Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Analyse

EASA verwacht doodleuk groei luchtvaart Europa

rapport EASA

EASA voorspelt doodleuk groei van de stikstof- en CO2-uitstoot van de luchtvaartindustrie (illustratie: omslag rapport EASA)

4.9
(75)

Ondanks de Green Deal van EU-baas Frans Timmermans verwacht het Europese agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart EASA groei van de uitstoot en herrie door het vliegverkeer binnen de unie.

Deel op XDeel op Linkedin

Zelfs in een voor de vliegindustrie pessimistisch scenario groeit het vliegverkeer in 2050 naar 10,1 miljoen vluchten binnen de EU vanaf 9,25 miljoen in voorlopig piekjaar 2019. In een voor de dito optimistisch scenario worden liefst 15 miljoen vluchten verwacht in 2050.

Dit blijkt uit het ‘Europees Luchtvaart Milieurapport 2022‘ dat de organisatie onlangs presenteerde in samenwerking met het European Environment Agency en luchtverkeersleiderskoepel Eurocontrol.

Hoewel er dus meer vliegverkeer zou komen, berekent het agentschap dat het aantal gehinderde omwonenden afneemt van 3,16 miljoen in 2019 naar 2,44 of zelfs 0,79 miljoen in 2050.

EASA telt alleen mensen mee die binnen de contour van 55 dB(A) Lden rond vliegvelden wonen, terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie WHO adviseert iedereen mee te nemen binnen de contour van 45 dB(A). Dat is een bijna tien keer lager geluidsniveau.

45 miljoen Europeanen in de vliegherrie
Ter illustratie: rond Schiphol wonen ongeveer 150.000 mensen in de contour zoals bedoeld door EASA, terwijl er 2,1 miljoen mensen wonen binnen de WHO-contour. Doorgerekend naar de situatie in de EU met 3,16 miljoen mensen binnen de EASA-contour, zijn er in heel Europa maar liefst 45 miljoen mensen die volgens de WHO-richtlijnen overmatig last hebben van vliegverkeer.

Het agentschap heeft nog een andere maat om de overlast vast te stellen: het aantal mensen dat minstens 50 vluchten per dag over hun woning krijgt met ten minste 70 decibel vliegherrie. Dat waren er in de EU 1,3 miljoen – een groei van maar liefst 71 procent sinds 2005!

De EASA denkt dat met name vlootvernieuwing zal leiden tot de afname in aantallen gehinderden. In het meest gunstige scenario, een afname tot 0,79 miljoen mensen, zijn daarvoor nieuwe technologieën nodig die nu nog niet bestaan. Het genoemde aantal is dan ook hoogst speculatief.

Explosieve groei stikstofuitstoot
Ronduit spectaculair is de voorspelde toename van de stikstofuitstoot door de luchtvaart. Door zuiniger motoren stijgt deze uitstoot gestaag, hetgeen zich uit in een toename van 697.000 ton in 2019 naar maar liefst maximaal 1.335.000 ton in 2050.

Een verdubbeling van de stikstofuitstoot is niet ondenkbaar, aldus EASA (illustratie: EASA)

Hoewel lang niet overal binnen de EU sprake is van een stikstofprobleem, is dit voor de Nederlandse luchtvaart slecht nieuws. In ons land bestaat geen ruimte voor extra stikstofuitstoot en zal iedere vergroting leiden tot het verlies van vergunningen en/of rechterlijke uitspraken om de emissie aan banden te leggen.

Eenzelfde ontwikkeling voorziet EASA voor de uitstoot van de klimaatschadelijke kooldioxide: een groei van 150 miljoen ton in 2019 naar maar liefst maximaal 245 miljoen ton in 2050.

Geen rekening gehouden met ultrafijnstof
Schiphol wordt een aantal keer apart benoemd in het EASA-rapport, onder meer vanwege de ligging nabij woonkernen en de stad Amsterdam. De organisatie wijst in dit kader op de grote gevaren van ultrafijnstof voor de bewoners.

Volgens het rapport is de huidige generatie vliegtuigmotoren ontworpen zonder enige rekening te houden met de uitstoot van fijnstof. Pas nu “onderzoeken fabrikanten” hoe deze emissies omlaag kunnen worden gebracht met de bestaande ontwerpen.

EASA neemt de herriegoot boven de wijk Floriande in Hoofddorp als lichtend voorbeeld van de voordelen van de nieuwste NextGen-navigatietechnieken (illustratie: EASA)

Daarnaast wordt hoog opgegeven over de nieuwe navigatietechnologie die op Schiphol is geïnstalleerd. Daarmee kan heel precies over steeds dezelfde bebouwing heen worden gevlogen om het aantal gehinderden op papier te laten afnemen. Natuurlijk geen woord in het rapport over de gevolgen voor de bewoners die precies in zo’n geluidsgoot wonen.

Slechts 0,05 procent SAF
Het gebruik van ‘duurzame’ luchtvaartbrandstoffen komt binnen de EU nog steeds niet uit boven homeopatisch niveau. Slechts 0,05 procent van de verstookte kerosine mag zich SAF noemen. Dat is nauwelijks meer dan een druppel per liter.

Hoewel de alternatieve brandstoffen nauwelijks beschikbaar zijn, moet al over drie jaar 2 procent van alle kerosine het label SAF dragen. Dat is veertig keer zoveel als nu verkocht wordt.

In tegenstelling tot eerdere berichten als zou de vliegindustrie in 2050 op 100 procent SAF vliegen, komt EASA niet verder dan 63 procent, waarbij dus nog bijna 40 procent van alle kerosine in 2050 fossiel blijft. Waar alle alternatieve brandstoffen vandaan moeten komen, meldt het agentschap niet.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.9 / 5. Aantal stemmen: 75

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. ir. B. van Marlen

  Dit artikel verbaast me geheel niet, en het zou me niet verbazen als men hierin gelijk krijgt. De lucht-vaart is kampioen in het afwentelen van milieu- en gezondheidsschade op anderen onder het mom van ‘goed voor de economie’.

  Men zal gewoon verdere groei weer doordrukken, zie ook mijn cursus. Mensen (die er geen hinder van ondervinden en ook niet teveel nadenken) zullen (zo goedkoop mogelijk) willen blijven vliegen.

  Vele belanghebbenden zijn al bezig met de lobby (Baria, Schiphol, KLM, enz.) om krimp ongedaan te maken.

  De geluidsregels zijn optimaal ingericht om zoveel mogelijk iets minder lawaaiige vliegtuigen over ‘herriegoten’ te laten vliegen, zonder dat de grens van 58 dB(A) Lden wordt overschreden. Er komen vele ‘Floriandes’ bij. NextGen wordt een volkomen ramp voor velen!!! Dit prijzen is dan ook zeer verdacht.

  Men zal de onderwonenden zo laat mogelijk infor-meren over hun lot. In consultatie met de om-geving zal inhouden, dat inwoners van steden en dorpen die er minder last van krijgen (in het centrum) ermee akkoord zullen gaan. Aan de randen is men de sjaak! Dit houdt in: rechtsongelijkheid voor vele duizenden Nederlanders, die niet werkelijk beschermd hoeven te worden (maar wel binnen de te hoge wettelijke grenzen zogenaamd worden ‘beschermd’) en driedubbel zullen worden gepakt! Men zal echter minder hinder voorstellen als succesvol door het totaal aantal mensen te berekenen. Ook een sluwe vorm van afwentelen op anderen, eigenlijk als voorheen. Overigens EASA noemt dit , ‘groene’ vliegpaden’, een uiterst verdachte kreet.

  Neem van mij aan: Lden en Lnight zijn slimme vergaarbakken, waar alle voordeel van minder lawaai per vliegtuig kan en mag worden opgevuld met meer vliegbewegingen.

  Niet alleen de piekwaarde is van belang, ook de frequentie van de passages en deze wordt nu al tot gekmakend opgevoerd. U hoort en leest er niets over en het is volledig toelaatbaar binnen Lden en Lnight.

  Trouwens, ik heb al laten zien dat de afname in gemiddelde piekwaarde veel geringer was dan de sector voorspiegelt.

  Het menselijk gehoor heeft een heel groot bereik, van de drempelwaarde (10^-12 W/m2) tot een pijnlijk harde belasting van 1 W/m2 (omgerekend in decibel: 120 dB(A) = 10.10log(1/10^-12). Straffeloos kan men het aantal passages tussen 55-75 dB(A) piekwaarde opvoeren, en dit is nu precies wat men voor het buitengebied (Polderbaan en Kaagbaan) nu al doet.

  Luchtvaartgroei is absoluut strijdig met het klimaat-beleid en het stikstofbeleid. En de kans om op 1.5 graden C te blijven per 2030 is nu al bijna verkeken. Poetin heeft ervoor gezorgd, dat er miljoenen verloren zijn gegaan, die we nodig hadden voor de transitie, om nog maar te zwijgen over het enorme menselijk leed de Oekrainers aangedaan.

  Na de nu veroverde gebieden (Donbas), straks ingelijfd door schijnreferenda, is er voor hem geen enkele rem om niet verder te gaan. Dit kan nog jaren gaan duren, zo niet decennia! Dit zal daarentegen de stijging van ongebreidelde consumptie (en vliegen) wel gaan afremmen. Wat ook wel weer gunstig uitwerkt is de noodzaak om van fossiele brandstoffen (olie en gas) versneld af te komen.

  15
 2. Loek

  Economische groei en verstandig klimaatbeleid. Het is zoiets als appels en peren.

  8
 3. Jaap de Groot

  Het menselijk oor werkt logaritmisch. Zachtere geluiden nemen we relatief veel sterker waar dan hardere. Dat is evolutionair bepaald, want harde geluiden hoor je toch wel en zachte geluiden kunnen gevaar betekenen. Dus vliegtuigen die iets minder lawaai maken blijven lawaai maken en rechtvaardigen geenszins enige groei.

  11
 4. Haes

  50 jaar geleden precies dezelfde oplichterij:
  de geluidshinder van schiphol zou veel minder worden door “stillere” vliegtuigen. Dat was het verhaal naar de omgeving. Ik geloofde het niet en vluchtte van hoofddorp naar heiloo. Jarenlang was dat de oplossing. Maar schiphol heeft ons ingehaald. Op 600m over ons dak. 50 km van schiphol. En dat zijn dan die “stillere” vliegtuigen die 50 jaar terug de oplossing zouden brengen. Ik zei het al: oplichterij en het gaat gewoon door. Mishandeling van burgers gefaciliteerd door politiek en bestuur. Gesjoemel met wetgeving en handhaving. Een boevenbende,

  22
 5. Rob

  Huichelachtige liegende en bedriegende organisaties. Zoals we van elk luchtvaart gerelateerde organisatie verwachten

  33

Geef een reactie

Translate