Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Volksgezondheid

Alarmerende studie: formaldehyde veel schadelijker dan gedacht

longen

illustratie: kalhh via Pixabay

4.9
(162)

Afgelopen week verscheen een nieuw onderzoek naar het gevaar van formaldehyde in de atmosfeer. Schiphol is de grootste uitstoter van deze kankerverwekkende stof in ons land en nu blijkt dat het goedje veel schadelijker is dan eerder gedacht.

Deel op XDeel op Linkedin

Het vrijdag jongstleden gepubliceerde onderzoek concludeert dat de effecten van zeer lage concentraties formaldehyde tot op heden zijn onderschat en dat het spul bij langdurige blootstelling ook in die lage concentraties leidt tot meer sterfte, longziektes, hart- en vaatziekten en kanker.

In Nederland valt formaldehyde onder de zeer zorgwekkende stoffen (zzs). Dat zijn stoffen waarvan onomstotelijk vaststaat dat ze een gevaar vormen voor de gezondheid van mens en dier of voor de natuur.

Organisaties die dergelijke stoffen uitstoten zijn wettelijk verplicht de emissies zo snel mogelijk en zo ver mogelijk terug te dringen. Het veroorzaken van steeds meer zzs-uitstoot in streng verboden in de Wet milieubeheer.

Uitstoot Schiphol groeit illegaal
Uit openbare gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt echter dat de uitstoot van Schiphol jaar na jaar groeit. Waar het vliegverkeer (tot een maximale vlieghoogte van 900 meter) in 1990 35.660 kilogram per jaar uitstootte, was dat in 2015 gegroeid naar 39.930 kg en in 2019 zelfs tot 44.800 kg.

Waar andere bedrijven de uitstoot van formaldehyde ieder jaar reduceren conform de wet, groeit die van Schiphol jaar na jaar illegaal (illustratie: RIVM).

Schiphol is hiermee veruit de grootste uitstoter van ons land en stoot ieder jaar vierenhalf keer zoveel uit als de nummer twee, isolatiematerialenfabriek Rockwool. Waar andere grote vervuilers hun uitstoot zonder uitzondering steeds verder hebben teruggebracht, geldt voor Schiphol juist het tegenovergestelde.

Het vliegveld overtreedt hiermee de Wet milieubeheer die bedrijven verplicht de emissie van formaldehyde te minimaliseren. Dat dit ongestraft kan gebeuren, spruit voort uit een foute interpretatie van die wet door het ministerie van Infrastructuur. Die stelt keer op keer dat de zzs-uitstoot door vliegtuigen niet valt onder de Wet milieubeheer, maar onder de Luchtvaartwet.

Misdadig
Deskundigen noemen deze opinie van Mark Harbers fout en menen dat ook de uitstoot van vliegtuigen onder de Wet milieubeheer valt. De groeiende formaldehyde-uitstoot van Schiphol noemde MOB-voorman Johan Vollenbroek eerder “misdadig”.

De luchtvaartwet stelt geen enkele eis aan zzs-emissies. Minister Harbers van Infrastructuur heeft de Tweede Kamer al toegezegd dit misverstand uit te zoeken, maar ondertussen stoot Schiphol dus jaar na jaar grote hoeveelheden kankerverwekkende stoffen uit. De formaldehyde is slechts één van die stoffen: in totaal gaat het om naar schatting 280.000 kilogram aan allerlei giftige stoffen die in een straal van zo’n tien kilometer rond Schiphol worden uitgestoten.

Hoewel de gezondheidsschade van formaldehyde al lang en breed bewezen is, waarschuwt het nieuwe onderzoek dat de effecten van lagere doseringen over het hoofd zijn gezien, maar dat er aantoonbare negatieve effecten zijn bij zeer lage concentraties.

Schade al bij zeer lage concentraties
Met name longziektes, waaronder longkanker, treden vaker op bij concentraties in de atmosfeer vanaf één deeltje per miljard. Hart- en vaatziekten vanaf zo’n 5 deeltjes per miljard en ook de sterftekans neemt toe vanaf grofweg dezelfde concentraties. Dat zijn ontzettend lage concentraties, die door het vliegverkeer makkelijk worden overschreden.

Longproblemen nemen snel toe vanaf zeer lage concentraties formaldehyde in de atmosfeer (illustratie uit het beschreven onderzoek ‘Ambient formaldehyde and mortality: A time series analysis in China’)

Het onderzoek – waarin de relaties werd vastgesteld tussen ziektes, sterfte en de langdurige blootstelling aan formaldehyde – was zeer grootschalig en daarom zeer betrouwbaar. Tussen 2013 en 2018 werden niet minder dan 5,3 miljoen sterftegevallen onderzocht op deze relatie.

Snel strengere regels nodig
De conclusies betekenen dat er een acuut gevaar bestaat voor alle mensen die wonen of werken in een straal van tien kilometer rond het vliegveld. Van deze regio is bekend hoeveel formaldehyde het vliegverkeer uitstort in de atmosfeer. Dat wil niet zeggen dat buiten die regio geen gevaar bestaat.

De onderzoekers achten het van het grootste belang dat er snel strengere regelgeving komt voor de uitstoot van formaldehyde om de volksgezondheid beter te kunnen beschermen.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.9 / 5. Aantal stemmen: 162

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Josje

  Conclusie lijkt me helder: het Ministerie van IenW moet juridisch vervolgd worden voor het moedwillig in gevaar brengen van de volksgezondheid. Ik heb ook nog wel een idee voor in de tussentijd, om het proces wat te versnellen. We moeten onze overheid rechtstreeks aanspreken als bezorgde burger. Brieven sturen aan het ministerie van Volksgezondheid met de vraag wat wij als onderwonenden van intensieve laagvliegroutes kunnen doen om onze gezondheid te beschermen. Kan het kwaad als we de ZZS op een paar meter boven ons dak uitgestrooid krijgen, uren achter elkaar? Kunnen we ons huis ventileren, of is de buitenlucht schadelijker dan een muf binnenklimaat? Waar moeten we heen om veilig te kunnen recreëren? Welk supplement adviseert ons de overheid om het risico op kanker te verlagen? Etc. etc. IenW is een meester in traineren en omkeren van de bewijslast en is zich met het dreamteam van 60 miljoen aan het indekken voor procedures. Maar het moet maar eens afgelopen zijn met het spelen met onze levens. Wij lopen als omwonenden een zeer aannemelijk en ernstig risico en moeten de overheid direct aanspreken op haar verantwoordelijkheid voor het beschermen van onze gezondheid.

  1
 2. Ad

  Het zoveelste Schiphol schandaal. Wordt het niet hoog tijd die illegale tent te sluiten en de roversbende op te pakken?

  2
  • Marcel

   Helaas moet ik dagelijks lezen, dat de leefbaarheid in onze woonomgeving nóg slechter is dan we al dachten.. Als de verantwoordelijken hiervan wél op de hoogte waren, moet ik AD gelijk geven dat zij misdaden tegen de mensheid plegen en dus strafrechtelijk vervolgd dienen te worden! Maar wat kunnen wij, omwonenden van Schiphol, nog doen om te overleven?

   4
   • Reactie door auteur

    SchipholWatch

    Wij zijn bezig met een juridische haalbaarheidsstudie om bestuurders uit de luchtvaartwereld persoonlijk aan te spreken op de aangerichte schade aan leefomgeving en gezondheid. Dat is echter heel veel werk. We verwachten hiermee nog minstens een jaar, maar mogelijk langer, bezig te zijn.

    6
 3. ir. B. van Marlen

  Schiphol is ‘vitaal’, onze gezondheid en een leefbaar klimaat blijkbaar niet!

  Kunnen die pantservoertuigen van het leger niet even doorrijden naar de start- en landingsbanen en die bezetten?! Alvast bedankt!!!

  10
 4. Jan

  Dit is zeer zorgelijk. Zeker omdat de bewindsmannen en vrouwen hier van op de hoogte zijn. Het liegen en bedriegen lijkt wel niet te stoppen. En halve waarheden zijn ook leugens . Wat is hebzucht toch een lastig fenomeen.

  7
 5. Haes

  dit lijkt uitermate explosief materiaal. Voor de rechter zou dit tot onmiddellijke sluiting moeten leiden. Maar wat moet je denken van mensen als benschop en harbers en de mensen achter hen die willens en wetens de gezondheid van burgers in gevaar brengen met met hun achterbakse juridische kunstjes rond schiphol? Misselijkmakend.

  16
 6. Jan Rooijakkers

  alles boven 900 meter wordt ook hier niet meegerekend, maar komt wel ergens neer !

  18
 7. Johannes

  Het is echt geen misverstand. In verschillende wetten worden de mazen opgezocht. Tevens wordt er gegoocheld met woorden, beperkingen en uitzonderingen ín die wetten om het toch vooral ondoorzichtelijk te maken en te houden.

  11
 8. Arend

  Deze heilige koe, t.w. de luchtvaart, DIE is pas bedreigend voor onze gezondheid en natuur. Als burger kun je je niet onttrekken aan de giftige, kanker verwekkende cocktail, die over ons wordt uitgestort.

  21
 9. Johan

  In één woord: Bah

  12

Geef een reactie

Translate