Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Algemeen

Ministerie blokkeert overleg met omwonenden

5
(1)

Het is hommeles in het burgeroverleg over de nieuwe Luchtvaartnota. Gisteren liepen de bewonersgroepen SATL én BTV boos weg uit het overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Deel op XDeel op Linkedin

beeld: satl-lelystad.nl

“Onze afgevaardigde werd meerdere malen verhinderd om onze verklaring voor te lezen, ondanks het doel van het overleg zijnde participatie”, aldus een verklaring op de site van de Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen.

De SATL gaat er vanuit dat de inhoud van haar verklaring de reden is waarom het ministerie de inbreng blokkeerde. De verklaring:

“We constateren dat het proces, hoe te komen tot een concept Luchtvaartnota een voorgekookt menu was.

Op hoofdpunten was geen enkele ruimte voor onze inbreng. Met onze actieve opstelling hebben we veel input en feedback gegeven, waar weinig tot niets mee gedaan is, zoals met onze ingebrachte expertise m.b.t. vogelaanvaringen. Beleid hoor je toch te maken o.b.v. feiten !

Ook werden relevante vragen niet beantwoord. We noemen b.v. het veel te optimistische beeld over elektrisch vliegen. Dit is iets bijgesteld, maar nog steeds irreëel als basis voor beleid.

De eerste versie van het plan MER moest mede om die reden worden overgedaan. Een update hebben we niet gekregen.

Door het ontbreken van een MKBA kan er geen zorgvuldige transparante belangenafweging gemaakt worden. Ondanks meermaals aandringen bleef de deur hiervoor gesloten. Dit is een ernstig gemis.

Vaak konden we onze gemaakte punten niet terugvinden in de notulen.

Deze cyclus van klankbordgroep-overleggen heeft aangetoond dat debat en het maken van keuzes voor de toekomst van de luchtvaart niet thuis hoort in zo’n besloten sfeer onder regie van ambtenaren. Dit hoort thuis in de maatschappij en het parlement.

Ons grootste bezwaar is het vasthouden aan het groeimantra en een nul-alternatief waarbij Lelystad-Airport zelfs al open is.

Rekening houdend met de overlast, gezondheidsschade en de maatschappelijke kosten en baten dient ook met een krimpscenario rekening gehouden te worden. Want Nederland is er niet voor Schiphol, maar Schiphol is er voor Nederland.

Wij nemen dan ook nadrukkelijk afstand van de concept-luchtvaartnota en het nog te formuleren voorkeursscenario.”

Tot zover de democratie, tijd voor harde acties
Tot zover dus de democratie en burgerparticipatie in de luchtvaart. SchipholWatch acht dit een zeer ernstige schending van de burgerrechten en ziet het als een grove schoffering van omwonenden. Hoewel deze omwonenden veel tijd hebben gestoken in hun argumenten om de groei van de luchtvaart te weerspreken, worden zij behandeld als oud vuil en volgt het ministerie louter de weg die de luchtvaartsector voorstaat.

SchipholWatch staat harde acties voor om deze gang van zaken tegen te werken. Wij zinnen op manieren om de luchtvaart daar te raken waar het pijn doet: in de portemonnee. Ideeën: mail ons op [email protected].

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 5 / 5. Aantal stemmen: 1

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Gijs Verrips

  Nederland als marktplaats voor Rutte c.s..

  De totale uitholling van onze maatschappij.
  Zorg, veiligheid, onderwijs, milieu ondergeschikt gemaakt aan de welvaart van Nederland.
  Welbevinden en welzijn van de inwoners van “bv nederland” spelen geen enkele rol bij het maken van afwegingen.
  Welvaart wordt blijkbaar uitsluitend bepaald door economische groei.

  Gelukkig is de verrotting nu dusdanig vergevorderd dat ze niet meer te verbloemen valt.
  Hopelijk struikelt dit kabinet snel over de consequenties van de valse voorstelling van zaken die ons continu worden voorgeschoteld en de halfslachtige wijze waarop ze (niet) worden aangepakt.

  Hopelijk dat stemmend Nederland bij de eerstvolgende mogelijkheid de juiste keuzes weet te maken en dat er gezond beleid ontwikkeld kan worden zonder de oren te laten hangen naar de belangen van zo weinigen.

 2. H.J. Meijer

  DE GLADDE MAFFIABAAS RUTTE
  WIL NIET IN BEELD ……

  Bedenk dat we hier per saldo te maken hebben met het gedroomde Rijk van Rutte.
  Hij heeft indertijd dir Luchtvaart Rob Huijser aangesteld als projectleider van het plan ‘Lelystad-Airport’. Rob Huijser is per 1 april overgestapt naar Justitie & Veiligheid (Zie ‘Luchtvaartnieuws.nl’)
  Wat hij daar doet is raadselachtig.
  Alleen al het bestuurlijk buitenspel zetten van Gelderland en Overijssel, en het uitschakelen van de Ministeries van R.O. en van Milieu, en het misleiden van aangrenzende gemeenten toont de werkelijk schandalige gang van zaken.
  De maffia-praktijken waarmee Rob Huijser c.s. door de regio trok, waren ontluisterend. De in de zalen aanwezige bewoners kookten van woede.
  Iedereen die in de handen wrijft over economische kansen mag zich eerst het schaamrood van de kaken proberen te verwijderen.
  Luchtvaart betekent ontwrichting van het maatschappelijk leven, ernstige luchtvervuiling en een toenemend aantal gevallen van hersenziekten.
  Niet voor niets roept de Gelderse Natuur en Milieu Federatie: OPENING LELYSTAD RAMP VOOR DE NATUUR.
  http://www.gnmf.nl
  Nu al zien we de bossen sterven.
  Vreemd genoeg rept de pers met geen woord over het sterven van de natuur, de klimaatproblemen. Alsof er niets aan de slag is.
  Veel mensen lijken meer in beslag genomen door hun vakantieplannen in het volgende jaar. Voor de kinderen van die mensen ziet de toekomst er niet best uit.
  Egoïsme viert hoogtij.

 3. P.Harms

  Wie niet horen wil moet maar voelen….

 4. Gerard Röling

  is dit geen zaak voor de ombudsman?
  De houding van de overheid is bot en worden niet gehoord.

 5. Klaar

  Het lijkt mij niet verstandig om te mailen over jullie prima initiatief om te komen tot harde acties. Feind hört mit.,…
  Dat velen kotsbeu zijn van de leugens en het negeren van bewoners is al een tijd gaande. De kruik gaat net zolang te water. En deze gaat barsten, dat voorspel ik.

  • Cor

   Een ministerie dat zich zo opstelt kan alleen maar in een bananen-republiek. Dat Nederland zover zou afglijden is onvoorstelbaar. Nederland is geen Rechtstaat meer. Trias Politica, de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechtsprekende macht gaan in elkaar over en verstrengelen zich tot een corrupte bende in Den Haag . intens triest!!!

Geef een reactie

Translate