Vertrouwen in minister naar nieuw dieptepunt

Gisteren stuurde mevrouw de minister Cora van Nieuwenhuizen haar langverwachte brief naar de Tweede Kamer over de grote verschillen tussen meten en rekenen bij de geluidswaarden van de belevingsvlucht. Dit leidde tot een ware stortvloed aan teleurgestelde reacties op sociale media, in de politiek en onder actiegroepen.

Wat blijkt? De grote verschillen (tot 8 dB) “hadden op voorhand verwacht kunnen worden” en “vallen binnen de marges”. Marges? Een nieuwe term die de minister hier introduceert in het hele debat over de luchtvaart. Want nooit eerder heeft het ministerie met omwonenden gesproken over dergelijke marges. Voor uw informatie: 8 dB lijkt niet zoveel, maar omdat het gaat om een logaritmische schaal betekent dit dat er zomaar 300% meer geluid is dan berekend. Met zo’n grote afwijking mag je ons inziens niet meer spreken van ‘marges’.
Lees verder >

Over het verschil tussen meten en rekenen (later meer)

meten-van-vliegtuiggeluid-en-reactie-op-de-evaluatie-van-de-regiegroep-belevingsvlucht

Ondertussen op het ministerie

Nog 2 nachtjes slapen, dan is het herfstvakantie, voor de Tweede Kamer. Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft beloofd vóór het reces met een verklaring te komen van het verschil tussen gemeten en berekende geluidswaarden van de belevingsvlucht.

Foto: Roman Mager via Unsplash

Wij zijn zeer benieuwd of mevrouw de minister dit gaat redden, mede gezien de uiterst complexe aard van deze berekeningen.

Ons is ter ore gekomen dat het grote verschil zich helemaal niet laat wegrekenen. En dat het ministerie straks dus schoorvoetend moet toegeven dat de MER Lelystad niet klopt. What’s new?

Oproep: wie levert ons de MER?

Deelnemers aan het overleg over de nieuwe MER (Milieu Effect Rapportage) van Schiphol hebben een zwijgplicht opgelegd gekregen. Dat vinden wij ronduit belachelijk: de MER gaat heel veel inwoners van het gebied rond Schiphol aan en zou dan ook openbaar moeten zijn.

Foto: San Kaÿzn via Unsplash

Daarom hierbij de oproep: Wie beschikt over het concept van de MER zoals die tot op heden is opgesteld en wil deze delen met ons?

Wij vinden openbaarheid een groot goed, zeker als het gaat om zaken die heel veel burgers van dit land betreffen. 

Uiteraard houden we jouw identiteit als leverancier van deze informatie geheim, gezien de opgelegde zwijgplicht. Wel zullen we deze info op deze site (en op andere sites) publiceren. Lees verder >

Het actieplan zelf

Voor de volledigheid het gehele actieplan van de luchtvaartsector in ons land. Doel: 35% reductie CO2-uitstoot. Ten opzichte van de origineel voorspelde groei. Niet ten opzichte van nu. Uitgaande van het gunstigst mogelijke groeimodel (lees: laagste). Een scenario dat door geen van de betrokken organisaties wordt nagestreefd. Maar dat ter zijde.

Bureau CE Delft rekent luchtvaart rijk

Zomaar een paar quotes uit het rapport van bureau CE Delft over het vandaag gepubliceerde plan van aanpak door de vliegbranche.

Foto: Luka Slapnicar via Unsplash

“Een betere optie is volgens de onderzoekers dan ook om de meer-kosten van biobrandstof te subsidiëren, waarbij er de mogelijkheid is om de kosten van de subsidie neer te leggen bij verschillende actoren.” Huh, de meerkosten van biobrandstof verhalen op de belastingbetaler?

“De afgelopen decennia was de technische efficiëntieverbetering van nieuwe vliegtuigen gemiddeld 1,4% per beschikbare stoelkilometer per jaar, maar de trend lijkt af te vlakken en in de laatste jaren lag het gemiddelde op 1,1% (ICCT, 2015).In een periode van 12jaar kan een efficiëntiewinst van 12,5% geboekt worden als de vloot niet groeit en geleidelijk vernieuwd wordt. Als de vloot groeit, verbetert de efficiëntie sneller omdat de gemiddelde leeftijd van de vloot afneemt.” Huh, een groeiende vloot vliegtuigen zorgt voor grotere efficiëntie? En in absolute zin dan?
Lees verder >

In hele actieplan NIETS over herrie te lezen

De luchtvaartsector overhandigde eerder vandaag met veel tromgeroffel en borstgeklop een actieplan voor minder vervuiling in 2030(!) aan minister Van Nieuwenhuizen (I&W).

https://nieuws.klm.com/luchtvaartsector-overhandigt-actieplan-aan-minister-iw/

Greenpeace noemt het bij monde van campagneleider Cas van Kleef oude wijn in nieuwe zakken, wij constateren vooral dat er geen enkele aandacht is voor de geluidsvervuiling die Schiphol oplevert.

Cas van Kleef on Twitter

De plannen zijn oud nieuws met groen strikje eromheen. Besparingen vooral goed voor eigen portemonnee. Co2-uitstoot luchtvaart blijft in 2030 bijna even groot als nu: geen reductie dus! Als we Parijsakkoord willen halen kan luchtvaart niet meer groeien. https://t.co/T7s1BrobRD

Geluidsoverlast in de mate die Schiphol oplevert, is inmiddels internationaal erkend als belangrijke bron van fysieke en psychische ziektes. Dit blijkt onder meer uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Geluidsvervuiling heeft desastreus effect op volksgezondheid

BAARN – Niet alleen de milieuvervuiling die het toenemende verkeer met zich meebrengt kost mensenlevens, maar ook het geluid dat gemaakt wordt heeft een desastreus effect op de volksgezondheid. Dat concludeert de Wereldgezondheidsorganisatie in een nieuwe studie. Het is de eerste keer dat er opdracht van de Wereldgezondheidsorganiatie Europa (WHO Europe) een onderzoek werd gedaan naar het effect van verkeersgeluid op de gezondheid.

Een gemiste kans, te meer omdat er een prima oplossing bestaat voor de geluidshinder: de door ons bepleite verhuizing naar de Noordzee. Lees verder >

Schiphol gestoord

Wat hebben de volgende data met elkaar gemeen? 22 november 2017, 29 april, 22 mei, 15 augustus, 27 augustus en 1 oktober 2018?

Foto: Christian Fregnan via Unsplash

Het zijn de data van liefst zes (!) grote storingen die op Schiphol voor groot oponthoud voor reizigers zorgden. Zes grote storingen in het afgelopen jaar, één per twee maanden gemiddeld. Oplopend tot drie in de afgelopen anderhalve maand.

Ondanks de malaise blijft de luchthaven hameren op groei. Het lijkt ons goed dat Schiphol eerst eens orde op zaken stelt voordat het de veiligheid van reizigers en omwonenden in gevaar brengt.

Storing bagagesysteem Schiphol verholpen, wel wachttijden

Om 8.30 uur haperde het systeem dat koffers vanuit de vliegtuigen op de bagagecarrousels vervoert, waardoor in terminal 3 geen koffers meer op de bagagebanden verschenen. Rond 10.30 uur werd de storing volgens Schiphol opgelost. Reizigers moeten nog wel rekening houden met grote drukte in de aankomsthal.

Vanmorgen was het dus opnieuw raak. Een stroomdipje van hooguit enkele minuten legde de bagageafhandeling urenlang stil. Duizenden mensen hoopten zich op in de aankomstgebieden, wachtend op koffers die maar niet kwamen. Lees verder >

Geen luchtvaartgesprek rond Schiphol

Op zijn minst bijzonder te noemen: geen van de geplande ‘luchtvaartgesprekken’ van het Ministerie van Infrastructuur vindt plaats in de (wijde) omgeving van Schiphol.

Bij vrijwel alle andere luchthavens worden omwonenden en andere belanghebbenden wel in hun eigen omgeving uitgenodigd. Groningen, Maastricht, Lelystad, om er maar een paar te noemen. Maar niet Schiphol of Amsterdam.

Screenshot van de website https://www.luchtvaartgesprek.nl/

Omwonenden van Schiphol moeten kennelijk maar naar Den Haag komen, naar het provinciehuis van Zuid-Holland.

Wij kunnen uiteraard slechts gissen naar de reden van dit uitnodigingsbeleid, maar het komt bij ons nogal vreemd over. Om het maar netjes uit te drukken. Lees verder >

Wie leert Buis taarten bakken?

In haar nu al legendarische interview aan BNR, vergelijkt directeur Hanne Buis van Lelystad Airport (LA), het project met het bakken van een taart.

“Iedereen moet een punt van die taart bakken. De politiek, omwonenden en wij. Aan onze punt mankeert niets, maar die van de politiek is steeds niet op tijd klaar”, vatten wij Buis samen.

foto via Linkedin

Wij van SchipholWatch zien dat anders: een taart bak je niet in punten, maar in zijn geheel. Je bakt een taart in verschillende stappen. Koopt ingrediënten, mengt deze, zet de oven aan en vervolgens kun je van het resultaat genieten. Als het goed is.

Bij het bakken van de Lelystad Airport-taart is dit proces op verschillende punten misgelopen, waardoor we straks met een taart van gebakken peren zitten. Lees verder >