Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Stikstof

‘Remkes laat boeren in onzekerheid over aanpak andere sectoren’

natuurbos

foto: Doortje via Pixabay

4.8
(98)

Prutswerk, zo noemt natuurbeschermer Johan Vollenbroek van MOB het rapport ‘Wat wel kan’ van stikstofonderhandelaar Johan Remkes. De oud-minister mist cruciale punten waardoor er geen doelen voor luchtvaart en industrie zijn geformuleerd en verbetering van de natuur uit zicht blijft.

Deel op XDeel op Linkedin

“Wat moet het kabinet met dit staaltje prutswerk van Remkes”, vraagt Vollenbroek zich af. “Wij zouden het wel weten, bij het oud papier en nu eindelijk vier jaar na de uitspraak van het Europese Hof starten met het reduceren van de stikstofuitstoot.”

Remkes was niet voorbereid op het geven van een advies, zo meldt Vollenbroek. “Hij adviseert nu om PAS-melders te legaliseren ten koste van de woningbouw. Meent hij dat nou echt?”

Waar blijft de aanpak van Schiphol?
In het advies komt de nationale probleemoplosser niet verder dan het aanpakken van 600 piekbelasters, zo vertelt Vollenbroek. “Zijn dit alleen landbouwbedrijven of ook bedrijven als Schiphol, vliegveld Lelystad, Tata en Rockwool? Of gaat het alleen maar over agrarische bedrijven?”

MOB ziet maar liefst tien punten waarop Remkes de boot heeft gemist, onder meer het niet opnemen van een verplichting tot 50 procent reductie van stikstofuitstoot in de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn), een verbod op stikstofhandel en het grotendeels schrappen van latente stikstofruimte.

Vollenbroek verbaast zich over het feit dat er nog steeds geen stikstofdoelen zijn geformuleerd voor de luchtvaartsector en de industrie. “Waarom is dit geen prioriteit?”

Onvolledig
“Alle punten zijn noodzakelijk om het stikstofprobleem onder controle te krijgen en de vergunningverlening op gang te krijgen. Remkes benoemt ze niet eens en geeft er dan ook geen advies over.”

Vollenbroek denkt dat het rapport vooral bedoeld is om de boeren kalm te krijgen. “Maar ook dat is niet gelukt, het rapport krijgt een 6- van de boeren.”

Schiphol prijkt als één na grootste stifstofvervuiler van Nederland op een lijst van het Ministerie van Landbouw (LNV) met een uitstoot van 3,6 miljoen kilogram per jaar. Maar in dat getal zijn alleen de emissies opgenomen tot een maximale vlieghoogte van 900 meter.

Veel uitstoot buiten beeld
Volgens onderzoek van de TU Delft wordt daarmee maar liefst 90 procent van de uitstoot door het vliegverkeer buiten het zicht gehouden. Op basis van deze bevindingen is de luchthaven in werkelijkheid met afstand de grootste vervuiler van ons land. De door het RIVM gepubliceerde uitstoot moet volgens Delft met een factor tien worden vermenigvuldigd tot 36 miljoen kilogram NOx per jaar om een beeld te krijgen van de werkelijke uitstoot.

De Europese Commissie schrijft de lidstaten voor om ook de emissies boven de 900 meter vlieghoogte te rapporteren. Nederland is één van slechts drie EU-landen die weigert te voldoen aan deze richtlijn.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.8 / 5. Aantal stemmen: 98

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Thea

  jammer dat het gespuis van RTHA niet wordt genoemd, die ondanks een volledig mislukt participatieoverleg (want geen krimp scenarios ter discussie), opnieuw op slinkse wijze uitbreiding in een vergunnig probeert te krijgen.
  teken aub de petitie om een heel duidelijk signaal af te geven: https://www.btv-rotterdam.nl/naslagdossiers/politiek/adviesrapportages/376-petitie

 2. Gerry

  Over 10 jaar een parlementaire enquête over Schiphol? “Ik wist niet hoeveel stikstof Schiphol uitstootte, hoeveel mensen ziek zijn geworden door die blootstelling aan gevaarlijke stoffen en de voortdurende geluidsoverlast. En voor de enorm grote nadelige belasting voor het milieu. Sorry.”
  Ik vind het onbegrijpelijk, dat Schiphol nergens genoemd wordt in de media als bedrijf dat in zal moeten leveren.. De top 100 is bekend, maar het lijkt er (weer) op dat Schiphol uit de wind gehouden wordt. Een bedrijf dat zich niet hoeft te houden aan regel-en wetgeving en daarin wordt gesteund door onze overheid. Er is inmiddels al zoveel bekend over Schiphol op het gebied van milieu, veiligheid en geluidsoverlast.. Jammer dat Remkes dit bedrijf niet met naam heeft genoemd in zijn rapport. Een gemiste kans.

  10
 3. ir. B. van Marlen

  Inmiddels heeft men ook de Luchtruimherziening (LRH) er op 14/10/2022 doorheen gedrukt. Hierin wordt een nieuw geluidsbelast gebied toegevoegd, de zgn. ‘vierde fix’, het gewraakte Lelystad Airport tegen de wil van velen doorgezet, en vaste routes (aanvankelijk zgn. ‘korte’) naar Schiphol, ingevoerd waaronder men in een hel terecht gaat komen, tengunste van anderen die wat meer worden ontzien.

  Men beroept zich op ‘minder hinder’, maar kan niet aangeven hoeveel en hoe hoog de vliegtuigen zullen overkomen met welk effect, terwijl dit met al die mooie rekenmodellen toch mogelijk zou moeten zijn! Reken maar dat u en ik er door zullen worden overvallen!

  Men trekt zich geen donder aan van de vele terechte kritieken en bezwaren op de LRH en gaat gewoon op de oude voet door met groeiplannen en het verder verzieken van dit land, terwijl de al genaaide boeren voor het stikstofprobleem mogen gaan opdraaien en luchtvaart en industrie worden ontzien!

  Hoe de overheid met Nederlanders omgaat is maar al te bekend uit de gaswinning, de toeslagenaffaire, PFAS, etc.. Straks komt men weer met slappe excuses over ‘complexiteit’ en het ‘niet goed kunnen herinneren’, of ‘er zich niet in herkennen, of men zegt zelfs, dat ‘dit nooit had mogen gebeuren’, zonder ook maar iets ervan terug te nemen!

  22
 4. Kijk naar de toekomst

  DOORGESTOKEN KAART?

  VVD-er Remkes helpt een handje bij het traineren en uitstellen van maatregelen. Beperkt zich tot de agrarische sector en helpt I&W minister Harbers bij het zekerstellen van de positie van de Royal Schiphol Group.

  Via een “team luchtvaart” bij de Provincie NH is de volledige bestuurlijke regie omgedraaid waarbij – in een bestuursakkoord met Schiphol gedeputeerde en BRS voorzitter Olthof! – de gehele Noord- en Zuidvleugel zijn onderworpen aan het gruwelijke “groene” groeimodel met “hinderbeperking”.

  De politiek is liever lui dan moe en alle verantwoordelijke bestuurders zijn hiermee spoorslags akkoord gegaan. Dat betekent dat de Schiphol Group – naast een uitzonderingspositie – de in de toekomstvisie omschreven “Holland Metropool” met de HUB als middelpunt ongestoord kan realiseren.

  32
 5. Johan

  Help de boeren, reduceer pleziervliegreisjes, reduceer Schiphol.

  26

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd, maar wel gebruikt om een bevestigingslink te sturen. Zonder geldig e-mail adres ontvangt u deze link uiteraard niet. Na bevestiging wordt uw reactie geplaatst.

Translate