Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Milieuvervuiling

College Haarlemmermeer blijft actief wegkijken van PFAS-gif op Schiphol

Opslag PFOS-gifgrond door Schiphol, met gescheurde afdekking (foto: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied)

4.8
(95)

Talrijke bodemrapporten geven aan dat er sprake is van ernstige PFAS-vervuiling rond de Zwanenburgbaan op Schiphol. Het college van Haarlemmermeer erkent dit, maar stelt dat het geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid of het milieu. Die conclusie is nogal voorbarig.

Deel op XDeel op Linkedin

Naar aanleiding van een eerdere publicatie op deze site stelde GroenLinks Haarlemmermeer vragen over de grootschalige vervuiling. De antwoorden van burgemeester en wethouders wekken – netjes gezegd – enige verbazing op.

Onderzoekers van onder meer milieuadviesbureau Terrascan troffen concentraties aan tot wel 130 microgram PFOS per kilogram droge stof. De landelijke norm is slechts 3 microgram, terwijl de Europese Voedselveiligheidsautoriteit EFSA nog lagere normen hanteert. De normen zijn de afgelopen jaren steeds verder aangescherpt omdat steeds duidelijker werd hoe schadelijk PFAS is voor mens, dier en natuur.

Het college erkent weliswaar dat dat “de grond bij het genoemde gehalte van 130 microgram per kilogram als ernstig verontreinigd wordt beschouwd”, maar stelt vervolgens dat in het onderzoeksrapport – in opdracht van Schiphol opgesteld – wordt onderbouwd dat “de verontreiniging niet leidt tot onaanvaardbare risico’s voor de volksgezondheid”.

Voorbarige conclusie
Maar zo’n conclusie kan en mag de gemeente helemaal niet trekken, vooral omdat uit het rapport blijkt dat omvang en verspreiding van de vervuiling niet in kaart zijn gebracht. Geadviseerd wordt vervolgonderzoek te doen om het beeld compleet te krijgen.

Ondanks de torenhoge gifconcentraties legt Haarlemmermeer geen saneringsplicht op aan Schiphol. Al te makkelijk accepteert de gemeente dat het zou gaan om historische verontreinigingen die het vliegveld niet hoeft te saneren. Maar een onderbouwing van de ouderdom ontbreekt terwijl er veel aanwijzingen zijn dat de vervuiling van recenter datum is en dus wel gesaneerd zou moeten worden.

Hoewel uit de bodemrapporten bekend is dat een grote hoeveelheid grondwater inmiddels sterk verontreinigd is met PFAS, eist de gemeente evenmin een oplossing. “Nader bodemonderzoek” is voorlopig voldoende. Pas daarna wil het college beslissen of sanering alsnog moet plaatsvinden. Ondertussen kan het gif zich via het grondwater verder verspreiden.

Voldongen feiten
Deze beslissing plaatst de omgeving straks voor voldongen feiten. Immers, wanneer het extra onderzoek klaar is, is de Zwanenburgbaan alweer volop in gebruik. Die wordt dan niet opnieuw opgebroken om de sanering alsnog uit te voeren.

Schiphol mag de gifgrond “tijdelijk” opslaan omdat er volgens de burgemeester geen plek te vinden is waar het spul wel heenkan en er geen verwerkingsmethode voorhanden zou zijn. Die methode is er wel, maar is peperduur.

Voor de opslag op het eigen terrein is Schiphol al meerdere keren op het matje geroepen, omdat dit onzorgvuldig gebeurde en de afdekking en afscherming manco’s vertoonden. Welbekend zijn de foto’s met grote scheuren in de afdekking, waardoor de gevaarlijke stoffen makkelijk door de wind over de regio verspreid konden worden.

Minister tegengesproken
Pikant is dat het college van Haarlemmermeer uitspraken van minister Harbers onderuithaalt. Deze meldde eerder aan de Tweede Kamer dat Schiphol was gestart met de bouw van een eigen reinigingsinstallatie voor de zwaar vervuilde PFAS-grond. Nu beweert het college dat het slechts om “een voornemen” zou gaan. Onduidelijk is wat de waarheid is, maar in ieder geval één van de partijen – het stadsbestuur of minister Harbers – geeft hier foute informatie.

Het lijkt erop dat de Gemeente Haarlemmermeer volledig eigen regels hanteert voor de omgang met gifstoffen op en rond Schiphol. Concentraties van levensgevaarlijke stoffen tot 40 keer hoger dan de landelijke norm worden door de vingers gezien en zelfs regelingen die allang zijn vervallen worden onder verantwoording van de burgemeester van stal gehaald. Er lijkt geen sprake van enige handhaving: Schiphol heeft de regie en het college hobbelt er goedgelovig achteraan.

Zo werd eerder ook al toegestaan dat gifgrond rond de Polderbaan na het groot onderhoud van vorig jaar werd teruggeplaatst, ondanks zware vervuiling met PAK. Een regeling die in 2013 is vervallen werd hiervoor nieuw leven ingeblazen omdat de “Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft geconcludeerd dat het onder de gegeven omstandigheden is toegestaan”. Een omgevingsdienst heeft echter tot taak de gang van zaken te controleren op basis van bestaande wet- en regelgeving en heeft niet de bevoegdheid oude en vervallen regelingen op te warmen en te hergebruiken.

Beschamende antwoorden
Gezien de ernst en de omvang van de verontreinigingen op en rond Schiphol is de beantwoording van de raadsvragen beschamend. Hier wordt actief weggekeken van een omvangrijke aanslag op het milieu en wordt de gemeenteraad een rad voor ogen gedraaid. SchipholWatch heeft inmiddels bezwaar gemaakt tegen de verleende vergunningen.

Eerder werd al aangetoond dat de gifstoffen zich in een gebied van honderd vierkante kilometer rond Schiphol hadden verspreid en dat sanering hiermee een schier onmogelijke opgave is geworden.

België staat op zijn achterste poten vanwege een vergelijkbare PFAS-vervuiling rond chemische fabrieken en in de rivier de Schelde. In Nederland blijft het vooralsnog angstwekkend stil, blijven bestuurders wegkijken en komen ze met curieuze en ontwijkende antwoorden op terechte vragen van de oppositie – in dit geval GroenLinks Haarlemmermeer, maar eerder ook in de Tweede Kamer.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.8 / 5. Aantal stemmen: 95

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Flip Bruhl

  Is bekend of de gemeente PFAS gaat meten of heeft gemeten in of nabij de woonkernen en zo ja waarin (grondwater of oppervlaktewater) en wanneer.

  5
 2. Flip Bruhl

  Is bekend of de gemeente PFAS PFOS gaat meten nabij en in de woonkernen en zo ja waar, waarin (oppervlakte /grondwater?) en wanneer?

  1
 3. Geert

  De boeren mogen geen mest uitstrooien langs de randen van de sloten op hun weilanden of akkers want dan wordt het oppervlaktewater en bodemwater teveel verontreinigd zegt de EU recentelijk nog .Echter Schiphol ,de Megavervuiler kan op dit gebied zijn gang gaan,er wordt gesjoemeld door de overheden en er wordt geschermd met “historische verontreinigingen” .Vergif is vergif en heden ten dage wordt het bodemwater nog steeds verontreinigd .Wat zegt de EU eigenlijk dáár van.

  9
 4. rrustema

  Ik ga nu een weddenschap met mezelf aan. Wordt het college van Haarlemmermeer gedomineerd door de VVD? Zou het?

  Yes! Gewonnen! Ik mag met de fiets naar m’n werk, hoef niet te lopen.

  Ik vraag me wel af waarom de bewoners van Haarlemmermeer op de VVD en de lokale partij HAP stemmen. Misschien een gemeente met heel veel optimisten die op de bijbehorende partij stemmen?

  Tip. Kijk niet gelijk op Wikipedia maar eerst op https://haarlemmermeergemeente.nl/college-van-burgemeester-en-wethouders/burgemeester-en-wethouders-portefeuilleverdeling om een indruk te krijgen van het college.

  12
 5. Bestuurders

  Stel je voor: ik geef je elke dag een lepel gif om te eten. Met een glaasje water met gif ernaast.
  Niemands zou dat willen opeten en opdrinken.

  Maar het is wel wat onze regering toestaat. Gifgrond en gif grondwater. Elke dag komt dat in onze voedsel- en drinkwatersystemen en lichamen terecht.

  Klimaat activisten worden geïntimideerd en opgepakt. Schiphol regeert als alleenheerser. Bestuurders volgen Schiphol blind.
  Ik vind dat we voortaan gewoon moeten benoemen hoe het:
  – geen klimaat activisten maar klimaat realisten
  – geen vliegveld maar liegveld
  – geen duurzame luchtvaart maar vergiftigende luchtvaart
  En bestuurders bagataliseren, ontkennen en kijken weg.

  38
 6. Kijk naar de toekomst

  Water en bodem zouden leidend zijn bij de ruimtelijke ordening in de z.g. NOVI en NOVEX gebieden. Maar ook op dit terrein bestaat er een enorme kloof tussen wetten en beleid aan de ene en gedegen uitvoering aan de andere kant.

  De manier waarop Omgevingsdiensten en ILT opereren valt intussen samen te vatten als “de vervuiler bepaalt”, waarbij met belastinggeld niet alleen alom wordt weggekeken. In het geval van Schiphol is zelfs binnen het Provinciehuis NH een “Team luchtvaart” ondergebracht dat met valse sprookjes de talloze bestuurders in de NOVEX Regio Schiphol (ter groottevan vier Provincies!) voor de gek houdt.

  29
 7. GHC Houdijk

  Bij dit soort berichten heb ik maar een vraag; wanneer stappen de bewoners in de regio met een zaak naar de rechter? Wanneer staat Schiphol voor de rechter, Hoeveel bewijs miet er nog komen om dit aan de kaak te stellen en schadeclaims te eisen van verantwoordelijken? Of gaan we wachten op een slap excuus over een jaar of vijftig?

  26
 8. Johan

  Het interesseert het college van mijn gemeente eigenlijk geen zak, alles en iedereen die zich kritisch en met onderbouwing uitlaat over Schiphol. Alleen maar vage antwoorden geven, uitstellen, verwijzen naar andere instanties.

  36

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd, maar wel gebruikt om een bevestigingslink te sturen. Zonder geldig e-mail adres ontvangt u deze link uiteraard niet. Na bevestiging wordt uw reactie geplaatst.

Translate