Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Persbericht, Update

Consortium met SchipholWatch dagvaardt Staat wegens PFAS-gevaren

PFOS-ramp bij KLM

In 2008 veroorzaakte KLM een PFAS-verontreiniging die nog steeds actueel is (foto's: ODNZKG)

4.6
(86)

Vandaag heeft Knoops’ advocaten namens elf belangenorganisaties een dagvaarding uitgebracht tegen de Staat der Nederlanden in verband met de schadelijke gevolgen van de wijdverbreide PFAS-verontreiniging in Nederland. De rechtszaak dient in Den Haag op 7 augustus 2024.

Deel op XDeel op Linkedin

De dagvaarding is opgesteld in opdracht van Vereniging Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, Vereniging Zeeuwse Milieufederatie, Stichting Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, Stichting Friese Milieufederatie, Stichting Gezond Water, Stichting SchipholWatch, Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde, Vereniging Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers, Vereniging Belangenvereniging Brandweer, Vereniging Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel en Stichting Ouderennetwerk West-Friesland.

Wat zijn PFAS?
De aanduiding ‘PFAS’ is een verzamelnaam voor duizenden per- en polyfluoralkyl verbindingen die door de mens zijn gemaakt en van nature niet in het milieu voorkomen. De stoffen staan bekend als zeer sterke verbindingen, waardoor ze over veel nuttige eigenschappen beschikken en al decennialang op grote schaal worden geproduceerd en toegepast. Echter, uit de wetenschap blijkt dat er bruikbare alternatieven beschikbaar zijn.

Inmiddels zijn de stoffen berucht in verband met de steeds alarmerender onderzoeksbevindingen vanuit de (medische) wetenschap over de schadelijke effecten van de stoffen voor mens, dier en milieu. Toch worden PFAS nog steeds geproduceerd, uitgestoten naar de leefomgeving en in talloze producten toegepast, waardoor het verontreinigingsprobleem is ontstaan.

Schending zorgplicht
De belangenorganisaties hebben zich verenigd om de Staat aan te spreken op het grove nalaten van diens zorgplicht om Nederlandse burgers, dieren en het milieu te beschermen tegen de schadelijke effecten van PFAS-verontreiniging.

Hoewel de Staat zich al geruime tijd bewust is van de ernstige gevolgen van blootstelling aan PFAS voor de (volks)gezondheid en het milieu, neemt de Staat onvoldoende maatregelen om de schade door PFAS te beperken en voorkomen. De belangenorganisaties luiden – net als vele experts wereldwijd – de noodklok over de schadelijkheid van deze groep stoffen en de onomkeerbare gevolgen wanneer adequate maatregelen nog langer uitblijven.

Eerste collectieve actie op dit gebied
De zaak betreft de eerste collectieve actie op het gebied van PFAS-verontreiniging waarbij de nationale overheid ter verantwoording wordt geroepen in verband met het nalaten om op korte termijn adequate maatregelen te nemen die de massale schade aan het milieu en de volksgezondheid een halt kunnen toeroepen. Daarnaast wordt de Staat aangesproken op het feit dat de productie van deze schadelijke stoffen nog altijd wordt gefaciliteerd. Voornoemde maatregelen zijn in samenspraak met deskundigen op het gebied van milieuchemie geformuleerd.

Verklaringen voor recht en gevorderde maatregelen
Samengevat worden in deze zaak de volgende verklaringen voor recht en maatregelen gevorderd:

 • Een verklaring voor recht dat de Staat onrechtmatig jegens eisers handelt doordat de wettelijke normen voor PFOS voor oppervlaktewater niet juist zijn geïmplementeerd in wet- en regelgeving;
 • Een verklaring voor recht dat de Staat onrechtmatig jegens eisers handelt doordat de wettelijke normen voor diverse PFAS en de som van die PFAS in levensmiddelen, in ieder geval voor vis en eieren, worden overschreden;
 • Een verklaring voor recht dat de Staat onrechtmatig jegens eisers handelt doordat de ten aanzien van PFOS/PFOA door het RIVM vastgestelde advieswaarden en de gezondheidskundige grenswaarde van de EFSA voor voedsel, oppervlaktewater, drinkwater, bodem en grondwater niet in wetgeving zijn opgenomen en worden overschreden.
 • De Staat te bevelen om alle emissies van PFAS per direct te verbieden;
 • Diverse maatregelen die zien op het reduceren van de blootstelling van de Nederlandse bevolking en van bepaalde risicogroepen aan PFAS; het reduceren van blootstelling via drinkwater; het doen van grootschalige onderzoeken naar verbanden tussen PFAS-blootstelling en bepaalde gezondheidseffecten; minimalisatieverplichtingen; het overnemen van de EFSA grenswaarden; het verrichten van saneringswerkzaamheden en het verscherpen van toezicht daarop; het realiseren van een centraal overzicht m.b.t. de verleende vergunningen voor PFAS-emissies et cetera.

Waarom SchipholWatch?
SchipholWatch komt op voor de belangen van omwonenden van vliegvelden en bericht al enkele jaren over de PFAS-verontreinigingen op en rond Schiphol en Rotterdam Airport (RTHA). De stichting is van mening dat de overheid te weinig doet om de nog steeds voortgaande verontreiniging te stoppen, in te perken en te (doen) saneren.

Daarmee komt de kwaliteit van de leefomgeving in de regio Schiphol verder onder druk te staan, nog afgezien van de luchtvervuiling en geluidsoverlast. Met deelname aan deze rechtszaak hoopt de stichting te bereiken dat de overheid wel tot actie overgaat en omwonenden beschermt tegen de negatieve effecten van de PFAS-verontreiniging.

Meer informatie
Voor meer informatie over de zaak kunt u contact opnemen met Knoops’ advocaten door te bellen naar 020 470 5151 of een bericht te sturen naar [email protected]. Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met SchipholWatch via 020 528 7855 of [email protected].

Update 24 april 2024 om 17:40 uur
Beluister onze advocaten Carry en Geert-Jan Knoops over deze zaak bij NOS NTR Nieuws & Co op Radio 1.

Meedoen?
Belangenorganisaties (stichtingen of verenigingen) kunnen zich zonder kosten aansluiten bij deze rechtszaak. Heeft uw organisatie belang bij deze claim, meld u dan rechtstreeks bij Knoops’ advocaten of bij ons. We helpen u graag verder.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.6 / 5. Aantal stemmen: 86

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Sven

  Afgrijselijk… wéér een grote bedreiging voor onze gezondheid erbij! Wij leven hier dus werkelijk op een mega GIF-belt rondom Schiphol. 16-17 uren per dag extreme herrie en bewezen zwaar kankerverwekkende uitstoot en neerstortgevaar door vliegtuigen over je leefomgeving, je drinkwater en voedsel vervuild met PFAS en dan een Staat die stelselmatig de eigen burgers weigert te beschermen. Quote Advocaat Geert-Jan Knoops: “De staat heeft grondwettelijk een zorgplicht naar de Nederlandse burger die overstijgend is aan de industrie. De Staat is aansprakelijk voor schade aan mens, dier en milieu” Kan dus geen water uit de kraan meer drinken en al het voedsel is ook vergiftigd met PFAS. Nederland is ONLEEFBAAR geworden! Hoe kun je nu nog leven in dit land wat geregeerd wordt door grootvervuilers en waar burgers niet beschermd worden? MISDADIG wat ons wordt aangedaan! STOP! Nu moet ik een waterfilter gaan aanschaffen, waar eindigt dit? Kan ook al niet eens normaal in mijn eigen tuin verblijven, niet naar buiten, geen wandeling… niks. Ben klaar met dat Schiphol-TUIG en NL Overheid!

  15
 2. PFAS bommetje

  Zag het PFAS kaartje op het 6 uur nieuws. Allemaal rode bolletjes over heel Nederland. In de regio Schiphol leek het wel een bom, zo rood was het van alle bolletjes. Het gaat natuurlijk vele jaren in beslag nemen om te concluderen dat het hier gaat om de uitstoot van de luchtvaart. …. En tegen die tijd draait de hub op gefermenteerde Lelietjes van Dalen.

  Beste overheid en luchtvaart, u moet zo langzamerhand wel gaan beseffen dat Nederland heel hard achteruit Schipholt. Een circustent op een gifbelt.

  50
 3. Willem

  Maar waar komt die PFAS vandaan? Ik vind alles aan Schiphol verschrikkelijk, maar het is toch geen chemische industrie? Ik weet dat die vliegtuigen CO2, NOx, niet- of half verbrande kerosine en een enorme teringherrie uitstoten. Maar PFAS? Enige uitleg zou wel helpen bij deze actie.

  3
 4. Wilfried

  Goed dat hier een rechtszaak van gaat komen. Een schone en gezonde leefomgeving is nog altijd een basisrecht. En daar is de Staat, Provincie en gemeente Haarlemmermeer nalatig in.

  33
 5. Hugo van der Wees

  In het geval van de verontreiniging rondom Schiphol zouden feitelijk de provincie Noord-Holland en vooral de gemeente Haarlemmermeer moeten worden gedaagd naast de staat. Wij leven op een tikkende tijdbom in de Haarlemmermeer: al het oppervlakte- en grondwater is vergiftigd in een gebied van 100 km2 en overal zijn recreatieparken vervuild met aldaar gestorte grond afkomstig van Schiphol en natuurlijk zonder vergunningen…

  43

Geef een reactie

Translate