'Zonder participatie permanente confrontatie'

“Zonder permanente participatie wordt het permanente confrontatie en zal er geen rust komen in de luchtvaartpolder, niet in de lucht en niet op de grond.” Dit concludeert de bewonersdelegatie in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) vandaag naar aanleiding van recente ontwikkelingen in het Schiphol-overleg.

Schiphol
Foto: Tim van der Wiel via Unsplash

De bewoners hekelen de gang van zaken in het participatieproces. “Uit de hoorzitting in 2018 in de Tweede Kamer is gebleken dat er het nodige aan schort: bevoegdheidsverdeling, functiescheiding, onafhankelijkheid, het nakomen van afspraken. Zelfs de baas van Schiphol geeft aan dat hij geen instrumenten heeft om zijn afspraken na te komen. Er moet eerst helderheid komen over de noodzakelijke verbeteringen in de governance voordat de evaluatie van de ORS van worden afgerond”, aldus het bericht. Lees verder >

Werkgeversclub VNO-NCW laat omwonenden stikken

Alsof omwonenden nog niet genoeg te lijden hebben onder de tot op heden ongebreidelde expansie van Schiphol, schrijft VNO-NCW secretaris Jan Willem Visser vandaag doodleuk op zijn site dat de limiet van 500.000 vliegbewegingen niet past bij de internationale verbondenheid van ons land.

Secretaris Jan Willem Visser treedt op als zegsman van KLM (beeld: VNO-NCW)

In zijn epistel is duidelijk de hand te zien van de afdeling spindokters van de KLM. “Beheerste groei levert de financiële middelen op om te verduurzamen”, raaskalt hij om verder alle greenwash-praktijken van dat bedrijf nog eens aan te halen.

VNO-NCW doet er goed aan eerst eens te kijken naar hoe de huidige situatie is ontstaan. De explosieve groei van het aantal vluchten in slechts twee decennia is voor het belangrijkste deel te wijten aan het openzetten van de poorten voor prijsvechters die niets toevoegen aan de vaderlandse economie, integendeel. Lees verder >

Live-stream van het Protestival op uw eigen site

Omdat we weten dat ook collega-actiegroepen tegen de groei van de luchtvaart onze site wel eens bezoeken, geven wij hier een handleiding om de live-stream van het Protestival van Greenpeace op Schiphol op uw website te tonen.

Greenpeace levert twee live streams vanaf het Protestival die actiegroepen kunnen tonen op hun eigen site (beeld: screenshot Youtube).

Komend weekend, 14 en 15 december, organiseert Greenpeace een grootschalig protest onder de noemer ‘Noodlanding voor het klimaat’ op het vliegveld. Greenpeace eist een klimaatplan van Schiphol dat wél hout snijdt. En verder gaat dan de greenwashing-uitspraken van directeur Dick Benschop.

De livestream van zaterdag 14 december start om 12:00 uur en duurt ongeveer 2 uur. De stream is te integreren in uw eigen site via de link https://youtu.be/8zD3YGp2FZA. Lees verder >

Nu ook twijfels over omgevingsinfo

Sinds een tweet van ons gisteravond, melden meer mensen verschillen tussen wat zij horen en wat zij zien op de app Omgevingsinfo van Schiphol.

De app is van dezelfde softwarefabrikant als die het gehackte klachtenregistratiesysteem leverde aan het vliegveld, het Haarlemse bedrijf Casper.

Hoewel de transpondergegevens van vliegtuigen algemeen en openbaar beschikbaar zijn, lijkt de app van Schiphol een vertraging van één tot twee minuten te hebben ‘ingebouwd’.

Vergelijking met een openbare bron als OpenSky Network of Flightradar geeft opmerkelijke verschillen te zien. Ook lijkt de app van Casper en Schiphol minder vliegtuigen te tonen dan er rondvliegen. Lees verder >

Bureau Adecs kan of wil nog niet reageren

Vliegveld-adviesbedrijf Adecs Airinfra kan nog niet inhoudelijk reageren op de bevindingen van dr ir Leon Adegeest.

Foto: Oskar Kadaksoo via Unsplash

Dit zei directeur Peter Frankena van het bureau achter de discutabele MER voor Lelystad vandaag tegen Omroep Flevoland.

Adegeest maakte gisteren bekend dat de stikstofuitstoot van vliegveld Lelystad tot wel dertig keer hoger wordt dan Adecs op papier berekende.

Frankena vindt het vervelend dat Adegeest de fouten heeft ontdekt en kan de beweringen dan ook niet weerspreken.

Druk bezig met uitzoeken
“Het komt hier vers binnen. We zijn nu druk bezig om het uit te zoeken, maar daar hebben we tijd voor nodig”, aldus Frankena. “Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat [de opdrachtgever van Adecs, red.] is ook druk bezig.” Lees verder >

'Schiphol pleegt fraude met MER'

Wéér is de Schiphol Groep betrapt op het sjoemelen met cijfers in de milieueffectrapportage (MER) van Lelystad en ook – naar alle waarschijnlijkheid – die van Schiphol Airport zelf.

Leon Adegeest ontdekt opnieuw gesjoemel met de cijfers door Schiphol. Hier geeft hij commentaar in een eerdere uitzending van het NOS Journaal (beeld: screenshot nos.nl).

De nieuwe blunders in de stikstofberekeningen zijn ontdekt door dr ir Leon Adegeest. Hij schafte speciaal een krachtige computer aan om de calculaties van Schiphol over te doen.

Adegeest vond uit dat bij de berekeningen in de MER voor Lelystad gerekend wordt met een veel te hoge warmte-uitstoot van vliegtuigen, waardoor de uitgestoten stikstofverbindingen op papier hoger opstijgen, meer verdunnen en minder neerslaan dan in de praktijk het geval is. Lees verder >

Nieuwe studie: strategieën naar een kleinere luchtvaart

Ter gelegenheid van de start van de klimaattop COP 25 in Madrid publiceert het Stay Grounded-netwerk een nieuw rapport vol met tips en strategieën om te komen tot krimp van de luchtvaart.

Een nieuw rapport van Stay Grounded, gevuld met beleidsmaatregelen en tips om de luchtvaartsector in te krimpen.

Het rapport geeft tal van instrumenten voor politici om het vliegverkeer op aanvaardbare wijze te reduceren.

“Vliegen is de snelste en goedkoopste manier om de planeet te roosteren, en we hebben geen tijd om te wachten op onrealistische technologische oplossingen. We ontkomen er niet aan het vliegverkeer te moeten inkrimpen. Die krimp kan en moet hand in hand gaan met aantrekkelijke alternatieven voor de luchtvaart, zodat we een leefbare toekomst kunnen realiseren voor onze kinderen”, zegt Magdalena Heuwieser van Stay Grounded. Zij is één van de auteurs van het rapport. Lees verder >

Schiphol legt ruim helft toe op iedere vliegbeweging

Het meest vervuilende en overlastgevende bedrijf van Nederland legt maar liefst 80 euro toe op iedere vliegbeweging. Dat is ruim meer dan de helft van de totale opbrengst van zo’n vliegbeweging.

Foto: Robert Anasch via Unsplash

Vandaag bleek uit een nieuwsbrief van journalist Ties Joosten (Follow The Money) dat Schiphol een verlies draait van maar liefst 39 miljoen euro per jaar op de afdeling ‘vliegen’. Dat verlies wordt elders gecompenseerd door betere resultaten op de afdelingen ‘parkeren’ en ‘winkels’.

Laten we onze sigarendoos er weer even bijpakken en een berekening maken. Een verlies van 39 miljoen op 500.000 vliegbewegingen betekent bijna 80 euro in de min voor iedere vervuilende en overlastgevende vliegbeweging. Lees verder >

Ambtenaren Amsterdam verlengstuk van Schiphol

Hoewel in Amsterdam politici als Imane Nadif (GroenLinks) hun best doen gepaste maatregelen voor elkaar te krijgen om de vliegoverlast en vervuiling van Schiphol in te perken, lijkt het ambtenarenapparaat van diezelfde gemeente vooral te fungeren als verlengstuk van de directie van het vliegveld.

Schiphol zet de Buitenveldertbaan te pas en te onpas in. Sinds 2011 wordt al niet meer gehandhaafd op het preferente baangebruik (foto: Etienne Jong via Unsplash)

Dit beeld ontstaat uit een mailwisseling tussen een burger en een ‘adviseur luchthavenzaken’ van de gemeente, die in handen is gevallen van SchipholWatch .

De burger wordt op goedkope wijze afgewimpeld na vragen over de steeds opnieuw afwijkende inzet van de Buitenveldertbaan. Dat is nota bene de baan die de meeste overlast geeft voor omwonenden. Lees verder >

Politieke erkenning voor pieken vlieglawaai

Mede dankzij de metingen met de vliegherrie-app Explane erkent de politiek meer en meer de werkelijke overlast van het vliegverkeer. Dit maakt een einde aan de decennialange misleiding van omwonenden door de luchtvaartindustrie.

De aangenomen motie in Rotterdam waarin onder meer wordt besloten de cijfers van Explane mee te nemen in de besluitvorming rond het luchtvaartbeleid (foto: Alfred Blokhuizen).

De lobby van de industrie weet de politiek al meer dan 30 jaar te misleiden met lawaaicijfers die gebaseerd zijn op gewogen jaargemiddelden.

Met Explane brengen gebruikers de werkelijke overlast in kaart, bestaande uit de piekwaarden van het geluid en de frequentie van het aantal overkomende vluchten.

Meten versus berekenen
Gisteren is in de gemeenteraad van Rotterdam voor het eerst een politieke motie aangenomen waarin de cijfers van Explane zullen worden gebruikt als aanvulling op de officiële getallen die uitsluitend worden berekend. Lees verder >