Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Volksgezondheid

Heel Nederland moet kankerverwekkende uitstoot verminderen – behalve Schiphol

vliegtuig over woonwijk

Vliegtuigen mogen vooralsnog ongelimiteerd kankerverwekkende stoffen uitstoten boven woonwijken (foto: screenshot video Alliantie PleinAir)

4.9
(117)

Voor alle bedrijven in Nederland geldt de verplichting de uitstoot van ‘zeer zorgwekkende stoffen’ (zzs) terug te brengen. Behalve voor de luchtvaart. Die mag ongebreideld kankerverwekkende stoffen blijven uitstoten boven kinderrijke woonwijken.

Deel op XDeel op Linkedin

Dit blijkt uit een definitieve afwijzing op een handhavingsverzoek dat was ingediend door Mobilisation for the Environment (MOB). De Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT) ziet volgens de brief van vrijdag jongstleden geen mogelijkheden op te treden wegens ontbrekende wetgeving.

Zeer zorgwekkende stoffen worden volgens gezondheidsinstituut RIVM door de Nederlandse overheid met voorrang aangepakt. Het zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu omdat ze bij voorbeeld de voortplanting belemmeren, kankerverwekkend zijn of zich in de voedselketen ophopen.

Deze zoveelste uitzondering voor de luchtvaart wordt veroorzaakt door een maas in de Wet luchtvaart. Die reguleert alles wat te maken heeft met het taxiën, opstijgen en landen van vliegtuigen en overtoept daarmee de wet milieubeheer.

Verplicht minimaliseren
Die laatste wet geldt voor alle andere bedrijven in Nederland en stelt grenzen aan de maximale uitstoot van de levensgevaarlijke stoffen. Organisaties moeten periodiek rapporteren en aantonen dat de uitstoot zo veel als mogelijk wordt teruggedrongen. Voor de luchtvaart geldt dit volgens ILT niet.

Vliegmaatschappijen dienen zich slechts te houden aan de Wet luchtvaart die nauwelijks iets zegt over de uitstoot van kankerverwekkende stoffen. Deze wet stelt slechts normen aan de uitstoot van koolmonoxide, stikstofoxiden, vluchtige organische stoffen, zwaveldioxide en fijnstof. Kankerverwekkende stoffen als benzeen en formaldehyde worden helemaal niet beschreven in de wet. Evenmin zegt de luchtvaartwet iets over ultrafijnstof, waarover RIVM voor het eind van de maand een rapport publiceert.

Het netto resultaat van de verwijzing naar de luchtvaartwet is dat het vliegverkeer ongebreideld kankerverwekkende stoffen mag uitstoten, voor een belangrijk deel boven woonwijken. Immers liggen vrijwel alle vliegvelden in ons land ingeklemd tussen woonkernen.

Jaarlijks 280 ton rond Schiphol
Zo stoot Schiphol jaarlijks zo’n 280.000 kilogram kankerverwekkende stoffen uit boven plaatsen als Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Zwanenburg, Spaarndam en Hoofddorp. Die enorme hoeveelheid wordt geconcentreerd uitgestoten boven de aan- en uitvliegroutes van en naar de landingsbanen en is slechts berekend tot een hoogte van 900 meter. Daarboven houdt de uitstoot natuurlijk niet op, dus het totaal aan kankerverwekkende stoffen is nog veel groter.

Uit de brief van ILT blijkt overigens klip en klaar dat de uitstoot van stikstofoxiden door vliegverkeer jaar na jaar toeneemt. We schreven al eerder dat zuiniger vliegtuigmotoren steeds meer stikstof zouden gaan uitstoten als gevolg van hogere bedrijfstemperaturen. Die opinie wordt nu gestaafd door de cijfers van de inspectiedienst die aantonen dat Schiphol dicht aanschurkt tegen de maximaal toegestane uitstoot van stikstofoxiden.

MOB was zich vooraf bewust van het feit dat de inspectiedienst zich zou beroepen op de maas in de luchtvaartwet en betrok bij haar handhavingsverzoek dan ook wijselijk het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). Dat verdrag bepaalt onder meer dat lidstaten van de Europese Unie verplicht zijn passende maatregelen te nemen tegen het gevaar van kankerverwekkende stoffen.

ILT verwijst als weerwoord op deze verplichting dat de lidstaten zelf mogen bepalen hoe die gevaren worden bestreden en dat minister Harbers heeft aangekondigd onderzoek te gaan doen naar de uitstoot van zzs rond vliegvelden. Mocht uit dat onderzoek blijken dat maatregelen nodig zijn, dan zouden die door de minister worden genomen, aldus de inspectiedienst.

Gevaren allang duidelijk
Het wrange hieraan is dat onderzoek naar de schadelijkheid van zzs allang heeft plaatsgevonden. Juist die stoffen die aantoonbaar schadelijk zijn voor de gezondheid of het milieu worden op die lijst geplaatst, dus discussie over of onderzoek naar dat gevaar heeft allang plaatsgevonden.

De Nederlandse wetgeving biedt dus opnieuw een uitzondering aan de luchtvaartsector. Dit keer is het zelfs een uitzondering die levensbedreigend is voor mensen die wonen in de omgeving van vliegvelden. Een uitzondering die het vliegverkeer geen strobreed in de weg legt, ook al gaat dat ten koste van de volksgezondheid.

Hoog tijd dat de Tweede Kamer zorgt voor aanscherping van de luchtvaartwetgeving. Het kan niet zo zijn dat de luchtvaart als enige sector in ons land vrij baan krijgt bij het veroorzaken van ernstige gezondheidsschade aan tienduizenden of zelfs honderdduizenden mensen.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.9 / 5. Aantal stemmen: 117

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Stein

  Gelukkig worden mensen steeds wijzer c.q. beter geinformeerd.Iedereen weet inmiddels dat op het platvorm van Schiphol werken je eigen (kanker)doodvonnis betekent mede vanwege de giftige chemische stoffen die bij de kerosine gemengd worden zodat dit op tien km hoogte niet bevriest.Je moet wel gek of heel wanhopig zijn als je daar vijf dagen in de week gaat staan.Zo gaat Schiphol ten onder aan zijn eigen succes,want zonder bagage gaat er geen hond meer vliegen.Trouwens een erg goede reactie van bovenstaande Henk Visser,compleet mee eens..!! Art 22 telt schijnbaar niet als je in de buurt van Schiphol woont……

 2. Henk Visser

  Er is maar 1 democratische oplossing (hopeful). De linkse, milieu en klimaatgerichte politieke partijen, moeten meer gaan samenwerken (fusie) en zo de winst van de VVD bij elke (meer versplinterde) verkiezing parolie bieden. 4 kabinetten Rutte hebben overduidelijk aangetoond dat niet alleen sociaal Nederland naar de afgrond is gebracht maar ook dat de volharding van de ‘staat in de staat’, Schiphol, buiten elke proporties is gegroeid.

  Nederland kent een buitenwettelijke staat in de staat die in staat van ontbinding verkeerd. Een stofzuiger die miljarden aan (ons belastinggeld) opslurpt en nooit een gezond bedrijf zal worden. Niet alleen de Rutte kabinetten, maar ook Balk ‘elende’ (de premier die Nederland meesleurde in de onzalige 2003 Irak oorlog),
  hield ons voor dat de sector van economisch levensbelang was. Sinds 2016 in het Mainport voorbij rapport duidelijk ontkracht.
  Dat onze democratie ernstig te lijden heeft aan verrotting van binnenuit door de vele lobby groepen en gelieerde rechtse media, illustreert de groeifase waarin het hyperkapitalisme is beland. En als we naar de VS kijken, voorspelt dat weinig goeds.
  Het feit dat GL/PvdA in de laatste kabinetsformatie buiten spel zijn gezet is een zwart teken aan de wand. Een teken dat democratie niet minder is dan de dictatuur van de meerderheid. Juist in deze tijd van de dreigende klimaatcrisis zou een landsbestuur van nationale eenheid gevormd moeten worden. Alsof het een oorlogsdreiging betreft. Dat is niet ondenkbaar. De opeenvolgende IPPC rapporten waarschuwen voor een doemscenario. Waarin massamigratie en oorlog om levensbehoeftige natuurbronnen als schoon drinkwater een realiteit kunnen gaan worden.

  Nu wordt in het stikstofplan de boeren hard aangepakt. Maar blijft weer de luchtvaart buiten schot. De ‘staat in de staat’, in staat van ontbinding. Een infuus patiënt. Alleen de electorale eliminatie van ruim 20 jaar sloopbeleid onder het CDA en VVD kan speldenprik klein Holland op de wereldkaart misschien doen inzien dat wij niet de op 1 na grootste vleesexporteur van de wereld kunnen zijn.
  Dat Nederland veel te klein is voor zo verschrikkelijk veel vliegtuigen die getroffen onderwonenden tot 3de rang burgers degraderen. Een vorm van discrimatie. Een vorm van minachting voor Nederlanders, daarbij grondwetten met voeten tredend. Een vorm van oorlog voeren tegen de eigen bevolking. Dat heeft een naam: staatsterreur.
  Winston Churchill zei eens: ‘Democratie is een slechte staatsvorm. Maar beter dan alle andere.’
  Moeten we het daar maar mee doen? Accepteren omdat het beter is dan alle andere staatsvormen? Blijven geloven dat staatsbedrijven als Schiphol op een gouden troon worden gemetseld omdat heel het land economisch zogenaamd aan de navelstreng van de sector hangt? En dus kredietwaardig is? Tot de bodemloze put eindelijk een echo van het muntje laat klinken?
  Nederland moet terug naar de democratische waarden zoals die zijn opgesteld voor alle burgers. Zonder uitzondering. Zonder staat in de staat.

  20
 3. Rob

  Luchtvaart, Den Haag, ILT en lvln kunnen in de dikke van dalen vermeld worden met de volgende verwijzingen: huichelaar, liegen, bedriegen, onbetrouwbaar, ziekmakend, kanker verwekkend, schofterig, boven de wet staan, niet luisteren, schijt hebben aan, en zo kunnen we nog wel even doorgaan, helaas interesseert het ze geen biet

  24
 4. Haes

  onderzoek is gebeurd. rechten van de mens worden door overheidsbeleid overduidelijk geschonden. laat het niet aan het ilt over om dat te beoordelen maar stap naar het europese hof!

  23
  • Hans

   Op 20 juni (lees ik net) wordt in Corendon Hotel Badhoevedorp een politiek café georganiseerd door VVD Haarlemmermeer. Thema “De luchtvaart, een vlucht vooruit”. Eén van de sprekers is minister Harbers. Tijd om vragen te stellen?

   3
 5. Schiffers

  Dat geldt dus ook voor MAA waar de herriebakken op 45 meter boven woonhuizen denderen.
  Boeren wat vinden jullie hiervan?
  Heet dit niet toevallig broodroof?

  17
 6. laptopleon

  Koeienmest moet tegen elke prijs naar het buitenland verplaatst worden, maar echt gevaarlijke stoffen mag Schiphol bv – zónder milieuwvergunning – gewoon met tonnen tegelijk boven Nederland lozen.

  Gek hè, dat het vertrouwen in de overheid en draagvlak voor maatregelen door dit soort onbegrijpelijke politieke besluiten afneemt?

  3
 7. Josje

  Het is toch werkelijk niet te filmen dit. Milieucriminaliteit van de bovenste plank, gefaciliteerd door onze overheid. Pure minachting voor de talloze inwoners die dag in dag uit deze giftige rotzooi inademen. Waaronder jonge kinderen. Waar hebben we in godsnaam nog een ILT voor nodig trouwens? Per saldo wordt de bevolking op geen enkele manier beschermd tegen de excessieve schade die de luchtvaart aan de volksgezondheid aanricht.

  42

Geef een reactie

Translate