Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Algemeen, Gastblog

Gastblog: Uitleg over de concept MER van Schiphol

0
(0)

Eind november 2018 heeft de Schiphol Group een concept

Deel op XDeel op Linkedin
Mileueffectrapport (MER) gepresenteerd. Een MER geeft een indruk van de toekomstige milieubelasting veroorzaak door activiteiten van de luchthaven.

Foto: Niels And Marco via Unsplash

De MER is een voorwaarde voor een nieuwe wet die regels geeft voor de luchthaven Schiphol. Het rapport wordt opgesteld om voldoende milieu-informatie te verzamelen om tot besluitvorming over de aanpassing van de wet.

De inhoud van de MER en de wijze hoe deze tot stand is gekomen is erg lastig te begrijpen voor leken. De inhoud is echter ontzettend belangrijk voor de omwonenden van Schiphol.

In deze blog geef ik een korte uitleg over de MER.

Introductie
In de huidige wetgeving die regels beschrijft voor gebruik van de luchthaven Schiphol  staat dat de geluidsbelasting voor omwonenden moet worden gemeten. Dit wordt gedaan door meetpunten die in de directe omgeving van Schiphol staan. Overschrijdt de geluidsbelasting gedurende een gebruiksjaar een limiet van een meetpunt dan mogen vliegtuigen niet meer over dat specifieke meetpunt vliegen. Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) moet dan bijvoorbeeld de start- en vertrekprocedure aanpassen.

Een uitleg over de meetmethode middels meetpunten kan je hier lezen.

Die systeem voldeed niet goed meer. Vooral omdat start- en landingsbanen werden ingezet waar veel mensen last van vliegtuiglawaai hebben. Er kwam behoefte om op een andere manier de geluidshinder te beperken. Deze methode kwam tot stand na intensief onderhandelen tussen de luchthaven, bewoners, milieuorganisaties en gemeenten. Dit overleg, Alderstafel genaamd, kwam tot een advies wat de naam  ‘Nieuw Normen- en Handhavingstelsel (NNHS)’ kreeg.

Belangrijk kenmerk van dit stelsel is het preferente baangebruik. Dit schrijft voor dat bij voorkeur bepaalde baancombinaties wordt gebruikt. Als een alternatieve baan wordt gebruik moet het gebruik beperkt zijn. Bij overschrijdingen van de norm moet worden voldaan aan een uitzonderingsgrond zo niet dan volgen, in theorie althans, maatregelen door de ILT.  Meer uitleg over NNHS hier.

Inhoud van de Schiphol concept MER
In het concept MER van Schiphol ligt de nadruk op de geluidsbelasting voor de omgeving. De uitstoot van CO2 wordt echter zeer beknopt besproken. Over de uitstoot van ultrafijn stof zijn een paar regels beschreven.

Het vliegverkeer op Schiphol is “een aanzienlijke bron” van ultrafijn stof, die na langjarige blootstelling “waarschijnlijk nadelige effecten” heeft op de gezondheid van de omwonenden. Dat stellen deskundigen van de Universiteit Utrecht op basis van onderzoek van TNO. Het RIVM doet een onderzoek naar ultrafijn stof bij omwonenden van Schiphol. De resultaten worden in 2021 verwacht.

Een verplicht onderdeel van een MER is een beschrijving van alternatieven. In dit stuk is het onderstaande te lezen.

De initiatiefnemer moet in het MER beschrijven welke mogelijkheden er redelijkerwijs aanwezig zijn voor de realisering van hetgeen hij beoogt te bereiken. Het in beschouwing nemen van alternatieven en het beschrijven van de te verwachten gevolgen voor het milieu van die alternatieven is een essentieel onderdeel van de MER.

In de concept MER ontbreekt de beschrijving van alternatieven zoals spoorverbindingen.

Verder is het MER niet volledig. Hinder door geluid van de politiehelikopters die op Schiphol-Oost zijn gebaseerd staan is net als de hinder vanwege het in de buitenlucht testen van motoren niet opgenomen.

Vastleggen in de wet
De afspraken van het NNHS, de wijze van bepalen van de geluidsbelasting en het maximale aantal vliegbewegingen van de luchthaven Schiphol moet worden vastgelegd in de nieuwe wet. Zonder wet is de NNHS niet van toepassing en kan de toezichthouder op naleven van de Luchtvaartwet, de ILT, niet handhaven volgens dit stelsel. Echter handhaven volgens de huidige wet gebeurd ook niet.

Voorwaarde voor vastleggen van de afspraken is dat er een Mileueffectrapport wordt opgesteld. Deze vormt onderdeel van een proces dat milieu effect rapportage wordt genoemd.

Hoe het m.e.r. loopt is duidelijk te zien in onderstaand schema. Daaruit blijkt dat na opstellen van het MER belanghebbenden zienswijzen indienen. Dat zijn de bewonersorganisaties, milieugroepen  en gemeentes en de sector die zijn vertegenwoordigd in de Omgevingsraad Schiphol (ORS).

De ORS gaat proberen om met het MER als uitgangspunt een advies te schrijven aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De minister gaat dan in 2019 een besluit nemen over onder andere het maximale aantal vliegbewegingen voor de komende jaren. Daarnaast worden de regels voor baangebruik vastgelegd in de wet.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 0 / 5. Aantal stemmen: 0

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten

Geef een reactie

Translate