Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Volksgezondheid

Gezondheidseffecten vliegherrie blijken jarenlang onderschat

vrouw met handen op oren

foto: Nebraska Department of Education via Pixabay

4.8
(165)

De negatieve gevolgen van vliegherrie blijken jarenlang veel te laag ingeschat. Dit concludeert het RIVM na een uitgebreid onderzoek onder omwonenden van vliegvelden in ons land. Al ruim twee decennia wordt gerekend met de verkeerde cijfers.

Deel op XDeel op Linkedin

Het RIVM pakte het onderzoek deze keer grondig aan. Omwonenden werden onderzocht van alle burgervliegvelden in ons land: Schiphol, Groningen, Rotterdam, Lelystad, Eindhoven en Maastricht. Bovendien deed het instituut onderzoek rond acht militaire vliegvelden.

Het vorige onderzoek naar de reactie van mensen op vliegtuiglawaai dateerde van 2002. Tot op heden wordt gerekend met de uitkomsten van dat onderzoek, maar nu blijkt dat omwonenden veel heftiger reageren op de herrie van vliegtuigen dan toen leek. Het gevolg is dat al die jaren de negatieve gezondheidseffecten zijn onderschat.

Het nieuwe onderzoek toont keihard aan dat er veel meer mensen te maken hebben met de geluidsvervuiling van Schiphol dan tot nu toe werd aangenomen. Het aantal gehinderden en slaapverstoorden moet nu worden herberekend en zal veel hoger uitvallen dan nu het geval is.

Oude cijfers niet meer gebruiken
RIVM erkent dat de oude cijfers over hinder en slaapverstoring niet langer mogen worden gebruikt in de berekeningen.

Voor het eerst is nu ook duidelijk geworden dat de effecten per vliegveld kunnen verschillen. Wat daarvan de reden is, heeft RIVM nog niet duidelijk – daarvoor is aanvullend onderzoek nodig.

Mogelijk zijn de verschillen met 2002 te verklaren aan de hand van de dip in het vliegverkeer tijdens de covidcrisis of omdat mensen gevoeliger zijn geworden, speculeert RIVM.

Wat niet wordt benoemd is dat de frequentie van het vliegverkeer sinds het eerdere rapport in 2002 fors is toegenomen. Tegenwoordig wordt met iets stillere vliegtuigen veel vaker over woonwijken heengevlogen. Daardoor is het aantal momenten van hinder en slaapverstoring explosief gegroeid.

Jaargemiddelde geluid hetzelfde, maar meer vliegtuigen
Voor de gehanteerde Lden-waarde (het jaargemiddelde geluidsniveau) maakt dat niets uit – die blijft ongeveer hetzelfde als er meer iets stillere vliegtuigen overkomen. Maar voor de gezondheid van de mensen maakt het overduidelijk wel verschil.

In 2020 werd er weliswaar minder gevlogen, maar zelfs in dat corona-jaar waren er regelmatig perioden met vliegverkeer als ware het een jaar eerder.

In de beslisnota die minister Mark Harbers samen met het nieuwe RIVM-rapport aan de Tweede Kamer stuurde, melden de ambtenaren van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) fijntjes op dat het RIVM niet adviseert om de nieuwe, betere resultaten in het vervolg te gebruiken om het echte aantal gehinderden te berekenen.

“De aanbeveling is om opnieuw relaties (tussen herrie en gezondheid, red.) af te leiden op basis van data die wordt verkregen met de GGD Gezondheidsmonitor 2024.” Hiermee ‘regelen’ de ambtenaren twee jaar uitstel voor de vliegindustrie.

Belofte gebroken
Dat druist in tegen een eerdere belofte van Harbers’ voorganger Cora van Nieuwenhuizen. Zij meldde in een brief van 28 mei 2021 aan de Tweede Kamer dat steeds de meest actuele cijfers moesten worden gebruikt in de berekeningen.

Nu de effecten van geluidsoverlast door vliegtuigen ernstiger blijken dan eerst werd aangenomen, kiest het ministerie ervoor de nieuwe inzichten voorlopig niet te gebruiken.

Was het andersom geweest – dat de negatieve gezondheidseffecten minder waren dan in 2002 geconcludeerd – dan had I&W de cijfers ongetwijfeld per direct ingezet om het aantal gehinderden en slaapverstoorden omlaag te rekenen.

Geluidscontouren om Schiphol te plezieren
Omwonenden merken iedere dag dat er niets klopt van de oude cijfers uit 2002. Zij ervaren dagelijks hinder en worden vrijwel iedere nacht wakkergevlogen, ook ver buiten de nu berekende geluidscontouren. Die contouren geven slechts een fictieve omlijsting van de getroffen gebieden, met geluidsnormen die vooral zijn opgesteld om Schiphol te plezieren, niet om burgers te beschermen.

De 45 dB(A) Lden-contour van Schiphol (illustratie OZV.nu)

Op een verkiezingsbijeenkomst vorige week in Oegstgeest, georganiseerd door de stichting OZV, werd een kaart getoond met contouren die beter aansluiten op de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In één opslag is duidelijk dat Schiphol véél meer overlast veroorzaakt dan I&W ons wil doen geloven.

Het totale gebied loopt van Heiloo in het noorden tot Leiden in het zuiden, IJmuiden in het westen en Hilversum in het oosten. Deze contouren lopen over vier provincies en geven aan dat een enorm gebied gebukt gaat onder de overmatige vliegherrie van de kunstmatig opgepompte hub Schiphol.

Alles voor de overstappers van KLM
Kunstmatig opgepompt omdat 70 procent van alle KLM-passagiers overstappers zijn die vanwege de lagere ticketprijzen kiezen voor een extra tussenstop op Schiphol. Met zo’n hoog percentage overstappers is omvliegen via hub Schiphol verworden van noodzakelijk kwaad tot een waar business model voor de ‘Koninklijke’ – ten koste van omwonenden, natuur en klimaat.

Heatmap van meldingen op vliegherrie.nl (illustratie: vliegherrie.nl)

Opvallend is dat de meldingen van vliegherrie.nl zelfs over een nog groter gebied verspreid zijn dan de berekende overlast volgens de WHO-richtlijnen. Dit betekent dat zelfs die strengere norm niet garandeert dat mensen gevrijwaard blijven van hinder of slaapverstoring.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.8 / 5. Aantal stemmen: 165

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. B. van Marlen

  “Nu de effecten van geluidsoverlast door vliegtuigen ernstiger blijken dan eerst werd aangenomen, kiest het ministerie ervoor de nieuwe inzichten voorlopig niet te gebruiken.”

  Ik noem dit ronduit misdadig, gelijk deze gegevens gebruiken en stoppen met groeiclaims! Niet wachten tot 2024 en dan weer meer vluchten bedingen met de smoes van stiller en zuiniger!

  17
 2. Ad

  luchtvaart, groningen, stikstof, fossiele industrie en ga zo maar door.
  Altijd weer de Vrije Verdienmodellen Doordrukken en altijd weer ten koste van de Vrijheid van hele reeksen roepende en niet gehoorde representanten van het leven op de geteisterde planeet.
  Lives Matter! VVD, CDA, ..

  13
 3. Flip

  Drie decibel (DbA) vermindering van het geluid is een halvering van de geluidsdruk. Helaas is drie decibel vermindering niet of nauwelijks hoorhaar. Schiphol kan met deze 3DbA vermindering twee keer meer vliegbewegingen verdienen. Alle geluidsverminderende maatregelen leiden tot meer vliegbewegingen. De luchtvaart groeide tot nu toe twee keer sneller dan de wereldeconomie. Een mogelijk vermindering van de negatieve gezondheidseffecten kan gezocht worden in het aanleggen van een vliegveld op een plek waar de geluidscontour minder mensen hindert.

  12
 4. Frans

  Onderschat?
  Ik vermoed eerder bewust genegeerd!
  Het is niet zonder reden dat de VVD steeds weer dit Departement claimt; namelijk om de luchtvaartsector in Nederland ruim baan te kunnen blijven geven.
  En ondertussen komt er nog een aanvliegroute bij, dus nog meer overlast en verstoring van de natuur.
  En maar blijven goochelen met cijfertjes om binnen (vage) normen te kunnen blijven.
  Ga stemmen op 15 maart om samen met de provincies de kabinetsplannen dusdanig bij te sturen dat getroffenen hun leven weer leefbaar kunnen leiden

  28
 5. Marc Hay

  Daarom moet je de overheid never nooit niet vertrouwen. Een stelletje criminelen zijn het, die alleen hun eigen agenda afwerken. Er word keihard gelogen. Dat noemen ze dan politiek. En dan vinden die non-valeurs het gek dat ze worden bedreigd. Ik kijk er niet van op en ik heb er ook geen medelijden mee. Want ze spelen met de gezondheid van mensen om een paar rotcenten te besparen, die ze elders over de balk smijten. Het bloed halen ze onder de nagels van burgers vandaan. Het wordt een hele lange strijd om de lawaaiterreur van Schiphol significant te verminderen. Als je in die oranje wolk op het kaartje woont, moet je je ernstig afvragen of het je gezondheid waard is om die jarenlange strijd aan te gaan dan wel af te wachten. Voor mij was het dat niet waard en ik heb inmiddels al weer bijna 1 jaar woonrust elders kunnen bij tanken. Letterlijk en figuurlijk heb ik wat afstand van Schiphol kunnen nemen.

  28
 6. rrustema

  Wat ik me al een tijd afvraag en misschien is er hier iemand die het weet. Er zijn mensen die opgewekt zeggen dat ze helegaar geen last hebben van de vliegtuigen. Ze horen ze de hele tijd overvliegen en pauzeren goedgemutst even hun gesprek of wat dan ook. “Niets aan de hand, toppie! Weer een vliegtuig, katching!”, goed voor de BV Nederland en/of eigen zaak.

  Maar hebben ze er ook echt geen last van of reageert hun lichaam er onbewust wel op en is er wel schade vast te stellen? Even afgezien van de schadelijke stoffen, alleen de geluidsoverlast dus.

  25
 7. KAARTENHUIS BV NEDERLAND

  Waarom zijn 70% overstappers belangrijker dan de gezondheid, de gezonde slaap (8 uur aan één stuk) én de economische productiviteit van omwonenden?

  Waarom maakt de politiek de beslissing om nog steeds te kiezen in een maatschappelijk landschap van een tekort aan arbeidskrachten voor de luchtvaart in plaats van voor de economie?

  De arbeidskrachten zullen over een jaar of 2 structureel zo’n 20 jaar lang overgaan in een schreeuwend tekort. In vrijwel heel Europa gebeurt dit komende jaren trouwens.
Schaarste in arbeidskrachten dwingt om keuzes te maken voor wat echt essentieel is in de BV Nederland. Naast de klimaat- en diversiteitsopgave die er ligt en ook grote economische consequenties heeft.

  Met dit luchtvaartbeleid zou de BV Nederland wel eens als een kaartenhuis kunnen instorten in de nabije toekomst.

  45
 8. Rob

  Indien een actualisatie dan toch onontkoombaar is dan tovert I&W een andere truc uit de trukendoos. De normen worden opgehoogd indien er meer gehinderden blijken te zijn. Deze truc is al een aantal keer toegepast. Laatst nog bij de introductie van het Doc29 rekenmodel toen de norm voor het aantal zwaar gehinderde huizen is opgehoogd toen de hinder groter bleek te zijn.

  25
 9. Madelon

  Vanochtend op NPO radio 1 interessante discussie over de vliegindustrie.

  7
 10. Lenie de Haas

  Eindelijk! Wanneer wordt er wat gedaan met deze onderzoeksresultaten?

  17

Geef een reactie

Translate