Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Participatie

Minister Harbers ondermijnt met nieuwe consultatie bewust eigen krimpbesluit

Madurodam

Krimp Schiphol is onontkoombaar voor de leefomgeving, de natuur en het klimaat (foto: Willem Nabuurs via Wikipedia)

4.8
(144)

Het ministerie van Infrastructuur (I&W) ondermijnt – mogelijk bewust – het eigen krimpbesluit voor Schiphol door in de nieuwste consultatie alternatieve scenario’s aan te dragen, gebaseerd op onhaalbare aannames. Echte krimp raakt nu uit zicht.

Deel op XDeel op Linkedin

Minister Harbers (I&W) komt in de alternatieve scenario’s zonder onderbouwing met nieuwe doelstellingen op de proppen en geeft de vliegsector doelbewust munitie in handen om het krimpbesluit te torpederen.

Woensdag jongstleden – heel Nederland zat aan de buis gekluisterd voor de spectaculaire winst van de Boer Burger Beweging – kwam het ministerie plots op de proppen met de nieuwe consultatie. Gezocht wordt – voor de zoveelste keer – naar manieren om (op papier) minder herrie te maken en toch meer te vliegen.

De vliegindustrie is niet erg blij met de voorgenomen krimp. Onder aanvoering van KLM dient dinsdag aanstaande een kort geding voor de rechtbank in Haarlem om de plannen van Harbers een halt toe te roepen. KLM wil juist méér vliegen en méér herrie maken. Het bedrijf heeft geen boodschap aan de al jaren voortdurende overschrijding van geluids- en milieugrenzen.

Eigen beleid ondermijnen
De consultatie is een verplicht onderdeel van de Europese procedure voor het krimpen van vliegvelden wegens te grote geluidsvervuiling. Maar de opzet en inhoud die Harbers en zijn ambtenaren hebben gekozen zijn in meerdere opzichten opvallend. De minister lijkt er bewust op aan te sturen om het krimpbesluit ter discussie te stellen en geeft de vliegindustrie uitstekende kaarten in handen om het besluit juridisch aan te vechten.

Zelden hebben we een minister gezien die zo onhandig (lees: effectief) zijn eigen beleid ondermijnt. Niet geheel toevallig, aangezien Harbers van VVD-huize is en niet bepaald bekend staat om zijn wil de vliegindustrie in te perken.

Wat is het geval? Via de consultatie kunnen partijen – naar verwachting vooral vliegfirma’s, reisorganisaties, cargo-maatschappijen en uiteraard Schiphol zelf – reageren op drie scenario’s die door I&W zijn voorgekookt. Bovendien kunnen ze eigen alternatieven voorstellen om de hinder te verminderen zonder minder te hoeven vliegen.

Opnieuw verzonnen doelen
De maatregelen moeten er in ieder geval toe leiden dat per november 2024 het aantal woningen met een geluidsbelasting van 58 decibel (jaargemiddelde) of hoger met 20 procent afneemt en er 15 procent minder mensen te maken krijgen met slaapverstoring. Er zijn vier van deze doelen, zoals blijkt uit deze tabel.

De doelstellingen zijn plots uit de hoge hoed getoverd. Ze werden niet genoemd in de brief die Harbers vorig jaar naar de Tweede Kamer stuurde en waarin hij de krimp van Schiphol aankondigde. Daar repte hij slechts in het algemeen over herstel van de balans in de leefomgeving.

Die algemene doelstelling werd toen gevangen in de harde doelstelling van krimp tot 440.000 vliegbewegingen ten opzichte van de eerder toegestane 500.000.

Uit een van de stukken van de internetconsultatie – een rapport van adviesbureau To70 – blijkt dat I&W de nieuwe geluidsdoelen zelf verzonnen heeft. Of de doelen voldoende zijn om de eerder beoogde ‘balans’ te herstellen, is maar zeer de vraag. In de Tweede Kamer is dat in ieder geval niet besproken.

Desondanks vormen de nu opgestelde doelen een vaststaand gegeven in de openbare consultatie. De facto is de Kamer hiermee opnieuw voor een voldongen feit gesteld, zoals zo vaak in het dossier luchtvaart. De harde en duidelijke krimp naar 440.000 vluchten is vervangen door een paar zelfbedachte maatregelen die nauwelijks hout snijden.

Opvallend is dat de nieuwe doelen grotendeels parallel aan elkaar lopen. Immers bestaat er een redelijk constante verhouding tussen het aantal gehinderde mensen en het aantal woningen waarin hinder wordt ervaren. Als je het ene doel bereikt, krijg je het andere er gratis bij. Daarmee is het viertal niet veel meer dan een doorzichtige truc om te kunnen pochen over het aantal doelen dat gerealiseerd is.

Voorgekookte scenario’s opmerkelijk
De voorgekookte scenario’s van I&W zijn opmerkelijk. Zo gaat ‘Combinatie C’ ervan uit dat Schiphol helemaal niet gaat krimpen en dus 500.000 vliegbewegingen per jaar blijft faciliteren. Stillere vliegtuigen (daar zijn ze weer) en minder nachtvluchten moeten hier hetzelfde effect krijgen als krimp tot 440.000. Drie van de vier doelen komen hiermee ruimschoots binnen bereik, zo meldt het ministerie.

Maar deze combinatie is gebaseerd op de aanname dat vliegtuigen razendsnel stiller worden en dat 65 procent van de 87.000 luidruchtigste vluchten eind volgend jaar allemaal vervangen zijn. Dat is een al te optimistische aanname, zo weet zelfs het weinig kritische bureau To70 te vermelden in zijn rapport. Logisch, want als dit een goed scenario was geweest om de overlast fors te verlagen, waarom dan überhaupt alle ophef rond echte krimp?

Suggereren dat het probleem op deze manier is op te lossen, is ronduit misleidend. Het ligt wel precies in lijn met de abjecte lobbyboodschap die KLM-topvrouw Rintel de afgelopen maanden de ether inslingerde.

Zo’n scenario moet dan ook worden bestempeld als ronduit onrealistisch: Schiphol kan geen invloed uitoefenen op het materieel dat vliegmaatschappijen inzetten op de route naar Amsterdam.

Geen enkele garantie op succes
Hooguit kan het de tarieven verhogen voor de luidruchtigste toestellen, maar dat hoeft niet te betekenen dat het interessant wordt te investeren in minder luidruchtige toestellen. Voor de meeste bedrijven zal het goedkoper zijn om gewoon de hogere tarieven af te tikken in plaats van honderden miljoenen euro’s uit te geven aan nieuwe vliegtuigen.

Er bestaat via deze route dan ook geen enkele garantie op het bereiken van de gestelde doelen, met als resultaat dat omwonenden geen enkele verbetering van de situatie hoeven te verwachten.

Een belangrijke gebrek aan de door Harbers voorgestelde scenario’s is bovendien dat de adviseurs van To70 ze in strijd achten met de Europese regels voor de ‘balanced approach’. Daarmee lijken de nu voorgestelde pakketten van maatregelen bij voorbaat ongeschikt.

Met de drie pakketten snijdt de minister zich – naar ons idee bewust – in de vingers. Immers als hij straks de krimp naar 440.000 zou willen doorzetten, heeft de vliegindustrie perfecte juridische argumenten in handen om die te bevechten. De overheid heeft nu immers zelf drie alternatieve scenario’s opgevoerd die de vliegindustrie minder raken in de portemonnee en ze ook nog eens neergezet als realistisch.

Het wordt dan voor de sector een koud kunstje de rechter te overtuigen dat juist voor een van de alternatieve pakketten moet worden gekozen – op papier bereiken die immers ook de gestelde doelen.

Papieren realiteit
Dat deze doelen via deze consultatie sterk verwaterd zijn ten opzichte van het oorspronkelijke doel – minder hinder door krimp naar 440.000 vluchten, dat deze vertaling zelfstandig door I&W is verzonnen en dat er geen discussie over is geweest in de Kamer, doet daar juridisch niets aan af. En dat zelfs die verwaterde doelen niet haalbaar zullen zijn omdat van de maatregelen veel te positieve resultaten worden verwacht, maakt voor de rechter evenmin uit.

Sectorpartijen zullen ‘tot aan de poorten van de hel’ bepleiten dat ze door de krimp naar 440.000 onevenredig hard geraakt worden en dat de maatregelen niet-proportioneel zijn. En dat de overheid zelf aangeeft dat er ook andere wegen zijn om diezelfde doelen te bereiken.

Minister Harbers staat dan machteloos: hij kan dan moeilijk ter verdediging aanvoeren dat de maatregelen uit de internetconsultatie achteraf gezien onjuist bleken te zijn.

Inleidende beschietingen
Dat de vliegindustrie naar de rechter stapt om het krimpplan te voorkomen, is vrijwel honderd procent zeker. Dinsdag aanstaande starten de inleidende beschietingen met een kort geding in Haarlem, aangespannen onder aanvoering van KLM.

Levert de spoedprocedure de vliegsector niet op wat ze ervan verwacht, dan volgen ongetwijfeld bodemprocedures en beroepen, desnoods tot aan het Europese hof toe. In die hele rechtsgang zal Harbers te vuur en te zwaard bestreden worden met zijn eigen alternatieve maatregelenpakketten.

Het riekt allemaal naar opzet om via een slinkse methode alsnog van de krimp af te komen. Het doorgaans zeer uitgekookte ministerie van I&W – met tegenwoordig een 60 miljoen euro kostend dreamteam van advocaten – heeft voldoende talenten aan boord om deze gang van zaken – net als wij – te voorzien.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.8 / 5. Aantal stemmen: 144

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Bourree

  eactie internetconsultatie: Als de ene consultatie niet de gewenste uitkomst geeft dan kun je natuurlijk meer consulaties uitzetten tot de uitkomst naar de wens is van de minister. Wat hier gebeurt is groepen burgers tegen elkaar uitspelen. Natuurlijk zijn er altijd mensen voor en tegen. Maar om burgers op deze manier tegen elkaar op te zetten is een zwaktebod. De problemen rond de geluidscontouren zijn duidelijk onderzocht. Schiphol en met name de KLM voldoet niet aan de normen van goed ondernemerschap en heeft niet de benodigde vergunningen. Tienduizenden mensen ondervinden zware overlast van dit bedrijf. Dat alles inwerking wordt gesteld om de klachten zoveel mogelijk te bagatelliseren en tegen te werken door de klachtenafhandeling van Schiphol zelf (BAS) dat niet onafhankelijk is en zoveel mogelijk tegenwerkt zodat burgers de puf niet meer hebben om elke klacht in te dienen. Dat het een klein groepje activisten is dat klaagt is onjuist. Ik ben geen activist woon hier al 25 jaar, heb nooit geklaagd, maar de laatste vijf jaar wordt het erger en erger. Het is hier volledig onleefbaar. Dat vliegtuigen de mogelijkheid krijgen om op 400 meter met daverend kabaal over woonwijken te bulderen met een geluidsniveau van 70-90 Db is echt heel erg a-sociaal. Als er dan wordt gezegd: “maar we houden ons toch aan de wet” kan ik maar een ding terugzeggen. Deze wetten kloppen van geen kant en hadden nooit tot stand mogen komen. Alle mensen die hier gaan reageren en proberen anderen weg te zetten als een klein groepje mafkezen begrijpen niets van de situatie en hebben blijkbaar zelf geen hinder. Heel kwalijk dat de minister op alle mogelijke manieren probeert te manipuleren in plaats van de situatie te verlichten cq op te lossen voor bewoners die recht hebben op een gezonde en veilige leefomgeving. Gezondheid, natuur en milieu zijn voor de toekomst belangrijker dan de winst van 1 bedrijf. De ontwikkelingen rond de groei van Schiphol hebben de grenzen allang bereikt. Als anderen zonodig meer willen vliegen of de economie en winsten willen blijven ondersteunen, prima, maar dan wel op een plek waar gewone gezinnen met kinderen, ouderen en misschien wat gevoeliger voor de gezondheid zijn een normaal leven mogen leiden. Schiphol kan in deze omgeving niet blijven groeien. En zeker niet eerst de boeren uitkopen om daarna door te gaan met het schofferen van de hele omgeving. De oplossing ligt in ieder geval niet in groei op deze plek!

  5
 2. Geert

  VVD heeft nauwelijks verloren met de laatste verkiezingen,dwz dat de veelverdiener het hier voor het zeggen heeft .
  Misschien dat de BBB voor een ommekeer zorgt maar het had de VVD veel meer stemmen moeten kosten om wat te bewerkstelligen.
  Alleen een rechter kan hier nog een draai aangeven ,want wat Schiphol doet is toch illegaal?

  13
  • Bianca

   Ik mag toch wel hopen dat de rechter géén VVD-er is!
   Die zal dan toch de kant van de vliegzooi kiezen, als hem dat gaat lukken. Ik vertrouw de rechtstaat van dit land ook niet. Dat wereldje is klein en veel rechters zo’n VVD-ers.

   6
 3. Ad

  SMART kent bij organisaties die het snappen een 6e letter: de O van Outputgericht, gericht op het resultaat wat je wilt bereiken. Dat resultaat is in elk geval iets anders dan alles houden hoe het was en lullen, schrijven, vertragen, vertragen en nog eens vertragen.
  En dan de belangenverstrengeling, de dubbele pet van de overheid, tegelijk aandeelhouder en handhaver: Dat moet eerst stoppen voor je verder gaat.

  11
 4. Jan Adrichem

  Goed artikel.
  De rechtsgang zal jammer genoeg de enige weg zijn om autocratische topambtenaren en ministers tot de orde te roepen.

  6
  • aneia.politieke.partij.van.de.toekomst

   In hoeverre kan een minister of een ambtenaar die niet in het belang van de mensen en niet integer, rechtvaardig en met respecxt een ieder behandeld, conform de ambtseed werkt door de rechter ontslagen worden? Gezien alle strubbelingen in het kabinet Rutte komen heel wat ambtenaren en ministers dan voor ontslag in aanmerking.

   5
 5. Johan Duin

  Jammer dat de VVD nog steeds niet begrijpt dat we al die omleggingen zat zijn. Zie ook de uitslag van de verkiezingen.
  Luister naar de burger. Het ergste vind ik dat wij strijden tegen ons eigen leger van advocaten. Die betaald worden door de eigen bevolking.
  Voor het tegengeluid hebben we ook uitstekende advocaten( hulde) . Maar het is in en jn triest dat we elkaar zo bezig houden. Houd je aan de afspraken en voer dit uit, ondanks alle tegen werpingen. KLM is verre van maatschappelijk.

  30
 6. Manon

  Minister Harbers en het ministerie van I&W hebben er nog helemaal niets van begrepen! In plaats van de laatste verkiezingsuitslag serieus te nemen, verzinnen ze een manier om nog meer stikstof (en andere vieze ro(e)tzooi)op het land te laten neerdalen en de natuur nog meer kapot te maken, dan ze al hebben gedaan! Wat een stelletje viezeriken! Het wordt tijd dat ze denken aan herstelbetalingen in plaats van nog meer schade toe te brengen!

  26
 7. gerrit jongkind

  Weerbarstige materie. Hulde voor degenen die er hun tanden in zetten en proberen deze zaken inzichtelijk te maken.

  38
 8. C.

  Die berekende geluidscontouren zeggeb helemaal niets over de werkelijkheid.

  Ik woon buiten een contour en heb afgelopen jaar een zware burn-out plus depressie gekregen van de non stop herrie.

  Het had niet veel gescheeld of ik had zelfmoord gepleegd omdat ik er niet meer tegen kon. Zware medicatie heeft me gered.

  En dat allemaal voor het hubje spelen van KLM over de rug van de Nederlanders…

  Laat je niet misleiden door contouren en berekeningen!

  53
 9. Michel

  Gvd, (ik vloek eigenlijk nooit) hoe kan het toch, dat dit soort slinkse methoden (waarschijnlijk) gewoon doorgedrukt worden, terwijl overduidelijk verdraaiing van feiten en uitgangspunten worden verdraaid 🤮🤮🤮

  Ik hoop dat de rechter (met behulp van uitleg door sw en rbv) daar korte metten mee maakt!

  Steun RBV!

  42
 10. Buitenhof

  Bij Buitenhof vanochtend zei Marjan Minnesma het kort en krachtig: schaf de hub functie af. Meneer Vonhoff MKB zat met een bek vol tanden toen zij weerlegde dat veel vliegen ‘in het belang van de kleine bedrijven’ zou zijn. Mooi.

  50
 11. Dick

  Maar even terug naar de basis…
  Er is GEEN vergunning…. Dus er kan niets beslist worden door een rechter neem ik aan ?

  In mijn ervaring gaat een rechter ALTIJD eerst af op documenten…..

  34
 12. B. van Marlen

  Deze doelstellingen vormen onderdeel van de zgn. ‘gelijkwaardigheidscriteria’, het met behulp van rekenmodellen aantonen van (mogelijke, maar niet waarschijnlijke) vermindering van de TOTALE aantallen ernstig gehinderden en slaapverstoorden, waarmee de Leugenbaan (Polderbaan) destijds werd ingevoerd, en er een enorm geluidbelast gebied bij werd gesjoemeld. Dit vuile spelletje wordt nu weer herhaald, alsof het iets nieuws is, maar het is niet meer dan Polderbaan (en Kaagbaan) vs 2.0. Het past in wat ik de ‘vaasanalogie’ van Lden (en Lnight) heb genoemd, waarmee het aantal vluchten met een iets lagere piekwaarde in geluid (ca. 2-3 dB(A)), overigens nauwelijks waarneembaar, steeds verder kan worden opgevoerd binnen veel te hoge normen, tot een werkelijk gekmakende frequentie.

  Ik noem dit het afwentelen van de ellende op het buitengebied, wat nu heel duidelijk aan de gang is. Dit proces gat nog verder door met het instellen van vaste routes, waaronder men geen normaal leven meer krijgt. Deze mensen worden als nieuwe Groningers opgeofferd voor de economie van Schiphol en KLM.

  Rekenkundig is dit niets anders dan wat men voorheen ook al deed, met dit verschil dat nu een totaal ongezonde leefomgeving wordt gecreëerd voor iets minder mensen. En op termijn kan men de druk op de zgn. ‘primaire’ banen ook weer gaan opvoeren.

  Van wie dan ook uit de VVD is niets anders te verwachten, men interesseert zich slechts voor de winsten van een elitaire bovenlaag, en gaat volledig voorbij aan het lot van omwonenden, en dit al decennia lang.

  Ik heb dit volstrekt laakbare gedrag al veelvuldig aangekaart en de minister erop aangeschreven. De komende rechtszaak is een testcase voor de kwaliteit van onze rechtstaat, maar ik vrees onderliggende netwerkcorruptie. Overigens had ik dit veinzen en ongedaan maken van krimp al lang geleden aangekondigd (Truc 40), toen menigeen er een positief signaal in meende te zien!

  51
 13. Schiphollen kan niet als alles SMART gemaakt moet worden

  Het is overduidelijk dat I&W in het kort geding wat KLM heeft aangespannen de luchtvaart geen strobreed in de weg gaat leggen. Het is een één-tweetje. Vooraf bekokstoofd, doorgesproken, afgestemd en afgetikt.

  Echter, RBV was zeer wakker en heeft zich laten toevoegen aan deze rechtzaak. Gelukkig kunnen zij alle onzin weerleggen en de rechter voorzien van inhoudelijke argumentatie om de krimp in stand te houden.

  Want:
  -berekenen van het gemiddelde geluid geeft een gemoduleerd beeld en is nergens gebaseerd op de waarheid.
  -niet kunnen slapen is mishandeling. Dat geldt eveneens voor het overdag niet tot rust kunnen komen door onophoudelijke herrie van 19 uur per dag.
  -de primaire banen zijn al overvol. ‘Vermindering van de secundaire banen’ is dus een wassen neus. Ook omdat de windrichting bepaalt hoe er opgestegen en geland wordt.
  -‘Ernstig in de slaap gestoord’, dit is PR taal voor ‘tussen 22:00-08:00 ziekmakend wakkergemaakt en gehouden worden’.
  -‘Verlenging van het nachtregime (avond + ochtend)’. Daar kan alleen maar mee bedoeld worden dat die uren nog verder worden volgevlogen. Anders zou daar staan ‘tussen 22:00-08:00 wordt er niet gevlogen.’
  -een mini reductie van ‘15% of 20% vermindering’ levert niets op. Zeker niet omdat dat vast ook gemoduleerd zal gaan worden.

  Hopelijk vraagt de rechter I&W om alles wat ze zeggen SMART te maken, en daarop een beoordeling te doen. Want nu Schiphollen ze nog steeds met alles ten faveure van de luchtvaart.

  50
  • Wat is SMART?

   Voor degenen die niet weten wat SMART is: in 5 simpele stappen een doel formuleren die eenduiding is en gecontroleerd kan worden:
   S pecifiek
   M eetbaar
   A cceptabel
   R ealistisch en
   T ijdgebonden

   23
 14. Jaap de Groot

  Die inspraak is zeer riskant. Als je niet reageert zou de minister kunnen zeggen dat je je kans voorbij hebt laten gaan. Als je wel reageert en voor een variant kiest kan de minister zeggen dat je er zelf voor gekozen hebt (als het tegenvalt). Je moet gewone burgers niet met dit soort vragen lastig vallen. Deskundigen zullen er al moeite genoeg mee hebben, want het is lastig om te doorgronden hoe die combinaties zullen gaan uitpakken. Ik heb bij elke voorgestelde maatregel een paar kritische kanttekeningen geplaatst en geen oordeel over een combinatie gegeven. Wel geconcludeerd dat alleen krimp echt helpt en het liefst tot 250.000 vluchten per jaar.

  52
 15. Johan Alexander

  Klinkt helaas als een zeer plausibele mogelijkheid, een Trojaans paard. De bevolking wordt voor de gek gehouden door ons eigen ministerie en volksvertegenwoordiger Mark Harbers. De VVD zit zoals altijd op die plek voor zichzelf en voor de lobby, niet om daadwerkelijk het land te dienen. De vraag is hoe lang de burger het nog pikt. Aan de opkomst van BBB is te zien dat veel mensen het zat zijn. Wat is de volgende volksopstand? Hoe ver kan de VVD gaan?

  47

Geef een reactie

Translate