Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Analyse

Mediadebuut nieuwe KLM-bazin klaagzang zonder fundament

Marjan Rintel

Marjan Rintel van KLM (foto: NS)

4.8
(171)

Marjan Rintel debuteerde vorige week in de media als nieuwe zetbaas van KLM met interviews in diverse media, afgegeven tijdens een snoepreisje naar Aruba. Tal van journalisten gaven acte de présence. Met het vertrek van voorganger Piet Elbers is er helaas geen einde gekomen aan de misleidende praatjes.

Deel op XDeel op Linkedin

Het is een beproefd recept van KLM: nodig journalisten uit voor een vliegreisje naar een ver en zonnig oord, stop ze in een peperduur hotel en zorg voor copieuze maaltijden. In de marge tussen zwembad en nachtclub is volop gelegenheid om het verhaal van het bedrijf over het voetlicht te brengen.

De berichten die na zo’n pretreisje in de krant verschijnen, blinken uit in gebrek aan kritiek. Klakkeloos worden uitspraken van de ‘executives’ overgenomen in krantenberichten die honderdduizenden lezers bereiken en doen geloven dat het bedrijf goed bezig is met milieu en klimaat.

“Per passagier halen we in 2030 50 procent minder geluid en 25 procent minder uitstoot”, zo noteerde journalist Herman Stil namens het Algemeen Dagblad uit de mond van Rintel.

Zelfverzonnen normen
Dat is op zijn minst een controversiële bewering, waarop de journalist helaas niet verder ingaat. Opvallend, omdat Rintel hiermee een nieuwe norm introduceert – de herrie per passagier.

Het is een niet gebruikte en niet ter zake doende maat, omdat het niets zegt over de ervaren overlast. Die heeft immers niets te maken met hoeveel passagiers er in een vliegtuig zitten, maar wel met het aantal omwonenden dat de overlast ervaart. Overlast gaat niet over de veroorzaker, maar over het slachtoffer.

Rintel rekent in hetzelfde interview – evenals haar voorganger Piet Elbers – op technologische innovatie waarvan maar moet worden afgewacht of die wordt gerealiseerd. Volgens de topvrouw worden nieuwe vliegtuigen steeds stiller.

Dat mag over het algemeen zo zijn, maar niet bij KLM. Dat investeerde nog maar enkele jaren geleden in Embraer-toestellen als vervanging van de dertig jaar oude Fokkers. Die Embraers maken juist veel meer herrie. Zoveel meer dat ze in een volledig andere geluidscategorie vallen. Kennelijk heeft KLM bij de aanschaf totaal geen rekening gehouden met de overlast voor omwonenden, maar pronkt het nu wel met technologie waarin juist niet geïnvesteerd is.

De nieuwe toestellen van KLM maken veel meer herrie dan de oudere toestellen van Fokker.

Rekening houden met omwonenden was ook niet te verwachten van KLM, maar wek als nieuwe aanvoerder van een van de grootste milieuvervuilers van Nederland dan ook niet de indruk zo goed bezig te zijn. Want in de praktijk blijkt keihard het tegendeel.

De overlast van vliegtuigen is niet alleen afhankelijk van de herrie door één toestel. De hoeveelheid toestellen die dagelijks boven woonwijken vliegen, is minstens zo belangrijk. In dat kader is de continue lobby van KLM vóór groei en tégen klimaatbeperkingen vooral gericht op het vergroten van de overlast.

Juist steeds meer overlast
De beweringen van Rintel dat haar bedrijf werkt aan het verminderen van de overlast worden weersproken door harde cijfers. Zo blijkt uit statistieken van het eigen meldingencentrum BAS van Schiphol dat het aantal klachten per vliegbeweging in tien jaar tijd is verdrievoudigd. Vorige week waarschuwde GGD GHOR de regering nog voor de groeiende geluidsoverlast van het vliegverkeer. Dat is beide in tegenspraak met de uitlating van de KLM-topvrouw als zou de overlast steeds minder worden.

Uit een andere berekening van BAS blijkt dat het overlastgebied rond Schiphol steeds groter wordt. Het klachtencentrum produceerde in de jaarrapportage over 2019 heatmaps met meldingen. De kaart van 2019 kleurt een veel groter gebied blauw dan die uit 2010.

(illustraties: BAS)

In haar interview met het Algemeen Dagblad stelt Rintel dat de uitstoot van vliegtuigen in 2030 met een kwart zal zijn gedaald. Zij bedoelt dan opnieuw de uitstoot per passagier. Omdat vliegtuigen steeds groter worden, neemt de totale uitstoot juist toe.

Dat blijkt klip en klaar uit de emissieregistratie van RIVM. Ondanks de technologische verbeteringen neemt de uitstoot van vliegtuigen van en naar Schiphol jaar na jaar toe. Slechts de corona-crisis wist deze trend tijdelijk te breken.

Afgezien van de corona-periode neemt de CO2-uitstoot van luchtvaart alleen maar toe (illustratie: RIVM)

Rintel beperkt zich sowieso tot de uitstoot van CO2 en gaat daarbij volledig voorbij aan de niet-CO2-effecten op het klimaat, zoals door de vorming van vliegtuigbewolking. Wetenschappers stellen dat dit de effecten van de CO2-uitstoot op het klimaat ten minste verdubbelt, maar mogelijk zelfs verdrievoudigt.

Evenmin bespreekt de KLM-voorvrouw de uitstoot van stikstofoxiden en zeer zorgwekkende (lees: kankerverwekkende) stoffen. De uitstoot van stikstofverbindingen is bij de modernste toestellen juist hoger dan bij oudere toestellen omdat de efficiëntere motoren op een hogere bedrijfstemperatuur werken en daardoor meer stikstofoxide produceren.

Iedere Nederlander die de soap rond Remkes en de boeren heeft gevolgd weet inmiddels hoe urgent het probleem van stikstofuitstoot is en welke draconische maatregelen de regering gedwongen is te nemen.

Afschuiven
Op het zonnige Aruba mag Rintel nog verder leeglopen. “We maken er een heel erg Nederlands probleem van, terwijl dit een Europees probleem is. Als we nu op Schiphol krimpen en al die reizigers via het buitenland gaan vliegen, dan hebben ze daar overlast en schiet het milieu er niets mee op.”

Het besluit tot krimp van Schiphol is genomen omdat al zeven jaar sprake is van overschrijding van de geluidsnormen op Schiphol zonder enige vorm van handhaving. Rintel pleit er hier dus voor om een illegale situatie in stand te houden.

Bovendien spiegelt zij hier het valse beeld voor dat overlast naar elders wordt geëxporteerd. Maar vrijwel nergens in Europa bevindt zo’n groot vliegveld zich midden tussen de woonwijken.

Verplaatsing van vluchten, vooral met veel overstappers, naar andere vliegvelden resulteert vanwege de gunstiger ligging ten opzichte van de bebouwing in significant minder overlast voor lokale omwonenden.

De topvrouw gaat er met haar uitspraak bovendien vanuit dat vluchten die niet meer via Schiphol lopen, worden overgeheveld naar buitenlandse vliegvelden. Maar ook in die landen bestaat een harde klimaatopgave en wordt gewerkt aan maatregelen om het vliegverkeer te beperken. In de meeste Europese landen gaan regeringen voortvarender te werk dan de kabinetten Rutte tot op heden hebben laten zien.

Sleetse retoriek
De uitspraken van Rintel in haar interviews op het bounty-eiland zijn ronduit sleets. Vlak voor de corona-crisis, in 2019, liet KLM al weten de helft van de vloot te vervangen door schonere en stillere toestellen.

Al die mooie praatjes ten spijt heeft het volgens nota bene het eigen klachtenloket van Schiphol geleid tot meer klachten door meer mensen over een veel groter gebied rond Schiphol. De resultaten van de al jarenlang voorgespiegelde verbeteringen zijn dus nihil komma nul.

Hub-a-licious
Rintel stelt in haar praatje aan de pers nog steeds mee te willen dingen in het wedstrijdje om de grootste hub van de wereld. Maar vrijwel geen van die hubs ligt in zo’n drukbevolkt gebied. Ze hebben stuk voor stuk een grotere thuismarkt, goedkopere olie (Emiraten, Qatar, Turkije) en lagere lonen.

Het zo gewenste spelletje vér pissen van Rintel gaat ten koste van de arbeidsvoorwaarden van tienduizenden Nederlandse luchtvaartmedewerkers, de leefomgeving van 2,1 miljoen omwonenden en de toch al schaarse natuur in ons land.

Het belang van KLM heeft tot op heden geleid tot een vliegveld waar geen hond wil werken, waar platformmedewerkers doodziek worden van de kankerverwekkende uitstoot en waar overstappers voorrang hebben op Nederlandse vakantie- en zakenreizigers. Tegelijkertijd heeft Rintels KLM geen enkel ander concurrentievoordeel dan ultralage ticketprijzen voor overstappers.

Zo’n model is ingehaald door de tijd en niet toekomstbestendig. Het beleid dat de nieuwe zetbazin van KLM voorstaat kan geen stand houden, al was het maar omdat de belastingbetaler een groot risico loopt om voor de zoveelste keer te moeten bijdragen aan de bedrijfsvoering van de blauwe fabel.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.8 / 5. Aantal stemmen: 171

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Stein

  Je zou het toch denken , de CEO’s van KLM (en ook Schiphol).. dit zijn intelligente en goed opgeleide mensen die zo’n bedrijf besturen,maar niets lijkt minder waar. Weer diezelfde al jaren over de houdbaarheidsdatum heenzijnde retoriek.Weer diezelfde afgezaagde standaardpraatjes over “stillere” , “schonere” en “zuiniger” ,om dat vervolgens af te ronden met het door allerlei milieugeboefte gebruikte modewoord ”Duurzaam”..!! De conclusie moet toch haast wel zijn dat deze lieden of nog naiever(of gewoon oliedom) zijn dan ze zelf beseffen, of gewoon door en door verziekt zijn door macht en status en zich naadloos een keiharde overlijken gaande mentaliteit hebben aangemeten….En over die “journalisten”?……Geen woorden aan vuilmaken…

  7
 2. Louis

  Vermoedelijk is de nieuwe norm “herrie per passagier” ingegeven door de wens het geluid te meten aan de binnenzijde van de toestellen

  4
 3. wilma

  De verwijzing naar een artikel van Parool en AD journalist Herman Still zorgt altijd voor lezen van een verhaal van een Schiphol/KLM lobbyist. Kritiekloos bazuint hij in eigen woorden de verhalen van de Schiphol/KLM bazen na. In het Parool , een Amsterdamse Krant, wordt daardoor geen aandacht besteed of analyse gemaakt van de overlast, viezigheid en onveiligheid die vliegen over de stad voor veel Amsterdammers geeft

  9
 4. Eelco Schipperus

  Zeker een uitstekend stuk. Dank voor de heldere uitleg.

  7
 5. Jan Rooijakkers

  Goed stuk weer van SchipholWatch !
  Helemaal correct ook. Laten we hopen dat de voortdurende druppels van de waarheid de steen van de “old school groei denkers” snel uitholt. We gaan door en er zullen steeds meer weldenkende mensen naar de goede kant komen !
  het “tipping point” is m.i. nabij.

  11
 6. Haes

  Niks nieuws onder de zon. Al 50 jaar dezelfde goedkope retoriek van schiphol/klm etc over “stiller”. Liegen en bedriegen. Geholpen door korrupte journalistiek die zich zo opzichtig laat inpakken. En dan met een stalen gezicht verder schrijven over korrupt nederland? Brutaal hoor….
  Sluit mij aan bij vraag rrustema naar passagierslijst van dat voorliegersvluchtje naar aruba en anders de artikelenderrie die eruit voortgekomen is. Kunnen meer mensen zich een oordeel vormen over onze “kwaliteitsjournalistiek”…
  Hoop dat Theo zijn konklusies getrokken heeft en zijn abonnement heeft opgezegd.

  13
 7. Bianca

  Hetzelfde gebeurt als Rutte plaats zou maken voor tante Kaag, het wordt er dan helaas niet beter op. Zo ook met Rintel. Je zou denken dat zij wat ‘schoner’ zou denken vanwege haarjarenlange ervaring met het schone treinvervoer. Maar nee, ze danst naar de pijpen van Schiphol en KLM, blijkt wel uit het bovenstaande verhaal…ze verdient haar centen toch wel.

  En lawaai komt er wel steeds meer, ook ‘s nachts. Hier over de Veluwe wordt de laatste jaren ook steeds lager gevlogen en ook steeds meer ‘s nachts. Wat in Amsterdam land, zijn de pretvluchten van vakantielanden, de rest zijn internationale overvliegers. Niet alle vliegtuigen zijn hoorbaar, de meeste die hier hoger dan 10km overheen vliegen, zijn bijna onhoorbaar, afgezien van een enkeling. De lage vliegers op 3-5km hoor je in de stilte hier erg goed, helemaal als je het slaapkamerraam open hebt.

  Wat mij nog steeds verbaast, is dat er nog geen cent accijns op kerosine geheven wordt en deze tak niet getroffen wordt door deze gecreëerde crisis.
  De MKB wordt wel keihard getroffen, maar de multinationals hoor je ook nergens over.
  Tja, er is iets structureel mis in dit land, maar dat is geen nieuws.

  18
 8. Roland

  Ja, mevrouw Rintel gaat van het ene “prachtige” Nederlandse bedrijf naar het volgende “prachtige” Nederlandse bedrijf, zonder enig bewijs dat ze iets in die sector voor elkaar heeft gekregen, integendeel – de Nederlandse Spoorwegen hebben onder haar bewind uitermate ondermaats gepresteerd! Blijkbaar dus reden genoeg om haar opvolger te laten maken van die oetlul Dick Benschop als nieuwe President Directeur van dit schijnbedrijf KLM….. In plaats van enig hoop op betere tijden/milieubescherming en vermindering van overlast met het gestrekte been erin – good job , mevrouw President Directeur! Liz Truss 2.0!
  We weten allemaal wel beter wat met dit soort mensen in de komende jaren gaat gebeuren, ik zet mijn stoel alvast klaar voor het spektakel!

  13
  • Johan

   Was Benschop niet directeur van Schiphol en niet van KLM? Ik snap de verwarring, het zijn immers twee handen op een buik, maar toch. Laten we de feiten helder houden.

   7
 9. Josje

  Shockerend dat journalisten van serieuze kranten zich laten inpakken door leuke snoepreisjes van een groot bedrijf met een duidelijke politieke agenda. Ik verkeerde in de naïeve veronderstelling dat zulke reisjes een doorzichtige truc zijn waarmee YouTube influencers worden verleid tot het het promoten van producten. Dacht dat er nog zoiets bestond als journalistieke onafhankelijkheid. Maar ook dat is blijkbaar passé. Burgers die hun recht op bescherming van gezondheid en leefomgeving willen opeisen moeten dus niet alleen opboksen tegen de netwerkkongsi van MinIenW met zijn advocatenteam van 60 miljoen, maar ook nog tegen door de luchtvaartsector gecorrumpeerde journalisten.

  23
  • Johan

   Algemeen Dagblad een serieuze krant? Zo heb ik die tabloid nooit beleefd. Veel sensatieartikelen en oppervlakkige analyses.
   Maar ik deel de mening dat de landelijke kranten en radio en TV zenders wel eens wat meer aan serieuze onderzoeksjournalistiek mogen doen. Ipv te schrijven hoe zielig het is dat mensen een uur in de rij moeten staan als ze naar Ibiza willen vliegen, zou ik wel wat vaker mensen geïnterviewd willen zien die nacht aan nacht uit hun slaap gehouden worden door nachtvluchten.

   13
 10. Rob

  Wat een misselijk mens, zit net als haar voorgangers van liegen en bedriegen aan elkaar.
  Die hub functie is gewoon te asociaal voor woorden in de drukke randstad. Hoe is het toch mogelijk dat zo’n rintel dit zonder te knipperen kan beweren

  28
 11. G bierma

  Welke journalisten waren aan boord?Ben benieuwd wie er nog objectief nieuws brengt en zich niet laat omkopen.

  12
 12. rrustema

  Ik lees graag een passagierslijst van dat reisje en de bijbehorende publicaties die eruit voortkwamen.

  35
 13. ir. B. van Marlen

  Wat is het toch opvallend dat al die CEO’s zich zo snel laten inkapselen en verder gaan met het leugenachtige gedrag dat zo kenmerkend is voor de luchtvaartsector. Rintel is de volgende met alles relateren per passagier.

  Waar blijft integriteit en fatsoen in dit land? En wat laten die journalisten zich ook besodemieteren met dit soort drogredenen. Je zou zo’n snoepreisje gewoon moeten weigeren, dan toon je enig kritisch denkvermogen en ruggegraat! Voor het klimaat alleen al.

  Ook deze dame zal zich uiteindelijk moeten verantwoorden voor de rechter is mijn vurige wens. Gelijk met al die corrupte politici eromheen.

  Ik heb het al eerder geschreven: de gezichten veranderen, de vieze spelletjes niet!

  53
 14. Theo

  Ja zo gaat het maar door, even had ik goede hoop op mw.Rintel, maar dat die hoop al zo snel om zeep werd geholpen, had ik niet verwacht.
  Tja, de kranten zijn als het ware de slippendragers van Schiphol/KLM, hetgeen ik de krant waarop ik een abonnement heb ook heb verweten, zelfs meerdere malen! Zonder resultaat zelfs zonder reactie, geen wonder het teruglopende bestand van abonnees.

  En let op: wat nu met Groningen gebeurt, valt straks Schiphol ten deel!

  44

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd, maar wel gebruikt om een bevestigingslink te sturen. Zonder geldig e-mail adres ontvangt u deze link uiteraard niet. Na bevestiging wordt uw reactie geplaatst.

Translate