Vertel uw eigen verhaal met hashtag #schipholtour

Een VVD-wethouder van Schiphol-gemeente Haarlemmermeer houdt een promotietour voor de luchthaven, waarin hij vooral mensen aan het woord laat die er positief over zijn. Hij vergezelt zijn tweets van de hashtag #schipholtour. Aan onze lezers en volgers de vraag: schrijf ook úw verhaal over uw ervaring met Schiphol met deze zelfde hashtag.

Foto: Linkedin-profiel

Door de hashtag te gebruiken in uw tweets, ontstaat hopelijk een evenwichtiger beeld na alle uitbundige tweets die deze Jurgen Nobel de wereld in slingert.

Voor u een mooie mogelijkheid ook de andere kant van de zaak – de overmatige overlast en de vervuiling van uw woonomgeving – onder de aandacht te brengen. Lees verder >

Reminder: kalibratiedag op 29 juni!

Op 29 juni aanstaande organiseren we in de regio Schiphol een dagje om te testen hoe goed (of hoe slecht) verschillende smartphones in staat zijn vliegtuiglawaai te meten met onze app Explane. Voor deze dag mochten we inmiddels 50 aanmeldingen ontvangen!

Foto door Deniz Altindas op Unsplash

Graag bevestigen we dan ook dat deze testdag doorgaat. Helaas kunnen we nog niet aangeven waar het event precies zal worden gehouden, omdat we uiteraard afhankelijk zijn van het baangebruik door Schiphol op die dag.

Iedereen die zich heeft aangemeld, ontvangt dan ook op 29 juni een e-mail met de exacte plek, waarschijnlijk ergens onder de Polderbaan. Die wordt immers het meest gebruikt, zodat de kans daar het grootst is dat we genoeg vliegtuigen kunnen meten met onze telefoons. Lees verder >

Continu meten met Explane: heeft u interesse?

Regelmatig bereikt ons de vraag of er geen manier is om vliegtuiglawaai continu te meten en de gegevens vast te leggen in de database van onze app Explane.

Foto: PeakTech

We hebben eens wat rondgesnuffeld op internet en kwamen al gauw tot de conclusie dat dit niet heel erg moeilijk is. Zo vind je bij Raspberry Pi Geek een vrij complete beschrijving voor het ombouwen van de microcomputer tot een continue geluidsmeter.

De kosten van zo’n continu meetsysteem kunnen vrij gering zijn. Voor 25 euro koop je een Raspberri Pi, voor nog eens 100 tot 150 euro een nauwkeurige dB-meter (bij voorbeeld van Peak Tech) met een usb-aansluiting die nodig is om de meter te verbinden met de computer. Lees verder >

Oproep: doe mee aan acties rond IATA2020 in Amsterdam

Van 21 tot en met 23 juni 2020 houdt vliegkoepel IATA haar jaarlijkse conferentie in Amsterdam. SchipholWatch wil gezamenlijk met andere belangenclubs van omwonenden en milieubeschermers acties organiseren rond dit vliegfestijn.

Foto door Alex Radelich op Unsplash

Wil jij als individu of als vertegenwoordiger van een belangenvereniging van bij voorbeeld omwonenden of natuurbeschermers meedenken over ludieke of minder ludieke acties, laat het ons dan even weten via ons e-mail adres schipholwatch@nullgmx.com.

Online werkplek
Als er voldoende belangstelling bestaat, openen we een online plek waarin de deelnemers kunnen samenwerken. Ideeën kunnen spuien en bediscussiëren, voorbereidingen treffen en informatie uitwisselen. Lees verder >

Ombudsman ongerust over inspraak en participatie burgers rond Lelystad Airport

Nadat in de afgelopen maanden meerdere burgers hun zorgen hebben geuit over de gevolgen van de opening van Lelystad Airport, heeft de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen een brief gestuurd aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

Foto door Nathan Hobbs op Unsplash

“De maatschappelijke weerstand tegen het vliegveld neemt toe. Burgers die wonen onder de geplande vliegroutes vrezen voor geluidshinder, natuurschade en financiële schade”, aldus de brief.

Wél belangrijk
In tegenstelling tot de minister vindt de Ombudsman het wél belangrijk dat burgers volwaardige gesprekspartners van de overheid zijn bij grote infrastructurele projecten. Lees verder >

Schiphol wéér op tal van punten de fout in

In het rekenjaar 2018 is Schiphol wederom op tal van punten in de fout gegaan. Geluidsnormen zijn overschreden, luchtvaartmaatschappijen zijn zonder reden afgeweken van routes en de verkeersleiding laat vliegtuigen vanaf de verkeerde kant landen.

Illustratie: Aalsmeer Vandaag

Dit blijkt uit een brief die minister Cora van Nieuwenhuizen vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd met als onderwerp ‘Handhavingsrapportage Schiphol’.

Overschrijdingen
“De geluidsnormen zijn in vier handhavingspunten overschreden”, aldus de minister. “De Inspectie zal hiervoor een oorzakenanalyse uitvoeren.”

Maar liefst zes vliegbedrijven zijn middenin de nacht afgeweken van de uitvliegroute. Eén van deze krijgt hiervoor een boete opgelegd. Om hoeveel geld dat gaat, vermeldt het schrijven van de minister niet. Lees verder >

Over onze app Explane

Explane is een gratis app, speciaal ontwikkeld om vliegtuiglawaai vast te leggen en te registreren. Alle metingen met de app worden gepubliceerd op de website Aviation Noise Reports by Explane.

Explane app
Startscherm van de Explane app. U legt locatie, tijdstip, vliegtuig en het geluidsniveau met één druk op de knop (illustratie: Explane.org)

Gebruikers van Explane kunnen met één druk op de knop het geluidsniveau van een overvliegende straaljager vastleggen, inclusief het identificatienummer van het betreffende toestel, de plaats van de meting en het tijdstip.

Werkelijke overlast
Gezamenlijk leveren deze gegevens een goed beeld van de werkelijke overlast door het vliegverkeer. Met deze cijfers kunnen alle geïnteresseerden zelf zien op de bijbehorende site https://reports.explane.org dat er een groot verschil zit tussen berekeningen door de sector en de werkelijke herrie. Lees verder >

EU-burgerinitiatief voor belasting op kerosine

Sinds vandaag kan worden getekend voor een burgerinitiatief dat vraagt om accijnzen te gaan heffen op kerosine. In een jaar tijd wil de organisatie minstens een miljoen handtekeningen ophalen van burgers in alle lidstaten van de Unie.

EU initiatief voor kerosinetax
Op de eerste dag van het EU-initiatief is er in vrijwel alle lidstaten al getekend voor deze petitie. De initiatiefnemers hebben een jaar de tijd om een miljoen handtekeningen op te halen (illustratie via eci.ec.europa.eu)

U kunt ook úw handtekening plaatsen via https://eci.ec.europa.eu/008/public/#/initiative. Kleine moeite, want het kost slechts een minuut van uw tijd.

“We roepen de Europese Commissie op een voorstel te doen aan de lidstaten om belasting te gaan heffen op vliegtuigbrandstof (kerosine). De luchtvaartsector geniet belastingvoordelen ondanks dat het een van de snelstgroeiende bronnen is van broeikasgasemissies”, aldus de initiatiefnemers op de officiële site. Lees verder >

Schokkende reportage 60 Minutes Australia over Boeing-schandaal

In Australië heeft het programma 60 Minutes een schokkende reportage uitgezonden over de twee vliegrampen met de Boeing 737 Max, ook wel de ‘killerjet’ genoemd. Kijk en huiver.

Rogue Boeing 737 Max planes ‘with minds of their own’ | 60 Minutes Australia

Liz Hayes investigates the disaster of Boeing’s 737 MAX jetliner. Why two supposedly state-of-the-art and safe planes crashed killing 346 people; why pilots now fear flying the 737 MAX; & whether Boeing could have averted the catastrophes.