heeft deze betrokken op het totaal aantal meldingen. De strekking van het verhaal blijft ongewijzigd. Het artikel is aangepast met de juiste cijfers.

  4
 12. Haes

  Treurig en raar dat er nog altijd gemeld wordt bij bas. Daarmee geef je deze notoir onbetrouwbare klub legitimiteit en steeds weer nieuw voedsel aan de frustratie over misbruik van klachten. Vrees dat geen melding van klachten bij bas ook weer verkeerd zal worden uitgelegd is onnodig want er zijn wél klachten bij vliegherrie.nl
  Geen beter signaal over de onbetrouwbaarheid van bas( en daar gaat dit artikel toch over?) dan de klachtenstroom daar te laten opdrogen.

  8
 13. ad

  Interessante verschillen tussen de twee meldpunten en hun veelmelders!
  Het feit dat BAS direct deel van de luchthaven is was voor mij reden er een minimum aan vertrouwen in te hebben en er nooit te melden.
  Bij Vliegherrie.nl ligt dat anders. Het vergelijk in dit artikel is weer een bevestiging, hoeveel bewijs is nog nodig?

  13
 14. VEELMELDER

  Soort melding: Specifieke melding
  Datum: 2023-10-03
  Tijdstip (spec.): 00:32

  Over: geluid
  Uw toelichting op de melding:
  SLAAPONDERBREKING 4

  Vliegtuig afkomstig van of op weg naar Schiphol Airport: : Ja
  Vliegtuigtype: Airbus A330-200
  Vluchttype: Vertrek
  Bestemming/herkomst: Onvoldoende gegevens beschikbaar
  Kortste afstand tot adres klacht: 1590 meter
  Hoogte op kortste afstand: 2148 meter

  BAS weet welk toestel, de afstanden, maar verder niet????? Ze vliegen hier altijd minimaal één kilometer verderop. Ik vraag mij af hoe die zwarte smurrie dan op mijn fotolijsten in HUIS komt!

  14
 15. Sebastiaan

  De persoon met (veruit) de meeste meldingen komt tot 2.115 meldingen in twee jaar en drie maanden – de periode sinds de oprichting van de website. Dat is slechts 0,75 procent van het totaal

  Kloppen deze cijfers wel?
  Ik ben 2 jaar en 3 weken lid van vliegherrie en mijn meldingsaantal komt op 4008 meldingen.
  Nee, ik zit niet psychisch in de knoop en ik zit ook niet de hele dag thuis .
  Een simpele rekensom leert dat ik sinds mijn lidmaatschap ongeveer 5 meldingen per dag maak. Dat is nog niets vergeleken met het aantal vliegbewegingen die onze omgeving dagelijks te verwerken krijgt. Als ik elk vliegtuig zou melden dat extreme herrie veroorzaakt dan kan ik blijven melden.
  Laat je niet wijs maken dat als je teveel meld je ineens niet meer mee zou tellen als normaal persoon maar een soort meldgekkie wordt.
  Ik vind het eerder tegenovergesteld . Ik vind het zeer gek dat er ongevraagd zoveel vliegtuigen over je leefgebied worden gejaagd met zoveel herrie en uitstoot die je letterlijk vergiftigen en dat er vanuit de overheid alles aan gedaan wordt dit in stand te houden zonder het minste respect voor de mensen onder de vliegroutes. Hef melden is het enigste wapen wat we hebben en dat zal ik zeker blijven doen.

  Deze pagina toont 1 – 10 van uw 4008 meldingen.
  DATUM OVERLASTMELDINGAKKOORD

  24
  • Lenie

   Dacht ook even dat ik de tweede in de rij veelmelders bij vliegherrie.nl was: meer dan 1700 in een periode van twee jaar en drie maanden of zo iets. Maar nee, iemand met minder berichten is tweede geworden. Kloppen jullie cijfers echt, SW? Overigens: Veel dank voor dit artikel en jullie inzet. Er gaan er hier de laatste tijd standaard rond de 300 per dag over met uitschieters boven de 500. Dan is deze site een troost in afschuwelijke dagen van binnen zitten met alles potdicht. Terwijl ik zo graag buiten ben.

   8
   • Roland

    Misschien heb ik het helemaal verkeerd, maar volgens mij gaat dit artikel over veelmelders bij BAS, niet bij vliegherrie.nl! Maar blijf vooral van je laten horen!

    1
 16. Roland

  Oeps, ik kan niet uitsluiten dat ik een van de twee veelklagers ben, want in een gesprek met iemand van I&W werd mij “verzekerd” dat niet klagen een verkeerd signaal af zou geven richting de politiek… Die het sindsdien vierkant af laat weten! Sterker nog: sinds de opknapbeurt van de Zwanenburgbaan in mei jl. wonen we hier met noorden/oosten en westenwind in de ultieme herriegoot met meer dan 300 starters op vol vermogen op 500m hoogte, het was hier al niet meer te harden (dus er werd ook daarvoor al geklaagd!) maar het is inmiddels totaal onacceptabel geworden! Enige uitweg is voor mij mijn frustratie neerleggen bij BAS (alle andere kanalen heb ik geprobeerd, maar steeds hetzelfde antwoord: “we vinden het vervelend dat u er last van heeft”…) en een paar flinke borrels op een dag , wat mijn gezondheid bovenop alle stress, overlast, slaapgebrek en irritatie natuurlijk niet ten goede komt, dat heeft Bouree goed begrepen.
  De vooruitzichten zijn alles andere dan gunstig, want uitbreiding van alle TERREUR staat hoog op de agenda en kan eigenlijk alleen maar in dit gebied ( Osdorper Polder) plaats vinden, dus onze enige uitweg zou een rechterlijk verbod op alle overtredingen zijn,
  al onze hoop is daarop gevestigd! Laten we ze net zo aanpakken als Chemours, en Tata, de tijden zijn rijp!
  Ik heb een leuk huis en wil hier niet weg, maar nu wordt er zelfs met zuiden wind vanaf de Zwanenburgbaan gestart, dus herrie 16 uur per dag gegarandeerd. Klagen heeft geen enkele zin, daar ben ik me zeer bewust van, maar niets doen dus ook niet!
  Prima artikel, SW!

  30
 17. Rob

  Liegen bedriegen verdraaien en alles bagataliseren. De luchtvaart Schiphol en klm hebben de Telegraaf yteke de slang (de jong) mr baksteen marnix fruitmarkt bas en vele gedeputeerden en politiek gebonden mensen op de loonlijst.
  Deze lobbyclub is het voorbeeld van Nederland om de boel naar je hand te zetten en mensen voor gek te verklaren dienen opstand komen. Ze zijn zo goed dat je je zelf wel is afvraagt of je nou zo’n zeikerd bent als je is wat meld.
  Meestal denk je het heeft toch geen zin of te melden want je krijgt een geautomatiseerd berichtje terug met de uitleg dat alles wat ze doen binnen de regels valt. Of te wel zeik niet zo

  26
 18. Dick Heijnis

  BAS geeft de cijfers totaal niet goed weer, als je klaagt schrijven ze gewoon terug, “logisch toch dat er veel herrie is van vliegtuigen en dat komt omdat je in de omgeving woont van Schiphol”
  Echt een zeer onbetrouwbare instantie. Die idiote herrie is ontstaan met het illegaal aan leggen van de Polderbaan.

  26
 19. Johan duin

  Het is de meest onpersoonlijk en melding website alles is geautomatiseerd en ze doen niets met je meldingen. Ze vinden het alleen maar vervelend. Tevens de lvl je hebt altijd ongelijk regels worden overtreden niemand treed op en je bent een onbenul,

  18
 20. Stephan

  Idd BAS is de brievenbus boven de prullenbak, zoals iemand eerder schreef. Melden bij BAS maakt de ergernis alleen maar groter. Maar die klachten moet wel geregistreerd worden! Als we het niet doen dan komen er berichten in de media dat het allemaal wel meevalt. Check deze site even; https://overmijndak.ozv.nu/ Dan worden je klachten automatisch bij BAS ingediend en geregistreerd. Geeft een hoop rust, maar klachten worden wel geregistreerd. En ze houden er ook nog rekening mee dat je niet als veelmelder geregistreerd wordt, dus ze dienen nooit meer dan 500 klachten per jaar in bij BAS.

  20
 21. Bourree

  “We hebben uw periodemelding gekoppeld” ! Nou bedankt, maar dat kan ik zelf ook wel. Het is het enige dat de nep-klachtenafhandelaar van Schiphol doet. Het is een brievenbus boven de prullenbak. Niemand die ik ken van de gedupeerden meldt nog bij deze onbetrouwbare zoethouder. Het is absurd. Je meldt niet dus is er geen overlast. Wat een onzin. Elke dag melden bij BAS is een dagtaak en volledig onzinnig. VLNL weet allang dat als je vliegtuigen op 400 meter met 80DB over woonwijken stuurt dat dit onmenselijke overlast en uitstoot geeft. Ze kunnen dat gewoon op het computerscherm zien. Iedereen met overlast wordt genegeerd en weggemoffeld. De KLM en Schiphol zijn vreselijke verstoorders van de veilige en gezonde leefomgeving. En ook dat weten ze allang. Beetje liegen, beetje afwimpelen, beetje arrogant zijn en niemand die ze een strobreed in de weg legt. Wat een schofterigheid ten opzichte van gezinnen, burgers en kinderen. Weg Ermee! A-sociale minkukels. Verantwoord ondernemen? Bah. Alles stinkt aan de luchtvaart. En de politiek verschuilt zich achter de nep-cijfers van BAS. Het is wachten op Eppink die nu voor de BBB onzin gaat uitkramen. Het stopt niet. Het stopt nooit. Heel Noord en Zuid Holland mogen gaan verhuizen. Voor de schampere winst ( behaald met subidies en vrijstellingen) van de KLM. Steeds meer mensen zien jullie ware aard. En het is vies!!!!

  56
 22. G Greven

  Schiphol geeft ergernis in een veel grotere omgeving dan ze zelf zullen beweren. Een enkeling krijgt daarvoor een vergoeding om de mond te snoeren. En het verhaal over stillere vliegtuigen slaat nergens op.

  30
 23. Rich

  Wie betaald bepaald waar Schiphol aan betaald is niet onafhankelijk en kan alles verdraaien

  14
 24. E.C. Lehr

  Heel verhelderend (als altijd). Super, en dank !

  17
 25. Sjors

  Er zijn bij BAS 2 mogelijkheden: of je houdt op met klagen (dus er is geen overlast meer) of je blijft klagen en je wordt een frequente klager, die vervolgens genegeerd kan worden.
  Respect voor diegenen die blijven melden.

  48
  • Hans

   Bewust Alles Stilhouden

   23
  • Musje

   Ja inderdaad. Ik had nog nooit een melding gedaan bij BAS. Nu, na aandringen van medemelders op vliegherrie, drie keer een melding gedaan. Maar ik weet oprecht niet of ik dat nogmaals doe. Want
   a) wanneer word je als veelmelder gezien? Mag ik ongestraft 1 keer per dag klagen, of 1 keer per week, of wat? En wat gebeurt er dan op de dagen dat ik geen melding doe? Gaan ze er dan van uit dat ik geen overlast ervaar???
   ( wat natuurlijk onzin is want elke dag is hier overlast).
   En b) het is absoluut not done om een dergelijk meldpunt als leidend en betrouwbaar te beschouwen als het eigendom is van schiphol zelf. Alle meldingen zouden verzameld en beoordeeld moeten worden door een 100% onafhankelijk orgaan. ( datzelfde geldt trouwens ook voor de geluidsmeetpunten)

   28
   • Maaike

    Als antwoord op vraag a: als je meer dan 500 meldingen op jaarbasis doet.

    Dat was in ieder geval ooit het antwoord dat ik van BAS ontving op dezelfde vraag. Wat erop neerkomt dat je iets meer dan 1 melding per dag kunt doen. Sindsdien dien ik automatisch (dankzij Overmijndak) 1 melding per dag waarin zo’n beetje de hele dag als geluidsoverlast wordt aangemerkt. Lijkt mij persoonlijk niet echt inzichtelijk want zo kun je ook nooit afleiden welke vliegtuigen de meeste overlast veroorzaken.

    21
  • sara

   Ja precies. Het is dat dilemma.

   6
 26. Willem Verbrugh

  Ik ben trots op de mensen die al jaren dagelijks overlast hebben en dat blijven melden.
  Het enige dat BAS bewijst is dat de meeste mensen na een paar maal klagen hun vertrouwen in het systeem opzeggen.
  BAS is niets meer dan een doofpot en een bliksemafleider waar het bestuur zijn handen wast

  39
  • Jolanda Tock

   BAS is een subjectieve club. Het wordt tijd dat men begrijpt en inziet dat een vliegveld in een dicht bevolkt gebied niet kan.
   Aitport Lelystad kan niet open vanwege allerei regeltjes en Schiphol groeit door en veroorzaakt veel overlast. 500.000 duizend vliegbewegingen boven onze leefomgeving, begrijpen jullie wat dat inhoudt. Van 5.00 uur tot 20.00 uur vliegtuigen van minimaal 500 hoogte meter met 85 tot 95 decibel over het huis. En dan nog wat nachtvluchten.
   Dat we hier gingen wonen waren het 350 vliegbewegingen, tel uit je winst.

   17
  • antwoorden BAS

   Goed artikel. BAS zou ook helemaal niet nodig moeten zijn als omwonenden met respect zouden worden behandeld, de overlast echt wordt ingeperkt en eerlijk wordt verdeeld. Veelklagers hebben daar vast alle reden toe.

   Daarnaast krijg ik als antwoord op vrijwel elke vraag, maakt dus niet uit waar die over gaat en of het ook echt een antwoord is, enkel een uitleg over van welke baan mijn overlast komt. Alsof ik dat niet weet.

   Zou leuk zijn om de meest absurde antwoorden van BAS eens te bundelen zodat iedereen kan lezen hoe “serieus” klachten worden genomen.

   9
   • Sara

    Wat een goed idee?! Ook het jargon op de site. Er was laatst een mooie nieuwe iets met borstel bocht start. Is het een iedee om een email te maken en ze te verzamelen. Ik denk er al langs aan. Is leuk voor een column of lijst.

    3
    • Veel melder

     Persoonlijk bel ik de bas altijd. Ze hebben mij verzekerd dat ik geen veel melder ben als ik meer dan 500 keer melden zou. Veel melders was iets obscuurs bij automatische gegenereerde meldingen. Maar geloven doe ik dat niet. Ik probeer nu eigenlijk met ook de structurele overlast te melden. De laatste tijd dus in de nacht. Er is nu geen baan combinatie meer zonder slaap verstoring. Dat zeg ik dan. Ik meld de structurele overlast als de buitenveldert baan over me heen dendert zoals nu.. vaak als ik ben op deze momenten staat de telefoon roodgloeiend en wordt je later netjes terug gebeld. Mijn hoop is dat de medewerkers een moraal compas hebben en er wel iets mee doen. Neergezet worden door zo een onverlaat als de heer baksteen als een veel melder vind ik immoreel. Dat hij onze data heeft mogen inzien. Dat ga ik ook bij ze melden.Dank schiphol watch voor dit stuk@

     3
    • De boekmakers

     U kunt het opmerkelijkste woordgebruik van BAS tot en met 31 december 2023 mailen naar [email protected]. De Boekmakers zullen kijken of een en ander verwerkt kan worden in een eventuele derde druk van het boek ‘Kunst en vliegwerk’, gemaakt door en voor melders.

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd, maar wel gebruikt om een bevestigingslink te sturen. Zonder geldig e-mail adres ontvangt u deze link uiteraard niet. Na bevestiging wordt uw reactie geplaatst.

Translate