Hulpdiensten helemaal niet in de knel

Eerder deze week kwam de luchtvaartlobby met de zoveelste onwaarheid op de proppen. De politie- en ambulance-helikopters zouden in de knel komen door de geluidsgrenzen.

Foto: Denisse Leon via Unsplash

Vanmiddag bleek in een rondetafelgesprek in de 2e Kamer dat dit helemaal niet het geval is. In de 20 jaar dat deze helikopters op Rotterdam staan, is niet één keer een operationele inzet geweigerd.

Dit bevestigden desgevraagd woordvoerders van zowel de politie- als de ambulancehelikopters.

Wat deze organisaties wél ondervinden is een steeds scherpere toon van luchthavendirecties. Die verdienen immers véél minder aan het verkeer van de hulpdiensten dan aan het commerciële vliegverkeer, zeg maar de pretvluchten. Lees verder >

Gastblog: Door stimuleren van lowcost airlines is Schiphol zelf schuldig aan bereiken maximaal aantal vliegbewegingen

Je kunt er de klok op gelijk zetten. Eens in de paar jaar ontstaat er een discussie over de uitbreiding van het maximale aantal vliegbewegingen op Schiphol. Dat aantal is al jaren gelimiteerd vanwege het beperken van geluidshinder voor omwonenden. Constant echter wordt de limiet verhoogd. Met als argument dat de mainport functie van Schiphol zo belangrijk is.

Foto: Ben Koorengevel via Unsplash

Met mainport, een in Nederland uitgevonden term, wordt de overstapfunctie van de luchthaven bedoeld. Het achterland van Schiphol, een groot deel van Nederland, is te klein om Schiphol te laten voortbestaan. Een belangrijk deel van de inkomsten van Schiphol, en van KLM, komt van passagiers die via zogenaamde feeders op Schiphol overstappen. Lees verder >

Schiphol speelt met levens omwonenden en passagiers

Eerder vandaag werd bekend dat op donderdag 22 november 2018 twee grote verkeersvliegtuigen elkaar veel te dicht genaderd zijn tijdens een parallelle nadering op Schiphol. De verticale afstand tussen beide was slechts 60 meter, terwijl minimaal 300 meter is voorgeschreven.

Foto: Dan Meyers via Unsplash

Dit meldt de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) op haar eigen website. Het gevaarlijke incident is gemeld aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Dat onderzoek loopt nog.

Op die dag in november naderden gelijktijdig twee toestellen op de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan: een Boeing 737 en een Airbus 330. De toestellen werden door verschillende luchtverkeersleiders bediend. Lees verder >

Open brief aan de Minister van Financiën: stop groei Schiphol

Uwe excellentie, geachte heer Hoekstra,

Wij roepen u met dit schrijven op om uw verantwoordelijkheid te nemen als grootaandeelhouder van de nationale luchthaven Schiphol. Wereldwijd trekken aandeelhouders zich terug uit sterk vervuilende industrieën en wenden zij hun financiële macht aan om een milieuvriendelijker beleid af te dwingen bij dergelijke bedrijven.

Wopke Hoekstra. Foto: Ministerie van Buitenlandse Zaken (NL) – Flickr stream Dutch Ministry of Foreign Affairs, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=71762288

Wij vragen u mede namens een grote groep Nederlanders om uw verantwoordelijkheid te nemen en Schiphol te dwingen tot een groeistop.

Dat dit een wens is van een grote groep Nederlanders, blijkt uit een zeer recent onderzoek van Motivaction in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hoewel ruim 80 procent van hen aangaf een positief beeld van de luchtvaart te hebben, gaf ook 55 procent aan dat het wel welletjes is met de groei. Lees verder >

Video-registratie Pakhuis De Zwijger

Voor de geduldige kijker: anderhalf uur discussie over krimp van de luchtvaart.

NRC x PDZ Luchtvaart: groei of krimp?

Zit er een eind aan de groei van onze luchtvaart? Het Nederlandse debat over luchtvaart is recent in een stroomversnelling geraakt. Regionaal bewonersverzet tegen de uitbreiding van Lelystad Airport kreeg landelijke betekenis. Ook over Schiphol is volop discussie. De inzet is verbreed van geluidshinder voor omwonenden naar klimaatschade door vliegen.

‘Noodzaak voor groei luchtvaart ontbreekt’

Schiphol groeide in de afgelopen jaren veel sneller dan vergelijkbare luchthavens als Heathrow en Frankfurt. Dat is te wijten aan het aantrekken van veel low cost carriers en het ontbreken van belastingen op tickets en kerosine.

MER-specialist Leon Adegeest in gesprek met Hanne Buijs van Lelystad Airport

Dit stelde Jasper Faber van consultancy CE Delft vanavond tijdens de discussieavond in Pakhuis de Zwijger, georganiseerd door NRC Handelsblad.

Hij stelde dat de noodzaak voor groei ontbreekt. Het vervangen van goedkope pretvluchten door bestemmingen die wel bijdragen aan het economische netwerk van Nederland, is voldoende om zonder verdere groei de zo belangrijk genoemde hubfunctie te kunnen blijven vervullen. Lees verder >

Denk mee over de site Explane.org

Nu we de iOS- en Android-versies van onze app Explane hebben gelanceerd, starten we met de bouw van de website die alle verzamelde gegevens beschikbaar maakt voor het grote publiek. Help ons met uw ideeën om deze site zo relevant mogelijk te maken!

Foto: Arget via Unsplash

Op de nieuwe site zal de data op allerlei manieren beschikbaar komen. Zo bouwen we een interactieve landkaart met alle metingen en zullen er lijstjes te vinden zijn waarin bezoekers de gegevens kunnen sorteren op geluidsniveau, gebied, datum, type vliegtuig en vliegtuigmaatschappij.

Maar misschien heeft u ook nog ideeën over manieren waarop u deze gegevens zou willen inzien. Deel alstublieft deze inzichten met ons, bij voorbeeld via het feedback-formulier op de site van Explane of door een mailtje te sturen aan info@nullschipholwatch.nl Lees verder >

Werelddeal Weken maken KLM ongeloofwaardig

Recentelijk schreeuwde KLM-topman Pieter Elbers nog moord en brand over de mogelijke beperking van groei op de thuishaven Schiphol. Zonder groei zou de hubfunctie teloorgaan. Deze week startte hij een groot reclame-offensief om het vakantieverkeer te laten groeien: de Werelddeal Weken.

Hiermee maakt KLM zich volstrekt ongeloofwaardig. Enerzijds klagen dat de stop op de groei van Schiphol het onmogelijk maakt de zakelijke reiziger naar de bestemming te vliegen, anderzijds met bodemprijzen proberen de vliegtuigen te vullen met reizigers naar (overwegend) vakantiebestemmingen.

Uit deze handelswijze blijkt eenduidig dat het de luchtvaartsector, in casu KLM, niet gaat om de hubfunctie van Schiphol en de zakelijke reiziger, maar dat groei – in welke vorm dan ook – het ultieme doel is. Groei die ten koste gaat van milieu en woonomgeving. Lees verder >

Vliegherrie-app Explane nu ook op iPhone

Vandaag heeft Roelof Meijer, de bouwer van de app Explane voor het documenteren van vliegtuiglawaai, de iOS-versie gepubliceerd in de Appstore.

Explane stelt de gebruiker in staat om met één druk op de knop herrie van een overvliegende jet vast te leggen. De app meet het geluidsniveau, de locatie, het tijdstip en de datum, plus het vluchtnummer van de veroorzaker van het lawaai.

Met de app bouwen we een ‘open access’ database op van gemeten herrie in tegenstelling tot de structureel te laag uitvallende berekeningen van Schiphol en het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

Download de app gratis en gebruik ‘m zoveel mogelijk. Hoe meer metingen we verzamelen, des te sterker wordt ons tegengeluid. De app werkt overal ter wereld! Lees verder >