GGD Kennemerland zoekt slachtoffers vlieglawaai

De GGD Kennemerland zoekt inwoners van Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn die willen vertellen over slaapverstoring door vlieglawaai.

Foto door Hush Naidoo via Unsplash

De organisatie wil een vervolg geven aan een eerder onderzoek uit 2017. Uit dit onderzoek bleek dat zo’n 8 procent van de bevolking ernstige hinder ondervindt van vliegverkeer.

Ook bleek dat zo’n 16.000 mensen in de regio gezondheidsproblemen ondervindt door vlieglawaai. In de regio Schiphol bleek dit getal liefst drie keer zo hoog te liggen als in de rest van het land.

Eén op de zeven bewoners van de regio maakt zich bovendien zorgen over gezondheidsaspecten die met andere aspecten van vliegverkeer te maken hebben, zoals de uitstoot van giftige stoffen en de verhoogde CO2- en stikstofniveaus. Lees verder >

Nieuwe aanwijzingen voor wegrekenen vluchten

Op basis van de historische vluchtgegevens uit de database van Vlieghinder.nl komt ook ing. Gert de Winkel tot de conclusie dat Schiphol duizenden vluchten wegrekent en zo niet hoeft mee te tellen in de gebruikscijfers.

Foto via Google

Vorige week trokken wij eenzelfde conclusie op basis van de onafhankelijke metingen door bureau Geluidconsult.

Ingenieur De Winkel heeft voor het analyseren van de vluchtgegevens een eigen computerprogramma geschreven met de naam Flight Monitor. Uit de berekeningen blijkt dat het vliegverkeer boven Amersfoort van 2015 tot 2018 is gestegen met 49 procent, boven Uitgeest met 9 procent en boven Dronten met 21 procent. Lees verder >

Les 12 uit de cursus schiphollen: Omgaan met weerstand

Met de ongebreidelde groei komt ook steeds meer verzet. Maar wees niet ongerust, de meeste mensen zijn egoïsten die niet verder nadenken dan hun neus lang is en zodra ze iets kunnen besparen achter zo’n aanbod aanlopen.

Foto door Clem Onojeghuo via Unsplash

Het klimaat zal ze een zorg zijn. Niet voor niets belooft de terugkeer van de F1 een succes te worden. U heeft de macht en u kunt altijd het recht veroveren om overal in Nederland een onnoemelijke hoeveelheid herrie en vervuiling te produceren. Niemand die u tegenhoudt. Toch is het handig om te weten hoe u om moet gaan met weerstand.

NIMBY
Bij een nieuwe situatie zijn er altijd mensen die nu worden belast en hopen op verbetering, ook al is die slechts tijdelijk door verdere groei. Dit zijn uw medestanders. ‘Not in my backyard’ is een goed hanteerbaar credo. Lees verder >

Gemiddelde afwijking Explane slechts 2 dB

Vlak voor de zomervakantie hebben wij met een flink aantal vrijwilligers een kalibratiedag georganiseerd om erachter te komen in hoeverre de metingen met de Explane app overeenkomen met het échte geluidsniveau. Gemiddeld blijkt Explane slechts 2 dB af te wijken van een gekalibreerde dB-meter.

Foto door Aaron Barnaby via Unsplash

Explane.org en SchipholWatch zijn erg blij met deze uitkomsten, temeer daar de metingen met Explane nu betrouwbaarder blijken dan de berekeningen van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en die van Schiphol zelf.

Belevingsvlucht
Ter herinnering: de metingen van de belevingsvlucht medio vorig jaar kwamen soms liefst 6 dB hoger uit dan de vooraf berekende waarden. Mevrouw de minister Cora van Nieuwenhuizen noemde deze afwijking toen “ruim binnen de te verwachten marges”. Lees verder >

Schiphol rekent jaarlijks duizenden vluchten weg

Schiphol rapporteert ieder jaar duizenden vliegbewegingen minder dan dat er daadwerkelijk plaatsvinden. Dit blijkt uit een vergelijking tussen de ‘officiële’ cijfers van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) en metingen door het onafhankelijke bureau Geluidconsult in opdracht van de Gemeente Amstelveen.

Foto door Etienne Jong via Unsplash

Volgens BAS vonden er vorig gebruiksjaar 2018 39.203 vliegbewegingen plaats over de Buitenveldertbaan boven Amstelveen-Noord. Het onafhankelijke bureau Geluidconsult komt echter uit op een totaal van 40.459 vliegbewegingen op deze locatie in dezelfde periode. Dat is een verschil van maar liefst 1256 vluchten, ofwel ruim 3 procent. Lees verder >

Geluidconsult: ‘Werkelijke vlieghoogte niet in berekeningen’

Bij het berekenen van vliegtuiggeluid wordt door Schiphol niet de werkelijke vlieghoogte betrokken, maar slechts het theoretische hoogteprofiel.

Foto via Google

Dat zegt ing. R. Muchall van het bureau Geluidconsult dat de onafhankelijke geluidsmetingen uitvoert in opdracht van de Gemeente Amstelveen.

Hij reageert hiermee op het artikel dat wij eerder publiceerden over het gebruik van de Buitenveldertbaan.

“Het zou kunnen dat Schiphol wil verbergen dat er af en toe te laag wordt gevlogen, maar bewijs hiervoor ontbreekt.”

Fouten in geluidgegevens vliegtuigen
Muchall probeert het verschil te verklaren tussen de gemeten en de berekende geluidsbelasting. “Er zitten fouten in de gebruikte geluidgegevens van de vliegtuigen. Er bestaan zoveel combinaties van vliegtuigen en motoren, dat ze zijn gebundeld in groepen. Daarbij worden aannames gedaan, die niet helemaal correct zijn.” Lees verder >

Legendarische raadsvergadering Aalsmeer

In deze vergadering van de gemeenteraad van Aalsmeer op 11 juli 2019 worden legendarische en unanieme besluiten genomen, onder meer over de funding voor een rechtszaak tegen Schiphol wegens het schenden van de rechten van de mens.

Raadsvergadering Aalsmeer over Schiphol op 11 juli 2019

In deze vergadering worden legendarische besluiten genomen, onder meer om een rechtszaak tegen Schiphol te financieren vanwege schending van mensenrechten.

Vanaf ongeveer minuut vier begint het gedeelte over Schiphol. Ook wij komen nog aan bod als SchipholWatch, en zelfs de app Explane wordt besproken. Goed bezig in Aalsmeer, zouden ze in meer regio-gemeenten moeten doen.

Huisbankier ABN Amro: groei Schiphol niet opportuun

De huisbankier van Schiphol noemt het niet langer voor de hand liggend om de luchthaven verder te laten groeien.

foto: abnamro.nl

Dit blijkt uit een e-mail van een woordvoerder aan een van onze volgers. “Onze transport- en infrastructuurspecialisten zien dat Schiphol de laatste tijd zo hard is gegroeid, dat de huidige maxima zijn bereikt en verdere groei niet voor de hand ligt.”

De bank denkt echter niet dat de luchtvaart in zijn geheel niet meer zou moeten groeien in Nederland: “Extra passagiers en luchtvracht zullen eerder naar andere luchthavens moeten uitwijken”.

Niet gericht op terugdringen overlast
ABN Amro financiert de luchtvaart om te verduurzamen, aldus de zegsman. “Het biofuel-programma, hergebruik van vliegtuigonderdelen en het bevorderen dat de panden CO2-neutraal worden.” Maar: “Toegegeven, deze initiatieven zijn niet direct gericht op het terugdringen van de overlast die de luchtvaart voor omwonenden van Schiphol veroorzaakt”. Lees verder >

Petitie: zoveel mensen, zoveel problemen

Ondertekenaars van onze petitie tegen groei van Schiphol hebben de mogelijkheid in het kort aan te geven waarom zij ondertekenen. Een kleine bloemlezing die verre van volledig is.

Foto door Chris Slupski via Unsplash

“Ik voel me slachtoffer van de geluidsoverlast, ik leef een jaar korter door het fijnstof.

“De vliegtuigen vliegen steeds vaker en lager over mijn huis. Dit geeft serieus geluidsoverlast. Plus het lijkt alsof ik minder privacy heb omdat ze zo laag vliegen.”

“Ik ben een bewoonster die er ziek van wordt, van het geluid en de vervuiling die de vliegtuigen veroorzaken.”

“Gezondheidsrisico’s kosten de economie gigantische hoeveelheden geld. Ik woon in Overschie en ervaar de overlast dagelijks meerdere malen van geluid met meer dan 70 dB en van luchtweginfectie door luchtvervuiling en roetneerslag.” Lees verder >

Lichte afname vliegverkeer Buitenveldertbaan

In 2018 is er door Schiphol iets minder gebruik gemaakt van de Buitenveldertbaan dan in recordjaar 2017. Het aantal vliegbewegingen daalde met 7 procent tot 40.459, nadat het een jaar geleden met liefst 34 procent was gestegen tot 43.488.

Een straat in Amstelveen-Noord (foto: via Google)

Dit blijkt uit het geluidsrapport van bureau Geluidconsult over gebruiksjaar 2018, lopende van 1 november 2017 tot 1 november 2018. De metingen worden uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Amstelveen.

Uit de rapportage blijkt ook dat het aantal passages met een niveau lager dan 70 dB(A) overdag en ’s avonds met 11 procent gestegen is naar 14.509, terwijl passages met meer dan 70 dB(A) is afgenomen met 16 procent tot ‘slechts’ 23.565. Lees verder >