Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Wetten & regels

Definitief besluit: Inspectie gaat niet handhaven op verkort baangebruik

verkort baangebruik

Voorbeelden van het afsnijden van de baan waardoor meer herrie ontstaat voor omwonenden

4.9
(82)

Hoewel Schiphol in de eigen regels heeft staan dat vliegtuigen de hele startbaan moeten gebruiken bij het opstijgen om de overlast en vervuiling te verminderen, kan de Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT) niet handhaven. De wettelijke grondslag ontbreekt, stelt de dienst.

Deel op XDeel op Linkedin

SchipholWatch diende maanden geleden een handhavingsverzoek in om een einde te maken aan het starten vanaf bepaalde kruispunten op de startbanen. Door het gebruik van verkorte startbanen neemt de geluidshinder voor woonwijken in de omgeving van Schiphol fors toe, mogelijk tot een factor vier boven wat nodig is bij een normale start.

De ILT gaat als gevolg van het handhavingsverzoek wel onderzoeken wat de consequenties zijn van het verkorte baangebruik. “Dit in het kader van onze signalerende rol rond maatschappelijke risico’s”, aldus de brief die wij gisteren ontvingen.

De luchtverkeersleiding legt de regels voor piloten op en rond Schiphol uit in een zogenaamde Aeronautical Information Publication (AIP). Dat stuk is bedoeld om vliegeniers beknopt informatie te bieden over de gebruikelijke gang van zaken op Schiphol.

Korter taxiën
Een van de regels in het AIP van Schiphol is dat vliegtuigen de volledige startbaan moeten gebruiken, met als reden nota bene om de geluidshinder zoveel mogelijk te beperken. In de dagelijkse praktijk starten veel vliegtuigen vanaf halverwege de startbaan om taxitijd te winnen en de smoes dat dit milieuvriendelijker zou zijn.

Door deze praktijken komen vliegtuigen later van de grond los en vliegen ze lager over de woonwijken heen. Dat heeft direct gevolgen voor de geluidsoverlast die veel groter is door het lager vliegen. Ook de uitstoot van onder meer kankerverwekkende stoffen en stikstofoxide vindt zo plaats op een lagere hoogte zodat de concentraties hoger zijn en daardoor gevaarlijker voor mens en natuur.

In een eerder schrijven had ILT al laten weten aan SchipholWatch niet te gaan handhaven omdat het gaat om eigen regels van Schiphol, maar dat deze regels niet zijn vastgelegd in wetgeving – een voorwaarde om te kunnen handhaven.

Zorgplicht en mensenrechten
SchipholWatch heeft daar toen tegenin gebracht dat er wel degelijk wetgeving bestaat die handhaving door ILT zouden billijken, zoals de algemene zorgplicht, de grondwet en het Europees verdrag voor de rechten van de mens. Bovendien geldt voor de luchtverkeersleiding een specifieke zorgplicht, zo beargumenteerden we.

ILT heeft deze argumenten nu van tafel geveegd en beroept zich in feite op de wetteloosheid in de luchtvaartsector. Het stelt dat Schiphol nergens de wettelijk vastgelegde regels en normen overschrijdt (sic) en dat er daarom geen grond is voor de dienst om handhavend op te treden. Het handhavingsverzoek is hiermee definitief afgewezen.

Teleurstellend, temeer omdat de lakse omgang van Schiphol met de belangen van omwonenden in dit geval zorgt voor volledig overbodige herrie en vervuiling.

We zijn nieuwsgierig naar de uitkomsten van het onderzoek dat ILT alsnog gaat instellen en hebben de dienst gevraagd om deze terzijnertijd aan ons ter beschikking te stellen. SchipholWatch gaat niet in beroep tegen het besluit.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.9 / 5. Aantal stemmen: 82

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Loes

  Las gisteren dit in de krant: rechter vernietigt vergunning voor mobiele hangplek in Soest om de volgende reden:
  Het respecteren van iemands woongenot is een fundamenteel recht, dat wordt beschermd!!!
  Maar dat telt natuurlijk niet voor de overlast veroorzaakt door Schiphol 😡

  5
 2. Anton

  Jammer de milieu activisten geen trekkers hebben ! De overheid speculeert op de goede inborst van deze mensen die het goed met het milieu voor hebben en maakt daar ernstig misbruik van . Dat gaat al decennia goed. Waarom zou je je houding dan veranderen? Als de rechter direct een oordeel velt die ongunstig uitpakt voor Schiphol, ben ik benieuwd welke trukendoos de instanties dan weer open trekken. Ik ben het vertrouwen totaal kwijt. Helaas want het kan zo anders.

  8
 3. dick

  er gaat niets veranderen , dit is weer een voorbeeld en bevestiging .
  Omwonenden worden niet beschermd , de rechtzaak kan niet snel genoeg komen, het is wel erg stil aan de overkant helaas.

  10
 4. Jan

  De ILT en LVNL zijn hersenloze mensen die enkel maar aan geld denken. Bewoners bestaan voor hun niet. En dat ze bewoners vergiftigen interseert ze niet.

  6
 5. gevanes

  Schiphol kan de wet niet overtreden begrijp ik omdat er geen wetgeving is en men die ook niet wil (de) maken.
  Zover reikt de Vliegmaffia want er valt gigantisch veel geld te verdienen ondanks dat het dit keer geen handel is in verdovende middelen.En de wetten die er zijn worden slap of helemaal niet gehandhaaft en/of ontdoken.

  9
 6. Wies Hazenoot

  En we doen nog een onderzoekje. De conclusie is eigenlijk al te geven, alleen zo hebben we weer een jaartje respijt, het rapport belandt in een bureaulade, we doen nog een plas, we nemen een glas en laten alles zoals het was

  8
 7. Bianca

  Schiphol heeft zijn eigen regie, leeft zijn eigen leventje en heeft lak aan alles en iedereen.
  Waarom is er niemand die eens keihard optreedt tegen deze club?

  22
 8. ALMMJ

  Wie de zorgplicht niet aan kan, kan beter belastingheffen, op decibellen, kankerstoffen alle soorten en maten, stikstof, kerosine, luchthavenbelasting etc. en zwaar ook. Hoe duurder het wordt hoe minder ze vliegen. Lullig voor de passagier, maar het loopt de spuigaten uit!! Haal het verdienmodel eruit en klaar ermee!!!

  15
 9. Jonny

  Vreselijke brief, waarin ‘de overheid’ haar verantwoordelijkheid gewoon ver van zich werpt. Er wordt ook weer gerept over grenswaarden die berekend zijn in plaats van gemeten zijn. En B&W Haarlemmermeer is het bevoegd gezag voor de wet Milieubeheer… een lachertje!
  Een schande hoe onze autoriteiten en onze ambtenaren optreden.

  17
 10. Rob

  Het is toch te belachelijk voor woorden dat Schiphol lvnl en ilt zo omgaan met omwonenden ??
  Hebben ze dan echt schijt aan de gehele omgeving en denken ze werkelijk ontastbaar te zijn ?

  16
 11. Gijsbert

  Heel teleurstellend. We zouden er vanuit moeten kunnen gaan dat voor de berekening van de Lden in ieder geval de echte startpositie wordt gebruikt, zodat de Lden wat hoger uit komt. Maar dat zal natuurlijk wel niet het geval zijn

Geef een reactie

Translate