Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Milieuvervuiling

Lichtpuntje voor de boeren: landkaart geeft vals beeld stikstofreducties

stikstof kaart

De onvolledige stikstofkaart van minister Van der Wal (illustratie: Rijksoverheid)

4.5
(382)

Sinds vrijdag jongstleden waart de ingekleurde kaart van Nederland met stikstofgebieden rond op sociale media. Een waar schrikbeeld voor de boeren, omdat in sommige gebieden vrijwel alle uitstoot van stikstof moet verdwijnen. Maar er is een lichtpuntje.

Deel op XDeel op Linkedin

De kaart geeft een zwaar gedeformeerd beeld van de werkelijke situatie. Wat blijkt? Deze kaart gaat alléén over het terugdringen van NHx door boeren. Immers staat de NHx-uitstoot van grote bronnen als isolatiematerialenfabriek Rockwool en kunstmestproducent Yara niet op de kaart, evenmin als de NOx-emissies van Tata en Schiphol.

NHx, ofwel ammoniak, komt vooral vrij uit de mest van dieren, maar ook in grote hoeveelheden bij sommige industrieën. NOx of stikstofoxyden komen vrij bij verbrandingsprocessen, zoals in een vliegtuigmotor of bij de productie van staal. De industriële NHx is in zijn geheel niet meegenomen in de overzichtskaart van VVD-minister Christianne van der Wal van Natuur & Stikstof, evenmin als de totale uitstoot van NOx.

Desondanks geeft de kaart het totaal aan van de te realiseren stikstofreducties om het doel van gezonde natuurgebieden te halen.

Bijdrage boeren omlaag
Maar de bijdrage die industrie, bouw en (lucht-) transport aan die doelstellingen kunnen en moeten bijdragen, zijn er dus helemaal niet in verwerkt, terwijl de regering stelt dat iedere sector evenredig moet leveren. Dat impliceert direct dat de genoemde percentages helemaal niet kloppen en dat in bepaalde gebieden de bijdrage van de boeren fors omlaag kan.

Bij voorbeeld in de regio Schiphol is het vliegveld veruit de grootste vervuiler. Bovendien hebben de activiteiten van Schiphol negatieve invloed op vrijwel alle natuurgebieden in Nederland vanwege de wolk van vliegbewegingen boven ons hele land. Een evenredige bijdrage van het vliegveld aan de stikstofproblematiek zou automatisch leiden tot een veel lager aantal uit te kopen of af te slanken boeren.

Een krimp van Schiphol kan zo voor veel boeren het verschil betekenen tussen een gedwongen stop of doorgaan.

Beemster kaas
Als de percentages op de kaart van afgelopen vrijdag worden aangehouden, krijgen alleen de boeren alle noodzakelijke emissiereducties voor de kiezen en kunnen industrie, bouw en (lucht-) transport ongebreideld doorgaan met vervuilen. De Beemster Kaas wordt dan ingeruild voor meer pretvluchten op Schiphol.

De constatering dat de stikstofkaart incompleet is, mag een lichtpuntje voor de boeren zijn, maar het is ronduit valse framing door minister Van der Wal. Waarom heeft zij er niet voor gekozen een gecombineerde kaart van alle NOx- en NHx-emissies te publiceren?

Dat is niet eerlijk, maar de achterliggende gedachte zou zomaar kunnen zijn dat de minister wil voorkomen de indruk te wekken dat de boeren het slachtoffer worden van het overmatige vliegverkeer boven ons land. Door beide soorten stikstofverbindingen uit elkaar te trekken, is er voor de leek nauwelijks een touw aan vast te knopen.

Weer misleiding en gesjoemel
Zo’n werkwijze past perfect in de werkwijze van de opeenvolgende kabinetten Rutte die steeds probeerden met misleiding en sjoemelberekeningen de luchtvaart vrij baan te geven. Nu zijn de boeren niet achterlijk en worden ook zij gesteund door een machtige lobby, dus we gaan er vanuit dat de spindokters uit de landbouwwereld zelf ook wel tot deze conclusies zullen komen.

Dat kan zeer gunstig uitpakken voor boeren in de omgeving van vliegvelden, zoals Schiphol, Eindhoven en Rotterdam. De grote hoeveelheden stikstof die het vliegverkeer vanaf die vliegvelden uitstoot, kunnen relatief eenvoudig worden teruggebracht waardoor ruimte ontstaat voor de overleving van veel boerenbedrijven.

Simpele remedie
Relatief eenvoudig? Ja, met name Schiphol drijft op buitenlandse overstappers die verantwoordelijk zijn voor twee keer zoveel vervuiling als de Nederlandse vakantieganger die een keer het vliegtuig pakt. Die overstappers zijn stuk voor stuk goed voor vier vliegbewegingen, maar dragen helemaal niets bij aan de economie van ons land.

Met die overstappers importeren we enorme hoeveelheden vervuiling zonder daarvan vruchten te plukken. Bij KLM schijnt gemiddeld 70 procent van alle passagiers overstapper te zijn. Een eenvoudiger stikstofmaatregel dan het weren van al die transfers is dan ook nauwelijks denkbaar.

We raden de belangenorganisaties van de boeren aan de economische opbrengst per kilogram uitgestoten stikstof in kaart te brengen. Gezien de marginale opbrengsten van de vliegindustrie – ook voor corona al – moet dat voor de agrarische wereld een makkelijk te winnen wedstrijd zijn. Immers is de bijdrage van de boer aan het nationaal product veel hoger dan die van de vliegindustrie.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.5 / 5. Aantal stemmen: 382

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Mettiena.

  Ik woon vlakbij Schiphol. Sedert ik dubbele beglazing heb is mijn vensterbank niet meer zwart . Nu kan ik, net als de regering , ook mijn ogen sluiten voor het probleem toch? Vensterbank schoon probleem opgelost!

 2. Gert Kloosterman

  Ik weet niet hoe dat moet maar kan iemand dit doorsturen naar n soort leidinggevende boer, of naar BBB ? Alvast bedankt. Gert Kloosterman

  1
 3. Kijk naar de toekomst

  PROBLEMEN STAPELEN ZICH OP : HARDE SANERING IS ONONTKOOMBAAR

  Paniek in Den Haag op donderdag 16 juni: eindelijk lijkt men tot het inzicht te komen dat de luchtvaart en Schiphol gesaneerd moeten worden. Voor onze regio Kennemerland/IJmond en Alkmaar zou dan het rampscenario rond het Project luchtruimherziening en toepassing van het funeste “Next-Gen” hoogfrequent aanvliegen voorkomen kunnen worden. Maar ook voor de andere regio’s is de sanering hard nodig.

  De politiek zal nu haast moeten maken met drastische maatregelen en ingrepen, want niet alleen rond stikstof, (ultra-) fijnstof, CO2 en overige zwaar vervuilende andere uitstoot is het mis. Ook de waterhuishouding rond de HUB en in tal van provincies staat er belabberd voor:

  “Overheden hebben nog vijf jaar om het tij te keren. Een grote uitdaging. Aangekondigd nieuw beleid uit het Regeerakkoord (zoals het Nationaal Programma Landelijk Gebied) biedt weliswaar kansen voor het zetten van flinke stappen, maar is nog weinig concreet. Een snelle en vooral effectieve invulling én uitvoering zijn cruciaal.
  Daarnaast is het belangrijk om integraal naar oplossingen te kijken. Verbind waterkwaliteits- en kwantiteitsopgaven met de eisen van onder meer Natura 2000 gebieden. Denk ook aan het koppelen van kansen met natuur als bondgenoot. Dit kan bijvoorbeeld met klimaatbuffers en integrale overgangszones met heldere doelen voor waterkwaliteit en kwantiteit. Beleid moet erop ingericht worden om hier de juiste tools voor te bieden.”

  Aldus het recente rapport van enige gerenommeerde adviesbureaus dat de ernst van de situatie compleet maakt!

  3
 4. Herman Peters

  Op 22 juni dan maar naar Schiphol met de trekkers!

  5
 5. john huizinga

  bij MAA zijn geen boeren, alleen bij SPL, RD en EHV?

 6. Loek

  Heerlijk daar in de polder bij Schiphol Noord. Straks geen gore mestlucht meer van die vieze koeien maar wel dat fijne geraas van vliegtuigen, waarvan het aantal dan kan worden opgevoerd ter compensatie. Gezellig wandelen in de Beemster en de Natura 2000-gebieden met 2000 vliegtuigbewegingen per midweek over je knar.

  25
 7. Joris

  Waarom hoorden we dit verhaal gisteren niet op het VVD congres vraag ik me dan weer af.

  18
 8. Frans

  Voor de zekerheid toch maar even aan die spindokters van de boeren doorsturen?

  23

Geef een reactie

Translate