Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Algemeen, Gastblog

Nepparticipatie

5
(1)

Al een hele tijd zijn allerlei bewonersgroepen en bewonersvertegenwoordigers in gesprek met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit alles om te bekijken of luchtvaart al dan niet kan groeien. Men noemt het ‘participatie’.

Deel op XDeel op Linkedin

Ik deed als voorzitter van de BTV Rotterdam tweemaal mee aan die participatiegesprekken. Steeds kwam ik thuis met een naar gevoel in mijn buik. Worden we hier door onze eigen overheid geschiphold? Zijn die ontzettend aardige ambtenaren nou bezig met ons op het verkeerde been te zetten? Na vandaag zou je dat denken.

Tijdens die gesprekken bleek al heel snel dat er verschillen waren waar te nemen tussen verschillende bewonersvertegenwoordigers en -organisaties. Zo zijn er vertegenwoordigers die vooral aan de eigen omgeving denken en organisaties die het grotere geheel zien. Vertegenwoordigers die het niet zo erg vinden dat hun overlast minder wordt of gelijk blijft en de extra ellende bij een ander terechtkomt.

Spreidingsbeleid
Ze noemen dat spreidingsbeleid. Dat is vooral wrang voor de mensen waar geen overlast is, zoals bij Lelystad, of waar de overlast enorm zou gaan toenemen. Dan hebben we het over de regio Maastricht, Eindhoven en Rotterdam.

Keer op keer zijn de bewonersvertegenwoordigers gewaarschuwd voor de risico’s van polderen met uiterst kapitaalkrachtige partijen, zoals de Schipholgroep. Die groep beschikt over duurbetaalde professionele onderhandelaars. Daar kun je niet tegenop, als bewonersvertegenwoordiger met een baan ernaast. Dan moet je niet meepraten, maar actievoeren.

Deksel op de neus
Vandaag kregen de bewonersvertegenwoordigers de deksel op de neus. Na een reeks ‘participatiebijeenkomsten’, het inleveren van goed onderbouwde zienswijzen en beloften dat ze zouden worden gehoord in het kader van ‘good governence’, beslist de minister dat ze gewoon gaat voor groei van Schiphol.

Daar gaat je inzet, daar gaat al het meedenken, daar gaat je moeite, daar gaat je hoop. Hup, gewoon in de prullenbak. Weer geschiphold! Daar zit je dan, uit elkaar gespeeld, belangengroepen tegen elkaar opgezet en dan komt als een duveltje uit een doosje, middenin het ‘participatieproces’, die aankondiging van de minister. Gewoon groei!

Wie heeft de grootste
Naar mijn mening kan het de luchthavendirectie helemaal niet schelen hoe de leefomgeving eraan toe is. Voor hen geldt: wie heeft de grootste. Dat mag ook wel wat kosten, want in de luchtvaartsector worden enorme bedragen verloren. Heb je aandelen erin? Ik zou als de gesmeerde bliksem uitstappen.

Ik denk dat de policy van de VVD-minister en haar partij is: Schiphol met 40.000 vliegbewegingen laten groeien, omdat Lelystad nog niet open kan. Daarna alsnog Lelystad openen, met die beruchte aangekondigde list, en daar 45.000 vliegbewegingen laten plaatsvinden.

Natuurlijk zonder dat die vluchten op Schiphol worden ‘teruggegeven’. Vervolgens Rotterdam en Eindhoven laten uitbreiden met 20.000, Maastricht met 10.000 en Groningen met 5.000. Een salamitactiek met dikke plakken. Tel uit je winst: plus 150.000 vluchten.

Ongeldige argumenten
De minister gebruikt daarvoor de al lange tijd ongeldig verklaarde argumenten. Stillere en schonere vliegtuigen, zegt ze. Maar dat is al zo vaak van tafel geveegd. Het is eigenlijk droevig om het haar te horen zeggen. Vliegtuigen worden vooral groter en lawaaieriger bij landingen en starts. De minister weet dat, de ambtenaren weten dat, de deskundigen weten dat en de Schipholgroep weet dat.

Klap op de vuurpijl is het feit dat de minister aankondigt met de bewoners te gaan praten over draagvlak. Huh, de minister heeft de omwonenden zwaar geschoffeerd en nu gaat de minister praten met omwonenden?

Wat deden we met zijn allen dan de afgelopen tijd? Dat was dus helemaal voor niets. We zijn dus gefopt, aan het lijntje gehouden. Dat was dus gewoon nepparticipatie!

Alfred Blokhuizen was tot voor kort onder meer Statenlid namens GroenLinks in de Provincie Zuid-Holland

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 5 / 5. Aantal stemmen: 1

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. M.

  Drones de lucht in sturen met een vast vliegpad, rondjes Schiphol, dat op het drukste moment. Anders zou ik het niet weten hoe we gehoord kunnen worden.

 2. Deze dame Cora Nieuwenhuizen heeft een te harde kop voor eerlijke Democratie. U wilde toch VERTROUWEN terug winnen ?
  Participatie ? U gaf Motivaction opdracht om een peiling te doen ONDER ALLE Nederlanders .. Beviel u de uitkomst toch maar niet, toen die uitviel: Meeste Nederlanders willen GEEN LUCHTVAART GROEI ! Wil zij dan worden opgenomen in het rijtje: Jorritsma VVD
  Netelenbos PvdA , of oud boef ex Minister Eurlings..

 3. participant

  Dit is wat we aan de minister schreven over de herziening van het luchthavenbesluit LA. Geen vermelding in de nota van antwoord en toch terzijde gelegd:
  “Tegelijkertijd zien wij dat de discussie over de luchtvaart ‘op slot’ dreigt te raken.
  Wij constateren, dat u eind vorig jaar een uitgebreide maatschappelijke consulatie heeft uitgevoerd en denken dat dit een belangrijke eerste stap is naar een nieuw luchtvaartbeleid. Deze consultatie heeft veel input opgeleverd, maar heeft binnen de Omgevingsraad Schiphol (ORS) vooralsnog niet tot een eensluidend advies geleidt. Wij hebben deze week uit de pers vernomen, dat u op basis daarvan meent een eigenstandig besluit te moeten nemen. Maar dat is wel erg voorbarig: de discussie gaat daardoor alleen nog meer polariseren, scherpe protesten zijn dan voorgeprogrammeerd en op die manier verliest u maatschappelijk draagvlak, vertrouwen en kostbare tijd. Bovendien is een dergelijk eigenstandig besluit vermoedelijk juridisch aanvechtbaar. Wij vragen u om de luchtvaartdiscussie niet ‘op slot’ te gooien.
  Helaas is de polarisatie al gaande, doordat uwe Excellentie de partijen heeft opgeroepen om het eens te worden over een groeiscenario binnen het opgestelde regeerakkoord. Juist nu waar de meerderheid van de partijen binnen de ORS heeft aangeven dat er geen groei meer mogelijk is, moet er nu in het overleg nadrukkelijk ook ruimte komen om over een nulgroei-scenario of zelfs over een krimp-scenario te praten. Ook deze scenario’s horen te worden uitgewerkt, om uiteindelijk te kunnen komen tot een afgewogen besluit waarin alle opties zijn onderzocht.
  Immers, de mythe dat groei van het aantal vluchten noodzakelijk is voor welvaart en werkgelegenheid in West-Nederland is niet onderbouwd met een degelijke Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA). Van een lineair verband tussen werkgelegenheid en aantallen vluchten is geen sprake, eventuele krimp van de luchtvaartsector kan door andere economische ontwikkelingen meer dan goed worden gemaakt maar ook binnen de bestaande ruimte op Schiphol is een betere benutting van de luchthaven door de sector mogelijk.
  Wij verzoeken u derhalve om niet een eigen standpunt door te drukken, maar juist de deelnemers van het ORS bij elkaar te brengen en ze de vrijheid te geven om alle opties en alle scenario’s te bespreken. Alleen zó kan draagvlak ontstaan voor een nieuw luchtvaarbeleid voor 2030 dat weer als basis kan dienen voor een MER ten behoeve van de luchtvaart.
  Wij zijn ervan overtuigd dat in een verantwoord klimaat-, milieu- en natuurbeleid geen ruimte is voor Lelystad Airport. Echter, indien men binnen het overleg van de ORS toch meent het anders te kunnen invullen, dan mag duidelijk zijn dat ook omwonenden, bestuurders en natuur- en milieuorganisaties rondom de luchthaven Lelystad Airport betrokken moeten worden bij een integraal overleg over de toekomst van de luchthavens Schiphol en Lelystad Airport samen.”

 4. Het NOS artikel zegt iets totaal anders dan hetAD:

  Het AD:
  Grenzen bereikt

  Schiphol zit al eventjes aan het maximum, daar kan best nog een tijdje bij
  ,,Er zijn een heleboel redenen waarom Schiphol niet verder kan en mag groeien”, vertelt GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger. ,,Zo ligt er een stevig rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, is er de stikstofuitspraak van de Raad van State en ook bij het klimaatakkoord past helemaal geen groei van de luchtvaart. De grenzen van Schiphol zijn bereikt. Daar moet gewoon efficiënter worden gewerkt, dan ontstaan er economisch gezien nog steeds kansen. Maar het moet klaar zijn met zestig goedkope vluchten per dag naar Londen. De minister moet daar tegen strijden, niet doordrammen over groei.”

  Ook D66’er Jan Paternotte denkt dat onze internationale luchthaven de bestaande ruimte veel efficiënter kan gebruiken. ,,Schiphol zit al eventjes aan het maximum, daar kan best nog een tijdje bij. En het bestaande plafond van 500.000 vliegbewegingen werkt eigenlijk best goed. Er worden grotere vliegtuigen gebruikt en de bezettingsgraad is gestegen, zodat de uitstoot per passagier daalt. Dus laten we als politici eerst maar eens gaan zorgen dat de huidige bovengrens goed wordt bewaakt, bijvoorbeeld bij nachtvluchten. Dan kijken we daarna of vliegtuigen zoveel stiller en schoner zijn geworden dat Schiphol daarop eventueel nog kan doorgroeien.”
  Alleen echte groei

  De SP vindt dat Schiphol überhaupt niet verder hoeft te groeien. Kamerlid Cem Laçin: ,,De luchthaven moet gewoon alleen nog maar beslissingen nemen die echte economische groei en werkgelegenheid bewerkstelligen. Dat betekent: vooral vrachtvluchten en internationale vluchten toelaten. Daar helpen ze Nederland mee.”

 5. M

  De slots van L stad waren natuurlijk allang vergeven in de achterkamertjes waar alles wordt geregeld en de list van het vrouwtje is om nu, op de laatste avond voor het reces, in de groep gegooid, de uitbreiding van L komt gewoon op schipho!. Wat een domme opportunisten.

 6. Klaar

  Het wordt tijd voor andere actie.
  We worden als omwonenden continu geschoffeerd.

Geef een reactie

Translate