Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Analyse

Minister waarschuwt Kamer terecht tegen al teveel perspectief luchtvaart na vonnis RBV

Floriande

Onder meer duizenden woningen in de wijk Floriande (Haarlemmermeer) worden nu niet meegeteld in de hindercijfers. De rechter vindt dat dit wél moet gebeuren (foto: Tasja via Wikipedia)

4.7
(158)

VVD-Kamerlid Peter de Groot opperde woensdag jongstleden in het luchtvaartdebat dat met de huidige ‘stillere’ vliegtuigen het Luchthavenverkeersbesluit uit 2008 wel eens ruimte zou kunnen bieden voor meer vluchten dan verkeersminister Mark Harbers denkt. Harbers hielp hem – terecht – uit de droom.

Deel op XDeel op Linkedin

Daaruit blijkt dat de minister goed is voorgelicht over de volledige impact van het vonnis in de zaak die de stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) aanspande tegen zijn ministerie.

Terwijl de kranten bolstonden van het feit dat de minister binnen een jaar voor minder hinder moet zorgen, bleven een aantal andere facetten van de uitspraak onderbelicht. Voor omwonenden van even groot belang is dat de rechter heeft gezegd dat de hinderberekeningen voortaan moeten worden gebaseerd op actuele cijfers en de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

Rekenen met verouderde cijfers
Want daaraan ontbreekt het in de huidige rekenmethodes van het ministerie van Infrastructuur (I&W). Zo wordt het aantal gehinderden bepaald aan de hand van een verouderd woningenbestand, waardoor bewoners die na 2006 in hun huis zijn komen wonen, niet worden meegeteld.

Ook moet de minister voortaan de gehinderden meenemen die buiten de berekende geluidscontouren wonen en toch aanmerkelijke overlast ervaren. En moet de minister rekenen met de nieuwste inzichten over hoeveel geluid leidt tot welke overlast, de zogenaamde dosis-respons-relatie.

Schiphol rekent tot op heden met verhoudingen die vier keer gunstiger zijn (voor Schiphol) dan uit nieuw wetenschappelijk onderzoek blijkt. Alleen al daarom valt het berekende hindercijfer vier keer lager uit dan in de praktijk het geval is.

Harde grenzen aan aantal gehinderden
Juist die bepalingen in het vonnis maken de vliegindustrie en daarmee minister Mark Harbers doodnerveus. Wat is het geval? In de wetgeving over Schiphol is keihard vastgelegd dat bewoners in iedere nieuwe ronde van afspraken steeds recht hebben op een gelijkwaardige bescherming.

Dit betekent dat de hinder nooit meer ernstiger mag worden dan voorheen het geval was. Het mag wel beter worden voor de omwonenden. En die bescherming is vastgelegd in keiharde cijfers: er mogen maximaal zoveel woningen ‘ernstig gehinderd’ worden en er mag ‘slechts’ een maximum aantal mensen te maken hebben met slaapverstoring.

En daar knelt de schoen, zo weet minister Harbers. Hij haastte dan ook de verwachtingen van het VVD-Kamerlid te temperen. “Ik zou me niet rijk rekenen als ik u was. Want behalve stillere vliegtuigen zijn er andere ontwikkelingen die minder gunstig kunnen uitpakken voor de luchtvaartsector”, zo legde hij uit. Hij wees daar niet op de strikte bepalingen in het vonnis, maar zei iets over “veiligheidsmaatregelen die leiden tot meer overlast”.

Nieuwbouw niet meegeteld
Maar het grote probleem zit in de uitspraak versus de wettelijke maxima aan gehinderden en slaapverstoorden. Sinds 2006 zijn er tienduizenden gezinnen extra komen wonen in de regio Schiphol in nieuwbouwwoningen. Een goed voorbeeld daarvan is de wijk Floriande in de gemeente Haarlemmermeer. Daar zijn 6.800 woningen gebouwd die nu niet meetellen in de statistieken van I&W.

Het RIVM en de GGD’s toonden al aan dat er meer gehinderde mensen woonden buiten de officiële geluidscontouren van Schiphol dan er binnen. En de jongste wetenschappelijke inzichten geven aan dat er sowieso vier keer meer gehinderden zijn dan in de berekeningen van het ministerie worden geteld.

Als Harbers actuele bestanden en de nieuwste wetenschappelijke inzichten gaat gebruiken voor nieuwe berekeningen, dan zal het aantal ernstig gehinderden niet meer in de buurt liggen van enkele tienduizenden mensen zoals nu wordt aangenomen, maar eerder bij de 250.000 die de gezamenlijke GGD’s inschatten.

Eerder meer dan minder krimp
Dat botst vervolgens frontaal met de wet die zegt dat er nooit méér mensen overlast mogen krijgen dan in 2008 al het geval was. Het jaren rijk rekenen door de vliegindustrie kaatst nu keihard terug in het eigen gezicht.

Want als Harbers geen geitenpaadjes verzint om onder deze delen van het vonnis uit te komen, dreigt een veel grotere krimp van Schiphol dan naar de 400.000 waarop nu nog wordt gehoopt. Een halvering komt dan binnen bereik, zeker in combinatie met de eis van de rechter dat er een eerlijker afweging moet komen tussen de financiële belangen van de vliegindustrie en de belangen van de burgers.

Minister Harbers gaf in het debat duidelijk aan dat hij tot de krimpmaatregel heeft besloten “uit liefde voor de luchtvaart”. Hij legde uit dat het juridische moeras dat is ontstaan een gezonde luchtvaartindustrie in de weg staat. Harbers wil bedrijven als Schiphol en KLM behoeden voor het gevaar dat zij continu in rechtszaken worden betrokken.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.7 / 5. Aantal stemmen: 158

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. B. van Marlen

  Een goed artikel met de terechte constatering dat de Staat en de vliegindustrie zich jaren rijk hebben gerekenend. Steeds probeerde men binnen de te hoge (maar ‘democratisch door het Parlement toegelaten’) grenswaarden van de maten Lden en Lnight met berekeningen en gesjoemel de werkelijke aantallen ernstig gehinderden en slaapverstoorden te bagatelliseren.

  Dit proces begon eigenlijk al met de Kosten-eenheid en de overgang van Ke en LAeq-nacht naar Lden en Lnight, waarin veel teveel geluid werd toegelaten.

  Het zou van fatsoen getuigen als Harbers (VVD!) zich commiteert aan het hard nodige krimpbeleid en niet op een slinkse wijze de omwonenden zand in de ogen strooit en d.m.v. de Luchtruimherziening de ellende verder laat verplaatsen naar het buitengebied, dat nu al onevenredig veel vtb’s over zich heen krijgt.

  De basis met de 35 Ke grens en de 65 dB(A) ‘afkap’ was eigenlijk al heel aanvechtbaar, en is nooit verbeterd. De Luchtvaartwet laat in de huidige vorm dit soort wantoestanden nog steeds toe. Men heeft het hier nooit over, maar dit is de kern van het probleem.

  Als ik dan op http://www.vliegherrie.nl lees dat ‘op het ministerie studies worden gedaan naar de mogelijkheid om tot 110 vluchten per uur te laten landen op één baan’ dan is dit een aankondiging voor een volkomen ramp voor de mensen eronder.

  Als dit echt waar is, is er maar één juiste kwalificatie van dit streven: ronduit misdadig. Dit is niets anders dan het martelen en het op termijn ziek maken en zelfs vermoorden van mensen onder die banen! Dit wordt een ware aanslag op de gemeenschappen eronder.

  Dit kan echt niet en moet met alle rechtsmiddelen worden bestreden! Wat ons dan rest is een massaclaim naar de Staat.

  24
  • Winny Lieverst

   Heeft er nu niemand in de gaten dat het vechten tegen de bierkaai is. Alles is afgedicht door wetgeving, EU en zelfs de Verenigde Staten heeft hierin macht. Ook schroomt de vlieglobby niet om te toveren met cijfers en zal er stiekem hier en daar wat worden toegestopt.
   De Staat zit met heel veel geld in Schiphol en de KLM, dus heeft de Staat belang bij groei.
   De volgende keer anders kiezen is het enige wat echt gaat helpen.

   3
 2. Geert

  Deze heer is zeer gevoelig voor de door de honderduizenden omwonenden verfoeide luchtvaartlobby.
  Mijnheer is van de “nog meer en groter groter partij”,mede de oorzaak van alle exorbitante uitwassen op het gebied van milieu en in dit geval oorverdovend lawaai in onze omgeving.
  Hij toont hier mee aan geen enkele fiducie te hebben met andere mensen en heeft een heel laag e.q.(emotioneel quotiënt).Zodra hij maar DENKT te horen dat er minder geluid op komst is wil hij meer vluchten inplannen.
  Hij gaat volledig voorbij aan alle nadelige milieuaspecten,wil zelfs nog meer vervuilen en de omgeving (MENSEN) met ziekmakend geluid belasten.
  Ik noem zo’n vent een “HORK”.

  10
 3. Rob Langendam

  Waarom geen nieuw Schiphol in zee?

  6
  • Mario

   Waarom niet alle bestemmingen naar het zuiden enkel via Eindhoven?
   Dan zijn ze al bijna de grens over.
   Hebben we meer rust in Nederland.
   Althans als Frankfurt Airport ook gericht vliegt dus niet eerst van zuidoost naar noordwest Nederland om naar Amerika te vliegen.

   1
 4. Maaike

  Je zou ook zomaar eens kunnen stoppen met het berekenen van overlast en, oh, ik weet niet, het CBS een onderzoek kunnen laten uitvoeren onder omwonenden. Je zou zomaar eens inzicht kunnen krijgen in wat het werkelijke aantal gehinderden is.

  19
 5. Robert Buick

  A gift that keeps on giving, thank you!

  The ripples of the legal pressures for a reduction in aircraft movements at Schiphol, exerted in Holland, are being felt worldwide.
  Of course the rampant Global aviation industry, whose ascent continues unabated, is not yet in a spiral dive, is fighting tooth and nail to nullify this landmark ruling, as expected.

  The revolving door, connecting UK government to Heathrow, once described by former MP for Richmond, Zack Goldsmith, now in the House of Lords, “As Bordering on the corrupt”, remains forever open. Thus the legal victory for the residents in the Netherlands and around Schiphol, can only be a glint in the eyes of London and the Southeast of England communities, with its six International airports. However, communities around Heathrow are forever in the debt, for the fortitude of residents around Schiphol and Schipholwatch, for the moral, if not legal, pressure that this can affords us, to apply to the UK Government.

  15
 6. Paul2

  Daar zijn de gedienstige Schipholhulpjes alweer, die journalistiek vooral niet kritisch willen laten zijn.

  “Er klinkt minder vliegtuiglawaai rondom Schiphol, maar er wordt meer geklaagd. Dat is opvallend, omdat die klachten deze week nog in de Tweede Kamer werden aangedragen als reden om het aantal vluchten op Schiphol fors te verminderen.”

  Kritiekloos wordt opgeschreven:

  “Toch is het groeiende aantal klachten opmerkelijk. Deze week meldde luchtvaartinspectie ILT namelijk dat door de inzet van nieuwe, stillere vliegtuigen de geluidsbelasting rondom Schiphol sinds 2018 met 6 procent is gedaald, tot gemiddeld 95,4 decibel. Volgens TU Delft is het geluidsniveau nu ruwweg een kwart van wat het in 2008 was.”
  Uit Parool.
  https://archive.is/DEO5R

  14
  • Reactie door auteur

   SchipholWatch

   Het Parool vergeet bovendien de 114.237 meldingen van vliegherrie.nl in het ‘gebruiksjaar’ 2023 mee te nemen in deze beschouwing. https://x.com/SchipholWatch/status/1778863545246961855

   34
  • Ik wacht even met doorpraten….. er komt weer een kettingzaag langs

   95,4 dB zit tegen het herrieniveau van een helicopter of een kettingzaag aan. Stillere vliegtuigen? In balans met de omgeving? Rekening houdend met de belangen van de omwonenden?

   Het benoemen van nieuwe, stillere vliegtuigen met een gemiddelde van 95,4 dB en dat normaal vinden en opschrijven, dat is pas opmerkelijk. Om het nog mild uit te drukken.

   12

Geef een reactie

Translate