Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Schiphollen

Geachte meneer de directeur Rudy Megens

luchtruim met vliegtuigstrepen

foto: Ryan Loughlin on Unsplash

4.8
(198)

Overleg met het Ministerie van Infrastructuur? Graag, maar dan wel openlijk zodat alle belanghebbenden kunnen meelezen en commentaar leveren. Dus niet in een achterkamertje op de Rijnstraat in Den Haag, maar transparant op deze website.

Deel op XDeel op Linkedin

Meneer Megens, u stelde afgelopen weekend op Twitter dat u graag eens onze ideeën zou horen over de luchtruimherziening. In het dagelijks leven bent u plaatsvervangend directeur van de afdeling die aan de herziening werkt.

Wij zijn van mening dat u niet openlijk en eerlijk communiceert over de gevolgen van de herziening en dienden daarover een klacht in. U schreef ons vervolgens de klacht niet in behandeling te willen nemen.

Daar vinden wij iets van, dat mag u duidelijk zijn. Wat we veel belangrijker vinden is dat u zelfs na onze oprechte klacht door blijft gaan met het verdraaien van de feiten over de luchtruimherziening.

Malle Pietje
Laten we elkaar geen malle Pietje noemen. De herziening is vooral bedoeld om de capaciteit van het luchtruim te vergroten. Meer vliegtuigen in minder tijd van en naar Schiphol (en de andere vliegvelden) te kunnen begeleiden is de allerbelangrijkste reden om onze luchten ‘efficiënter’ in te delen.

Op Schiphol is zelfs al een aanvang gemaakt met de implementatie door het installeren van de nieuwste ‘performance based’ navigatietechnologie die toestellen in staat stelt preciezer routes te volgen en dichter achter elkaar te vliegen.

Het streven naar meer capaciteit kent een lange geschiedenis. Zo’n twintig jaar geleden werd al gesignaleerd dat Schiphol zou vastlopen als er geen orde werd geschapen in de chaos. Het is daarmee een streven uit voorbije tijden dat de tand des tijds heeft doorstaan. Althans op uw ministerie.

De rest van Nederland heeft het inmiddels wel gehad met de ongebreidelde groei van het vliegverkeer, zo blijkt uit tal van onderzoeken, deels in opdracht van uw eigen ministerie (Motivaction, NH Nieuws).

Meer vliegverkeer niet te verkopen
Desondanks houdt u vast aan het vergroten van de capaciteit van het luchtruim. Tegelijkertijd is zelfs op uw kantoren doorgedrongen dat het verkopen van ‘meer vliegverkeer’ politiek en publicitair lastig ligt. En dus heeft u gekozen voor de vlucht voorwaarts en heeft u besloten de luchtruimherziening op valse gronden te verkopen aan het grote publiek.

Inmiddels wordt in uw communicatie de term ‘meer vliegen’ niet meer gebruikt, maar is deze vervangen door termen als ‘minder omvliegen, dus duurzamer’, en ‘per saldo minder hinder’. Dit alles onder zogenaamd ‘gelijkblijvende omstandigheden’.

In onze ogen is dat een knap staaltje newspeak, u weet wel – het verhullende taalgebruik uit het beklemmende boek 1984 van George Orwell. Daarin wordt een allesoverheersende overheid beschreven die via omgekeerd taalgebruik de meest vreselijke maatregelen verkoopt aan de burger. Precies wat u doet met uw woorden over de luchtruimherziening.

Nu ‘meer vliegen’ uit den boze is, stelt u dat de luchtruimherziening leidt tot minder omvliegen, dus minder brandstofverbruik, minder CO2-uitstoot en daarom minder klimaatverandering. Per vliegtuig klopt dat allemaal, maar omdat de luchtvaartnota – het lange termijn luchtvaartbeleid van de overheid – nog steeds mikt op groei, worden de beoogde shortcuts volledig teniet gedaan door groei van het aantal vliegtuigen.

Overstappers eruit
Als u echt iets wilt doen tegen de opwarming van de aarde, dan beperkt u juist de capaciteit van het luchtruim en maakt u een einde aan de tientallen miljoenen buitenlandse overstappers die KLM dagelijks naar Schiphol aanvoert. Dat is pas omvliegen: vanuit een provinciestadje in pak ‘m beet Engeland, Noorwegen of Denemarken via Schiphol naar New York of Japan. Daar wegen de door u beweerde marginale verbeteringen niet tegenop.

Zo ook uw gebruik van de term ‘per saldo minder hinder’. Dat betekent niets minder dan dat u de toestellen in de toekomst over gebieden wilt laten vliegen waar zo weinig mogelijk mensen wonen. In de berekeningen die u ongetwijfeld maakt achter uw bureau staat dat lekker: minder mensen krijgen overlast.

Maar de mensen die wél wonen onder de nieuwe aan- en afvliegroutes worden veroordeeld tot leven in een heuse herriegoot. Dat gaat om honderdduizenden hardwerkende en belastingbetalende medeburgers.

Zij krijgen te maken met honderden vliegtuigen per dag en kunnen er niets tegen doen, niet eens naar de rechter omdat uw ministerie zo sluw is al het luchtverkeer te regelen via ondemocratische ‘algemene maatregelen van bestuur’ waar geen bezwaar of beroep op mogelijk is.

Slim bedacht, maar het heeft niets te maken met de zorgplicht waaraan u gehouden bent (en nieuws: binnenkort gehouden wórdt).

Gebrek aan vertrouwen heeft oorzaken
U verbaast zich mogelijk over het feit dat wij weinig vertrouwen hebben in overleg met uw ministerie, maar dan dient u zich te realiseren dat de luchtruimherziening niet het enige punt van beleidsvorming is waarbij de menselijke maat totaal uit het oog is verloren.

Kijk bij voorbeeld eens naar de luchtvaartnota en de onwettige wijze waarmee deze door uw minister Harbers voor aangenomen is verklaard. Kijk naar de strijd die is gevoerd voordat uw ministerie eindelijk erkende dat er iets in de wet moest worden opgenomen over de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen door vliegtuigen. Kijk eens naar het fiasco van het nieuwe normen- en handhavingsstelsel en het anticiperend (lees: niet) handhaven. Naar de nu voorgestelde experimenteerregeling. Naar het chronisch wegkijken van natuur- en klimaatopgaven in het geval van de luchtvaartindustrie.

Het is maar een klein aantal voorbeelden van een lange reeks aan beslissingen die door uw ministerie zijn genomen om het vliegverkeer optimaal te faciliteren zonder rekening te houden met omwonenden, natuur en klimaat. Het is zo’n lange lijst dat wij er een veelbezochte website over vol konden schrijven en vrijwel dagelijks aanvullen met nieuwe constateringen.

Stuitende verwaarlozing van belangen
De wijze waarop I&W omgaat met de belangen van zo’n twee miljoen omwonenden van vliegvelden is stuitend en verdient een complete cultuuromslag. Zolang die omslag uitblijft, zal er geen vertrouwen groeien tussen de omwonenden en uw ministerie.

Ondanks alle mooie woorden die in de afgelopen jaren zijn uitgesproken, blijkt tot op de dag van vandaag dat burgers er niet toe doen voor uw ministerie. Dat er slechts oog bestaat voor de – schaamteloos overdreven – economische belangen van een vieze, vervuilende en lawaaiige industrie die bij tienduizenden mensen directe gezondheidsschade veroorzaakt.

Met onze klacht wilden we bij u het besef doen doordringen dat uw mooie woorden niets meer zijn dan dat: mooie woorden. In uw communicatie bent u niet eerlijk over de verstrekkende gevolgen die de luchtruimherziening krijgt voor honderdduizenden Nederlanders en schetst u een incompleet en onevenwichtig beeld.

Slapende honden
Wij snappen dat wel: u wilt natuurlijk geen slapende honden wakker maken. Als de mensen thuis zouden begrijpen wat hen te wachten staat na invoering van de herziene luchten, zou er veel meer weerstand ontstaan onder de bevolking. Dat wilt u niet, want dat staat groei van de vliegindustrie in de weg.

Uw vorm van verhuld communiceren staat een breed begrip van de luchtruimherziening in de weg en voldoet daarmee niet aan de richtlijnen die de overheid zelf heeft opgesteld. Uw wijze van informeren staat ook onze doelstellingen – onder meer herstel van de leefomgeving rond vliegvelden – in de weg.

Maar eerlijk gezegd zijn onze zorgen over het luchtvaartbeleid van uw ministerie veel breder. Ons belangrijkste doel is aanzienlijke krimp van het vliegverkeer ten gunste van leefomgeving, natuur, klimaat, volksgezondheid én economie. Onze klacht over uw communicatie is slechts één middel om dat doel te bereiken. Een middel bovendien dat wij wel moeten inzetten omdat uw ministerie de directe gang naar de rechter over alle misstanden in de vliegindustrie zo vakkundig heeft geblokkeerd.

Om deze briefwisseling op gang te brengen, hebben wij alvast een vraag aan u over de bestuurlijk correcte wijze om de luchtruimherziening verder vorm te geven: is I&W van plan een maatschappelijke kosten-baten analyse op te stellen voor de herziening en zoja, wanneer kunnen we deze tegemoet zien? En zoniet, waarom niet?

Hoogachtend en met vriendelijke groet,
Alfred Blokhuizen, voorzitter SchipholWatch

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.8 / 5. Aantal stemmen: 198

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Paul

  Ik blijf het verbijsterend vinden dat dit soort praktijken al zo lang in een rechtstaat kunnen plaatsvinden. Ik dacht in een fatsoenlijk land te wonen….

  17
 2. Louis

  Schitterende brief!
  En de uitnodiging voor oude wijn in nieuwe zakken zat alweer in mijn mail vandaag (zie hieronder). Mijn advies: mensen trap er niet in of doe alleen nog mee als er ook daadwerkelijk wordt geluisterd naar de adviezen van omwonenden. Maar ga niet als excuus-Truus meedoen, zodat de overheid kan zeggen dat de bewoners hebben geparticipeerd.
  “Met ingang van 1 juli 2023 zal de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) worden opgericht. Deze Raad biedt uw bewonersorganisatie de kans om betrokken te raken (of te blijven) bij de ontwikkeling van de luchthaven Schiphol en de effecten van het vliegverkeer op de leefomgeving. Als voorzitter van de MRS nodig ik u van harte uit om op zaterdag 4 maart aanstaande met mij in gesprek te gaan over de manier waarop u kunt participeren in deze nieuwe organisatie. ” was getekend: Eddy van Hijum, voorzitter.

  9
 3. Sylvia Bosma

  Geweldige brief! E
  We zouden een BN’er moeten hebben die het Schiphollen /Schiphel
  meer in de media en onder de aandacht brengt.

  3
 4. Klaar

  Wat een sterke brief, Alfred!
  Wellicht een crowdfunding om deze tekst als half pagina grote advertentie te plaatsen in een dagblad.
  Ik doe graag een bijdrage,

  35
  • Goed idee om dit in de media naar buiten te brengen via een advertentie.
   Ik betaal er graag aan mee!

   16
   • Chris

    Schipholwatch is het een idee om crowdfunding te starten om het grote publiek te bereiken middels een grote advertentie? Als er niet genoeg wordt opgehaald zie het dan maar als gewone sponsoring.

    9
    • Reactie door auteur

     SchipholWatch

     Dag Chris, wij gaan een dergelijke crowdfunding niet organiseren, omdat we voor onze reguliere activiteiten al vriendelijk verzoeken om bijdragen. We zouden niet weten of een dergelijke advertentie iets bijdraagt aan ons doel van minder vliegverkeer.

     Wij zetten het komende jaar vooral in op de juridische kant, via bezwaren indienen, handhavingsverzoeken, en zo voorts, liefst in samenwerking met andere clubs.

     Als iemand een crowdfunding wil opzetten, willen we best conceptteksten aanleveren voor zo’n advertentie, in de geest van bovenstaand stuk.

     9
 5. Chris

  Hoe kan zoiets nou eens bij het grote publiek terechtkomen? Misschien via BOOS?

  24
 6. Haes

  In de jaren ’70 waren er ook al heel veel klachten over geluidshinder. Overwegend dichter bij schiphol dan nu, maar ook toen werden de burgers misleid door de schipholmantra’s als ” er komen stillere vliegtuigen”. Die kwamen er wel maar ook veel meer, zodat het leven van uiteindelijk nog veel meer mensen verpest zou worden. Wij hebben zelf ervaren hoe dat uitpakte. Wij verhuisden begin 80 er jaren van hoofddorp naar een plek ca 50 km van schiphol… dat moest toch voldoende zijn, dachten we. En dat was het ook… tot schiphol ons inhaalde… pakweg 10 jaar geleden. Ze waren groter gegroeid…. dat is dus wat een groeiend schiphol doet… ondanks alle geruststellende sprookjes. Langzaam maar zeker raakt de steeds wijdere omgeving aangetast en verziekt. Hoever gaan we dat nog laten komen? Schiphol is als een kwaadaardige kanker die extra gevaarlijk is omdat de verantwoordelijken amper lijken te beseffen waar ze mee bezig zijn. De kanker dient met spoed aangepakt te worden.

  40
 7. Rina Kuckartz-Kok

  Deze uitstekende brief, misstaat niet als ingezonden stuk in de Volkskrant, NRC, Telegraaf etc. Alfred Blokhuizen, dank je wel! Je verwoordt exact hoe de vork in de steel zit en hoe de burger zand in de ogen gestrooid wordt.

  4
 8. Sandra

  Chapeau!! Prachtig geschreven door Alfred Blokhuizen. Parel van een stuk. Elk woord is waar en klopt gewoon. Duidelijke taal.

  36
 9. JS

  Wauw, ik had het zelf niet beter kunnen verwoorden. Geeft precies weer hoe ook deze gehinderde het ervaart en beleeft.

  43
 10. Niet tegenover maar met

  Steengoede brief. En waarom is die zo goed?
  Omdat er allemaal feiten en waarheden in staan.

  In tegenstelling tot communicatie vanuit I&W, BAS, Schiphol en KLM. Die communicatie is steevast verhuld, verdraaid en onwaar.

  Het zou I&W sieren om de handschoen op te pakken en in transparant overleg te gaan met SW. Want communicatie is een belangrijk beleidsinstrument voor overdracht, uitwisseling van informatie en verbinding. Of hebben ze die les bij I&W gemist? I&W heeft lang genoeg tegenover de burger gestaan in het Schipholdossier.

  2
 11. Michel

  Zeer goed en duidelijk geschreven!

  44
 12. ir. B. van Marlen

  Na ruim 20 jaar in de herrie te hebben gewoond, steeds met (valse) hoop op verbetering en op integriteit van bestuurders, na meer dan 1 miljoen vliegtuigen over ons dorp te hebben moeten horen janken of dreunen, na duizenden keren doodmoe wakker te zijn geworden, kan ik niet anders schrijven, dan dat dit geschetste beeld 100% juist is.

  Mijn cursus ‘Schiphollen-liegen en bedriegen’ geeft u inzicht in het verhullende en schaamteloze taalgebruik van de overheid en de luchtvaartsector. Er is werkelijk helemaal niets veranderd.

  Ik vraag me steeds af hoe mensen anderen dit kunnen aandoen en er dan nog trots op zijn ook. Inderdaad gaat het vuile spel door met die Luchtruimherziening, verpakt in mooie brochures met uitgekiende tekeningen van ‘optimale vaste routes’ die ‘minder hinder’ geven en ‘omvliegen’ zullen tegengaan.

  Het is duivels crimineel, maar past geheel legaal in de foutieve luchtvaartwetten. Ik heb kennis genomen van de ervaringen van mensen in de VS die al lang onder NextGen/PBN lijden.

  Ik herhaal deze ervaringen nog maar eens:

  Elaine Miller’s (USA) opmerkingen over (Performance Based Navigation) PBN (ook wel NextGen genoemd), letterlijk geciteerd:
  ‘We are devastated, it is an unbearable situation, we asked for dispersal of flight paths, but never got it,
  The FAA (Federal Aviation Authority) says: noise is eliminated, but we get all the noise non-stop.
  PBN is a nightmare, an assault on our communities.
  The airlines love it, as they use less fuel, and have fewer delays.’

  Schaamteloos wordt dit lot velen in dit land straks aangedaan, mensen die dan volkomen te vergelijken zullen zijn met de Groningers die al jaren lijden onder de aardbevingen en de zgn. ‘schade-afhandeling’. Locale politieke partijen laten zich volledig inpakken door de luchtvaartlobby en de NOVEX Regio Schiphol.

  De neoliberaal Harbers (VVD) heeft de volgende stap alweer ingezet: een ‘experiment’ om de grenswaarden van handhavingspunten zo te veranderen, dat er nog meer kan worden gevlogen, in 2024 460k, daarna vast geleidelijk te verhogen naar 800k in 2050! Allemaal onder het leugenachtige mom van groei met minder hinder!

  68
 13. Josje

  Uit mijn hart gegrepen! Uitmuntende brief. Alfred Blokhuizen spreekt ook namens deze omwonende.

  63
 14. E. Lehr

  Uitmundend verwoord. Een tien ! (met een griffel). Dank.

  2

Geef een reactie

Translate