Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Stikstof, Update

TU Delft: ’70 procent stikstofdepositie luchtvaart niet meegeteld’

natuur rond Schiphol

Vliegverkeer rond Schiphol zorgt voor veel meer stikstofdepositie dan wordt meegeteld (foto: Rudy and Peter Skitterians via Pixabay)

Nu boeren keihard worden aangepakt door de overheid om hun stikstofuitstoot te beteugelen, blijkt een groot deel van de uitstoot door de luchtvaart niet te worden meegeteld. Die uitstoot slaat deels wel neer op natuurgebieden die beschermd dienen te worden.

Dit blijkt uit een nog te verschijnen studie van de faculteit lucht- en ruimtevaart op de Technische Universiteit van Delft.

Op de studie is een embargo van kracht tot volgende week dinsdag, terwijl het rapport al in september vorig jaar werd opgeleverd. Mogelijk heeft deze tijdelijke geheimhouding te maken met de explosieve maatregelen die minister Christianne van der Wal vorige week bekend heeft gemaakt en die duizenden boeren raken in hun bedrijfsvoering en hun persoonlijke leven.

Uit de samenvatting van het rapport valt echter al op te maken dat de regionale impact van stikstofemissies van vliegtuigen kan oplopen tot 30 procent van het totaal. Voor de gebiedsgerichte aanpak van de minister is dat een aanzienlijk percentage, maar zij denkt de luchtvaart volgend jaar slechts met algemene maatregelen aan te pakken.

Stikstof luchtvaart niet ingekleurd
Zo zou in het gebied rond Schiphol de depositie met slechts 12 procent hoeven te dalen, volgens de NHx-kaart van de minister. De NOx uit de luchtvaart staat niet op die kaart ingekleurd, maar lijkt nu veel groter te zijn dan de uitstoot door boeren in het gebied.

Dichtbij Schiphol liggen verschillende Natura 2000-gebieden, waarin volgens de studie van ir Marijn van Loo tot een derde van alle stikstofdepositie afkomstig is van het vliegverkeer van en naar Schiphol.

Het was al bekend dat de luchtvaartindustrie ook in het stikstofdossier een uitzonderingspositie geniet, maar nooit eerder bleek in welke mate de bevoordeling plaatsvond. Immers rekent onze overheid – in tegenstelling tot de voorschriften van de Europese Unie – de uitstoot boven een vlieghoogte van 900 meter niet mee.

Van Loo stelt nu dat hierdoor maar liefst 70 procent van alle stikstofdepositie door vliegtuigen buiten beeld blijft. De depositie is dat deel van de uitstoot dat neerslaat op de bodem, dat verzuring van de grond veroorzaakt en daardoor de natuur schade berokkent.

90 procent uitstoot weg
Door slechts de uitstoot te berekenen van de zogenaamde start- en landingsfases van vluchten, wordt gemiddeld maar 7,7 procent van de uitstoot meegenomen in de rekenmodellen van de overheid. De overige 92 procent vindt plaats boven de grens van 900 meter en telt ‘dus’ niet mee.

Deze cijfers zijn ronduit schokkend te noemen in het licht van de recent door minister Van der Wal aangekondigde plannen, waarbij in sommige gebieden de stikstofneerslag tot meer dan 95 procent teruggebracht dient te worden en waarbij de luchtvaart vooralsnog buiten beeld wordt gehouden.

De minister heeft aangekondigd pas volgend jaar met generieke maatregelen te komen om de emissies van de luchtvaart aan te pakken, maar wil dat buiten de gebiedsgerichte aanpak laten vallen die geldt voor de boeren. De studie van de TU Delft lijkt een dergelijk beleid niet te ondersteunen met wetenschappelijke feiten: ook de vliegtuigen zorgen lokaal voor een zeer grote deposities.

Parallellen met kankerverwekkende stoffen
De depositie van stikstofverbindingen heeft parallellen met de uitstoot van kankerverwekkende stoffen door vliegtuigen. Ook die worden volgens minister Mark Harbers (I&W) niet gereguleerd door de Nederlandse wetgeving en ook die worden zeer geconcentreerd uitgestort boven de regio rond vliegvelden.

Uit berekeningen op basis van een rapport door ingenieursbureau Royal HaskoningDHV in opdracht van Schiphol blijkt dat het vliegveld jaarlijks 280 ton aan kankerverwekkende stoffen uitstoot boven een gebied met een straal van ongeveer tien kilometer rond Schiphol. In dit gebied bevinden zich talrijke kinderrijke woonwijken.

Update 21 juni 2022
Inmiddels is het volledige rapport vrijgegeven.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.5 / 5. Aantal stemmen: 572

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten

19 Reacties

 1. Kortekaas

  Ik heb vrienden in overveen en in haarlem gehad en ze hebben mij menigmaal laten zien wat voor zwarte neerslag er op hun huizen en op de was lijnen zat wat veroorzaakt werd door uitstoot van TATA ! Daarbij moet ik vertellen dat 5 van die vrienden zijn gestorven aan KANKER vooral long kanker

  2
 2. nico

  Als dit waar zijn vele wederom be… door onze overheid.
  Boeren met groene stikstof draaien we de nek om.
  Tata steel en Schiphol daar doet onze overheid niets aan vergeten niet begrepen?
  In 2018 totaal 4,2 miljard liter kerosine verbruikt, hoeveel grijze stikstof is hier mee uit gestoten
  Bijna 500000 vluchten
  Het aantal vluchten in het handelsverkeer lag met 566 duizend ruim 1000 boven het aantal uit 2018. Sinds 1997 is het aantal passagiers op de Nederlandse luchthavens met 153 procent toegenomen. Het aantal vluchten is met 41,5 procent toegenomen sinds
  De ANVR gaat Schiphol aan klagen, gaan reisorganisaties failliet?
  Maar denken we nu is niet aan de overlast voor omwonende, de ernstige ziekte die veel grondpersoneel oploopt. Er moet iets gebeuren denk aan je kinderen/kleinkinderen laat hun niet zitten met de rotzooi die wij gemaakt hebben
  Begin nu eerst is met 21% btw te heffen over de kerosine

  5
 3. Anton

  Schiphol en KLM zijn de heilige koeien!!!

  10
 4. Jannie

  Klopt het dat NO2 ontstaat door verbranding van fossiele en bio(massa)brandstoffen door auto’s, vliegtuigen maar ook schepen(!) en dat boeren voornamelijk NO3 produceren? En dat dit stikstofdossier op valse gronden is gebouwd?

  Hoorde dat graan in Duitsland is afgekeurd wegens een tekort aan NO2….

  2
  • Stefan

   Nee, dat klopt niet.

   2
  • Mc

   Autos, vliegtuigen, scheepvaart produceren vooral NO2 door de verbrandingsmotoren
   Dit noemt men grijze stikstof. Bij de landbouw komt de stikstof vrij als ammoniak NH3, en dat is groene stikstof.

   En het hele stikstofbeleied rammelt aan alle kanten, en dat begint bij de basis met de modellering van de uitstoot en sectoren die wel uitstoot veroorzaken maar niet meegenomen worden in de cijfers.

 5. Gert

  De studie is in het kader van een Master, daarom embargo denk ik.

  4
 6. Pieter van Doorn

  Waarom sluiten we schiphol niet en schoppen we al die mensen lekker op straat werk vraag zat. Kloothommels

 7. laptopleon

  Ik volg dit al jaren maar toch ben ik iedere keer weer verbaasd over hoe ver de overheid wil gaan om koste wat kost de luchtvaart te beschermen. Het lijkt wel een religie. Daarmee doe ik religieuzen te kort want zelfs een kerk zou dit nog niet voor elkaar krijgen.

  25
  • Royalwing

   Welke natura 2000 gebieden liggen er dan ‘dicht’ bij Schiphol?
   En nu schermen dat de uitstoot ‘kinderrijke’ gebieden raakt is onzin. Eerst mochten binnen de normen en contouren die gebieden gewoon gebouwd worden en nu is Schiphol opeens de grote overlast gever?
   Wat was er nu eerst: baan 24 of hele delen van de Haarlemmermeer? Ik kan niks met deze hypocrisie

   1
   • Reactie door auteur

    SchipholWatch

    Wat is uw punt? Omdat Schiphol er eerder zou zijn, is het OK tienduizenden of zelfs honderdduizenden mensen doodziek te maken? Fijne instelling uwerzijds. Niet de onze.

    7
   • Rob

    Beste Royalwing,
    Vergeet u wellicht dat in de loop der jaren het gebruik van de banen fors is toegenomen?
    Één of een aantal vrachtwagens per dag door de straat is geen issue, maar grote delen van de dag en zelfs tot in de kleine uurtjes ….

    2
   • Josje

    Beste Royalwing, ga eens een wandeling maken in de Kennemerduinen, Waterleidingduinen of de duinen bij Castricum en Egmond. Allemaal volcontinu onder de uitstoot en herrie van Schiphol. Laagvliegen onder de 1 km is steeds gebruikelijker, nou dan vergaat je als wandelaar echt het gevoel van rust en ontspanning. Kerosinesnuiven is het nieuwe recreëren geworden. En die duinen waren er echt al wat eerder dan de eerste vliegtuigen.

    3
 8. Jos boenink

  tja we weten wat de achterban van d33 graag doet vliegen en praten over hoe de voedselproductie moet worden verlaagd logisch beleid dus de echte olifant zijn natuurlijk de kankerverwekkende stoffen die mens en dier gelukkig niet uitstoten

  9
 9. M.

  Inmiddels is een vijfde (oud)collega van mij overleden aan kanker.
  Van de 65 medewerkers, 5 die hun pensioen niet gehaald hebben.
  Ik word daar niet alleen verdrietig van maar ook heel erg boos.
  Het gaat maar door met de vliegoverlast, lawaai, vervuiling, iedere dag dat het langer duurt worden meer mensen er ziek van.
  En de industrie weet het dondersgoed maar graait gewoon door.

  36
 10. Bas van den Born

  Ook niet genoemd is de NOx uitstoot van Tata

  28
 11. Adri Verheij

  Het blijft een dweilen met de kraan open beleid zolang alle sectoren niet evenredig worden aangepakt. Privileges luchtvaart oneerlijk

  35
  • Hans

   Onderzoeksraad voor Veiligheid inschakelen om onderzoek te doen naar kankerverwekkende stoffen!

   15
 12. Jos Boenink

  tja we weten wat de achterban van d33 graag doentvliegen en praten over hoe de voedselproductie moet worden verlaagd logisch beleid dus

  10

Geef een reactie

Translate