Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Milieuvervuiling

Schiphol stort gevaarlijke PFOS-gifgrond in buurgemeenten

bulldozer

foto: richbclark via Pixabay

4.8
(146)

Schiphol zit opgescheept met enorme hoeveelheiden gifgrond waarmee het geen kant op kan. Het staatsbedrijf is daarom al in 2017 een actieve lobby gestart om de gevaarlijke PFOS-grond te storten in buurgemeenten als Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel en Zaanstad en bij verschillende waterschappen.

Deel op XDeel op Linkedin

Dit blijkt onder meer uit een zienswijze van Schiphol op de Nota bodembeheer van de Gemeente Haarlemmermeer. De zienswijze werd opgesteld en ingediend door het sjieke bureau Gaastra Advocaten.

De lobby probeert op slinkse wijze de inmiddels achterhaalde en te soepele normen voor PFOS-vervuiling die Provincie Noord-Holland en Gemeente Haarlemmermeer opstelden voor Schiphol ook te laten gelden voor de beoogde stortgebieden in buurgemeenten.

Dat gebeurt in omfloersde bewoordingen, kennelijk in de hoop de gemeenteraden niet wakker te schudden. Zo spreekt het door Schiphol en dochter Schiphol Real Estate ingehuurde Gaastra Advocaten van “uitbreiding van beheergebieden”.

Hoewel landelijk inmiddels veel strengere grenzen zijn gesteld aan de stort van met PFOS vervuilde grond, is het Schiphol gelukt via een achterdeurtje als het samenvoegen van beheergebieden de slappe normen in thuisgemeente Haarlemmermeer ook te laten gelden voor tal van waterschappen en gemeenten in de wijde omtrek van Schiphol. Tot aan Zandvoort aan toe.

Schiphol zit in zijn maag met de enorme hoeveelheid gifgrond waarvoor een bestemming moet worden gevonden. “De mogelijkheden van grondverzet zouden verder kunnen worden vergroot indien ook met omliggende gemeenten afspraken worden gemaakt over uitbreiding van het beheergebied”, aldus het document.

Gif storten op vervuilde grond
Een belangrijk middel om te komen tot een uitruil van gifgrond met buurgemeenten is de samenstelling van een gezamenlijke ‘bodemkwaliteitskaart’. Immers staan de normen van Haarlemmermeer toe dat gifgrond mag worden gestort daar waar de bodem toch al verontreinigd is.

Haarlemmermeer biedt daarom aan ook gifgrond uit andere gemeenten te accepteren onder voorwaarde dat zij zelf de gifgrond van Schiphol accepteren en hiervoor dezelfde soepele normen hanteren die Haarlemmermeer “als voorloper” heeft opgesteld.

Het hanteren van de soepele normen en het opdringen daarvan aan andere gemeenten is in strijd met de zorgplicht uit de Wet bodembescherming. Immers zijn de landelijke normen veel strenger en vastgesteld door onafhankelijke experts vanuit onder meer het RIVM.

Amsterdam heeft eigen problemen met gifgrond
Dat de gemeente Amsterdam de normen van Haarlemmermeer accepteert, is deels te wijten aan de problemen die de stad heeft met eigen gifgrond. De zelf verzonnen normen van Haarlemmermeer maken het makkelijker om ook die op te lossen. “Voordat deze beleidsregel was opgesteld had Amsterdam wel degelijk uitvoeringsproblemen als gevolg van PFAS in de bodem”, aldus een voortgangsrapportage van Amsterdam uit het voorjaar van 2021.

Volgens de normen van Haarlemmermeer wordt “toepassing van PFOS- en/of PFOA-houdende grond binnen de gemeente toestaan als de gehalten PFOS en PFOA niet substantieel hoger zijn dan in de ontvangende grond”.

Als nu ook de buurgemeenten inzichtelijk maken waar al sprake is van vervuiling, wordt het potentiële dumpgebied voor de gifgrond van Schiphol veel groter, zo is het idee.

Maar het samenstellen van zo’n gezamenlijke kaart ging Schiphol niet snel genoeg. “Schiphol vindt dat de termijn voor het komen tot een gezamenlijke bodemkwaliteitskaart voor het gehele Noordzeekanaalgebied wel wat teleurstellend”, aldus Gaastra Advocaten.

Schiphol ziet controle niet zitten
Ook maakten de advocaten bezwaar tegen het benoemen dat Schiphol een bron is van het nauwelijks afbreekbare PFOS-gif. Terwijl dat onomstotelijk vast ligt, gaat de gemeente Haarlemmermeer direct door de knieën en wist deze zinsnede.

Was dit wel blijven staan, dan dan zou elk grondtransport vanaf Schiphol per definitie als verdacht worden aangemerkt en vooraf dienen te worden geanalyseerd. Schiphol zag dat natuurlijk niet zitten.

Uit de zienswijze blijkt verder dat Schiphol volgens goed gebruik een uitzonderingspositie wil regelen. Zoals men dat gewend is binnen de sector: als zich situaties voordoen die niet in de nota van Haarlemmermeer worden beschreven, moet het vliegveld de vrijheid krijgen af te wijken van de procedures.

In de Provincie Noord-Holland werden door de Partij voor de Dieren al vragen gesteld over de ruime PFOS-normen die rond Schiphol worden gehanteerd. Maar zelfs nu landelijk is vastgesteld dat deze stof veel giftiger is dan eerder gedacht, antwoordt het provinciebestuur dat de eigen normen niet worden aangescherpt. Integendeel, er zal van geval tot geval worden bekeken of er gesaneerd moet worden.

Ronduit aanmatigend is dat Noord-Holland stelt vast te gaan houden aan de veel te soepele normen, zelfs als de strengere richtlijnen landelijk worden vastgelegd in de wet- en regelgeving.

Schimmige praktijken
In de gemeenteraad van Haarlemmermeer bestonden ook grote zorgen en zijn vragen gesteld over de schimmige omgang met de PFOS-grond. Uit het antwoord wordt duidelijk wat het beoogde effect van het samenvoegen van de beheergebieden is: “Uitbreiding met de Gemeente Amsterdam betekent dat grond afkomstig uit Amsterdam kan worden gebruikt in Haarlemmermeer, maar ook dat grond in Amsterdam kan worden afgezet”.

PFOS is een zogenaamde ‘forever chemical’, een zeer giftige substantie die al bij kleine concentraties dodelijk is. De stof is in de natuur niet afbreekbaar. Sanering is peperduur omdat het gif slechts af te breken is onder zeer hoge temperatuur en dus met een hoog energiegebruik.

Op en rond Schiphol zijn grote hoeveelheden met PFOS verontreinigde grond ontdekt in zeer hoge concentraties, tot wel 10.000 keer de landelijk toegestane norm. Eerder lekte al uit dat Schiphol duizenden vrachtwagens PFOS-grond had gedumpt in Aalsmeerderbrug.

Hoewel Schiphol een bedrag van tientallen miljoenen euro’s opzij heeft gezet om vervuilde grond te saneren, is dit geld jarenlang niet aangesproken. Het uitstellen van de sanering heeft er inmiddels toe geleid dat het gif via het grondwater is verspreid over een gebied van 100 vierkante kilometer rond het vliegveld.

Gemeenten zetten poorten wijd open voor gifgrond
Buurgemeenten van Schiphol doen er nu goed aan om het samenvoegen van de bodemkwaliteitskaarten en de beheergebieden kritisch te bezien. Zo’n beslissing mag dan wel leiden tot het eenvoudiger uitwisselen van vervuilde grond die vrijkomt na werkzaamheden, maar zet de gemeentegrenzen wagenwijd open voor de zwaar vervuilde troep vanaf Schiphol.

Uit de stukken blijkt duidelijk dat het vooral eenrichtingsverkeer zal worden om Schiphol van een levensgroot probleem af te helpen ten koste van de volksgezondheid en natuur in omliggende gemeenten.

Het is nog niet te laat voor de lokale politiek om in actie te komen: het aankomende decennium zijn er enorme hoeveelheden gifgrond te verwachten van Schiphol, afkomstig van onder meer de geplande bouw van de nieuwe terminal, de aanleg van nieuwe lijnen voor het hoogwaardig openbaar vervoer, het mogelijk doortrekken van de Noordzuidlijn en de geplande renovatie van bestaande pieren.

Welke burgers willen die gifgrond in hun gemeenten? En welke gemeenteraden gaan dit nog meer toestaan?

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.8 / 5. Aantal stemmen: 146

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. A. Klootwijk

  Dan ga ik mezelf nu toch afvragen waar de grond vandaan komt die gebruikt wordt voor de aanleg van een nieuw recreatiepark in Aalsmeer Hornmeer. Daar is een behoorlijke hoeveelheid grond gebruikt om o.a het terrein op te hogen.

 2. ben

  Ik dacht dat die rotzooi helemaal niet in het milieu mag komen….

  2
 3. Carla de Brave

  Maar blijf wel roepen.

  4
 4. ir. B. van Marlen

  Ik heb al vaak gewezen op het maskerend taalgebruik van de overheid en luchtvaartsector en het creëren van een uitzonderingspositie op alle aspecten (milieu, klimaat, stikstof, geluid).

  Dit is natuurlijk een grof schandaal en de verantwoordelijken dienen voor de rechter te worden gebracht! Juristen die aan deze wanpraktijken meewerken moeten worden geroyeerd! Hou op te zwichten voor het grote geld!

  De Omgevingsdient is een veel te slappe hap, ingekapseld door de sector, vrees ik. Ook u draagt hieraan bij.

  Die PFAS rotzooi hoort helemaal niet in het milieu, en wijzen op al aanwezige ‘achtergrondwaarden’ is de volgende slinkse wijze om sancties te ontlopen.

  Oproep aan alle gemeenten: weiger die troep!

  13
 5. Jaap de Groot

  Vreemd dat het vertrouwen in de overheid zo laag is. (Vergeef mij enig cynisme).

  13
 6. laptopleon

  Ongelofelijk. Waarom komt dit niet op het NOS-Journaal??

  10
 7. Dirk

  Helaas voor iedereen zal ook hier niets mee gedaan worden , zolang de mainstream media dit niet oppakt , zal er niets gebeuren …’ geef het volk brood en spelen’ … wat een farce..

  20
 8. NB

  Waarom pakken de media deze schande, deze ecocide, niet op???

  25
  • ALMMJ

   Er zijn legio aan nieuwsapps, misschien kunnen we vragen aan de makers van de apps om schipholwatch toe te voegen als nieuwsbron. In vele gevallen zou dit via de app zelf kunnen. Ik ga in ieder geval een poging wagen.

   18
   • ALMMJ

    Bij deze aangevraagd om Schipholwatch toe te voegen in de app NL Nieuws. Wanneer dit gebeurd geen idee, maar wie niet waagt, wie niet wint 🙂

    18
  • ben

   Ja, dat vraag je je af. Hoe vrij zijn die media nog eigenlijk?

 9. Rob

  Gemeente Haarlemmermeer is 2 handen op 1 buik met Schiphol. Verschrikkelijke gemeente ik woon er tegenwoordig zelf in doordat de burgemeester die in spaarndam was aangesteld ons in de handen van deze draak gemeente heeft geduwd. Natuurlijk om op deze manier spaarndam onder controle te houden net zoals we voorgelogen zijn met de aanleg vd Polderbaan. Het is 1 grote opgezette bende rondom Schiphol.

  28
 10. Ria

  Zo langzamerhand kan men Schiphol aanklagen voor moord op heel veel burgers, vergiftiging van leef gebied.. Het beneemt je letterlijk en figuurlijk de adem.

  35
 11. Edwin

  Schande, maar dat kun je blijven roepen!

  18

Geef een reactie

Translate