Les 1 uit de cursus schiphollen: Informatie

Informeer (toekomstige) omwonenden bij de besluitvorming zo vaag mogelijk. Het doel van uw uitingen is niet om te informeren, maar juist om een rookgordijn op te werpen.

Met dit ‘leuke’ plaatje uit Startnotitie Schiphol 2007 werd het lot van Midden- en Oost-Nederland bezegeld (figuur 1)

Maak een zogenaamde ‘startnotitie’ met grappige plaatjes (figuur 1) gelardeerd met wollige en positieve taal.

Gebruik zinnen als ‘een vliegveld van internationale allure’ of ‘een nieuw innovatief vliegveldconcept’, ‘het is mogelijk gebleken in de druk bevlogen Randstad een luchthaven met internationale allure te laten groeien’, ‘een duidelijker toedeling van verantwoordelijkheden’, ‘betere controle’, ‘duidelijke en handhaafbare grenzen’, ‘de overheid neemt verantwoordelijkheid’. Lees verder >

Cursus schiphollen door ervaringsdeskundige ir Bob van Marlen

Vanaf vandaag heeft SchipholWatch een nieuwe gastauteur, ir Bob van Marlen, ervaringsdeskundige vliegtuiglawaai en onafhankelijk criticus. Hij geeft onze lezers de komende weken een uitgebreide cursus schiphollen. Een introductie.

Foto: Nivenn Lanos via Unsplash

“U heeft ongetwijfeld wel eens van het werkwoord ‘schiphollen’ gehoord. Maar wat is dit nu, en hoe doe je dat dan precies?

Ik heb als ervaringsdeskundige – wonend onder wat men eufemistisch de Polderbaan van Schiphol noemt – voor u alle trucs van de overheid en de vliegsector in Nederland op een rijtje gezet”, legt Van Marlen uit.

“Hiervoor heb ik naast mijn eigen ervaringen met het ondergaan van veel herrie, het indienen van klachten en het opsturen van zienswijzen, vele documenten en publicaties geraadpleegd. Lees verder >

Geluidscontouren Schiphol te klein in stedelijk gebied

De duizenden metingen die inmiddels zijn uitgevoerd met onze app Explane leiden tot een eerste voorlopige conclusie. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre de geluidscontouren van Schiphol in een verstedelijkte omgeving moeten worden uitgebreid.

Foto: Cytonn Photography via Unsplash

De metingen bestuderend blijken precies dezelfde vliegtuigen meer lawaai te maken in een gebied waarin veel harde materialen aanwezig zijn (straten, huizen, flats), dan in gebieden met ‘zachte’ materialen als grasvelden, bomen en zandgronden.

Berekeningen van Schiphol over de geluidsoverlast maken geen onderscheid tussen de diverse omgevingen. Explane lijkt deze verschillen nu echter duidelijk bloot te leggen. Lees verder >

Staat loopt 2 à 3 mld aan kerosinetax mis

Onze samenleving loopt 2 tot 3 miljard euro mis omdat de overheid geen accijns heft op vliegtuigbrandstof. Dat is de helft tot driekwart van de energiebelasting die burgers wél moeten betalen voor het verwarmen van hun huis.

illustratie: petities.nl

Inmiddels heeft dit artikel een update gekregen en blijkt het inkomstenverlies van de samenleving zelfs tussen de 2,5 en 4 mld euro te liggen. Zie de paragraaf ‘Update’ onderaan dit artikel.

Zoals wij eerder al schreven wordt op Schiphol jaarlijks 3,753 miljard kilogram kerosine verkocht. Met een soortelijke massa van 0,950 kg per liter gaat het dan om 3,95 miljard liter. Lees verder >

SchipholWatch: extra ster voor Partij voor de Dieren

SchipholWatch onderschrijft de kieswijzer van de Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen (SATL). De wijzer is ook één op één van toepassing op de situatie rond Schiphol. Wél kennen wij een extra ster toe aan één partij.

Illustratie: https://satl-lelystad.nl/, aangepast door SchipholWatch

Met die ene extra ster wordt de Partij voor de Dieren de absolute favoriet van SchipholWatch inzake de ontwikkelingen op en rond Schiphol. Deze partij eindigt in ons advies als enige met vijf sterren.

De reden voor de extra ster voor de partij van onder meer luchtvaartwoordvoerder Lammert van Raan wordt door ons toegekend omdat de PvdD de enige partij is, die expliciet pleit voor krimp van de luchtvaart. Lees verder >

Het échte verhaal over de CO2-uitstoot van de luchtvaart

Geregeld lezen wij berichten uit de koker van de luchtvaartindustrie dat haar CO2-uitstoot slechts 2 procent van het nationale totaal zou uitmaken. Wantrouwig geworden door de veelheid aan valse claims uit die hoek, besloten we de achterkant van onze sigarendoos eens te misbruiken voor een berekening. Spoiler: de sector zit er ver naast.

Foto: Frederick Tubiermont via Unsplash

In 2016 werd in Nederland volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 3.753 miljoen kilogram kerosine geleverd aan de luchtvaart. Dat is 3.753.000.000 kilogram, ofwel 3,753 miljard kilogram.

Bij het verbranden van één kilogram kerosine komt 3,14 kg CO2 vrij, voortkomend uit de scheikundige omzetting van een CH2-groep met een atoomgewicht van 14 via verbinding met zuurstof naar een CO2-molecuul met een atoomgewicht van 44. Lees verder >

Opnieuw enorm verschil tussen metingen en opgave Schiphol

Uit jaarcijfers van het Bezoekersaanspreekpunt BAS van Schiphol zou moeten blijken dat er in 2017 in totaal 39.871 vliegtuigen zijn opgestegen vanaf of geland op de Buitenveldertbaan. Uit onafhankelijke metingen in opdracht van de Gemeente Amstelveen blijken dit er liefst 43.488 te zijn, ruim 3.600 méér.

bron: bezoekbas.nl

Daarmee ligt het aantal gemeten vliegbewegingen bijna 10 procent hoger dan de opgave van de luchthaven.

Vreemd genoeg hebben we deze cijfers nooit eerder met elkaar vergeleken. Een dergelijk groot verschil hadden zelfs wij – gepokt en gemazeld in het schiphollen – niet verwacht.

bron: rapport ‘Gemeten vliegtuiglawaai’ in opdracht van Gemeente Amstelveen

Extrapolatie
Wanneer we deze bevindingen extrapoleren naar de door Schiphol opgegeven 495.000 vluchten – er dus circa 10 procent bij optellen – komen we op een totaal van bijna 550.000 bewegingen, ver boven de afgesproken limiet van 500.000. Nog afgezien van de circa 20.000 jaarlijkse zakenjets die de luchthaven al helemaal niet meetelt in haar statistieken. Lees verder >

Eigen Twitter-account voor de Explane-app

Tussen het programmeren door heeft ontwikkelaar Roelof Meijer vandaag een Twitter-account aangemaakt voor de Explane-app. Volg de nieuwste ontwikkelingen via https://twitter.com/AppExplane.

Foto: WonHo Sung via Unsplash

Op dit account zullen regelmatig in het Engels updates worden gegeven over de stand van zaken rond de app en de bijbehorende website.

Op het moment is Roelof druk bezig met het bouwen van die site. Daarmee krijgen belangstellenden toegang tot de metingen die met de app zijn gedaan.

Roelof gebruikt hiervoor state-of-the-art tools als Microsoft’s PowerBI om een multimediale en interactieve omgeving te creëren. Lees verder >

Alders gooit handdoek in de ring – grote overwinning bewoners

Vanavond om 19:00 uur gooide voorzitter Hans Alders van de Omgevingsraad Schiphol de handdoek in de ring. Er komt geen advies aan de minister over de toekomst van Schiphol.

Hans Alders in zijn jongere jaren. Foto door Croes, Rob / Anefo – Original at Nationaal Archief with id ad5aadba-d0b4-102d-bcf8-003048976d84, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61486605

De Haagse politiek zal nu zelf moeten beslissen over het gedroomde groeiscenario van de luchthaven. Dat betekent een grote overwinning voor de omwonenden, omdat in de Tweede Kamer een meerderheid bestaat tegen verdere groei. Zelfs in de coalitie is de VVD als enige partij eenduidig vóór uitbreiding.

“Dit is een overwinning voor omwonenden, gezondheid, veiligheid, rechtszekerheid en het milieu”, aldus Cas van Kleef van Greenpeace. “Gefeliciteerd aan de onderhandelaars die hun poot hebben stijfgehouden.” Lees verder >