Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Politiek

Akkoord Harbers met Schiphol-regio holt rechtspositie omwonenden uit

Bestuurders sluiten akkoord

Bestuurders uit de regio Schiphol na de ondertekening van de overeenkomst met minister Harbers (foto: Provincie Noord-Holland via Twitter)

4.8
(157)

Eergisteren kondigde minister Mark Harbers (I&W) met veel tromgeroffel een akkoord aan met gemeenten en provincies rond Schiphol om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Na lezing van de afspraken rest maar één conclusie: bewoners schieten niets op met dit akkoord, integendeel.

Deel op XDeel op Linkedin

Kort gezegd komt het hele akkoord er op neer dat de overheid belooft allerlei maatregelen te gaan onderzoeken om de vliegherrie aan te pakken en dat Schiphol zelf niets hoeft bij te dragen. Aanpak van de overlast en vervuiling bij de bron – de meest logische plek – ontbreekt nagenoeg in de afspraken.

De overeenkomst beoogt nauw aan te sluiten op de Luchtvaartnota die bol staat van het groeidenken en zelfs 800.000 vliegbewegingen op Schiphol niet uitsluit. De nota werd destijds afgefakkeld door de bestuurders in de Bestuurlijke Regio Schiphol, maar diezelfde bestuurders zetten nu pontificaal hun handtekeningen onder dit akkoord.

Gewichtig heet het dat “partijen zich inspannen om de geluidhinder in de Schipholregio te verminderen”. Wat valt daar dan onder? Ministerie, provincies en gemeenten gaan “beleidsvoorstellen opstellen tot significante en structurele reductie van de geluidbelasting”, zoals de al toegezegde vermindering van het aantal nachtvluchten tot 29.000.

Sigaar uit eigen doos
Dat is een sigaar uit eigen doos, omdat deze afspraak al is gemaakt. De mogelijkheden van een verdere reductie worden uitgewerkt, aldus het document. Andere mogelijke maatregelen om het vlieglawaai blijvend en significant terug te dringen, zoals krimp van Schiphol, komen in het beleidsstuk niet voor.

Daarentegen gaan de samenwerkende overheden kijken of ze via vrijwillige uitkoop van woningeigenaren, nog meer gevelisolatie en aangepaste isolatie-eisen voor nieuwbouw mogelijkheden kunnen vinden om Schiphol niet teveel in de weg te zitten.

In hetzelfde rijtje wordt ook het ‘geluidsadaptief bouwen’ van VVD-wethouder Jurgen Nobel uit Haarlemmermeer opgenomen: de nieuwbouw van wat in de volksmond zijn gaan heten ‘Schiphol-bunkers’. Dichtgetimmerde woningen waar ramen niet open kunnen en op zolder contractueel niet mag worden geslapen vanwege de overlast, eerder deze week in NRC nog weggezet als creatief boekhouden met de regels.

Individuele bescherming als optie
Ronduit zorgelijk is dat partijen gaan “onderzoeken of en in welke mate individuele bescherming van omwonenden mogelijk is”. Dat is de omgekeerde wereld: de overheid is constitutioneel verplicht burgers te beschermen tegen een ongezonde leefomgeving, maar deze bestuurders denken ermee weg te komen door onderzoek te plegen naar OF het überhaupt kan. Een regelrechte uitholling van de grondwettelijke rechten van burgers in de regio Schiphol, gepresenteerd als ‘winst’.

Schiphol lacht ongetwijfeld in zijn vuistje dat de bestuurders hierin meegaan. Het is ronduit verontrustend dat zij kennelijk niet door hebben een morele en juridische verplichting te hebben richting de burger. Hoeveel rapporten van de GGD, de Gezondheidsraad, TNO en het RIVM over gezondheidsschade zijn nog nodig voordat dit besef wel doordringt?

De bestuurders worden aangevoerd door PvdA-gedeputeerde Jeroen Olthof van de Provincie Noord-Holland. Dat is dezelfde bestuurder die SchipholWatch in juni van dit jaar vertelde dat wij zijn brief aan de regering over de overlast van Schiphol verkeerd hadden geïnterpreteerd. Uiteraard was hij wel van plan de herrie bij de bron aan te pakken, meldde hij toen. Uit deze afspraken is dat nauwelijks op te maken.

‘Eerste stap’
Zelf ziet Olthof het akkoord als een start om aan tafel te komen zitten bij minister Harbers. “De leefkwaliteit moet beter, minder geluid en minder stof. Niet per saldo, maar voor iedereen. Door deze overeenkomst zitten we aan tafel en kunnen we echt werken aan een betere leefkwaliteit. Er staat letterlijk in het akkoord dat het luchtzijdige wordt opgepakt. Het is nog niet concreet, maar wel een eerste stap. We gaan nu naar de concrete uitvoering”, zegt hij desgevraagd.

Volgens het nieuwe akkoord willen de bestuurders in de toekomst nog eens gaan kijken of de opeenstapeling van geluid – bij voorbeeld voor mensen die aan een snelweg wonen en ook vliegtuigen over hun dak krijgen – kan worden ingepast in het beleid. Nota bene weken voor de geplande invoering van de nieuwe Omgevingswet die deze cumulatie van geluid erkent en een plaats geeft.

De luchtvervuiling door Schiphol wordt in de afspraken vrijwel ongemoeid gelaten: “Partijen spreken af te bezien wat de concrete mogelijkheden zijn om tot verbetering van de luchtkwaliteit in de Schipholregio te komen”. Een gotspe, want ook hier is de overheid verplicht maatregelen te nemen om de lucht gezond te houden. Dat is geen kwestie van ‘bezien’, maar van handelen.

Verwijzen naar lege documenten
Voor de luchtkwaliteit wordt ook nog eens verwezen naar het Schone Lucht Akkoord en zelfs de Luchtvaartnota. Aan dat eerste akkoord weigert de gemeente Haarlemmermeer – één van de contractpartners – deel te nemen. Een groot deel van de direct omwonenden van Schiphol valt hiermee buiten de boot.

Bovendien staat er helemaal niets in het Schone Lucht Akkoord over de honderden tonnen aan zeer zorgwekkende – lees: kankerverwekkende – stoffen die Schiphol jaarlijks uitstoot boven woonwijken. De Luchtvaartwet, die volgens minister Harbers de uitstoot van deze stoffen moet reguleren, legt Schiphol evenmin beperkingen op. De luchtvaart is dankzij deze wet zelfs de enige sector in ons land die volgens de minister geen verplichting heeft de uitstoot van kankerverwekkende stoffen zoveel mogelijk te beperken en jaarlijks terug te brengen.

De ‘Bestuursovereenkomst intenties samenwerking NOVEX Schipholregio’ van I&W, vier provincies en 56 gemeenten is zo bezien geen verbetering voor omwonenden van Schiphol, maar juist een aanzienlijke verslechtering.

Raads- en Statenleden weten van niets
Een verslechtering die is geregeld zonder instemming van de betrokken gemeenteraden en Provinciale Staten. Zij hebben de afspraken niet vooraf ingezien en al helemaal niet goedgekeurd, zo bevestigen meerdere gemeenteraadsleden en Statenleden desgevraagd aan SchipholWatch. De Schiphol-lobby, aangevoerd door I&W, omzeilt hier iedere vorm van democratische controle.

Bestaande rechten worden volgens het nieuwe akkoord bezien en verder onderzoek zal moeten uitwijzen of de rechten alsnog kunnen worden ingepast. Tegelijkertijd wordt nergens een offer gevraagd van het bijkans heilige Schiphol. Er is nergens in de overeenkomst sprake van aanpak van de herrie en vervuiling bij de bron, alles moet komen van lapmiddelen.

Minister Harbers stuurt met deze afspraken bovendien duidelijk af op weer een nieuwe stelstelwijziging voor de handhaving rond Schiphol. Waar vijftien jaar geleden werd overgeschakeld naar een maximum aantal vliegbewegingen, wil de minister nu gaan bekijken of de destijds afgeschafte milieugrenzen opnieuw kunnen worden ingevoerd.

Destijds afgeschaft wegens onwerkbaar en te fraudegevoelig door sjoemelberekeningen van Schiphol, nu gepresenteerd als de vondst om Schiphol te verlossen van alle beperkingen.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.8 / 5. Aantal stemmen: 157

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. riny sprengers

  de bestuurlijke spaghetti neemt steeds groteskere vormen aan maar alle touwtjes in de kluwen lopen nog steeds naar ministerie IenW en minister Mark Harbers.
  ik heb even gelezen in dit akkoord, maar bij overweging schoot ik in de lach. Deze overweging die uitgaat van positieve effecten naast negatieve mag eerst wel eens onderbouwd worden middels een allesomvattend MKBA.

  1
 2. Theo

  Hoelang is Groningen gebukt gegaan onder het politieke misdaad-regiem van Den Haag aangaande gasboren, aardbevingen en de dooronder ernstig lijdende bevolking als onhandige bijvangst wegzetten? En nu weet niemand zich meer iets te herinneren………
  Straks gaat de beerput Schiphol/KLM open. Wij weten ons nu echt van alles te herinneren , getuigen genoeg!

  4
 3. Nieuwkoops

  Onze burgemeester staat er ook tussen. Degene die enkele jaren geleden nog voor onze inwoners in de bres sprong toen er vanuit Uithoorn werd voorgesteld om de Uithoornbocht af te schaffen en alles vanaf de Aalsmeerbaan over de gemeente Nieuwkoop te laten stijgen. Iets met eerlijk de lasten verdelen was toen het verhaal. Nou, nu lijkt het erop dat al die lokale bestuurders zich in de luren hebben laten leggen, waaronder hij. Ze hadden toch beter moeten weten. Lastenverlichting is nog altijd beter dan het verdelen van de lasten! Laat staan eventuele lastenverzwaring! En hij woont zelf nota bene pal onder de routes van en naar Aalsmeerbaan en de herriegoot Kaagbaan.

  5
 4. Jan Rooijakkers

  even een paar suggesties over het aantal nachtvluchten:
  1. ik vind 29.000 ook nog ERG VEEL. Te veel dus! Niet blij zijn met dit “gebaar”, maar juist aangeven dat dit niet acceptabel is.
  2. alle nachtvluchten rigoureus afschaffen die alleen maar bedoeld zijn om de kosten van o.a. vakantievluchten laag te houden (een extra rondje naar de bestemming vliegen).
  3. alle vertrekkende nachtvluchten zoveel mogelijk verbieden.
  4. binnenkomende nacht vluchten alleen toestaan als er onvoorziene omstandigheden zijn, of bijzondere vergunningen.
  5. los van Schophol en KLM een onafhankelijk panel maken dat gaat over vluchten ad. 3. en 4. ?

  6
 5. Anton

  List en bedrog gaan nog steeds door. Hoelang nog ? De enige hoop die we nog koesteren is een rechtszaak. Moeten we wel opschieten anders is alles al vergunningen gegoten. De eerste contouren van deze werkwijze zijn al zichtbaar.

  10
 6. ir. B. van Marlen

  Wat een ontstellend gedraai en gelieg weer. Wat nodig is is een resultaatverplichting en geen in-spanningsverplichting. Niet alleen qua geluidshinder maar ook qua andere milieubelasting (stikstof, zzs, CO2 en ufp), veel verder gaand dan de slappe ICAO-maatregelen.

  Meer onderzoek werkt slechts vertragend en is een vaak gebezigde truc om nu niets te hoeven doen. De luchtvaartnota streeft naar verplaatsing van de herrie onder minder mensen, die letterlijk bijna alles over zich heen krijgen, zonder enige werkelijke bescherming. En dit terwijl de te hoge normen ervoor zorgen dat de overheid zo min mogelijk mensen hoeft te compenseren.

  De 29000 nachtvluchten had men al lang geleden beloofd ter compensatie van het niet invoeren van CDA-landingen (om de heilige luchthavencapaciteit niet nadelig te beïnvloeden). ‘Geluidsadaptief bouwen’ helpt alleen als men zich in het huis opsluit en ramenh en deurren altijd dicht houdt.

  Heeft Olthof zich laten inpakken? Ik denk van wel!

  Omwonenden: begin met te eisen dat de 48 dB(A) Lden contour wordt vervangen door 45 dB(A) Lden en de 58 dB(A) Lden door 55 dB(A) Lden, en dit later aan te scherpen. Verzet u ook tegen het opofferen van mensen onder hoogfrequent gebruikte vaste routes, die ook nog eens de ufp en stikstofdepositie ter plaatse gaan verhogen. Wees solidair en laat je niet bedonderen.

  Een nieuwe stelselwijziging gebaseerd op de nu geldende veel te hoge geluidsnormen moeten we ook faliekant afwijzen, evenals het NNHS van Alders.

  19
 7. Madelon

  Bij OP1 zie ik net een heel lang item over dementie.
  Dementie rijst de pan uit, wordt steeds erger en komt steeds vaker voor naar 2040 toe zeggen ze.
  Ook één van de gevolgen van het gif in o.a. de verbrande kerosine.
  Misschien is het niet zo gek ook gederfde gezondheid bij de claim te betrekken?
  3 kennissen uit Aalsmeer hebben alle drie een echtgenoot met dementie of kanker.
  Gewerkt in de (giftige) bloemenindustrie of in de buurt van SchipHel. Ik vind dat schokkend.

  16
 8. Bas van den Born

  De schiphol bunker bewoners zouden ook een verlaging van de pensioen gerechtigde leeftijd moeten krijgen. Tenslotte is hun levensverwachting korter.

  14
 9. Rob

  Mob roert u zich zsm in deze voor ingenomen luchtvaart club en zorg dat we gezonder kunnen leven rondom Schiphol. Ik kan er niks meer over lezen alles is heilig aan de luchtvaart in politiek Nederland. Het lijkt wel of er niemand die iets te maken heeft met de luchtvaart industrie een eerlijk en objectief verhaal kan of wil voeren. Deze mensen kunnen blijkbaar zelf niet nadenken. Gemeente Haarlemmermeer moet zich kapot schamen dat ze de eigen burgers niet willen beschermen. Misselijk wordt ik van de politiek en nog meer van Schiphol en de nachtvluchten

  28
 10. Michel

  De zin: “Minderen in de omgeving van Schiphol” kunnen ze beter veranderen in: “Schiphol moet minderen”

  Schiphol en Tata steel duidlijk minderen, lijkt me een heeel goed begin!

  18
 11. Egbert Broers

  De kans deze elite te verwijderen is in maart 2023.9

  3
 12. Roland

  Werkelijk niet meer te bevatten hoe oliedom “onze” bestuurders blijken te zijn, ALLE tekens negerend dat het anders MOET, nee hoor, ze leggen er er nog een schepje bovenop! Fouter kan gewoon niet! Echt niet meer te geloven , deze WAANZIN!

  22
 13. Rick Jansen

  Een helemaal dicht huis, nou fijn. Uit ervaring weet ik dat een tuin of terras met overvliegend verkeer rap irriteert en frustreert. Ik ben al twee keer verhuisd vanwege Schiphol, één keer uit Amsterdam West, de tweede keer uit Amersfoort Noord. Zonde van dit land!

  28
 14. Wouter

  Je kunt er eindeloos over lullen, maar er is maar één manier om de hinder te verminderen en dat is minder laten vliegen. Kom op bestuurders, als je zelf te onmachtig en onwetend bent tav de luchtvaartsector, laat je dan maar dwingen door de rechter. Dus goedschiks of kwaadschiks.

  39
 15. In slaap gesuste en gehypnotiseerde bewustzijn

  28 bestuurders in de Regio Schiphol die het prima vinden dat omwonenden tot een straal van 50km van Schiphol slechts 3 1/2 uur per nacht kunnen slapen, nl. tussen 01:30-05:00. En zo’n 19 uur per dag herrie over zich heen krijgen.

  Met een teruggang naar 29.000 per nacht, kan misschien net 4 uur slaap gehaald worden. Nog veel te weinig natuurlijk om gezond te kunnen functioneren. Evenals door de constante stroom van vliegtuigen overdag. Ook daardoor kunnen omwonenden onmogelijk goed functioneren.

  En niemand van die 28 bestuurders vindt dit een abnormale situatie? Wake up please uit jullie door Schiphol in slaap gesuste en gehypnotiseerde bewustzijn.

  40
 16. Kijk naar de toekomst

  PAST NAADLOOS IN EEN BREDER KADER VAN “NETWERK-CORRUPTIE”

  Op alle fronten realiseerde het “Vastgoedbedrijf met vliegfaciliteiten Schiphol” een uitzonderingspositie ten opzichte van wettelijke verplichtingen en publieke verantwoordelijkheden. Politiek en media volgen daarbij een onvoorstelbare struisvogelpolitiek en houden zo het sprookje van de “Royals” Schiphol en KLM in de lucht.

  Dit roept de vraag op hoe het mogelijk is dat het Rijk en Gemeente Amsterdam – D66 minister Kaag en GL burgemeester Halsema – als verantwoordelijk aandeelhouders de RSG “Raden van bestuur” hun gang laten gaan bij het steeds maar vasthouden aan de HUB en permanent groeimodel voor de luchthaven? Terwijl dit indruist tegen het publiek belang en in de nieuwe Omgevingswet gestelde eisen inzake klimaat en leefomgeving?

  Zelfs deze topbestuurders lijken te zijn verward in het web van “netwerk-corruptie” dat talloze bestuurslichamen rond Schiphol in zijn greep houdt?

  Het lijkt er op dat deze taboes doorbroken moeten worden om werkelijk beweging in het taaie Schipholdossier te krijgen. Een weerbare democratie vaart wel bij het aankaarten en aanpakken van deze vorm van corruptie, die subtiel tot in de haarvaten van onze samenleving door weet te dringen. Onlangs schonk VARA/BNN hier in een uitzending over het Haagse lobby circuit aandacht aan.

  Zie ook hier: Saxion Weerbaarheidsscan moet corruptie tegengaan: ‘Het gaat vaak onbewust mis’

  Aldus een eerdere reactie van Kennisnetwerk Impact* op vlieghinder.nl

  * Kennisnetwerk Impact streeft naar een gezonde balans tussen groen (Natuur & Landschap), blauw (ons watersysteem) en bebouwde ruimte en bundelt kennis op deze terreinen t.b.v. lobby en burgerparticipatie

  37
 17. Dick

  Kijk ze lekker staan de elite……

  Wat een domme mensen bestaan er toch , je zo in de luren laten leggen door een Harbers en kornuiten .. als je later reacties leest , dan ga je jezelf toch dingen afvragen als ondertekenaar?

  De weg naar de rechter is de enige oplossing om dit tuig te dwingen om te doen waar ze voor zijn,…, het als VOLKS bestuurder op komen en de belangen behartigen van het volk.

  Dat is de ENIGE reden waarom en hoe ze op deze plek gekomen zijn .. door het volk.

  Het kan altijd erger en alles kan kapot … stop de HUB functie en bouw het aantal vluchten af… natuurvergunning, LVB onder valse voorwendselen verkregen … enz, enz… bestrijden met de middelen die er zijn …

  Conclusie hier : weer minder vertrouwen in een goede afloop voor de omgeving

  52
 18. Josje

  Zolang men zich niets aantrekt van noodkreten van bewoners (die lekker in hun geluidsbunker mogen zitten onder het genot van stromen laag overdenderende vliegtuigen terwijl de dames en heren ondertussen ‘bezien hoe het luchtzijdige wordt opgepakt’), en evenmin ook maar iets gelegen laat liggen aan de talloze onderbouwde waarschuwingen van bevoegde instanties inzake gezondheidsschade, kan deze bestuurdersclub in dit dossier het beste consequent worden aangeduid met de naam die hun werkelijk rol aangeeft: Bestuurlijke Regio Schiphollen.

  34
 19. Kijken, kijken, kijken

  Woorden als “kijken” en “bezien” duiden op Niets doen, wegkijken, lekker nog jaren door laten etteren en achteraf zeggen “We hebben het niet geweten” zoals de Duitsers dat zo goed kunnen verwoorden.
  Ik heb zo een zin Harbers en Koerhuis hier in de tuin aan een boom te binden en verplicht 17 uur lang iedere 90 sec. de herrie en uitstoot te laten beleven.

  60

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd, maar wel gebruikt om een bevestigingslink te sturen. Zonder geldig e-mail adres ontvangt u deze link uiteraard niet. Na bevestiging wordt uw reactie geplaatst.

Translate