Werelddeal Weken maken KLM ongeloofwaardig

Recentelijk schreeuwde KLM-topman Pieter Elbers nog moord en brand over de mogelijke beperking van groei op de thuishaven Schiphol. Zonder groei zou de hubfunctie teloorgaan. Deze week startte hij een groot reclame-offensief om het vakantieverkeer te laten groeien: de Werelddeal Weken.

Hiermee maakt KLM zich volstrekt ongeloofwaardig. Enerzijds klagen dat de stop op de groei van Schiphol het onmogelijk maakt de zakelijke reiziger naar de bestemming te vliegen, anderzijds met bodemprijzen proberen de vliegtuigen te vullen met reizigers naar (overwegend) vakantiebestemmingen.

Uit deze handelswijze blijkt eenduidig dat het de luchtvaartsector, in casu KLM, niet gaat om de hubfunctie van Schiphol en de zakelijke reiziger, maar dat groei – in welke vorm dan ook – het ultieme doel is. Groei die ten koste gaat van milieu en woonomgeving. Lees verder >

Het actieplan zelf

Voor de volledigheid het gehele actieplan van de luchtvaartsector in ons land. Doel: 35% reductie CO2-uitstoot. Ten opzichte van de origineel voorspelde groei. Niet ten opzichte van nu. Uitgaande van het gunstigst mogelijke groeimodel (lees: laagste). Een scenario dat door geen van de betrokken organisaties wordt nagestreefd. Maar dat ter zijde.

KLM wel, anderen niet

KLM steunt de oproep van Schiphol-CEO Dick Benschop tot het matigen van de groei, maar veel andere maatschappijen, verenigd in de Barin, niet.

Kritiek en bijval over uitspraken groeibeperking door Schiphol-ceo

“Wie zegt dat we ruimte moeten laten liggen als de milieuwinst groter is dan economische groei?” zegt voorzitter Frank Allard van Barin, de belangenvereniging van luchtvaartmaatschappijen op Schiphol, in een reactie op uitspraken van Dick Benschop.

Staatsdeelnemingen brengen 867 mln op

Vorig jaar brachten staatsdeelnemingen als KLM, Schiphol en het Havenbedrijf Rotterdam 16% meer dividend in de staatskas.

Ondanks de hogere dividenduitkeringen, daalde het gezamenlijke resultaat van de deelnemingen met maar liefst een derde naar 1,8 mld euro.

Is de hoge dividenduitkering de belangrijkste reden dat de overheid niets wil doen aan de verdere groei van de luchtvaart? De uitkering van al die grote bedrijven is in ieder geval lang niet voldoende om het afschaffen van de dividendbelasting te financieren.

Flink meer dividend uit staatsdeelnemingen – Executive Finance –

Bedrijven waarin de rijksoverheid een aandelenbelang heeft, hebben de staatskas vorig jaar bij elkaar 867 miljoen euro aan dividend opgeleverd, ruim een zesde meer dan in 2016. Dat staat in het jaarverslag over het beheer van deze zogenoemde staatsdeelnemingen dat minister Wopke Hoekstra (Financiën) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.