Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Stikstof

Nieuwe handhavingsverzoeken tegen Schiphol, RTHA en Eindhoven Airport

brandnetels

Brandnetels gedijen goed op een overdaad aan stikstof en overwoekeren daardoor de natuur (foto: sipa via Pixabay)

4.9
(101)

Het raakte enigszins ondergesneeuwd door alle media-aandacht voor de manifestaties van afgelopen weekend, maar op de dag van de acties zijn er drie nieuwe handhavingsverzoeken de deur uit gegaan. Schiphol, RTHA en Eindhoven hebben nog steeds geen natuurvergunning. En dat is bij wet wel verplicht.

Deel op XDeel op Linkedin

In 2019 diende Mobilisation for the Environment (MOB) vergelijkbare verzoeken in bij het verantwoordelijke Ministerie van Landbouw (LNV). Die werden toen afgewezen, omdat dankzij corona het aantal vluchten ver onder het gangbare bleef. Nu gaat de situatie helaas weer richting het ‘oude normaal’ en wordt de minister alsnog gevraagd maatregelen te nemen tegen de vliegvelden.

Het vliegverkeer van en naar vliegvelden stoot grote hoeveelheden stikstof uit. Een deel van die emissies slaat neer op beschermde natuurgebieden en dat mag niet. De natuur heeft er ernstig onder te lijden en de jurisprudentie rondom stikstof is streng. Hoewel vliegvelden een vergunning nodig hebben om überhaupt actief te mogen zijn, hebben zij die nooit aangevraagd.

Lachen is wel vergaan
Totdat natuurbeschermer Johan Vollenbroek hierover een aantal jaren aan de bel trok bij LNV. Vliegvelden reageerden toen nog schamperig en stelden direct dat zij zo’n permissie helemaal niet nodig zouden hebben. Zij mochten immers alles, zo was (en is) de gedachte.

Al snel kwamen de arrogante vliegveldmanagers van een koude kermis thuis. Na onderzoek van het ministerie bleek dat zij wel degelijk over zo’n vergunning dienden te beschikken. De nalatige managers werden gemaand op staande voet de vergunning alsnog aan te vragen.

Dat is nu bijna twee jaar geleden en nog steeds hebben Schiphol, RTHA en Eindhoven niet de wettelijk verplichte vergunning. Sinds de aanvraagdatum van 1 oktober 2020 (Schiphol) worstelt het ministerie met het opstellen van de vergunning. Immers is er helemaal geen ruimte voor nog meer stikstofuitstoot en bestaat er ook geen eerder vergunde situatie. De luchtvaartstikstof komt dus extra in de toch al overvolle stikstofboekhouding van de overheid.

Beslistermijn overschreden, geen zicht op legalisatie
“Nu de aanvraag reeds meer dan anderhalf jaar in behandeling is, zonder dat het tot besluitvorming is gekomen, moet worden aangenomen dat de natuurvergunning niet verleend kan worden. De beslistermijn is immers reeds zeer ruim overschreden”, schrijft de advocaat van MOB aan het ministerie.

“Bovendien groeit de stikstofemissie bij modernere toestellen, doordat de motoren van vliegtuigen steeds efficiënter worden. Een belangrijk deel van de hogere efficiëntie wordt bereikt via verbetering van het thermodynamisch rendement. De bedrijfstemperatuur van die motoren wordt hoger, mogelijk gemaakt door gebruik van nieuwe, geavanceerde materialen. Een hogere bedrijfstemperatuur levert door minder brandstofverbruik weliswaar minder CO2-uitstoot op, maar juist méér NOx.

“Ook een gelijkblijvend aantal vliegbewegingen leidt zo tot een toename van de stikstofdepositie vanwege Schiphol. Een stijgend aantal vliegbewegingen leidt uiteraard tot nog meer NOx.”

Grens op 274.000 vliegbewegingen
De huidige snelle groei van het aantal vluchten leidt volgens MOB dan ook dat het totaal aantal ver zal uitstijgen boven de referentiesituatie en dat daardoor ook de stikstofdepositie toeneemt. Daarbij gaat de organisatie uit van 1994 als referentiejaar, met toen 274.000 vluchten.

Volgens de stringente stikstofregelgeving mag van groei geen sprake zijn en mag de overheid bij overtreding bestuurlijke dwang gebruiken om de situatie te redden. Ook kan zij boetes opleggen in het geval de grenzen alsnog worden overschreden.

“Deze overtreding is ernstig. De Natura 2000-gebieden zijn immers stikstofoverbelast, waardoor passende maatregelen moeten worden getroffen om de bedreiging door stikstofoverlast tegen te gaan. Schiphol deponeert stikstof op een groot aantal Natura 2000-gebieden. Die op een nabijgelegen beschermd gebied als het Naardermeer is behoorlijk hoog. Handhavend optreden is dan ook niet onevenredig.”

MOB verzoekt nu de minister om de stikstofdepositie door het vliegverkeer van en naar Schiphol te beperken, eventueel met een dwangsom om overtredingen te kunnen bestraffen. Ook vraagt zij om tijdens de beslisprocedure goed in de gaten te houden dat Schiphol de grens van 274.000 vluchten niet alvast overschrijdt.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.9 / 5. Aantal stemmen: 101

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. F. Kooy

  MOB is geweldig, pakt maximaal effectief aan door alles voor de rechter te slepen want bij de louche overheid moet je natuurlijk niet meer zijn. Ook MOB is met donaties te steunen, doen hoor!!!

  12
 2. Hans

  Ik vind het onbegrijpelijk en schandalig dat de overheid besluit haar eigen regels te ondermijnen door niet te handhaven op de wettelijk verplichte milieuvergunning. Welke politieke partij gaat hier werk van maken?

  23
 3. ir. B. van Marlen

  Schiphol en KLM gedragen zich als een staat binnen de staat en zetten de wetten naar hun hand, gesteund door de heel sterke lobby, de belanghebbenden (aandeelhouders) en de politiek (Rutte c.s.). Dit proces verloopt op een heel slinkse wijze en men beschermt omwonenden en het klimaat volstrekt onvoldoende.

  Door het operen zonder wettelijke natuurvergunning zou men deze organisaties kunnen omschrijven als zijnde ‘crimineel’.

  Goed werk van MOB! Ga zo door!

  43

Geef een reactie

Translate