Gastblog: BAS gehackt, wat nu?

Het lijkt er erg op dat het meldingssysteem BAS is gehackt en dat er mogelijk persoonsgegevens zijn gestolen.

Foto door NeONBRAND via Unsplash

Als dat zo is, is dan zijn uw gegeven in handen van lieden die er van alles mee kunnen doen. Er is een levendige handel op het “darkweb” van persoonsgegevens.

Dat kan iedereen, die ooit een melding van vliegtuigoverlast heeft gemeld, duur komen te staan. Ontspannen achterover hangen is dan niet verstandig.

Geen boete?
Het kan dan ook zomaar zijn dat BAS geen boete krijgt voor het onvoldoende beveiligen van persoonsgegevens. Heel vaak komen bedrijven en instellingen vrij met de schrik. Lees verder >

Hack klachtensite bezoekbas.nl bevestigd

Schiphol heeft zojuist bevestigd dat bezoekbas.nl inderdaad is gehackt. Gisteren maakte SchipholWatch al melding van een mogelijke inbraak op het computersysteem van de klachtensite.

Illustratie: Twitter.com

“We zijn erop attent gemaakt dat er een kwetsbaarheid zat in de website van BAS. Er zijn geen aanwijzingen dat persoonsgegevens onttrokken zijn”, aldus een tweet van het social media-team van het vliegveld.

Direct offline
Gisteren werd na de ontdekking – rond 10 uur ’s ochtends – direct de hele website offline gehaald. Later op de dag verscheen het grootste gedeelte van de site weer op het web, maar bleef het onmogelijk online een klacht in te dienen. Lees verder >

Klachtensite Schiphol gehackt?

Vanaf vanmorgen 10 uur was de site van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) compleet onbereikbaar. Op sociale media wordt gespeculeerd over een hack van de site.

Vanmiddag om 17 uur was de site weer zichtbaar, maar nog steeds is het niet mogelijk online klachten in te dienen over het vliegverkeer.

De site meldt slechts dat om “technische redenen” het niet mogelijk is online een klacht in te dienen. Ook zegt BAS dat “het langer kan duren voordat uw vragen worden beantwoord”.

Ook is onduidelijk wanneer omwonenden wél weer klachten kunnen indienen: “We verwachten dat dit de komende dagen weer mogelijk wordt”. Lees verder >

Duizenden nieuwe bewoners regio Schiphol onvoldoende geïnformeerd over vlieglawaai

Ruim een halfjaar nadat is gebleken dat de vorige website van het bewoners aanspreekpunt Schiphol (bezoekbas.nl) zo lek als een mandje was, voldoet de site nog steeds niet aan de minimale eisen die eraan zijn gesteld.

Geluidscontouren ontbreken op de nieuwe site. Slechts het eigen postcodegebied van een nieuwe bewoner wordt groen ingekleurd. Informatie over de herrie ontbreekt volledig. (bron: screenprint bezoekbas.nl)

Zo biedt de website slechts zeer marginale informatie voor mensen die overwegen rond Schiphol een woning te betrekken. Het aanspreekpunt is hiertoe verplicht, zoals eerder afgesproken met onder meer de Provincie Noord-Holland.

In deze afspraken wordt duidelijk gesteld dat gemeenten rond Schiphol toekomstige bewoners op tijd en ruim moeten informeren over de mate van vliegoverlast.

Daarbij dienen de gemeenten te verwijzen naar de site van BAS, die slechts zeer summiere informatie geeft na het inkloppen van een postcode. Lees verder >

Luchtvaartnota: meer van hetzelfde, maar dan erger

ANALYSE – De nieuwe ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050 is recent door IenW gepubliceerd. Dit document is een waar ‘kroonjuweel’ in het decennia heersende scala van list en bedrog ter bevord­ering van de luchtvaartsector.

Illustratie uit de besproken luchtvaartnota van minister Van Nieuwenhuizen.

Er is met veel kri­tiek op gereageerd, en mijns inziens terecht. Men zegt onder meer dat het niet getuigt van ‘realiteitszin’. Dat is niet helemaal waar, maar men moet bedenken waar dit ministerie voor staat: voor de werkgelegenheid, met name die van de werkgever, voor internationale aandeel­houders, het merendeel (circa 70 procent) bestaande uit private lieden uit China en de VS, dus veelal niet eens wonend in dit land, voor de uit de hand gegroeide reisbranche, maar zeker niet voor die­genen die onder de lucht­vaartterreur moeten lijden. Lees verder >

Milieubeschermers: vliegtax veel te laag

Natuur & Milieu, Greenpeace en de Milieufederatie Noord-Holland vinden de voorgestelde belasting op vliegtickets van 7 euro veel te laag om tot een substantieel positief effect te leiden op klimaat, geluidsoverlast en volksgezondheid.

Foto: Kevin Hackert via Unsplash

Dit stellen de organisaties in een gezamenlijk persbericht, dat is uitgebracht aan de vooravond van een debat in de Tweede Kamer over vliegticketbelasting. Dat debat vindt vanavond vanaf 19 uur plaats.

Sprekers zijn onder meer Lammert van Raan (PvdD), Cem Lacin (SP), Pieter Omtzigt (CDA) en Eppo Bruins (CU). Opvallend is de afwezigheid van VVD-er Dijkstra, fel gekant tegen iedere vorm van belastingheffing op de luchtvaart en daarmee de oneerlijke voorkeurspositie handhavend van de sector ten opzichte van concurrerende vervoersvormen. Lees verder >

Derde open brief aan Dick Benschop

Op 16 mei 2018 en 3 juli 2019 schreven wij u eerder open brieven. Daarin spraken we vooral over een structurele oplossing voor uw en onze problemen. Dit keer willen we u graag aanspreken op uw maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Oproep SchipholWatch: stop met schiphollen (foto: Ben Koorengevel via Unsplash)

Geachte heer Benschop,

Ondanks al uw goede bedoelingen ervaren wij omwonenden ieder jaar weer meer overlast en vervuiling en zien wij de veiligheid in de lucht afnemen. U doet in de krant en op tv vaak uw best om onze ervaringen te bagatelliseren en om de indruk te wekken dat het vanaf nu allemaal beter wordt.

Tot voor kort hebben wij omwonenden Schiphol nooit een strobreed in de weg gelegd en zijn wij ons deel van de afspraken aan de Alders-tafel nagekomen om een groei tot 500.000 vliegbewegingen te faciliteren. Lees verder >

2019: schiphollen in nóg hogere versnelling

2019 was een mooi jaar voor Schiphol-watchers. Veel ontwikkelingen en onthullingen, maar helaas ook weer meer onwaarheden, leugens en verdraaiingen uit de sector. Een overzicht.

Weer een jaar van schiphollen achter de rug. Tot 2020!

In januari 2019 gooide KLM als eerste weer olie op het vuur door met de zogenaamde wereld-deal weken te starten. Terwijl zetbaas Piet Elbers enige maanden daarvoor nog moord en brand schreeuwde over het verlies van de hubfunctie, startte hij een ‘responsibele’ actie om meer vakantiegangers in de vliegtuigen te krijgen.

Enige dagen later meldde onderzoeker Jasper Faber van CE Delft dat alle noodzaak voor groei van Schiphol ontbreekt tijdens een discussieavond in Pakhuis De Zwijger op initiatief van NRC Handelsblad. Lees verder >

Bezoekbas.nl terug van weggeweest

Na bijna zestig dagen uit de lucht te zijn geweest, is de klachtensite van Schiphol weer online. De site werd 22 oktober gekraakt door ethische hackers die inzage kregen in alle privé-gegevens van ‘klagers’ over de vliegherrie en werd toen halsoverkop op zwart gezet.

Screenshot van het vernieuwde bezoekbas.nl

Hoewel de site weer online is gezet, is het niet mogelijk een eigen account aan te maken zodat snel een nieuwe klacht kan worden ingediend zonder alle relevante gegevens steeds opnieuw te hoeven invullen.

Niet bekend is of en zoja, wanneer het aanmaken van een eigen account weer mogelijk wordt. Mogelijk durft Schiphol het niet meer aan privacy-gevoelige gegevens van omwonenden online op te slaan. Lees verder >

Nu ook twijfels over omgevingsinfo

Sinds een tweet van ons gisteravond, melden meer mensen verschillen tussen wat zij horen en wat zij zien op de app Omgevingsinfo van Schiphol.

De app is van dezelfde softwarefabrikant als die het gehackte klachtenregistratiesysteem leverde aan het vliegveld, het Haarlemse bedrijf Casper.

Hoewel de transpondergegevens van vliegtuigen algemeen en openbaar beschikbaar zijn, lijkt de app van Schiphol een vertraging van één tot twee minuten te hebben ‘ingebouwd’.

Vergelijking met een openbare bron als OpenSky Network of Flightradar geeft opmerkelijke verschillen te zien. Ook lijkt de app van Casper en Schiphol minder vliegtuigen te tonen dan er rondvliegen. Lees verder >