Minister bekent: handhaven Schiphol kan niet

Vandaag stuurde minister Cora van Nieuwenhuizen een brief aan de Tweede Kamer waarin staat wat omwonenden allemaal al wisten: handhaven van Schiphol kan niet. De reden? Dan zijn er geen half miljoen vluchten mogelijk.

Tweede kamerlid Suzanne Króger is verbijsterd over antwoorden van minister Van Nieuwenhuizen.

Ontluisterend eerlijk voor de minister die alom bekend staat als zich graag baserend op mindervalide cijfermateriaal.

‘Anders is er niet zoveel herrie mogelijk’
Op een vraag van kamerlid Suzanne Kröger meldde Van Nieuwenhuizen dat “het niet mogelijk is om zowel te handhaven op het huidige stelstel als op het nieuwe stelsel. Binnen de grenswaarden van het huidige stelsel kan Schiphol niet de 500.000 vliegtuigbewegingen afhandelen op de banen die de minste hinder veroorzaken.” Lees verder >

Bewoners tonen aan: belang Beek zwaar overschat

De gedroomde enorme werkgelegenheid die vliegveld Beek biedt wordt al jarenlang door de Provincie misbruikt om steeds maar weer nieuwe miljoenen belastinggeld in het streekvliegveld te pompen. Omwonenden startten een eigen onderzoek en komen tot andere conclusies.

Foto: Markus Winkler via Unsplash

In de Limburgse luchtvaartmonitor 2018, gepubliceerd in maart 2020 (!), komt de provincie tot maar liefst 2.800 banen die afhankelijk zouden zijn van het vliegveldje. Daarbij zijn dan – letterlijk – alle banen meegeteld van de 69 wegvervoerders in de verre omtrek. Terwijl maar drie van die bedrijven gesignaleerd zijn in een periode van tien weken. Lees verder >

Overlast Buitenveldertbaan opnieuw gegroeid – vooral ’s nachts

De overlast door het vliegen van en naar de Buitenveldertbaan is vorig jaar opnieuw toegenomen. Schiphol lapt hiermee alle afspraken met burgers aan de laars – immers gaat het hier om de landingsbaan met overlast voor veruit de meeste mensen. Naar schatting zijn dat er zo’n 165.000, een stad ter grootte van Nijmegen of Haarlem.

Het aantal gemeten vliegtuigpassages in 2019 in Amstelveen-Noord (bron: rapport ‘Gemeten vliegtuiglawaai Bourgondischelaan Amstelveen’ door bureau Geluidconsult).

Dit blijkt uit het nieuwste conceptrapport van het onafhankelijke bureau Geluidconsult dat vliegtuiglawaai in kaart brengt in opdracht van de Gemeente Amstelveen.

In één jaar tijd is het aantal nachtelijke herrie-vluchten – met een geluidsniveau van meer dan 70 dB(A) – boven dit gebied met maar liefst 10 procent toegenomen naar 1200 stuks. Dat zijn er dus gemiddeld meer dan drie per nacht. Lees verder >

Schiphol vervuilt evenveel als alle auto’s samen

Deze week haalde oud-gezagvoerder Benno Baksteen het praatprogramma Op1 met zijn boude bewering dat de rechtszaak van Greenpeace tegen het gebrek aan voorwaarden aan de staatssteun voor KLM gebaseerd zou zijn op een leugen. De luchtvaart zou volgens hem helemaal geen grote vervuiler zijn. Daarom is een objectieve beschouwing op basis van een paar simpele berekeningen op zijn plaats.

Oud-gezagvoerder Baksteen stelt dat Greenpeace liegt over de vervuiling door de luchtvaart (foto: screenprint van de uitzending van Op1 van 14 september jongstleden).

Op Schiphol wordt nagenoeg evenveel fossiele brandstof getankt als door alle benzine-auto’s in heel Nederland. Terwijl de afzet op Schiphol jaar na jaar stijgt (met uitzondering van 2020), neemt het verbruik door auto’s al sinds piekjaar 2008 gestaag af. Lees verder >

Vliegen vergroot sociale ongelijkheid

Slechts een klein deel van de wereldbevolking heeft toegang tot vliegreizen. De negatieve effecten van het vliegverkeer komen echter op ieders bordje terecht.

Afbeelding van Lars_Nissen via Pixabay

Voor ons westerlingen lijkt het of vliegen de gewoonste zaak van de wereld is. Onze kranten staan vol met advertenties voor goedkope vluchtjes, vaak gaat het tijdens een etentje met vrienden over de laatste vliegreis en een weekendje weg naar een verre bestemming was tot voor kort überhip. Zelfs als we zelf nooit vliegen, doet de maatschappij ons geloven dat de meeste mensen dat wél doen.

De realiteit is echter dat de overgrote meerderheid van de mensen nog nooit één stap heeft gezet in een vliegtuig. Zelfs in een land als Groot-Brittannië, waar meer wordt gevlogen dan in welk ander land, vliegt slechts één op de twee mensen in een willekeurig jaar. Lees verder >

E-fuels geen realistisch alternatief voor de luchtvaart

Covid heeft er flink ingehakt bij de luchtvaart, maar de sector droomt gewoon lekker door over ongebreidelde groei ná de crisis. Omdat elektrische vliegtuigen op langere afstanden niet haalbaar zijn en biofuels niet duurzaam zijn, is de laatste strohalm van de industrie de inzet van nog te ontwikkelen e-fuels – brandstoffen gemaakt van elektriciteit. Hoe realistisch is dat?

Foto: Khusen Rustamov via Pixabay

Onder e-fuels vallen waterstof en synthetische kerosine. De toekomst van energie met een lage koolstofbelasting wordt gezocht in waterkracht, zonne-energie of windenergie.

Het vliegen op elektriciteit blijkt in de voorzienbare toekomst slechts mogelijk te zijn met piepkleine vliegtuigen over korte afstanden – batterijen zijn veel te zwaar en hun energie-dichtheid is veel te laag. Lees verder >

‘Burgers en bestuurders buitenspel in luchtvaartdossier’

Burgers en bestuurders van provincies en gemeenten zijn op slinkse wijze totaal buitenspel gezet in het luchtvaartdossier. De rijksoverheid heeft alle macht naar zich toegetrokken en schuwt daarbij niet de democratie te omzeilen.

Foto: Pyotr Void via Unsplash

Dit stelt samengevat het Kenniscentrum Impact, een onafhankelijke groep deskundigen op het gebied van burgerparticipatie.

Een belangrijke stap om burgers buiten de besluitvorming te houden was het instellen van zogenaamde metropoolregio’s. Deze regio’s staan volgens het kenniscentrum onder leiding van een schaduwbestuur dat de macht van democratisch gekozen bestuurders in provincies en gemeenten ondermijnt. Lees verder >

Schiphol organiseert nieuwe fopsessies voor buren

Opnieuw gaat Schiphol voor de vorm in gesprek met zijn buren. In Aalsmeer, Assendelft en Nieuwe Wetering organiseert het vliegveld drie dagen vol met fopsessies waarin burgers zogenaamd kunnen meepraten over ‘minder hinder’.

De gelikte website vol met nepmaatregelen, samengesteld door de spindokters van Schiphol en LVNL.

SchipholWatch ziet dit als kwade opzet van directeur Dick Benschop. Overleg over hinderbeperking dient formeel plaats te vinden in de Omgevingsraad waarin ook bewoners zijn vertegenwoordigd.

Door nu individuele burgers uit te nodigen voor praatclubjes gaat Benschop geheel voorbij aan de wettelijk opgelegde taak van de Omgevingsraad. Het passeren van de raad resulteert in een overleg puur voor de bühne. Lees verder >

Wéér nieuwe truc om vlieglawaai weg te rekenen

De lobbyclub van vliegvelden Airports Council International heeft een nieuwe truc bedacht om vliegherrie weg te rekenen. Niet de herrie zelf zou volgens hen maatgevend moeten zijn, maar de ‘winst’ van minder herrie op een zelfgekozen maximum niveau moet dat worden.

Foto: Steve Halama via Unsplash

Hoe werkt deze nieuwste malversatie? De vliegvelden willen voor ieder type vliegtuig een ‘maximaal toelaatbare geluidswaarde’ vaststellen. Deze is onder meer afhankelijk van de grootte van een vliegtuig: voor grotere vliegtuigen geldt een hoger ‘toelaatbaar’ maximum, voor kleinere vliegtuigen een lager maximum. Lees verder >

Ministerie LNV: ‘Schiphol overtreedt de wet’

Schiphol heeft in 2018 en 2019 ten minste 20.000 vluchten per jaar illegaal uitgevoerd. Dit stelt een hoge ambtenaar van het ministerie van Landbouw in een brief van 2 april jongstleden aan Johan Vollenbroek van MOB.

Foto: Tingey Injury Law Firm via Unsplash

Volgens het ministerie zijn de regels voor Schiphol in 2008 voor het laatst aangepast, via het luchtvaartbesluit 2008 (LVB2008). Dat besluit is in de vorm gegoten van een ‘algemene maatregel van bestuur’ zodat burgers geen bezwaar of beroep kunnen aantekenen bij de bestuursrechter.

In het LVB2008 is vastgelegd dat Schiphol maximaal 480.000 vliegbewegingen mag faciliteren. In 2018 en 2019 zat het vliegveld daar ruim boven met bijna 500.000 vliegbewegingen. Lees verder >